Juridisk informasjonNYHET 

Juridisk informasjon

Spar tid og forbedre kvaliteten på screening og kundetiltak.

 • Kontroller dine prospekter & kunder for å unngå bedrageri
 • Forbedre din risikovurdering med juridisk data
 • Spar tid ved å minske behovet for manuelle kontroller fra ulike kilder

Explainer Video

Use cases

Bruk vårt API til å sjekke for juridiske forekomster av selskaper og deres representanter.
legal information api

B2B Customer onboarding

Skap en smidig prosess for onboarding av dine kunder, der screeningen gjøres i bakgrunnen.

Tydligere UX + Automatisert kundetiltak = Bedre business!

legal information api 2

Compliance & Risiko

Reduser risikoen for svindel, samtidig som du sikrer compliance.

Vårt API muliggjør automatiserte kontroller av juridiske hendelser hos kundene dine og deres representanter.

legal information api data

Due Diligence

Spar tid i kundetiltak prosessene og bygg langsiktige, bærekraftige forretningsforhold.

Ingen flere manuelle kontroller via ulike systemer og kilder!

Tilgjengelighet

Juridisk informasjon er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Juridisk informasjon og dommer via utviklervennlig API

Vårt API med juridisk informasjon viser om et selskap og/eller deres styremedlemmer (f.eks. reell rettighetshaver, alternativ reell rettighetshaver eller 20 andre offisielle roller) forekommer i juridiske hendelser og dokumenter. Hvis et treff blir funnet, kan du laste ned det fullstendige juridiske dokumentet eller dommen (PDF) gjennom et eget endepunkt.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til bl.a:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel respons:

{
 "records": [
  {
   "changeDate": "2021-12-03",
   "companyId": "1234567897",
   "companyRelatedDocuments": [
    {
     "courtInstanceCode": "FR",
     "courtNoticeDate": "2016-12-22",
     "documentId": "E06_b3wBHAXZKD1rX9vA",
     "recordDate": "2017-01-02T14:46:56+00:00"
    }
   ],
   "personRelatedDocuments": [
    {
     "courtInstanceCode": "FR",
     "courtNoticeDate": "2021-12-01",
     "documentId": "E06_b3wBHAXZKD1rX9vA",
     "recordDate": "2021-12-02T14:46:56+00:00",
     "rolesInCompany": [
      {
       "roleCollectionCode": "BM",
       "roles": [
        {
         "isCurrent": true,
         "roleCode": "5"
        },
        {
         "isCurrent": true,
         "roleCode": "10"
        }
       ]
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Innholdsoversikt API-respons

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company legal occurrences

N/A

N/A

N/A

Personal legal occurrences

N/A

N/A

N/A

Change date

N/A

N/A

N/A

Company id

N/A

N/A

N/A

Charges

N/A

N/A

N/A

Court

N/A

N/A

N/A

Dates

N/A

N/A

N/A

Document type

N/A

N/A

N/A

Document id

N/A

N/A

N/A

Role

N/A

N/A

N/A

Full legal document*

N/A

N/A

N/A

*Tilgjengelig og hentet via et eget endepunkt ved bruk av dokument-id

Klar til å optimere prosessen din?

Signaturrett

Signaturrett

Valider underskrivere for å unngå svindel, forbedre kundereisene og automatisere manuelle trinn i prosessen

 • Forbedre deres kjøpsreiser og kundeopplevelser
 • Reduser risikoen for bedriftssvindel
 • Automatiser tidkrevende, og repetitive oppgaver
Signaturrett

Tjenester for kontroll av signaturrett

Bruk en av våre tre tjenester for å sjekke signaturrett og sørg for at avtaler er signert av de rette personene.

Signing Combinations

Verifiser underskrivere og bygg automatiserte kunderegistreringsprosesser med vårt Signing Combinations API. Tjenesten gir svar på hvilke kombinasjoner av enkeltpersoner, hver for seg eller i kombinasjon, som har rett til å tegne selskapets firma.

