Goodbye manual processes. Hello smooth business.

Affärsinformation genom vår Integration Suite, Roaring Web och Webhooks.

För digitalisering och automatisering av dina tidskrävande uppgifter och processer.

Explainer Video

TRUSTED BY GREAT COMPANIES ACROSS THE NORDICS

Skapa sömlösa affärsprocesser

Använd kunddata för att bygga smarta, kostnadseffektiva och skalbara processer för ditt företag.
Smooth onboarding flow

Smooth digital customer journeys

Provide awesome customer experiences and improve business performance by digitizing and automating your:

 • PEP & Sanctions screening
 • Beneficial Owners & Board Members
 • Company Group & Owner Structure information
 • Financials, key figures & annual reports data
Automate AML & KYC

Automate AML, KYC and risk

Reduce manual work and risk through AML automation. Collect, verify and monitor crucial data about your customers like:

 • B2B customer onboarding
 • Power of attorney
 • Agreements and contracts
 • Checkout solutions
Accurate data

Accurate data,
at the right time

Your decisions are only as good as your data. That’s why customers use our services to:

 • Cleanse data
 • Update their CRM, ERP & other systems
 • Identify new prospects
 • Subscribe to data changes
 • Ensure regulatory compliance over time

Smidiga digitala kundresor

Erbjud fantastiska kundupplevelser och förbättra affärsresultat genom att digitalisera och automatisera:

 • B2B customer onboarding
 • Fullmakter
 • Avtal & kontrakt
 • Checkout-lösningar

Automatiserad AML, KYC & riskbedömning

Minska manuellt arbete och risk genom AML-automatisering. Hämta, verifiera och bevaka viktig kundinformation så som:

 • PEP & Sanktionsscreening
 • Styrelsemedlemmar & Verkliga huvudmän
 • Koncern- och ägarstruktur
 • Finansiell data

Rätt data,
vid rätt tidpunkt

Dina beslut blir bara så bra som datat bakom dem. Därför använder kunder våra tjänster för att:

 • Tvätta kunddata & register
 • Uppdatera CRM, ERP & andra system
 • Hitta nya prospekt
 • Prenumerera på förändringar i data
 • Säkerställa compliance över tid

Våra tjänster

Upptäck allt Roaring har att erbjuda.
Automate AML & KYC

Automate AML, KYC and risk

Reduce manual work and risk through AML automation. Collect, verify and monitor crucial data about your customers like:

 • B2B customer onboarding
 • Power of attorney
 • Agreements and contracts
 • Checkout solutions
Smooth onboarding flow

Smooth digital customer journeys

Provide awesome customer experiences and improve business performance by digitizing and automating your:

 • PEP & Sanctions screening
 • Beneficial Owners & Board Members
 • Company Group & Owner Structure information
 • Financials, key figures & annual reports data
Accurate data

Accurate data,
at the right time

Your decisions are only as good as your data. That’s why customers use our services to:

 • Cleanse data
 • Update their CRM, ERP & other systems
 • Identify new prospects
 • Subscribe to data changes
 • Ensure regulatory compliance over time
Roaring API

Din låda med byggklossar.

Med mer än 50+ API:er har du möjlighet att välja vilka dataset du vill bygga och optimera din process med.

Skapa ett gratis konto i vår sandboxmiljö och få tillgång till testobjekt, dokumentation och guider!

Skapa gratis konto
Roaring Monitoring Webhooks

Det bästa sättet att bevaka kunddata på.

Webhooks erbjuder det smartaste, enklaste och snabbaste sättet att bevaka ditt kunddata och hålla det uppdaterat över tid.

Bara välj det data du vill bevaka och var uppdateringar ska skickas, så är du redo att köra igång! Utan krav på att lämna över ditt kunddatat till en tredje part.

Boka en demo
Roaring Web

En plattform. Allt kunddata du behöver.

Vill du helst använda ett färdigt gränssnitt för att hämta data, skapa rapporter och bevaka information om dina kunder?

I Roaring Web får du all information om företag och personer i Norden på ett och samma ställe.

Kom igång direkt

Designat för utvecklare

Utvecklaren är i centrum för allt vi gör på Roaring.

Alla våra API:er och webhooks är skapade med samma tekniska lösning oavsett marknad eller tjänst. Det innebär kortare “time-to-market”, minskade utvecklingskostnader och gladare utvecklare.

Upplev det själv i vår kostnadsfria sandboxmiljö eller kolla in våra färdiga partnerintegrationer.