We're information driven

We ...    your business processes

TRUSTED BY GREAT COMPANIES ACROSS THE NORDICS

Skapa sömlösa affärsprocesser

Använd affärskritisk information för att bygga smarta, kostnadseffektiva och skalbara processer för ditt företag.
Smooth onboarding flow

Smooth digital customer journeys

Provide awesome customer experiences and improve business performance by digitizing and automating your:

 • PEP & Sanctions screening
 • Beneficial Owners & Board Members
 • Company Group & Owner Structure information
 • Financials, key figures & annual reports data
Automate AML & KYC

Automate AML, KYC and risk

Reduce manual work and risk through AML automation. Collect, verify and monitor crucial data about your customers like:

 • B2B customer onboarding
 • Power of attorney
 • Agreements and contracts
 • Checkout solutions
Accurate data

Accurate data,
at the right time

Your decisions are only as good as your data. That’s why customers use our services to:

 • Cleanse data
 • Update their CRM, ERP & other systems
 • Identify new prospects
 • Subscribe to data changes
 • Ensure regulatory compliance over time

Smidiga digitala kundresor

Erbjud fantastiska kundupplevelser och förbättra affärsresultat genom att digitalisera och automatisera:

 • B2B customer onboarding
 • Fullmakter
 • Avtal & kontrakt
 • Checkout-lösningar

Automatiserad AML, KYC & riskbedömning

Minska manuellt arbete och risk genom AML-automatisering. Hämta, verifiera och bevaka viktig kundinformation så som:

 • PEP & Sanktionsscreening
 • Styrelsemedlemmar & Verkliga huvudmän
 • Koncern- och ägarstruktur
 • Finansiell information

Rätt information,
vid rätt tidpunkt

Dina beslut blir bara så bra som informationen de baseras på. Därför använder kunder våra tjänster för att:

 • Tvätta kundinformation & register
 • Uppdatera CRM, ERP & andra system
 • Hitta nya prospekt
 • Prenumerera på förändringar i informationen
 • Säkerställa compliance över tid

Våra tjänster

Upptäck allt Roaring har att erbjuda.
Automate AML & KYC

Automate AML, KYC and risk

Reduce manual work and risk through AML automation. Collect, verify and monitor crucial data about your customers like:

 • B2B customer onboarding
 • Power of attorney
 • Agreements and contracts
 • Checkout solutions
Smooth onboarding flow

Smooth digital customer journeys

Provide awesome customer experiences and improve business performance by digitizing and automating your:

 • PEP & Sanctions screening
 • Beneficial Owners & Board Members
 • Company Group & Owner Structure information
 • Financials, key figures & annual reports data
Accurate data

Accurate data,
at the right time

Your decisions are only as good as your data. That’s why customers use our services to:

 • Cleanse data
 • Update their CRM, ERP & other systems
 • Identify new prospects
 • Subscribe to data changes
 • Ensure regulatory compliance over time
Roaring API

Integrera med oändliga möjligheter

Vår integration suite innehåller över 50 olika API:er och Webhook-lösningar. Välj och vraka i vilken information du vill bygga dina processer med.

Skapa ett gratis sandbox konto för att få tillgång till testobjekt, dokumentation och guider.

Kom igång direkt
Roaring Web

En plattform. All information du behöver.

Vill du helst använda ett färdigt gränssnitt för att hämta information, skapa rapporter och bevaka information om dina kunder?

I Roaring Web får du all information om företag och personer i Norden på ett och samma ställe.

Kom igång direkt

Designat för utvecklare

Utvecklaren är i centrum för allt vi gör på Roaring.

Alla våra API:er och webhooks är skapade med samma tekniska lösning oavsett marknad eller tjänst. Det innebär kortare “time-to-market”, minskade utvecklingskostnader och gladare utvecklare.

Upplev det själv i vår kostnadsfria sandboxmiljö eller kolla in våra färdiga partnerintegrationer.