Use cases

firmatecknare api kontroll

Checkout & onboarding av kunder

Sørg for en smidig onboarding- eller checkout prosess for dine kunder.

Automatiser verifisering av underskrivere og presenter gyldige kombinasjoner for brukeren i grensesnittet ditt.

kontrollera firmatecknare

Avtaler & Kontrakter

Minimer risikoen for svindel og sørg for at forretningsforholdet ditt er sikkert.

Vårt API for signaturrett muliggjør en helautomatisert prosess for kontroll av hvem som har rett til å signere.

verifiera firmatecknare api

Fullmakter

Forenkle fullmakt-prosessene dine og spar mye tidkrevende og manuell administrasjon.

Delegere, administrere og signere. Enkelt og med korrekte, oppdaterte data.

Tilgjenglighet

Signing Combinations er tilgjengelig i følgende Roaring produkter:

Tekniske detaljer

Utviklervennlig API og webhook for kontroll og overvåking av signaturrett

Ved å implementere vårt API kan dere automatisk sjekke og verifisere gyldige kombinasjoner av signaturrett. Det muliggjør automatiserte registreringsflyter for bedriftskunder, slik at virksomheten din kan være åpen digitalt 24/7, reduserer churn og forbedrer kundereisen. Ingen flere lange ventetider på å bli kunde, manuelle prosedyrer eller risikovurderinger.

APIet krever inntasting av organisasjonsnummer, for deretter å returnere alle gyldige kombinasjoner av underskrivere, deres roller og tillatelser. Bruk den til å bygge sømløse signeringsopplevelser i B2B-kundens onboarding-prosesser, betalingsløsninger, proxy-prosesser eller avtaler.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til bl.a:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempelsvar:

{
 "records": [
  {
   "adminSign": [
    {
     "name": "Efternamn1433, Nils Uno",
     "personalNumber": "194812161596",
     "positions": [
      {
       "roleCode": 12,
       "roleName": "Verkställande direktör"
      },
      {
       "roleCode": 5,
       "roleName": "Ledamot"
      }
     ]
    }
   ],
   "changeDate": "2019-12-11",
   "combinations": [
    [
     {
      "name": "Efternamn1433, Nils Uno",
      "personalNumber": "194812161596",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 12,
        "roleName": "Verkställande direktör"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     },
     {
      "name": "Efternamn3672, Ebbe",
      "personalNumber": "198110022392",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     }
    ],
    [
     {
      "name": "Efternamn2993, Kuno",
      "personalNumber": "197904182396",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 18,
        "roleName": "Ordförande"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     },
     {
      "name": "Efternamn3672, Ebbe",
      "personalNumber": "198110022392",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     }
    ],
    [
     {
      "name": "Efternamn2993, Kuno",
      "personalNumber": "197904182396",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 18,
        "roleName": "Ordförande"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     }
    ],
    [
     {
      "name": "Efternamn1433, Nils Uno",
      "personalNumber": "194812161596",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 12,
        "roleName": "Verkställande direktör"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     },
     {
      "name": "Efternamn2993, Kuno",
      "personalNumber": "197904182396",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 18,
        "roleName": "Ordförande"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     }
    ],
    [
     {
      "name": "Efternamn1433, Nils Uno",
      "personalNumber": "194812161596",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 12,
        "roleName": "Verkställande direktör"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     },
     {
      "name": "Efternamn2993, Kuno",
      "personalNumber": "197904182396",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 18,
        "roleName": "Ordförande"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     },
     {
      "name": "Efternamn3672, Ebbe",
      "personalNumber": "198110022392",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     }
    ]
   ],
   "companyId": "5569994600",
   "coverage": "complete"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Signaturrett tekst

En komplett liste med de som har signaturrettighet via et utviklervennlig API

Svaret inneholder den fullstendige signaturteksten slik den er oppgitt av offentlige myndigheter. APIet brukes ofte for å sjekke hvem som har rett til å signere for selskapet før inngåelse av avtale med en kunde eller leverandør, alternativt for å verifisere informasjon etter at en avtale er signert.

