Har du koll på sanktioner?

Vad är en sanktion? Hur kontrollerar jag om mina kunder återfinns på sanktionslistor?

I denna guide går vi igenom sanktioner och hur du enkelt håller koll på dina kunder.

TRUSTED BY GREAT COMPANIES ACROSS THE NORDICS

Sanktioner - vad är det?

Sanktioner är medel och aktiviteter som syftar till att tvinga aktörer att ändra sitt beteende. De kan införas på personlig, organisatorisk eller nationell nivå och kan innefatta både politiska och finansiella sanktioner.

Ekonomiska sanktioner är medel för att avskärma de berörda aktörerna från att delta i det finansiella utrymmet i specifika länder eller regionala områden. Vanliga exempel inkluderar frysning av tillgångar eller begränsning av transaktioner och handel. Dessa medel sätter i sin tur press på en persons, en organisations eller ett lands ekonomi och rykte.

Exempel på politiska sanktioner är uteslutning från vissa fackföreningar och internationella sammanhang, eller att avsluta diplomatiska förbindelser med ett visst land.

 

Situationen i Ryssland och Ukraina

I början av 2022 inledde Ryssland en militär operation mot Ukraina. Detta har lett till hårda sanktioner, såväl politiska som ekonomiska, från ett flertal nationer och internationella organisationer som FN, OFAC och EU.

De sanktioner som hittills införts omfattar uteslutning från idrottsevenemang (t.ex. FIFA World Cup), frysning av tillgångar för oligarker och tjänstemän, avbrytande av leveranser av vissa varor eller stängning av luftrummet för ryska flygningar, för att nämna några exempel. EU har också uteslutit sju ryska banker från SWIFT, världens ledande leverantör av säkra finansiella överföringstjänster. SWIFT underlättar gränsöverskridande betalningar för biljoner dollar mellan 11 000 finansinstitut i mer än 200 länder.

 

Vad innebär detta för dig i praktiken?

I praktiken innebär det att ett flertal nya personer och organisationer med kopplingar till den ryska makteliten numera återfinns på sanktionslistor, en lista som kontinuerligt fylls på i takt med att kriget pågår. Då affärsrelationer ej får inledas eller fortgå med entiteter som återfinns på dessa listor, är det många företag som just nu behöver kontrollera dessa listor mot sina kundregister regelbundet.

Sanktionslistor - ett sätt att kontrollera dina kunder

Sanktionslistor är listor där personer, organisationer, fartyg och andra entiteter som det är infört sanktioner mot finns listade.

Bland annat EU, OFAC och FN upprättar sanktionslistor där personer eller organisationer finns upptagna som är förknippade med penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption och terrorism. Att inleda en affärsrelation med personer eller organisationer som finns listade i en sanktionslista är strikt förbjudet. Vidare måste man alltid polisanmäla om man blir kontaktad an någon på en sanktionslista.

 

En del av kundkännedom

Kontroll av dina kunder mot sanktionslistor, likväl som kontroller av PEP och verkliga huvudmän, är en del av kraven på kundkännedom i Penningtvättslagen.

Kundkännedomskontroller är ett viktigt sätt för ditt bolag att undvika risker, spara pengar och hålla er på rätt sida om lagen. Att inte kontrollera sina kunder kan leda till sanktionsavgifter, fängelsestraff och ett kraftigt försämrat rykte för dig och din verksamhet.

“Genom bevakningstjänsten kan vi automatiskt uppdatera information vilket effektiviserat kundkännedomsprocessen.”

Patrik Jeppsson Produktutvecklare | Söderberg & Partners

Det här behöver du göra om du omfattas av Penningtvättslagen

Om ditt företag omfattas av Penningtvättslagen, behöver du som nämndes ovan kontrollera dina kunder mot sanktionslistor. För att veta hur du ska hantera eventuella träffar i listorna, behöver du dock börja med ett ramverk för hantering och beslut.

 

Riskbedömning

Skräddarsy ditt ramverk för riskbedömning, dina åtgärder och policies till din egen verksamhet och eventuell risk. Det finns ingen "universallösning" när det gäller risker, så detta arbetet behövs göras internt för er specifikt.

 

Datatvätt och bevakning av sanktionslistor

Det rekommenderas starkt att regelbundet kontrollera din kunddatabas och deras relationer eller företagsengagemang för att se om de förekommer på sanktionslistor. Använd teknik och data som stöd för dina beslut, där regelbundna datatvättar eller kontroller, samt bevakning av sanktionslistor är att föredra.

kundkännedom sanktioner

Så här kontrollerar du mot sanktionslistor

Roaring API

Roarings API för sanktionslistor innehåller konsoliderade listor från EU, FN och OFAC. Det ger en global täckning på sanktioner för omfattande kontroll.

Om du skapar du ett gratis utvecklarkonto kan du utforska och utvärdera APIet i vår sandbox med testobjekt.

sanktioner sanktionslistor
sanktioner sanktionslista

Roaring Web

Gör du hellre manuella kontroller i ett färdigt gränssnitt? Då kan du enkelt använda Roaring Web!

Sök upp ett företag eller person, kontrollera mot sanktionslistor, PEP och mycket annat, för att sedan skapa en färdig rapport i PDF för nedladdning och/eller utskrift!

I videon nedan ser du hur du enkelt kommer igång.

Roaring Monitoring

Med Roarings webhooks kan du på ett smidigt sätt bevaka data om dina kunder och motta notifikationer vid förändringar, exempelvis om sanktioner införs mot någon av dina kunder eller deras relationer.

Lösningen med webhooks innebär också att du inte behöver dela med dig av ditt kundregister till en tredje part, utan istället matchar förändringar mot ditt kundregister.

sanktioner 2

Vill du veta hur Roaring kan hjälpa dig kontrollera dina kunder?