Global Politisk Eksponert Person (PEP)NYHET 

Global Politisk Eksponert Person (PEP)

En global tjeneste med PEP- og RCA-data

Global PEP - Politisk Eksponert Person

Denne tjenesten viser om en person er en såkalt politisk eksponert person (PEP), slektning eller nært tilknyttet (RCA) til en PEP globalt. Vi tilbyr verifikasjon mot den mest omfattende og oppdaterte globale PEP-listen, noe som betyr at KYC- og AML-prosesser kan implementeres på internasjonalt nivå.

PEP-status sjekker er en del av KYC-prosessen og obligatorisk å utføre før du starter et forretningsforhold, hvis din bedrift er omfattet av hvitvaskingsloven. Andre KYC-kontroller inkluderer sanksjonslister og reelle rettighetshavere for å nevne noen.

Vårt utviklervennlige REST API integreres enkelt i prosessen eller systemet ditt, og gjør globale PEP-kontroller automatiserte og effektive. Prøv API-en i sandboxmiljøet vårt ved å opprette en konto her.

Tilgjengelige land

Global

Tilgjengelige via

 Roaring API

PEP

Vanlige bruksområder:

 • AML Compliance
 • KYC, kundekunnskap
 • Verifisere kundeinformasjon

Content

Global

Birth Date

Change Date

Gender

Name

PEP Status

RCA & Relations

Roles

Country

Address

Sources

“Med Roarings API tjenester kan vi samle all informasjon vi trenger bak kulissene, noe som muliggjør kontroller og risikoanalyser basert på kundedata i sanntid.”

Amalia Lundin Product Owner | PE Accounting

Mer om PEP

En PEP (Politisk Eksponert Person) anses å være en person som har, eller har hatt, en viktig offentlig funksjon i et land, for eksempel stats- eller regjeringssjef, minister eller dommer i Høyesterett. PEP omfatter også en person som har eller har hatt en funksjon i ledelsen av en internasjonal organisasjon. En virksomhet må ta de risikobaserte tiltakene som skal til for å avgjøre om en kunde er å anse som en person i en politisk utsatt posisjon. Dersom din bedrift er omfattet av hvitvaskingsloven, må du alltid verifisere om kunden er en PEP eller RCA når du inngår et forretningsforhold.

Når en person i politisk utsatt stilling har sluttet å utføre sine oppgaver, skal de skjerpede tiltakene anvendes i minst 18 måneder og inntil personen ikke lenger anses å utgjøre en risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering. Bestemmelsene om personer i en politisk utsatt posisjon skal også gjelde for familiemedlemmer og forretningsforbindelser/kolleger (RCA) for personer i en utsatt posisjon.

PEP

Eksempel på svar:

{
 "records": [
  {
   "active": true,
   "birthDetails": {
    "date": "1929-08-18",
    "place": "Stockholm,Sweden"
   },
   "changeDate": "2021-10-10",
   "countryDetails": [
    {
     "code": "SWED",
     "connectionType": "Citizenship"
    },
    {
     "code": "SWED",
     "connectionType": "Resident of"
    },
    {
     "code": "SWED",
     "connectionType": "Jurisdiction"
    }
   ],
   "descriptions": [
    {
     "level1": 1
    }
   ],
   "gender": "Female",
   "images": [
    {
     "imageUrl": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
    }
   ],
   "names": [
    {
     "firstName": "Karin",
     "middleName": "Margareta",
     "surName": "Bananberg",
     "type": {
      "code": 1,
      "text": "primary"
     }
    },
    {
     "firstName": "Carin",
     "surName": "Bananberg",
     "type": {
      "code": 1,
      "text": "aka"
     }
    },
    {
     "firstName": "Karin",
     "middleName": "Margaretha",
     "surName": "Bananberg",
     "type": {
      "code": 10,
      "text": "variation"
     }
    }
   ],
   "pepId": "654321",
   "profileNote": "ASSOCIATED ENTITIES INFORMATION: Sveriges Försvarsmakt",
   "relations": [
    {
     "code": 9,
     "exRelation": false,
     "id": "55000",
     "text": "Partner"
    },
    {
     "code": 1,
     "exRelation": false,
     "id": "55002",
     "text": "Daughter-in-law"
    },
    {
     "code": 1,
     "exRelation": true,
     "id": "55003",
     "text": "Son"
    }
   ],
   "roles": [
    {
     "fromDate": "2017-04-27",
     "occupation": {
      "code": 11,
      "text": "High officers"
     },
     "title": "Rear Admiral",
     "type": "primary"
    }
   ],
   "sources": [
    {
     "source": "Svenska Dagbladet, 6-Apr-2005, on Factiva.com (https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg)"
    },
    {
     "source": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
    }
   ]
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

