Juridisk informasjonNYHET 

Juridisk informasjon

Spar tid og forbedre kvaliteten på screening og kundetiltak.

 • Kontroller dine prospekter & kunder for å unngå bedrageri
 • Forbedre din risikovurdering med juridisk data
 • Spar tid ved å minske behovet for manuelle kontroller fra ulike kilder

Explainer Video

Use cases

Bruk vårt API til å sjekke for juridiske forekomster av selskaper og deres representanter.
legal information api

B2B Customer onboarding

Skap en smidig prosess for onboarding av dine kunder, der screeningen gjøres i bakgrunnen.

Tydligere UX + Automatisert kundetiltak = Bedre business!

legal information api 2

Compliance & Risiko

Reduser risikoen for svindel, samtidig som du sikrer compliance.

Vårt API muliggjør automatiserte kontroller av juridiske hendelser hos kundene dine og deres representanter.

legal information api data

Due Diligence

Spar tid i kundetiltak prosessene og bygg langsiktige, bærekraftige forretningsforhold.

Ingen flere manuelle kontroller via ulike systemer og kilder!

Tilgjengelighet

Juridisk informasjon er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Juridisk informasjon og dommer via utviklervennlig API

Vårt API med juridisk informasjon viser om et selskap og/eller deres styremedlemmer (f.eks. reell rettighetshaver, alternativ reell rettighetshaver eller 20 andre offisielle roller) forekommer i juridiske hendelser og dokumenter. Hvis et treff blir funnet, kan du laste ned det fullstendige juridiske dokumentet eller dommen (PDF) gjennom et eget endepunkt.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til bl.a:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel respons:

{
 "records": [
  {
   "changeDate": "2021-12-03",
   "companyId": "1234567897",
   "companyRelatedDocuments": [
    {
     "courtInstanceCode": "FR",
     "courtNoticeDate": "2016-12-22",
     "documentId": "E06_b3wBHAXZKD1rX9vA",
     "recordDate": "2017-01-02T14:46:56+00:00"
    }
   ],
   "personRelatedDocuments": [
    {
     "courtInstanceCode": "FR",
     "courtNoticeDate": "2021-12-01",
     "documentId": "E06_b3wBHAXZKD1rX9vA",
     "recordDate": "2021-12-02T14:46:56+00:00",
     "rolesInCompany": [
      {
       "roleCollectionCode": "BM",
       "roles": [
        {
         "isCurrent": true,
         "roleCode": "5"
        },
        {
         "isCurrent": true,
         "roleCode": "10"
        }
       ]
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Innholdsoversikt API-respons

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company legal occurrences

N/A

N/A

N/A

Personal legal occurrences

N/A

N/A

N/A

Change date

N/A

N/A

N/A

Company id

N/A

N/A

N/A

Charges

N/A

N/A

N/A

Court

N/A

N/A

N/A

Dates

N/A

N/A

N/A

Document type

N/A

N/A

N/A

Document id

N/A

N/A

N/A

Role

N/A

N/A

N/A

Full legal document*

N/A

N/A

N/A

*Tilgjengelig og hentet via et eget endepunkt ved bruk av dokument-id

Klar til å optimere prosessen din?

Signaturrett

Signaturrett

Valider underskrivere for å unngå svindel, forbedre kundereisene og automatisere manuelle trinn i prosessen

 • Forbedre deres kjøpsreiser og kundeopplevelser
 • Reduser risikoen for bedriftssvindel
 • Automatiser tidkrevende, og repetitive oppgaver

Tjenester for kontroll av signaturrett

Bruk en av våre tjenester for å sjekke signaturrett og sørg for at avtaler er signert av de rette personene.

Signing Combinations

Verifiser underskrivere og bygg automatiserte kunderegistreringsprosesser med vårt Signing Combinations API. Tjenesten gir svar på hvilke kombinasjoner av enkeltpersoner, hver for seg eller i kombinasjon, som har rett til å tegne selskapets firma.

Use cases

firmatecknare api kontroll

Checkout & onboarding av kunder

Sørg for en smidig onboarding- eller checkout prosess for dine kunder.

Automatiser verifisering av underskrivere og presenter gyldige kombinasjoner for brukeren i grensesnittet ditt.

kontrollera firmatecknare

Avtaler & Kontrakter

Minimer risikoen for svindel og sørg for at forretningsforholdet ditt er sikkert.

Vårt API for signaturrett muliggjør en helautomatisert prosess for kontroll av hvem som har rett til å signere.

verifiera firmatecknare api

Fullmakter

Forenkle fullmakt-prosessene dine og spar mye tidkrevende og manuell administrasjon.

Delegere, administrere og signere. Enkelt og med korrekte, oppdaterte data.

Tilgjenglighet

Signing Combinations er tilgjengelig i følgende Roaring produkter:

Tekniske detaljer

Utviklervennlig API og webhook for kontroll og overvåking av signaturrett

Ved å implementere vårt API kan dere automatisk sjekke og verifisere gyldige kombinasjoner av signaturrett. Det muliggjør automatiserte registreringsflyter for bedriftskunder, slik at virksomheten din kan være åpen digitalt 24/7, reduserer churn og forbedrer kundereisen. Ingen flere lange ventetider på å bli kunde, manuelle prosedyrer eller risikovurderinger.

APIet krever inntasting av organisasjonsnummer, for deretter å returnere alle gyldige kombinasjoner av underskrivere, deres roller og tillatelser. Bruk den til å bygge sømløse signeringsopplevelser i B2B-kundens onboarding-prosesser, betalingsløsninger, proxy-prosesser eller avtaler.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til bl.a:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempelsvar:

{
 "records": [
  {
   "adminSign": [
    {
     "name": "Efternamn1433, Nils Uno",
     "personalNumber": "194812161596",
     "positions": [
      {
       "roleCode": 12,
       "roleName": "Verkställande direktör"
      },
      {
       "roleCode": 5,
       "roleName": "Ledamot"
      }
     ]
    }
   ],
   "changeDate": "2019-12-11",
   "combinations": [
    [
     {
      "name": "Efternamn1433, Nils Uno",
      "personalNumber": "194812161596",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 12,
        "roleName": "Verkställande direktör"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     },
     {
      "name": "Efternamn3672, Ebbe",
      "personalNumber": "198110022392",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     }
    ],
    [
     {
      "name": "Efternamn2993, Kuno",
      "personalNumber": "197904182396",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 18,
        "roleName": "Ordförande"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     },
     {
      "name": "Efternamn3672, Ebbe",
      "personalNumber": "198110022392",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     }
    ],
    [
     {
      "name": "Efternamn2993, Kuno",
      "personalNumber": "197904182396",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 18,
        "roleName": "Ordförande"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     }
    ],
    [
     {
      "name": "Efternamn1433, Nils Uno",
      "personalNumber": "194812161596",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 12,
        "roleName": "Verkställande direktör"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     },
     {
      "name": "Efternamn2993, Kuno",
      "personalNumber": "197904182396",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 18,
        "roleName": "Ordförande"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     }
    ],
    [
     {
      "name": "Efternamn1433, Nils Uno",
      "personalNumber": "194812161596",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 12,
        "roleName": "Verkställande direktör"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     },
     {
      "name": "Efternamn2993, Kuno",
      "personalNumber": "197904182396",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 18,
        "roleName": "Ordförande"
       },
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     },
     {
      "name": "Efternamn3672, Ebbe",
      "personalNumber": "198110022392",
      "positions": [
       {
        "roleCode": 5,
        "roleName": "Ledamot"
       }
      ]
     }
    ]
   ],
   "companyId": "5569994600",
   "coverage": "complete"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Signaturrett tekst

En komplett liste med de som har signaturrettighet via et utviklervennlig API

Svaret inneholder den fullstendige signaturteksten slik den er oppgitt av offentlige myndigheter. APIet brukes ofte for å sjekke hvem som har rett til å signere for selskapet før inngåelse av avtale med en kunde eller leverandør, alternativt for å verifisere informasjon etter at en avtale er signert.