Eksempelsvar:

{
 "records": [
  {
   "changeDate": "2019-05-21",
   "companyId": "0100582-3",
   "signatoryRights": [
    {
     "code": "NIMA05",
     "fromDate": "2004-06-02",
     "text": "Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin",
     "translations": [
      {
       "langCode": "EN",
       "text": "By any Board member and the Managing Director, each on their own"
      },
      {
       "langCode": "SE",
       "text": "Styrelsemedlem och verkställande direktören var för sig"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Signaturrett

Kontroller om en bestemt person har rett til å signere for et selskap

Signaturrett kontrollerer om en person har rett til å signere for firmaet eller ikke.

Signaturrett APIet svarer automatisk dersom en person har rett til å tegne et selskap selv og brukes til å automatisere kunde-onboarding og sikre at du inngår bindende avtaler med rett person.

APIet krever inntasting av både organisasjonsnummer og personnummer.

Eksempelsvar:

{
 "records": [
  {
   "combination": [
    {
     "address": {
      "buildingNumber": 1,
      "communeCode": 791,
      "communeName": "VIBORG",
      "countryCode": "DK",
      "streetName": "Kloster Alle",
      "town": "Viborg",
      "zipcode": 8800
     },
     "fullName": "Sven Holst",
     "positions": [
      {
       "roleName": "BESTYRELSESFORMAND"
      },
      {
       "roleName": "ADM_DIREKTOER"
      }
     ]
    }
   ],
   "companyId": "41773863",
   "companyName": "Company A",
   "signatoryFromDate": "1997-01-01",
   "valid": true,
   "validCombination": "TRUE"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Klar til å optimere prosessen din?

Global Politisk Eksponert Person (PEP)

Global Politisk Eksponert Person (PEP)

Sjekk globale PEP-lister for å sikre compliance, minimere risiko og gjennomføre risikovurderinger.

 • Reduser risikoen for hvitvasking og sørg for at du overholder kravene
 • Styrk dine KYC- og risikoprosesser med global PEP-informasjon
 • Unngå risikoen for menneskelige feil ved å bruke vårt API og webhook
global pep

Use cases

Bruk vår globale PEP-tjeneste til å samle inn, verifisere og overvåke viktige KYC-data.
global PEP api

Anti-hvitvasking

Gjennomfør globale KYC-kontroller i din AML prosess med oppdatert PEP & RCA data

Automatiser prosessen med hjelp av API og kjenn deg trygg med at dataene er korrekte og oppdaterte.

global PEP list check

Risikovurdering

Spar tid i din due diligence prosess og sikre at dine forretningsmessige relasjone er trygge.

Ta bort tidkrevende manuelle oppslag og risiko for kostbare menneskelige feil.

global PEP politically exposed person

Customer onboarding

Ikke spør befintlige eller potensielle kunder om de er PEP!

Bruk i stedet Roaring for å automatisere datainnsamling og verifisering, monitorere endringer og forbedre dine kundereiser.

Tilgjengelighet

Global PEP & RCA data er tilgjengelige i følgende Roaring produkter:

Tekniske detaljer

Global PEP & RCA data via API og webhooks som utviklere setter pris på

Denne tjenesten viser om en person er en såkalt politisk eksponert person (PEP), eller en slektning eller nærstående (RCA) til en PEP på globalt nivå. Vi tilbyr verifisering mot den mest omfattende og oppdaterte PEP-listen i verden.

Politisk eksponerte personer (PEP) blir klasset som "høyrisiko" av finansinstitusjoner da de er ekstra utsatte for bestikkelser og korrupsjonsforsøk. Finansinstitusjoner har ikke forbud mot å åpne kontoer for PEP-er. Hvitvaskingsloven har imidlertid strenge regler og prosesskrav for at finansinstitusjoner skal oppdage og notere PEP-status på grunn av risikoene som eksisterer.