{"message":"For utviklere!"}

Prøv API-en i sandboxmiljøet vårt. Det er gratis!

Docs: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vite mer?

AksjefaktaNYHET 

Aksjefakta

Aksjefakta inneholder informasjon om et foretaks aksjer

Aksjefakta

Aksjefakta innneholder informasjon om et foretaks aksjer f.eks. aksjekapital, antall aksjer, type av aksjer, laveste og høyeste aksjekapital, laveste og høyeste antall aksjer, nyemissioner og bonusemissioner.

Roarings API Aksjefakta gir informasjon om følgende.

 • Bonus-aksjer/emissioner
 • Forandringsdato: 2020-11-05
 • Organisasjonsnummer
 • Nyemissioner
 • Prokura
 • Reduktion
 • Aksjekapital
 • Aksjeinformation
 • Aksjetype
Tilgjenglige land

Svensk flagga Sverige

Tilgjenglig via

 Roaring API

share facts

Vanlige bruksområder

 • Investeringsunderlag
 • Kjenn din kunde (KDK)
 • Kredittunderlag

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Bonus issues

N/A

N/A

N/A

New issue

N/A

N/A

N/A

Share capital

N/A

N/A

N/A

Share types

N/A

N/A

N/A

Number of shares

N/A

N/A

N/A

Example response:

{
 "records": [
  {
   "changeDate": "2021-01-19",
   "companyId": "5567164818",
   "shareCapitalDetails": {
    "maxShareCapital": {
     "amount": 7200000000,
     "currency": "SEK"
    },
    "minShareCapital": {
     "amount": 1800000000,
     "currency": "SEK"
    },
    "registrationDateTime": "2020-12-08T14:24:36",
    "shareCapital": {
     "amount": 2562149625.84,
     "currency": "SEK"
    }
   },
   "shareTexts": [
    {
     "freeText": "Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget."
    }
   ],
   "shareTypes": [
    {
     "numberOfShares": 448113346,
     "type": "A",
     "voteValue": "1"
    },
    {
     "numberOfShares": 1585338738,
     "type": "B",
     "voteValue": "1/10"
    }
   ]
  }
 ],
  "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

{"message":"For Utviklere!"}

Prøv APIet i vår sandbox-miljø. Det er gratis så lenge du vil!

Dokumentasjon: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vite mer?

HvitvaskingsregisterNYHET 

Hvitvaskingsregister

Hvitvaskingsregisteret inneholder selskaper som kan bli berørt av hvitvasking.

Hvitvaskingsregister

Hvitvaskingsregisteret inneholder selskaper som kan bli berørt av hvitvasking. Bedrifter og virksomheter som kan være særlig rammet av hvitvasking av penger, må registreres.

Roarings API for Hvitvaskingsregister gir følgende svar.