Eksempelsvar:

{
 "records": [
  {
   "changeDate": "2019-05-21",
   "companyId": "0100582-3",
   "signatoryRights": [
    {
     "code": "NIMA05",
     "fromDate": "2004-06-02",
     "text": "Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin",
     "translations": [
      {
       "langCode": "EN",
       "text": "By any Board member and the Managing Director, each on their own"
      },
      {
       "langCode": "SE",
       "text": "Styrelsemedlem och verkställande direktören var för sig"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Klar til å optimere prosessen din?

Global Politisk Eksponert Person (PEP)

Global Politisk Eksponert Person (PEP)

Sjekk globale PEP-lister for å sikre compliance, minimere risiko og gjennomføre risikovurderinger.

 • Reduser risikoen for hvitvasking og sørg for at du overholder kravene
 • Styrk dine KYC- og risikoprosesser med global PEP-informasjon
 • Unngå risikoen for menneskelige feil ved å bruke vårt API og webhook
global pep

Use cases

Bruk vår globale PEP-tjeneste til å samle inn, verifisere og overvåke viktige KYC-data.
global PEP api

Anti-hvitvasking

Gjennomfør globale KYC-kontroller i din AML prosess med oppdatert PEP & RCA data

Automatiser prosessen med hjelp av API og kjenn deg trygg med at dataene er korrekte og oppdaterte.

global PEP list check

Risikovurdering

Spar tid i din due diligence prosess og sikre at dine forretningsmessige relasjone er trygge.

Ta bort tidkrevende manuelle oppslag og risiko for kostbare menneskelige feil.

global PEP politically exposed person

Customer onboarding

Ikke spør befintlige eller potensielle kunder om de er PEP!

Bruk i stedet Roaring for å automatisere datainnsamling og verifisering, monitorere endringer og forbedre dine kundereiser.

Tilgjengelighet

Global PEP & RCA data er tilgjengelige i følgende Roaring produkter:

Tekniske detaljer

Global PEP & RCA data via API og webhooks som utviklere setter pris på

Denne tjenesten viser om en person er en såkalt politisk eksponert person (PEP), eller en slektning eller nærstående (RCA) til en PEP på globalt nivå. Vi tilbyr verifisering mot den mest omfattende og oppdaterte PEP-listen i verden.

Politisk eksponerte personer (PEP) blir klasset som "høyrisiko" av finansinstitusjoner da de er ekstra utsatte for bestikkelser og korrupsjonsforsøk. Finansinstitusjoner har ikke forbud mot å åpne kontoer for PEP-er. Hvitvaskingsloven har imidlertid strenge regler og prosesskrav for at finansinstitusjoner skal oppdage og notere PEP-status på grunn av risikoene som eksisterer.

Roaring gir sanntidstilgang til PEP- og RCA-data på nordisk eller globalt nivå. Våre tjenester gjør deg i stand til å inkorporere PEP-data i din egen prosessflyt og gir en robust og effektiv måte å redusere den første risikoen på, samtidig som du sikrer overholdelse av regelverket.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til blant annet:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Test-API-funksjon for å se responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel respons:

{
 "records": [
  {
   "active": true,
   "birthDetails": {
    "date": "1950-05-17",
    "place": "Tokyo,Japan"
   },
   "changeDate": "2021-10-10",
   "countryDetails": [
    {
     "code": "JAP",
     "connectionType": "Citizenship"
    },
    {
     "code": "JAP",
     "connectionType": "Resident of"
    },
    {
     "code": "JAP",
     "connectionType": "Jurisdiction"
    }
   ],
   "descriptions": [
    {
     "level1": 1
    }
   ],
   "gender": "Male",
   "images": [
    {
     "imageUrl": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
    }
   ],
   "names": [
    {
     "firstName": "Yoshiaki",
     "originalScriptName": "org.apache.spark.sql.catalyst.expressions.UnsafeArrayData@808a5e18",
     "surName": "Murasaki",
     "type": {
      "code": 1,
      "text": "primary"
     }
    }
   ],
   "pepId": "012345",
   "profileNote": "ASSOCIATED ENTITIES INFORMATION: Land Improvement Association",
   "relations": [
    {
     "code": 1,
     "exRelation": false,
     "id": "500001",
     "text": "Wife"
    },
    {
     "code": 5,
     "exRelation": false,
     "id": "500000",
     "text": "Son"
    }
   ],
   "roles": [
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, Liberal Democratic Party (LDP), Wakayama Constituency No. 3",
     "type": "primary"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Secretary General, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "other"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, General Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "fromDate": "2009-10-06",
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Election Strategy Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "fromDate": "2009-10-06",
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Acting Secretary General, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, General Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "toDate": "2008-08-01",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 4,
      "text": "Senior Civil Servants-National Government"
     },
     "title": "Parliamentary Vice Minister of Transport",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 2,
      "text": "National Government Ministers"
     },
     "title": "Minister of Transport",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Director General, Election Bureau, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "fromDate": "2008-08-01",
     "occupation": {
      "code": 2,
      "text": "National Government Ministers"
     },
     "title": "Minister of Economy, Trade and Industry",
     "toDate": "2009-09-16",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 2,
      "text": "National Government Ministers"
     },
     "title": "Minister of Economy, Trade and Industry",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Executive Acting Chairman, General Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 4,
      "text": "Senior Civil Servants-National Government"
     },
     "title": "Parliamentary Vice Minister of Transport",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, Conservative Party (CP), Wakayama Constituency No. 3",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, Japan Renewal Party (JRP), Wakayama Constituency No. 2",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, Liberal Democratic Party (LDP), Wakayama Constituency No. 2",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, New Conservative Party (NCP), Wakayama Constituency No. 3",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, New Frontier Party (NFP), Wakayama Constituency No. 3",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 12,
      "text": "State Agency Officials"
     },
     "title": "Director General, Hokkaido Development Agency",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Diet Affairs Committee, Conservative Party (CP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Diet Affairs Committee, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Diet Affairs Committee, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Election Strategy Committee, Conservative Party (CP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Election Strategy Committee, New Conservative Party (CP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Election Strategy Committee, New Frontier Party (NFP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Secretary General, Conservative Party (CP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Secretary General, New Conservative Party (NCP)",
     "type": "previous"
    }
   ]
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Er dere klare for å optimere deres KYC-prosesse?

Aksjefakta

Aksjefakta

Styrk due diligence-prosessen din med detaljert informasjon om et selskaps aksjer

 • Verdifulle data før investeringer, fusjoner, oppkjøp osv.
 • Forbedre kreditt- og risikovurderingsprosessen
 • Se nye emisjoner, antall aksjer, aksjekapital og mye mer!
aksjefakta

Use cases

Bruk Aksjefakta til å utføre kontroller og screeninger av aksje- data og struktur.
share facts api data

Due Diligence

Spar tid i bakgrunnssjekker og due diligence.

Hent, verifiser og overvåk aksjefakta som fondsemisjoner, nyemisjoner, antall aksjer og mer med våre tjenester

Tilgjenglighet

Aksjefakta er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Aksjefakta gjennom brukervennlig API, Webhooks og web app

Aksjefakta APIet krever inntasting av organisasjonsnummer, og returnerer informasjon om følgende:

 • Fondsemisjoner
 • Nyemisjoner
 • Dato for endring
 • Organisasjonsnummer
 • Fullmakter
 • Reduksjon, aggregering, innløsning
 • Aksjekapital
 • Aksjeinformasjon
 • Aksjetype

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til bl.a:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel respons:

{
 "records": [
  {
   "changeDate": "2021-01-19",
   "companyId": "5601000408",
   "shareCapitalDetails": {
    "maxShareCapital": {
     "amount": 200000,
     "currency": "SEK"
    },
    "minShareCapital": {
     "amount": 50000,
     "currency": "SEK"
    },
    "registrationDateTime": "2020-12-02T08:31:06",
    "shareCapital": {
     "amount": 86014.22,
     "currency": "SEK"
    }
   }
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Klar til å optimere prosessen din?

Hvitvaskingsregister

Hvitvaskingsregister

Forbedre screeningsprosessen for å unngå risiko og sikre overholdelse av regelverket.

 • Sjekk prospekter og kunder for å redusere risikoen
 • Kvalitetssikre KYC-prosessen og risikovurdering
 • Spar tid ved å automatisere tidkrevende AML- prosesser
hvitvaskingsregister

Use cases

Undersøk selskaper for å se om de er registrert i det svenske hvitvaskingsregisteret.
legal information api 2

Compliance & Risiko

Minimer risikoen i dine forretningsforhold, samtidig som du sikrer overholdelse av regelverket.