Roaring gir sanntidstilgang til PEP- og RCA-data på nordisk eller globalt nivå. Våre tjenester gjør deg i stand til å inkorporere PEP-data i din egen prosessflyt og gir en robust og effektiv måte å redusere den første risikoen på, samtidig som du sikrer overholdelse av regelverket.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til blant annet:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Test-API-funksjon for å se responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel respons:

{
 "records": [
  {
   "active": true,
   "birthDetails": {
    "date": "1950-05-17",
    "place": "Tokyo,Japan"
   },
   "changeDate": "2021-10-10",
   "countryDetails": [
    {
     "code": "JAP",
     "connectionType": "Citizenship"
    },
    {
     "code": "JAP",
     "connectionType": "Resident of"
    },
    {
     "code": "JAP",
     "connectionType": "Jurisdiction"
    }
   ],
   "descriptions": [
    {
     "level1": 1
    }
   ],
   "gender": "Male",
   "images": [
    {
     "imageUrl": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
    }
   ],
   "names": [
    {
     "firstName": "Yoshiaki",
     "originalScriptName": "org.apache.spark.sql.catalyst.expressions.UnsafeArrayData@808a5e18",
     "surName": "Murasaki",
     "type": {
      "code": 1,
      "text": "primary"
     }
    }
   ],
   "pepId": "012345",
   "profileNote": "ASSOCIATED ENTITIES INFORMATION: Land Improvement Association",
   "relations": [
    {
     "code": 1,
     "exRelation": false,
     "id": "500001",
     "text": "Wife"
    },
    {
     "code": 5,
     "exRelation": false,
     "id": "500000",
     "text": "Son"
    }
   ],
   "roles": [
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, Liberal Democratic Party (LDP), Wakayama Constituency No. 3",
     "type": "primary"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Secretary General, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "other"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, General Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "fromDate": "2009-10-06",
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Election Strategy Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "fromDate": "2009-10-06",
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Acting Secretary General, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, General Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "toDate": "2008-08-01",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 4,
      "text": "Senior Civil Servants-National Government"
     },
     "title": "Parliamentary Vice Minister of Transport",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 2,
      "text": "National Government Ministers"
     },
     "title": "Minister of Transport",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Director General, Election Bureau, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "fromDate": "2008-08-01",
     "occupation": {
      "code": 2,
      "text": "National Government Ministers"
     },
     "title": "Minister of Economy, Trade and Industry",
     "toDate": "2009-09-16",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 2,
      "text": "National Government Ministers"
     },
     "title": "Minister of Economy, Trade and Industry",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Executive Acting Chairman, General Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 4,
      "text": "Senior Civil Servants-National Government"
     },
     "title": "Parliamentary Vice Minister of Transport",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, Conservative Party (CP), Wakayama Constituency No. 3",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, Japan Renewal Party (JRP), Wakayama Constituency No. 2",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, Liberal Democratic Party (LDP), Wakayama Constituency No. 2",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, New Conservative Party (NCP), Wakayama Constituency No. 3",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, New Frontier Party (NFP), Wakayama Constituency No. 3",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 12,
      "text": "State Agency Officials"
     },
     "title": "Director General, Hokkaido Development Agency",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Diet Affairs Committee, Conservative Party (CP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Diet Affairs Committee, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Diet Affairs Committee, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Election Strategy Committee, Conservative Party (CP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Election Strategy Committee, New Conservative Party (CP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Election Strategy Committee, New Frontier Party (NFP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Secretary General, Conservative Party (CP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Secretary General, New Conservative Party (NCP)",
     "type": "previous"
    }
   ]
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Er dere klare for å optimere deres KYC-prosesse?

Aksjefakta

Aksjefakta

Styrk due diligence-prosessen din med detaljert informasjon om et selskaps aksjer

 • Verdifulle data før investeringer, fusjoner, oppkjøp osv.
 • Forbedre kreditt- og risikovurderingsprosessen
 • Se nye emisjoner, antall aksjer, aksjekapital og mye mer!
aksjefakta

Use cases

Bruk Aksjefakta til å utføre kontroller og screeninger av aksje- data og struktur.
share facts api data

Due Diligence

Spar tid i bakgrunnssjekker og due diligence.