 • Organisasjonsnummer: 560100-0200
 • Foretaksnavn:  Johansson-Johansson
 • Registreringsdato: 2017-05-16T09:48:53
 • Forandringsdato: 2020-11-05
 • Adresser
  • co Adress: Hus 128
  • Adress: Övre Villavägen 43, Helsingmora, MN 09264
  • Postnummer: 016 75
  • Fylke: Gävstad
  • Landskode: SE
  • Land: Sverige
  • E-post: karl.larsson@gmail.com
  • Telefonnummer: 073-430-9980
Tillgjenglige land

Svensk flagga Sverige

Tillgjenglig via

 Roaring API

 Roaring Web

aml registry

Noen vanlige bruksområder

 • Anti Hvitvasking (AML)
 • Kjenn din kunde (KYK)
 • Compliance

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company id

N/A

N/A

N/A

Company name

N/A

N/A

N/A

Registration date

N/A

N/A

N/A

Supervisory authority

N/A

N/A

N/A

Register mot hvitvasking

Bedrifter og personer som har til hensikt å drive en viss type forretningsvirksomhet er forpliktet til å registrere seg i registeret mot hvitvasking.

Disse må registrere seg for hvitvaskingsregisteret: ·

 • Profesjonell handel med varer relatert til salg eller kjøp mot kontant betaling tilsvarende 5000 EUR eller mer. For eksempel bilforhandlere, gullsmeder, kunst- og antikvitetshandlere.
 • Profesjonelle aktiviteter knyttet til regnskaps- eller revisjonstjenester, for eksempel regnskapskonsulenter, som ikke utføres av en godkjent eller autorisert regnskapsfører eller registrert regnskapsfirma.
 • Profesjonelle aktiviteter som består i å gi råd for å påvirke størrelsen på en skatt eller avgift, for eksempel skatterådgivere.
 • Uavhengige advokater som opptrer i en klients navn på deres vegne for for eksempel visse økonomiske transaksjoner og eiendomstransaksjoner.
 • Danning av juridiske personer, salg av nyopprettede aksjeselskaper og mekling av juridiske personer, for eksempel selskapsmeglere og selskapsdirektører.
 • Tilveiebringelse av et registrert kontor eller postadresse og tilknyttede tjenester, for eksempel kontorhotell og postkassebedrifter.
 • Profesjonell utførelse av funksjon som styremedlem eller selskapsrettslig ansvarlig som selskapsmedlem i et ansvarlig selskap- eller kommandittselskap eller i en lignende stilling.
 • Profesjonelle aktiviteter knyttet til mekling, lagring eller handel med kunsthåndverk, noe som betyr at et betalt eller mottatt beløp tilsvarer 10 000 euro eller mer.

Example response:

{
 "records": [
  {
   "companyId": "5601000234",
   "companyName": "Svensson, Svensson HB",
   "registrationDateTime": "2013-10-07T12:33:09",
   "changeDate": "2020-11-05",
   "contacts": [
    {
     "coAddress": "Lgh. 519",
     "address": "Backgärdet 06, Lyckberg, NV 92107",
     "postalNumber": "48043",
     "county": "Båhamn",
     "countryCode": "SE",
     "country": "Sverige",
     "emailAddress": "maria.larsson@hotmail.com",
     "phoneNumber": "076-701-4424"
    }
   ],
   "operations": [
    {
     "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning",
     "notifiableOperationText": ""
    }
   ],
   "supervisoryAuthority": "LST12"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

{"message":"For Utviklere!"}

Prøv APIet i vår sandbox-miljø. Det er gratis så lenge du vil!

Dokumentasjon: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vite mer?

Kredittavgjørelse Person

Kredittavgjørelse Person

Automatiserte kredittbeslutninger hvis personen skal få lån, kreditt eller faktura.

Automatiserte kredittbeslutninger for enkeltpersoner

Tjenesten brukes til å ta automatiserte kredittvedtak på privatpersoner. Du får annenrangs kredittsjekker og automatiske svar på hvorvidt kreditten skal gis eller ikke. Avgjørelsen tas på grunnlag av unike kredittmaler der detaljerte parametere avgjøres sammen med deg.

Resultatet? Redusert manuell håndtering, redusert risikofaktor i vurdering, bedre kundeopplevelse og redusert churn.. Hvordan høres det ut? Bruk Roarings API for integrasjon med eksisterende systemer og prosesser, flere kunder venter rundt hjørnet!