Hvitvaskingsregisteret muliggjør kontroll av eventuelle treff i registeret av dine kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

legal information api data

Due Diligence

Spar tid på å gjennomføre bakgrunnskontroller og due diligence prosesser.

Sjekk selskaper via Hvitvaskingsregisteret for å vurdere risikoen for mulig eksponering for aktiviteter knyttet til hvitvasking.

Tilgjengelighet

Hvitvaskingregisteret er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Sjekk om selskaper er registrert i hvitvaskingsregisteret

Hvitvaskingsregisteret inneholder selskaper som løper større risiko for å rammes av hvitvasking. Bedrifter og virksomheter som kan være særlig utsatt for hvitvasking skal registreres. Dette kan for eksempel dreie seg om selskaper fra en bestemt bransje, selskaper som håndterer kontanter og lignende.

Tjenesten krever inntasting av organisasjonsnummer og svarer for eksempel med følgende informasjon:

CompanyId: 560100-0200
Company name: Johansson-Johansson
Registration Date & Time: 2017-05-16T09:48:53
Change Date: 2020-11-05
Addresses
CoAddress: Hus 128
Address: Övre Villavägen 43, Helsingmora, MN 09264
Postal Number: 016 75
County: Gävstad
Country Code: SE
Country: Sverige
Email Address: karl.larsson@gmail.com
Phone Number: 073-430-9980

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til blant annet:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Test-API-funksjon for å se responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel svar:

{
 "records": [
  {
   "companyId": "5601000234",
   "companyName": "Svensson, Svensson HB",
   "registrationDateTime": "2013-10-07T12:33:09",
   "changeDate": "2020-11-05",
   "contacts": [
    {
     "coAddress": "Lgh. 519",
     "address": "Backgärdet 06, Lyckberg, NV 92107",
     "postalNumber": "48043",
     "county": "Båhamn",
     "countryCode": "SE",
     "country": "Sverige",
     "emailAddress": "maria.larsson@hotmail.com",
     "phoneNumber": "076-701-4424"
    }
   ],
   "operations": [
    {
     "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning",
     "notifiableOperationText": ""
    }
   ],
   "supervisoryAuthority": "LST12"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Klar til å optimere prosessen din?

Kredittavgjørelse Person

Kredittavgjørelse person

Automatiser din B2C-kredittvurdering og beslutningsprosess for å forbedre kundeopplevelsen og redusere risikoen

 • Få svar umiddelbart med en automatisert kredittbeslutning
 • Reduser risikoen for insolvens hos kundene dine
 • Forbedre onboarding-prosessen din for B2C-kunder
Kredittavgjørelse person

Bruksområder

Automatiserte kredittbeslutninger for å forbedre B2C-kunders onboarding og risikovurderingsprosesser.
credit decision person api

Risikovurdering

Effektiviser risikovurderingsprosessen og eliminer automatisk potensielle kunder som anses som høyrisiko.

Med vårt API kan du automatisere tidkrevende, manuelle risiko- og kredittvurderinger!

credit decision person 3

Kredittsøknader

Automatiser lån- og kredittsøknader for enkeltpersoner eller din B2C customer onboarding-prosess.

Forbedre kundereisene dine, samtidig som du sparer administrasjonsteamet for mye tid og hodebry.

Tilgjengelighet

Kredittavgjørelse person er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Automatiserte kredittbeslutninger for enkeltpersoner. Alt via et utviklervennlig API.

Raske kredittsjekker og automatiserte svar på kredittbeslutninger, basert på unike kredittmaler der du velger parametere.

Resultatet? Redusert manuell håndtering, redusert risikofaktor i vurderingen, en bedre kundeopplevelse, redusert avgang og mer innkommende virksomhet. Hvordan høres det ut? Bruk Roaring API for integrasjon med eksisterende systemer og prosesser, flere kunder venter rundt hjørnet!


Standardmal

For å generere en godkjent kredittbeslutning må følgende kriterier være oppfylt:

 • Alder på personen er lik eller høyere enn 18 år
 • Ingen betalingsmislighold
 • Ingen utestående gjeld
 • Ingen pågående gjeldssanering
 • Ingen forsøk på beslag
 • Personen er ikke under forvalterskap
 • Ingen personlig konkurs registrert

Riktig navn og adresse blir alltid oppgitt i svaret.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til bl.a:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Testobjekter for alle APIer
 • Prøv API-funksjonen for å se svardata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel svar:

{
  "personalNumber": "193701308888",
  "firstName": "Christina Birgitta Ulrika",
  "givenName": "Birgitta",
  "lastName": "Efternamn3542",
  "statusCode": "1",
  "statusText": "Approved",
  "rejections": [],
  "coAddress": "",
  "registeredAddress": "Gatan142 8",
  "address": "Gatan142 8",
  "zipCode": "11146",
  "town": "STOCKHOLM"
 }

Er du klar til å forbedre prosessen din?

KYC spørreskjema

KYC spørreskjema

Forhåndslagde eller tilpassede digitale KYC spørreskjemaer

 • Digitaliser og automatiser AML- og KYC-screeningsprosessen din
 • Bruk forhåndslagde skjemaer eller tilpass dine egne
 • Sørg for at regelverket overholdes og unngå unødvendig risiko
KYC spørreskjema

Bruksområder

Samle inn alle KYC-dataene du trenger på en smidig, digital måte.
sanctions lists screening

Compliance & Risk

Minimer risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og sørg for at regelverket overholdes.

Våre API- og web app-løsninger muliggjør en digital og automatisert KYC-prosess.

sanctions list screen api

Due Diligence

Spar tid på bakgrunnssjekker og due diligence, og sørg for at forretningsforholdet ditt er solid.

Samle inn all informasjon du trenger i det samme verktøyet.

sanctions lists kyc api

Customer onboarding

Tilby en rask onboarding-prosess for nye kunder, der KYC-data samles inn digitalt.

La nye kunder komme smidig gjennom ved hjelp av APIer!

Tilgjengelighet

KYC spørreskjema er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

API

Bruk Roaring API til å opprette dine egne spørreskjemaer eller bruk våre forhåndslagde maler basert på bransje i din egen applikasjon eller tjeneste. Du kan for eksempel opprette spørsmålene som skal besvares til KYC-formål direkte inn i kundens onboarding-prosess, eller bruke dem til å utføre regelmessige kontroller av kundene ut fra et AML-perspektiv.

 

Web App

Når du samler inn data for en person eller bedrift i nettappen, kan du velge en bransjespesifikk mal og besvare de valgte spørsmålene. All nødvendig informasjon samles i en brukervennlig visning. Når du er ferdig, lagrer du resultatet som en PDF for arkivering med navn og tidsstempel, alt sammen på mindre enn ett minutt. I videoen nedenfor kan du se et eksempel på hvordan dette kan gjøres. Eksempler på spørsmål kan være hvordan midler er oppnådd, risikovurderinger og klassifiseringer, om et selskap håndterer kontanttransaksjoner eller betalinger, virksomhetens skattemessige hjemsted og så videre.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til bl.a:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Testobjekter for alle APIer
 • Prøv API-funksjonen for å se svardata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel svar:

{
 "questions": [
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "Yes, the customer may sign him/herself",
     "description": "",
     "id": "5e561ff1a74e6f6b75ff36ba",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Yes, the customer is allowed to sign with others.",
     "description": "",
     "id": "5e562000a74e6f6b75ff36bb",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Yes, by proxy",
     "description": "",
     "id": "5e562009a74e6f6b75ff36bc",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "No",
     "description": "",
     "id": "5e56200ea74e6f6b75ff36bd",
     "index": 3,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e561fe2a74e6f6b75ff36b9",
   "index": 0,
   "multiple": false,
   "question": "Is the customer entitled to sign for the company?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "Yes (Obtain a copy of the proxy)",
     "description": "",
     "id": "5e562032a74e6f6b75ff36bf",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "No",
     "description": "Discontinue",
     "id": "5e562041a74e6f6b75ff36c0",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e562020a74e6f6b75ff36be",
   "index": 1,
   "multiple": false,
   "parentAnswerOption": "5e562009a74e6f6b75ff36bc",
   "question": "Does the representative have a valid proxy for the business transaction and is it signed by an authorized person?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "Enter the email address of the contact person",
     "description": "",
     "id": "5e5620e3a74e6f6b75ff36c2",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "FREE_TEXT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e5620d0a74e6f6b75ff36c1",
   "index": 2,
   "multiple": false,
   "question": "Enter the email address of the customer.",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "Enter the phone number of the contact person.",
     "description": "",
     "id": "5e562160a74e6f6b75ff36c4",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "FREE_TEXT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e5620f9a74e6f6b75ff36c3",
   "index": 3,
   "multiple": false,
   "question": "Enter the customer's phone number including country code.",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "E-ID",
     "description": "",
     "id": "5e56218fa74e6f6b75ff36c6",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Domestic ID card",
     "description": "",
     "id": "5e562199a74e6f6b75ff36c7",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Domestic Drivers License",
     "description": "",
     "id": "5e5621a0a74e6f6b75ff36c8",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "National ID card",
     "description": "",
     "id": "5e5621a7a74e6f6b75ff36c9",
     "index": 3,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Domestic Passport",
     "description": "",
     "id": "5e5621aea74e6f6b75ff36ca",
     "index": 4,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Foreign Passport",
     "description": "",
     "id": "5e5621b5a74e6f6b75ff36cb",
     "index": 5,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Other",
     "description": "",
     "id": "5e5621bca74e6f6b75ff36cc",
     "index": 6,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e562176a74e6f6b75ff36c5",
   "index": 4,
   "multiple": false,
   "question": "What type of ID verification has been done of the customer?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "Enter type of ID verification",
     "description": "",
     "id": "5e5621e8a74e6f6b75ff36ce",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "FREE_TEXT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e5621d4a74e6f6b75ff36cd",
   "index": 5,
   "multiple": false,
   "parentAnswerOption": "5e5621bca74e6f6b75ff36cc",
   "question": "Which type?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "se",
     "description": "Sweden",
     "id": "5e562401a74e6f6b75ff36d0",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "no",
     "description": "Norway",
     "id": "62c428496b2f070001c71539",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fi",
     "description": "Finland",
     "id": "62c428496b2f070001c7153a",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dk",
     "description": "Denmark",
     "id": "62c428496b2f070001c7153b",
     "index": 3,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "af",
     "description": "Afghanistan",
     "id": "62c428496b2f070001c7153c",
     "index": 4,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ax",
     "description": "Åland Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7153d",
     "index": 5,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "al",
     "description": "Albania",
     "id": "62c428496b2f070001c7153e",
     "index": 6,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dz",
     "description": "Algeria",
     "id": "62c428496b2f070001c7153f",
     "index": 7,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "as",
     "description": "American Samoa",
     "id": "62c428496b2f070001c71540",
     "index": 8,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ad",
     "description": "Andorra",
     "id": "62c428496b2f070001c71541",
     "index": 9,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ao",
     "description": "Angola",
     "id": "62c428496b2f070001c71542",
     "index": 10,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ai",
     "description": "Anguilla",
     "id": "62c428496b2f070001c71543",
     "index": 11,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "aq",
     "description": "Antarctica",
     "id": "62c428496b2f070001c71544",
     "index": 12,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ag",
     "description": "Antigua & Barbuda",
     "id": "62c428496b2f070001c71545",
     "index": 13,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ar",
     "description": "Argentina",
     "id": "62c428496b2f070001c71546",
     "index": 14,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "am",
     "description": "Armenia",
     "id": "62c428496b2f070001c71547",
     "index": 15,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "aw",
     "description": "Aruba",
     "id": "62c428496b2f070001c71548",
     "index": 16,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "au",
     "description": "Australia",
     "id": "62c428496b2f070001c71549",
     "index": 17,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "at",
     "description": "Austria",
     "id": "62c428496b2f070001c7154a",
     "index": 18,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "az",
     "description": "Azerbaijan",
     "id": "62c428496b2f070001c7154b",
     "index": 19,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bs",
     "description": "Bahamas",
     "id": "62c428496b2f070001c7154c",
     "index": 20,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bh",
     "description": "Bahrain",
     "id": "62c428496b2f070001c7154d",
     "index": 21,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bd",
     "description": "Bangladesh",
     "id": "62c428496b2f070001c7154e",
     "index": 22,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bb",
     "description": "Barbados",
     "id": "62c428496b2f070001c7154f",
     "index": 23,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "by",
     "description": "Belarus",
     "id": "62c428496b2f070001c71550",
     "index": 24,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "be",
     "description": "Belgium",
     "id": "62c428496b2f070001c71551",
     "index": 25,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bz",
     "description": "Belize",
     "id": "62c428496b2f070001c71552",
     "index": 26,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bj",
     "description": "Benin",
     "id": "62c428496b2f070001c71553",
     "index": 27,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bm",
     "description": "Bermuda",
     "id": "62c428496b2f070001c71554",
     "index": 28,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bt",
     "description": "Bhutan",
     "id": "62c428496b2f070001c71555",
     "index": 29,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bo",
     "description": "Bolivia",
     "id": "62c428496b2f070001c71556",
     "index": 30,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ba",
     "description": "Bosnia & Herzegovina",
     "id": "62c428496b2f070001c71557",
     "index": 31,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bw",
     "description": "Botswana",
     "id": "62c428496b2f070001c71558",
     "index": 32,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "br",
     "description": "Brazil",
     "id": "62c428496b2f070001c71559",
     "index": 33,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "io",
     "description": "British Indian Ocean Territory",
     "id": "62c428496b2f070001c7155a",
     "index": 34,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vg",
     "description": "British Virgin Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7155b",
     "index": 35,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bn",
     "description": "Brunei",
     "id": "62c428496b2f070001c7155c",
     "index": 36,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bg",
     "description": "Bulgaria",
     "id": "62c428496b2f070001c7155d",
     "index": 37,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bf",
     "description": "Burkina Faso",
     "id": "62c428496b2f070001c7155e",
     "index": 38,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bi",
     "description": "Burundi",
     "id": "62c428496b2f070001c7155f",
     "index": 39,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kh",
     "description": "Cambodia",
     "id": "62c428496b2f070001c71560",
     "index": 40,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cm",
     "description": "Cameroon",
     "id": "62c428496b2f070001c71561",
     "index": 41,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ca",
     "description": "Canada",
     "id": "62c428496b2f070001c71562",
     "index": 42,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cv",
     "description": "Cape Verde",
     "id": "62c428496b2f070001c71563",
     "index": 43,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bq",
     "description": "Caribbean Netherlands",
     "id": "62c428496b2f070001c71564",
     "index": 44,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ky",
     "description": "Cayman Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71565",
     "index": 45,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cf",
     "description": "Central African Republic",
     "id": "62c428496b2f070001c71566",
     "index": 46,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "td",
     "description": "Chad",
     "id": "62c428496b2f070001c71567",
     "index": 47,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cl",
     "description": "Chile",
     "id": "62c428496b2f070001c71568",
     "index": 48,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cn",
     "description": "China",
     "id": "62c428496b2f070001c71569",
     "index": 49,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cx",
     "description": "Christmas Island",
     "id": "62c428496b2f070001c7156a",
     "index": 50,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cc",
     "description": "Cocos (Keeling) Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7156b",
     "index": 51,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "co",
     "description": "Colombia",
     "id": "62c428496b2f070001c7156c",
     "index": 52,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "km",
     "description": "Comoros",
     "id": "62c428496b2f070001c7156d",
     "index": 53,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cg",
     "description": "Congo - Brazzaville",
     "id": "62c428496b2f070001c7156e",