Hent, verifiser og overvåk aksjefakta som fondsemisjoner, nyemisjoner, antall aksjer og mer med våre tjenester

Tilgjenglighet

Aksjefakta er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Aksjefakta gjennom brukervennlig API, Webhooks og web app

Aksjefakta APIet krever inntasting av organisasjonsnummer, og returnerer informasjon om følgende:

 • Fondsemisjoner
 • Nyemisjoner
 • Dato for endring
 • Organisasjonsnummer
 • Fullmakter
 • Reduksjon, aggregering, innløsning
 • Aksjekapital
 • Aksjeinformasjon
 • Aksjetype

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til bl.a:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel respons:

{
 "records": [
  {
   "changeDate": "2021-01-19",
   "companyId": "5601000408",
   "shareCapitalDetails": {
    "maxShareCapital": {
     "amount": 200000,
     "currency": "SEK"
    },
    "minShareCapital": {
     "amount": 50000,
     "currency": "SEK"
    },
    "registrationDateTime": "2020-12-02T08:31:06",
    "shareCapital": {
     "amount": 86014.22,
     "currency": "SEK"
    }
   }
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Klar til å optimere prosessen din?

Hvitvaskingsregister

Hvitvaskingsregister

Forbedre screeningsprosessen for å unngå risiko og sikre overholdelse av regelverket.

 • Sjekk prospekter og kunder for å redusere risikoen
 • Kvalitetssikre KYC-prosessen og risikovurdering
 • Spar tid ved å automatisere tidkrevende AML- prosesser
hvitvaskingsregister

Use cases

Undersøk selskaper for å se om de er registrert i det svenske hvitvaskingsregisteret.
legal information api 2

Compliance & Risiko

Minimer risikoen i dine forretningsforhold, samtidig som du sikrer overholdelse av regelverket.

Hvitvaskingsregisteret muliggjør kontroll av eventuelle treff i registeret av dine kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

legal information api data

Due Diligence

Spar tid på å gjennomføre bakgrunnskontroller og due diligence prosesser.

Sjekk selskaper via Hvitvaskingsregisteret for å vurdere risikoen for mulig eksponering for aktiviteter knyttet til hvitvasking.

Tilgjengelighet

Hvitvaskingregisteret er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Sjekk om selskaper er registrert i hvitvaskingsregisteret

Hvitvaskingsregisteret inneholder selskaper som løper større risiko for å rammes av hvitvasking. Bedrifter og virksomheter som kan være særlig utsatt for hvitvasking skal registreres. Dette kan for eksempel dreie seg om selskaper fra en bestemt bransje, selskaper som håndterer kontanter og lignende.

Tjenesten krever inntasting av organisasjonsnummer og svarer for eksempel med følgende informasjon:

CompanyId: 560100-0200
Company name: Johansson-Johansson
Registration Date & Time: 2017-05-16T09:48:53
Change Date: 2020-11-05
Addresses
CoAddress: Hus 128
Address: Övre Villavägen 43, Helsingmora, MN 09264
Postal Number: 016 75
County: Gävstad
Country Code: SE
Country: Sverige
Email Address: karl.larsson@gmail.com
Phone Number: 073-430-9980

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til blant annet:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Test-API-funksjon for å se responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel svar:

{
 "records": [
  {
   "companyId": "5601000234",
   "companyName": "Svensson, Svensson HB",
   "registrationDateTime": "2013-10-07T12:33:09",
   "changeDate": "2020-11-05",
   "contacts": [
    {
     "coAddress": "Lgh. 519",
     "address": "Backgärdet 06, Lyckberg, NV 92107",
     "postalNumber": "48043",
     "county": "Båhamn",
     "countryCode": "SE",
     "country": "Sverige",
     "emailAddress": "maria.larsson@hotmail.com",
     "phoneNumber": "076-701-4424"
    }
   ],
   "operations": [
    {
     "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning",
     "notifiableOperationText": ""
    }
   ],
   "supervisoryAuthority": "LST12"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Klar til å optimere prosessen din?