Den nya standarden för hantering av kunddata

Med modern teknik och uppdaterad kunddata gör vi företag konkurrenskraftiga och compliant. API, webbapp eller plugin – du väljer. Alltid ett konto, tre tjänster och all kunddata.

Våra tjänster driver affärer

Vi prioriterar utvecklarvänlighet

Vi prioriterar utvecklarvänlighet

Roaring gör det enkelt och smidigt för utvecklare att använda våra tjänster. Dokumentation och Sandbox för utvecklare ska hålla högsta klass. Vill du testa våra API-tjänster kan du vara igång på några minuter. Det är gratis att utveckla mot vår testmiljö och mycket enkelt att sedan växla över till produktionsmiljö.

Digital transformation förändrar snabbt alla arbetsmarknader

Företag som vill vara konkurrenskraftiga behöver digitalisera och effektivisera sina kundprocesser. Det ger en stor konkurrensfördel att erbjuda kunder snabb, effektiv och bra service. Effektiva kundprocesser minskar dessutom administrativa kostnader.
Våra tjänster möjliggör automatisering och digitalisering av medlemsregistrering, kundkännedomskontroller, uppdatering av kunddata och mycket mer.

Digital transformatio
Roaring

Roarings tjänster driver affärer med kvalitetsdata

Roaring levererar enbart kvalitetsdata från säkra källor som exempelvis länders Skatteverk, Nationella Bolagsverk och Kreditupplysningsbolag. Alla rutiner kring datan vi levererar har hög säkerhet och följer gällande nationell lagstiftning.
Över 20 % av all data för personer och företag förändras under loppet av ett år. Med våra tjänster har ni alltid tillgång till uppdaterad och korrekt företags- och personinformation. Digitala, automatiska kundprocesser är säkrare och snabbare än manuella rutiner och möjliggör fler affärer och nöjdare kunder.

Alla våra nyheter
Några av våra nöjda kunder
Svea Bank
Personuppgifter
Convini powered by Roaring