     "index": 54,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cd",
     "description": "Congo - Kinshasa",
     "id": "62c428496b2f070001c7156f",
     "index": 55,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ck",
     "description": "Cook Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71570",
     "index": 56,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cr",
     "description": "Costa Rica",
     "id": "62c428496b2f070001c71571",
     "index": 57,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ci",
     "description": "Côte d’Ivoire",
     "id": "62c428496b2f070001c71572",
     "index": 58,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hr",
     "description": "Croatia",
     "id": "62c428496b2f070001c71573",
     "index": 59,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cu",
     "description": "Cuba",
     "id": "62c428496b2f070001c71574",
     "index": 60,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cw",
     "description": "Curaçao",
     "id": "62c428496b2f070001c71575",
     "index": 61,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cy",
     "description": "Cyprus",
     "id": "62c428496b2f070001c71576",
     "index": 62,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cz",
     "description": "Czech Republic",
     "id": "62c428496b2f070001c71577",
     "index": 63,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dj",
     "description": "Djibouti",
     "id": "62c428496b2f070001c71578",
     "index": 64,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dm",
     "description": "Dominica",
     "id": "62c428496b2f070001c71579",
     "index": 65,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "do",
     "description": "Dominican Republic",
     "id": "62c428496b2f070001c7157a",
     "index": 66,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ec",
     "description": "Ecuador",
     "id": "62c428496b2f070001c7157b",
     "index": 67,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "eg",
     "description": "Egypt",
     "id": "62c428496b2f070001c7157c",
     "index": 68,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sv",
     "description": "El Salvador",
     "id": "62c428496b2f070001c7157d",
     "index": 69,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gq",
     "description": "Equatorial Guinea",
     "id": "62c428496b2f070001c7157e",
     "index": 70,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "er",
     "description": "Eritrea",
     "id": "62c428496b2f070001c7157f",
     "index": 71,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ee",
     "description": "Estonia",
     "id": "62c428496b2f070001c71580",
     "index": 72,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "et",
     "description": "Ethiopia",
     "id": "62c428496b2f070001c71581",
     "index": 73,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fk",
     "description": "Falkland Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71582",
     "index": 74,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fo",
     "description": "Faroe Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71583",
     "index": 75,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fj",
     "description": "Fiji",
     "id": "62c428496b2f070001c71584",
     "index": 76,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fr",
     "description": "France",
     "id": "62c428496b2f070001c71585",
     "index": 77,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gf",
     "description": "French Guiana",
     "id": "62c428496b2f070001c71586",
     "index": 78,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pf",
     "description": "French Polynesia",
     "id": "62c428496b2f070001c71587",
     "index": 79,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tf",
     "description": "French Southern Territories",
     "id": "62c428496b2f070001c71588",
     "index": 80,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ga",
     "description": "Gabon",
     "id": "62c428496b2f070001c71589",
     "index": 81,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gm",
     "description": "Gambia",
     "id": "62c428496b2f070001c7158a",
     "index": 82,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ge",
     "description": "Georgia",
     "id": "62c428496b2f070001c7158b",
     "index": 83,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "de",
     "description": "Germany",
     "id": "62c428496b2f070001c7158c",
     "index": 84,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gh",
     "description": "Ghana",
     "id": "62c428496b2f070001c7158d",
     "index": 85,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gi",
     "description": "Gibraltar",
     "id": "62c428496b2f070001c7158e",
     "index": 86,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gr",
     "description": "Greece",
     "id": "62c428496b2f070001c7158f",
     "index": 87,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gl",
     "description": "Greenland",
     "id": "62c428496b2f070001c71590",
     "index": 88,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gd",
     "description": "Grenada",
     "id": "62c428496b2f070001c71591",
     "index": 89,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gp",
     "description": "Guadeloupe",
     "id": "62c428496b2f070001c71592",
     "index": 90,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gu",
     "description": "Guam",
     "id": "62c428496b2f070001c71593",
     "index": 91,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gt",
     "description": "Guatemala",
     "id": "62c428496b2f070001c71594",
     "index": 92,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gg",
     "description": "Guernsey",
     "id": "62c428496b2f070001c71595",
     "index": 93,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gn",
     "description": "Guinea",
     "id": "62c428496b2f070001c71596",
     "index": 94,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gw",
     "description": "Guinea-Bissau",
     "id": "62c428496b2f070001c71597",
     "index": 95,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gy",
     "description": "Guyana",
     "id": "62c428496b2f070001c71598",
     "index": 96,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ht",
     "description": "Haiti",
     "id": "62c428496b2f070001c71599",
     "index": 97,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hn",
     "description": "Honduras",
     "id": "62c428496b2f070001c7159a",
     "index": 98,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hk",
     "description": "Hong Kong SAR China",
     "id": "62c428496b2f070001c7159b",
     "index": 99,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hu",
     "description": "Hungary",
     "id": "62c428496b2f070001c7159c",
     "index": 100,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "is",
     "description": "Iceland",
     "id": "62c428496b2f070001c7159d",
     "index": 101,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "in",
     "description": "India",
     "id": "62c428496b2f070001c7159e",
     "index": 102,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "id",
     "description": "Indonesia",
     "id": "62c428496b2f070001c7159f",
     "index": 103,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ir",
     "description": "Iran",
     "id": "62c428496b2f070001c715a0",
     "index": 104,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "iq",
     "description": "Iraq",
     "id": "62c428496b2f070001c715a1",
     "index": 105,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ie",
     "description": "Ireland",
     "id": "62c428496b2f070001c715a2",
     "index": 106,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "im",
     "description": "Isle of Man",
     "id": "62c428496b2f070001c715a3",
     "index": 107,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "il",
     "description": "Israel",
     "id": "62c428496b2f070001c715a4",
     "index": 108,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "it",
     "description": "Italy",
     "id": "62c428496b2f070001c715a5",
     "index": 109,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "jm",
     "description": "Jamaica",
     "id": "62c428496b2f070001c715a6",
     "index": 110,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "jp",
     "description": "Japan",
     "id": "62c428496b2f070001c715a7",
     "index": 111,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "je",
     "description": "Jersey",
     "id": "62c428496b2f070001c715a8",
     "index": 112,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "jo",
     "description": "Jordan",
     "id": "62c428496b2f070001c715a9",
     "index": 113,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kz",
     "description": "Kazakhstan",
     "id": "62c428496b2f070001c715aa",
     "index": 114,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ke",
     "description": "Kenya",
     "id": "62c428496b2f070001c715ab",
     "index": 115,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ki",
     "description": "Kiribati",
     "id": "62c428496b2f070001c715ac",
     "index": 116,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kw",
     "description": "Kuwait",
     "id": "62c428496b2f070001c715ad",
     "index": 117,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kg",
     "description": "Kyrgyzstan",
     "id": "62c428496b2f070001c715ae",
     "index": 118,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "la",
     "description": "Laos",
     "id": "62c428496b2f070001c715af",
     "index": 119,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lv",
     "description": "Latvia",
     "id": "62c428496b2f070001c715b0",
     "index": 120,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lb",
     "description": "Lebanon",
     "id": "62c428496b2f070001c715b1",
     "index": 121,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ls",
     "description": "Lesotho",
     "id": "62c428496b2f070001c715b2",
     "index": 122,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lr",
     "description": "Liberia",
     "id": "62c428496b2f070001c715b3",
     "index": 123,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ly",
     "description": "Libya",
     "id": "62c428496b2f070001c715b4",
     "index": 124,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "li",
     "description": "Liechtenstein",
     "id": "62c428496b2f070001c715b5",
     "index": 125,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lt",
     "description": "Lithuania",
     "id": "62c428496b2f070001c715b6",
     "index": 126,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lu",
     "description": "Luxembourg",
     "id": "62c428496b2f070001c715b7",
     "index": 127,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mo",
     "description": "Macau SAR China",
     "id": "62c428496b2f070001c715b8",
     "index": 128,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mk",
     "description": "Macedonia",
     "id": "62c428496b2f070001c715b9",
     "index": 129,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mg",
     "description": "Madagascar",
     "id": "62c428496b2f070001c715ba",
     "index": 130,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mw",
     "description": "Malawi",
     "id": "62c428496b2f070001c715bb",
     "index": 131,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "my",
     "description": "Malaysia",
     "id": "62c428496b2f070001c715bc",
     "index": 132,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mv",
     "description": "Maldives",
     "id": "62c428496b2f070001c715bd",
     "index": 133,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ml",
     "description": "Mali",
     "id": "62c428496b2f070001c715be",
     "index": 134,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mt",
     "description": "Malta",