Tilgjengelige land

Svensk flagga Sverige

Tilgjengelig via

Roaring API

population register

Vanlige bruksområder

 • Automatiserte kredittbeslutninger
 • Kredittprosesser
 • Customer onboarding

Content

Kredittvedtak for en person er basert på kredittmaler. Det er en standardmal, men også muligheten til å lage din egen.

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Social security number

N/A

N/A

N/A

Name

N/A

N/A

N/A

Address

N/A

N/A

N/A

Credit decision

N/A

N/A

N/A

Standardmall

Følgende kriterier må være oppfylt for å generere et JA i kredittmalen:

 • Personens alder er over eller lik 18 år
 • Ingen betalingsanmerkninger
 • Ingen gjeldsbalanse
 • Ingen pågående gjeldssanering
 • Ingen avskedigelsesforsøk
 • Personen er ikke satt under forvaltning
 • Ingen personlig konkurs registrert

Riktig navn og adresseinformasjon returneres alltid.

Fordelene med kredittmal
 • Rask kredittsjekk
 • Klart svar på om en kreditering er godkjent eller ikke
 • Alle kredittbeslutninger tas på grunnlag av den samme vurderingen
 • Ingen forkunnskaper kreves av brukeren for å kunne ta en riktig kredittavgjørelse
 • Evne til å automatisere kredittsjekker

”Gjennom samarbeidet med Roaring har vi lykkes med å skape en onboarding-prosess med stor tillit til compliance, kredittrisiko og vurdering.”

Emilia Åker Corpia
Emilia Åker Head of Operations | Corpia

Example response Swedish person

{
  "personalNumber": "193701308888",
  "firstName": "Christina Birgitta Ulrika",
  "givenName": "Birgitta",
  "lastName": "Efternamn3542",
  "statusCode": "1",
  "statusText": "Approved",
  "rejections": [],
  "coAddress": "",
  "registeredAddress": "Gatan142 8",
  "address": "Gatan142 8",
  "zipCode": "11146",
  "town": "STOCKHOLM"
 }

{"message":"For Utviklere!"}

Test API i sandbox-miljøet vårt. Det er gratis!

Docs: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vite mer?

KYC spørreskjema

KYC spørreskjema

Oppnå full kundekunnskap raskt og enkelt.

KYC på 1 - 2 - 3

Sørg for full kundekunnskap med våre KYC spørsmål. Ved hjelp av spørsmålene er det enkelt å skaffe nødvendig informasjon for å oppfylle kravene til kundekunnskap. Tjenesten kan brukes på to forskjellige måter, enten som et API eller gjennom vår webapplikasjon Roaring Web.

 

API

Bruk Roaring API for å lage dine egne spørreskjemaer eller bruk vårt forhåndsbygde basert på industri i din egen applikasjon eller tjeneste. For eksempel kan du bygge spørsmålene som skal besvares for kundekunnskap direkte inn i flyten din for registrering av en ny kunde, eller under tilbakevendende kontroller av kunder for å sikre kundekunnskap og compliance.

 

Roaring Web

Når du sjekker en person eller et selskap i Roaring Web kan du velge en bransjespesifikk mal og svare på de valgte spørsmålene. Deretter blir all nødvendig informasjon samlet i et lettfattelig syn. Lagre resultatet enkelt som en PDF for arkivering med navn og tidsstempel, alt på mindre enn et minutt. I videoen nedenfor kan du se et eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Tilgjenglige land

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

dansk flagga Danmark

finsk flagga Finland

Tilgjenglig via

 Roaring API

 Roaring Web

KYC questionnaire

Vanlige bruksområder

 • Kjenn din kunde (KDK)
 • Hvitvasking (AML)
 • Compliance

Content

Skreddersydde, bransjespesifikke og generelle spørreskjemaer for å oppnå KYC compliance.Eksempler på spørsmål:

 • Hva er opprinnelsen til kundens kapital
 • Risikovurdering og klassifisering
 • Hvis selskapet håndterer kontanttransaksjoner eller betalinger
 • skattemessig hjemsted
 • Etc.

Klar til å teste?