     "id": "62c428496b2f070001c715bf",
     "index": 135,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mh",
     "description": "Marshall Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c715c0",
     "index": 136,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mq",
     "description": "Martinique",
     "id": "62c428496b2f070001c715c1",
     "index": 137,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mr",
     "description": "Mauritania",
     "id": "62c428496b2f070001c715c2",
     "index": 138,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mu",
     "description": "Mauritius",
     "id": "62c428496b2f070001c715c3",
     "index": 139,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "yt",
     "description": "Mayotte",
     "id": "62c428496b2f070001c715c4",
     "index": 140,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mx",
     "description": "Mexico",
     "id": "62c428496b2f070001c715c5",
     "index": 141,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fm",
     "description": "Micronesia",
     "id": "62c428496b2f070001c715c6",
     "index": 142,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "md",
     "description": "Moldova",
     "id": "62c428496b2f070001c715c7",
     "index": 143,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mc",
     "description": "Monaco",
     "id": "62c428496b2f070001c715c8",
     "index": 144,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mn",
     "description": "Mongolia",
     "id": "62c428496b2f070001c715c9",
     "index": 145,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "me",
     "description": "Montenegro",
     "id": "62c428496b2f070001c715ca",
     "index": 146,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ms",
     "description": "Montserrat",
     "id": "62c428496b2f070001c715cb",
     "index": 147,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ma",
     "description": "Morocco",
     "id": "62c428496b2f070001c715cc",
     "index": 148,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mz",
     "description": "Mozambique",
     "id": "62c428496b2f070001c715cd",
     "index": 149,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mm",
     "description": "Myanmar (Burma)",
     "id": "62c428496b2f070001c715ce",
     "index": 150,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "na",
     "description": "Namibia",
     "id": "62c428496b2f070001c715cf",
     "index": 151,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nr",
     "description": "Nauru",
     "id": "62c428496b2f070001c715d0",
     "index": 152,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "np",
     "description": "Nepal",
     "id": "62c428496b2f070001c715d1",
     "index": 153,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nl",
     "description": "Netherlands",
     "id": "62c428496b2f070001c715d2",
     "index": 154,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nc",
     "description": "New Caledonia",
     "id": "62c428496b2f070001c715d3",
     "index": 155,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nz",
     "description": "New Zealand",
     "id": "62c428496b2f070001c715d4",
     "index": 156,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ni",
     "description": "Nicaragua",
     "id": "62c428496b2f070001c715d5",
     "index": 157,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ne",
     "description": "Niger",
     "id": "62c428496b2f070001c715d6",
     "index": 158,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ng",
     "description": "Nigeria",
     "id": "62c428496b2f070001c715d7",
     "index": 159,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nu",
     "description": "Niue",
     "id": "62c428496b2f070001c715d8",
     "index": 160,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nf",
     "description": "Norfolk Island",
     "id": "62c428496b2f070001c715d9",
     "index": 161,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kp",
     "description": "North Korea",
     "id": "62c428496b2f070001c715da",
     "index": 162,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mp",
     "description": "Northern Mariana Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c715db",
     "index": 163,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "om",
     "description": "Oman",
     "id": "62c428496b2f070001c715dc",
     "index": 164,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pk",
     "description": "Pakistan",
     "id": "62c428496b2f070001c715dd",
     "index": 165,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pw",
     "description": "Palau",
     "id": "62c428496b2f070001c715de",
     "index": 166,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ps",
     "description": "Palestinian Territories",
     "id": "62c428496b2f070001c715df",
     "index": 167,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pa",
     "description": "Panama",
     "id": "62c428496b2f070001c715e0",
     "index": 168,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pg",
     "description": "Papua New Guinea",
     "id": "62c428496b2f070001c715e1",
     "index": 169,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "py",
     "description": "Paraguay",
     "id": "62c428496b2f070001c715e2",
     "index": 170,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pe",
     "description": "Peru",
     "id": "62c428496b2f070001c715e3",
     "index": 171,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ph",
     "description": "Philippines",
     "id": "62c428496b2f070001c715e4",
     "index": 172,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pn",
     "description": "Pitcairn Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c715e5",
     "index": 173,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pl",
     "description": "Poland",
     "id": "62c428496b2f070001c715e6",
     "index": 174,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pt",
     "description": "Portugal",
     "id": "62c428496b2f070001c715e7",
     "index": 175,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pr",
     "description": "Puerto Rico",
     "id": "62c428496b2f070001c715e8",
     "index": 176,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "qa",
     "description": "Qatar",
     "id": "62c428496b2f070001c715e9",
     "index": 177,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "re",
     "description": "Réunion",
     "id": "62c428496b2f070001c715ea",
     "index": 178,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ro",
     "description": "Romania",
     "id": "62c428496b2f070001c715eb",
     "index": 179,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ru",
     "description": "Russia",
     "id": "62c428496b2f070001c715ec",
     "index": 180,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "rw",
     "description": "Rwanda",
     "id": "62c428496b2f070001c715ed",
     "index": 181,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ws",
     "description": "Samoa",
     "id": "62c428496b2f070001c715ee",
     "index": 182,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sm",
     "description": "San Marino",
     "id": "62c428496b2f070001c715ef",
     "index": 183,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "st",
     "description": "São Tomé & Príncipe",
     "id": "62c428496b2f070001c715f0",
     "index": 184,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sa",
     "description": "Saudi Arabia",
     "id": "62c428496b2f070001c715f1",
     "index": 185,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sn",
     "description": "Senegal",
     "id": "62c428496b2f070001c715f2",
     "index": 186,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "rs",
     "description": "Serbia",
     "id": "62c428496b2f070001c715f3",
     "index": 187,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sc",
     "description": "Seychelles",
     "id": "62c428496b2f070001c715f4",
     "index": 188,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sl",
     "description": "Sierra Leone",
     "id": "62c428496b2f070001c715f5",
     "index": 189,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sg",
     "description": "Singapore",
     "id": "62c428496b2f070001c715f6",
     "index": 190,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sx",
     "description": "Sint Maarten",
     "id": "62c428496b2f070001c715f7",
     "index": 191,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sk",
     "description": "Slovakia",
     "id": "62c428496b2f070001c715f8",
     "index": 192,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "si",
     "description": "Slovenia",
     "id": "62c428496b2f070001c715f9",
     "index": 193,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sb",
     "description": "Solomon Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c715fa",
     "index": 194,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "so",
     "description": "Somalia",
     "id": "62c428496b2f070001c715fb",
     "index": 195,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "za",
     "description": "South Africa",
     "id": "62c428496b2f070001c715fc",
     "index": 196,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gs",
     "description": "South Georgia & South Sandwich Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c715fd",
     "index": 197,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kr",
     "description": "South Korea",
     "id": "62c428496b2f070001c715fe",
     "index": 198,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ss",
     "description": "South Sudan",
     "id": "62c428496b2f070001c715ff",
     "index": 199,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "es",
     "description": "Spain",
     "id": "62c428496b2f070001c71600",
     "index": 200,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lk",
     "description": "Sri Lanka",
     "id": "62c428496b2f070001c71601",
     "index": 201,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bl",
     "description": "St. Barthélemy",
     "id": "62c428496b2f070001c71602",
     "index": 202,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sh",
     "description": "St. Helena",
     "id": "62c428496b2f070001c71603",
     "index": 203,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kn",
     "description": "St. Kitts & Nevis",
     "id": "62c428496b2f070001c71604",
     "index": 204,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lc",
     "description": "St. Lucia",
     "id": "62c428496b2f070001c71605",
     "index": 205,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mf",
     "description": "St. Martin",
     "id": "62c428496b2f070001c71606",
     "index": 206,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pm",
     "description": "St. Pierre & Miquelon",
     "id": "62c428496b2f070001c71607",
     "index": 207,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vc",
     "description": "St. Vincent & Grenadines",
     "id": "62c428496b2f070001c71608",
     "index": 208,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sd",
     "description": "Sudan",
     "id": "62c428496b2f070001c71609",
     "index": 209,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sr",
     "description": "Suriname",
     "id": "62c428496b2f070001c7160a",
     "index": 210,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sj",
     "description": "Svalbard & Jan Mayen",
     "id": "62c428496b2f070001c7160b",
     "index": 211,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sz",
     "description": "Swaziland",
     "id": "62c428496b2f070001c7160c",
     "index": 212,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ch",
     "description": "Switzerland",
     "id": "62c428496b2f070001c7160d",
     "index": 213,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sy",
     "description": "Syria",
     "id": "62c428496b2f070001c7160e",
     "index": 214,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tw",
     "description": "Taiwan",
     "id": "62c428496b2f070001c7160f",
     "index": 215,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tj",
     "description": "Tajikistan",
     "id": "62c428496b2f070001c71610",
     "index": 216,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tz",
     "description": "Tanzania",
     "id": "62c428496b2f070001c71611",
     "index": 217,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "th",
     "description": "Thailand",
     "id": "62c428496b2f070001c71612",
     "index": 218,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tl",
     "description": "Timor-Leste",
     "id": "62c428496b2f070001c71613",
     "index": 219,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tg",
     "description": "Togo",
     "id": "62c428496b2f070001c71614",
     "index": 220,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tk",
     "description": "Tokelau",
     "id": "62c428496b2f070001c71615",
     "index": 221,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "to",
     "description": "Tonga",
     "id": "62c428496b2f070001c71616",
     "index": 222,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tt",
     "description": "Trinidad & Tobago",
     "id": "62c428496b2f070001c71617",
     "index": 223,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tn",
     "description": "Tunisia",
     "id": "62c428496b2f070001c71618",
     "index": 224,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tr",
     "description": "Turkey",
     "id": "62c428496b2f070001c71619",
     "index": 225,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tm",
     "description": "Turkmenistan",
     "id": "62c428496b2f070001c7161a",
     "index": 226,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tc",
     "description": "Turks & Caicos Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7161b",
     "index": 227,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tv",
     "description": "Tuvalu",
     "id": "62c428496b2f070001c7161c",
     "index": 228,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "um",
     "description": "U.S. Outlying Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7161d",
     "index": 229,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vi",
     "description": "U.S. Virgin Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7161e",
     "index": 230,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ug",
     "description": "Uganda",
     "id": "62c428496b2f070001c7161f",
     "index": 231,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ua",
     "description": "Ukraine",
     "id": "62c428496b2f070001c71620",
     "index": 232,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ae",
     "description": "United Arab Emirates",
     "id": "62c428496b2f070001c71621",
     "index": 233,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gb",
     "description": "United Kingdom",
     "id": "62c428496b2f070001c71622",
     "index": 234,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "us",
     "description": "United States",
     "id": "62c428496b2f070001c71623",
     "index": 235,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "uy",
     "description": "Uruguay",
     "id": "62c428496b2f070001c71624",
     "index": 236,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "uz",
     "description": "Uzbekistan",
     "id": "62c428496b2f070001c71625",
     "index": 237,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vu",
     "description": "Vanuatu",
     "id": "62c428496b2f070001c71626",
     "index": 238,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "va",
     "description": "Vatican City",
     "id": "62c428496b2f070001c71627",
     "index": 239,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ve",
     "description": "Venezuela",
     "id": "62c428496b2f070001c71628",
     "index": 240,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vn",
     "description": "Vietnam",
     "id": "62c428496b2f070001c71629",
     "index": 241,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "wf",
     "description": "Wallis & Futuna",
     "id": "62c428496b2f070001c7162a",
     "index": 242,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "eh",
     "description": "Western Sahara",
     "id": "62c428496b2f070001c7162b",
     "index": 243,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ye",
     "description": "Yemen",
     "id": "62c428496b2f070001c7162c",
     "index": 244,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "zm",
     "description": "Zambia",
     "id": "62c428496b2f070001c7162d",
     "index": 245,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e5623efa74e6f6b75ff36cf",
   "index": 6,
   "multiple": false,
   "question": "In which country is the customer registered?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket)",
     "description": "",
     "id": "5e562443a74e6f6b75ff36d2",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Dalarna (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e562463a74e6f6b75ff36d6",
     "index": 4,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Uppsala (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e5624c5a74e6f6b75ff36e2",
     "index": 16,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "The Swedish Tax Authorities (Skatteverket)",
     "description": "",
     "id": "5e56244ca74e6f6b75ff36d3",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "National Bureau of Statistics (SCB)",
     "description": "",
     "id": "5e562453a74e6f6b75ff36d4",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Blekinge (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e56245ba74e6f6b75ff36d5",
     "index": 3,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Gotland (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e562469a74e6f6b75ff36d7",
     "index": 5,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Gävleborg (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e562471a74e6f6b75ff36d8",
     "index": 6,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Halland (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e562479a74e6f6b75ff36d9",
     "index": 7,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Jämtland (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e562480a74e6f6b75ff36da",
     "index": 8,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Kalmar (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e562491a74e6f6b75ff36dc",
     "index": 10,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Kronoberg (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e562499a74e6f6b75ff36dd",
     "index": 11,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Södermanland (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e5624bca74e6f6b75ff36e1",
     "index": 15,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Värmland (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e5624cea74e6f6b75ff36e3",
     "index": 17,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Västerbotten (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e5624d8a74e6f6b75ff36e4",
     "index": 18,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Västernorrland (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e5624e1a74e6f6b75ff36e5",
     "index": 19,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Örebro (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e5624f9a74e6f6b75ff36e8",
     "index": 22,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Östergötland (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e562502a74e6f6b75ff36e9",
     "index": 23,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Registered outside of Sweden",
     "description": "",
     "id": "5e56250aa74e6f6b75ff36ea",
     "index": 24,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Jönköping (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e562487a74e6f6b75ff36db",
     "index": 9,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Norrbotten (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e5624a1a74e6f6b75ff36de",
     "index": 12,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Skåne (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e5624aaa74e6f6b75ff36df",
     "index": 13,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Stockholm (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e5624b3a74e6f6b75ff36e0",
     "index": 14,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Västmanland (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e5624e9a74e6f6b75ff36e6",
     "index": 20,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "County Administrative Board of Västra Götaland (Länsstyrelsen)",
     "description": "",
     "id": "5e5624f1a74e6f6b75ff36e7",
     "index": 21,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e562422a74e6f6b75ff36d1",
   "index": 7,
   "multiple": false,
   "question": "What is the legal entity's registration authority?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "To have an account for investment in shares / securities / insurance",
     "description": "",
     "id": "5e562556a74e6f6b75ff36ef",
     "index": 3,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Use payment services",
     "description": "",
     "id": "5e562578a74e6f6b75ff36f3",
     "index": 7,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Having a bank account for the purpose of saving money (mainly deposits)",
     "description": "",
     "id": "5e562539a74e6f6b75ff36ec",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Having a bank account for the purpose of making investments (financial withdrawals and deposits)",
     "description": "",
     "id": "5e562543a74e6f6b75ff36ed",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Having a bank account for the purpose of receiving payments and making payments (payroll and transaction account)",
     "description": "",
     "id": "5e56254da74e6f6b75ff36ee",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Take loan for payment of property",
     "description": "",
     "id": "5e56255ea74e6f6b75ff36f0",
     "index": 4,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Buy or sell real estate",
     "description": "",
     "id": "5e562568a74e6f6b75ff36f1",
     "index": 5,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Buy or sell capital goods",
     "description": "",
     "id": "5e562572a74e6f6b75ff36f2",
     "index": 6,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Buy electronic money (crypto or virtual currency)",
     "description": "",
     "id": "5e562581a74e6f6b75ff36f4",
     "index": 8,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Change currency",
     "description": "",
     "id": "5e56258ba74e6f6b75ff36f5",
     "index": 9,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Other",
     "description": "",
     "id": "5e562593a74e6f6b75ff36f6",
     "index": 10,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e562520a74e6f6b75ff36eb",
   "index": 8,
   "multiple": false,
   "question": "What is the main purpose of the business relationship?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "",
     "description": "Describe the purpose of the business relationship",
     "id": "5e5625dea74e6f6b75ff36f8",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "FREE_TEXT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e5625c8a74e6f6b75ff36f7",
   "index": 9,
   "multiple": false,
   "parentAnswerOption": "5e562593a74e6f6b75ff36f6",
   "question": "Describe the main purpose.",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "Long term (more than 5 years)",
     "description": "",
     "id": "5e562604a74e6f6b75ff36fa",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Occasional use",
     "description": "",
     "id": "5e562615a74e6f6b75ff36fc",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Short term (less than 5 years)",
     "description": "",
     "id": "5e56260da74e6f6b75ff36fb",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e5625f5a74e6f6b75ff36f9",
   "index": 10,
   "multiple": false,
   "question": "What time horizon does the customer have regarding the business relationship?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "se",
     "description": "Sweden",
     "id": "5e562641a74e6f6b75ff36fe",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "no",
     "description": "Norway",
     "id": "62c428496b2f070001c71444",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fi",
     "description": "Finland",
     "id": "62c428496b2f070001c71445",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dk",
     "description": "Denmark",
     "id": "62c428496b2f070001c71446",
     "index": 3,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "af",
     "description": "Afghanistan",
     "id": "62c428496b2f070001c71447",
     "index": 4,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ax",
     "description": "Åland Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71448",
     "index": 5,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "al",
     "description": "Albania",
     "id": "62c428496b2f070001c71449",
     "index": 6,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dz",
     "description": "Algeria",
     "id": "62c428496b2f070001c7144a",
     "index": 7,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "as",
     "description": "American Samoa",
     "id": "62c428496b2f070001c7144b",
     "index": 8,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ad",
     "description": "Andorra",
     "id": "62c428496b2f070001c7144c",
     "index": 9,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ao",
     "description": "Angola",
     "id": "62c428496b2f070001c7144d",
     "index": 10,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ai",
     "description": "Anguilla",
     "id": "62c428496b2f070001c7144e",
     "index": 11,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "aq",
     "description": "Antarctica",
     "id": "62c428496b2f070001c7144f",
     "index": 12,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ag",
     "description": "Antigua & Barbuda",
     "id": "62c428496b2f070001c71450",
     "index": 13,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ar",
     "description": "Argentina",
     "id": "62c428496b2f070001c71451",
     "index": 14,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "am",
     "description": "Armenia",
     "id": "62c428496b2f070001c71452",
     "index": 15,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "aw",
     "description": "Aruba",
     "id": "62c428496b2f070001c71453",
     "index": 16,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "au",
     "description": "Australia",
     "id": "62c428496b2f070001c71454",
     "index": 17,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "at",
     "description": "Austria",
     "id": "62c428496b2f070001c71455",
     "index": 18,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "az",
     "description": "Azerbaijan",
     "id": "62c428496b2f070001c71456",
     "index": 19,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bs",
     "description": "Bahamas",
     "id": "62c428496b2f070001c71457",
     "index": 20,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bh",
     "description": "Bahrain",
     "id": "62c428496b2f070001c71458",
     "index": 21,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bd",
     "description": "Bangladesh",
     "id": "62c428496b2f070001c71459",
     "index": 22,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bb",
     "description": "Barbados",
     "id": "62c428496b2f070001c7145a",
     "index": 23,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "by",
     "description": "Belarus",
     "id": "62c428496b2f070001c7145b",
     "index": 24,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "be",
     "description": "Belgium",
     "id": "62c428496b2f070001c7145c",
     "index": 25,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bz",
     "description": "Belize",
     "id": "62c428496b2f070001c7145d",
     "index": 26,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bj",
     "description": "Benin",
     "id": "62c428496b2f070001c7145e",
     "index": 27,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bm",
     "description": "Bermuda",
     "id": "62c428496b2f070001c7145f",
     "index": 28,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bt",
     "description": "Bhutan",
     "id": "62c428496b2f070001c71460",
     "index": 29,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bo",
     "description": "Bolivia",
     "id": "62c428496b2f070001c71461",
     "index": 30,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ba",
     "description": "Bosnia & Herzegovina",
     "id": "62c428496b2f070001c71462",
     "index": 31,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bw",
     "description": "Botswana",
     "id": "62c428496b2f070001c71463",
     "index": 32,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "br",
     "description": "Brazil",
     "id": "62c428496b2f070001c71464",
     "index": 33,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "io",
     "description": "British Indian Ocean Territory",
     "id": "62c428496b2f070001c71465",
     "index": 34,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vg",
     "description": "British Virgin Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71466",
     "index": 35,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bn",
     "description": "Brunei",
     "id": "62c428496b2f070001c71467",
     "index": 36,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bg",
     "description": "Bulgaria",
     "id": "62c428496b2f070001c71468",
     "index": 37,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bf",
     "description": "Burkina Faso",
     "id": "62c428496b2f070001c71469",
     "index": 38,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bi",
     "description": "Burundi",
     "id": "62c428496b2f070001c7146a",
     "index": 39,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kh",
     "description": "Cambodia",
     "id": "62c428496b2f070001c7146b",
     "index": 40,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cm",
     "description": "Cameroon",
     "id": "62c428496b2f070001c7146c",
     "index": 41,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ca",
     "description": "Canada",
     "id": "62c428496b2f070001c7146d",
     "index": 42,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cv",
     "description": "Cape Verde",
     "id": "62c428496b2f070001c7146e",
     "index": 43,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bq",
     "description": "Caribbean Netherlands",
     "id": "62c428496b2f070001c7146f",
     "index": 44,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ky",
     "description": "Cayman Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71470",
     "index": 45,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cf",
     "description": "Central African Republic",
     "id": "62c428496b2f070001c71471",
     "index": 46,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "td",
     "description": "Chad",
     "id": "62c428496b2f070001c71472",
     "index": 47,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cl",
     "description": "Chile",
     "id": "62c428496b2f070001c71473",
     "index": 48,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cn",
     "description": "China",
     "id": "62c428496b2f070001c71474",
     "index": 49,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cx",
     "description": "Christmas Island",
     "id": "62c428496b2f070001c71475",
     "index": 50,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cc",
     "description": "Cocos (Keeling) Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71476",
     "index": 51,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "co",
     "description": "Colombia",
     "id": "62c428496b2f070001c71477",
     "index": 52,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "km",
     "description": "Comoros",
     "id": "62c428496b2f070001c71478",
     "index": 53,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cg",
     "description": "Congo - Brazzaville",
     "id": "62c428496b2f070001c71479",
     "index": 54,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cd",
     "description": "Congo - Kinshasa",
     "id": "62c428496b2f070001c7147a",
     "index": 55,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ck",
     "description": "Cook Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7147b",
     "index": 56,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cr",
     "description": "Costa Rica",
     "id": "62c428496b2f070001c7147c",
     "index": 57,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ci",
     "description": "Côte d’Ivoire",
     "id": "62c428496b2f070001c7147d",
     "index": 58,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hr",
     "description": "Croatia",
     "id": "62c428496b2f070001c7147e",
     "index": 59,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cu",
     "description": "Cuba",
     "id": "62c428496b2f070001c7147f",
     "index": 60,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cw",
     "description": "Curaçao",
     "id": "62c428496b2f070001c71480",
     "index": 61,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cy",
     "description": "Cyprus",
     "id": "62c428496b2f070001c71481",
     "index": 62,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cz",
     "description": "Czech Republic",
     "id": "62c428496b2f070001c71482",
     "index": 63,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dj",
     "description": "Djibouti",
     "id": "62c428496b2f070001c71483",
     "index": 64,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dm",
     "description": "Dominica",
     "id": "62c428496b2f070001c71484",
     "index": 65,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "do",
     "description": "Dominican Republic",
     "id": "62c428496b2f070001c71485",
     "index": 66,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ec",
     "description": "Ecuador",
     "id": "62c428496b2f070001c71486",
     "index": 67,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "eg",
     "description": "Egypt",
     "id": "62c428496b2f070001c71487",
     "index": 68,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sv",
     "description": "El Salvador",
     "id": "62c428496b2f070001c71488",
     "index": 69,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gq",
     "description": "Equatorial Guinea",
     "id": "62c428496b2f070001c71489",
     "index": 70,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "er",
     "description": "Eritrea",
     "id": "62c428496b2f070001c7148a",
     "index": 71,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ee",
     "description": "Estonia",
     "id": "62c428496b2f070001c7148b",
     "index": 72,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "et",
     "description": "Ethiopia",
     "id": "62c428496b2f070001c7148c",
     "index": 73,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fk",
     "description": "Falkland Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7148d",
     "index": 74,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fo",
     "description": "Faroe Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7148e",
     "index": 75,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fj",
     "description": "Fiji",
     "id": "62c428496b2f070001c7148f",
     "index": 76,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fr",
     "description": "France",
     "id": "62c428496b2f070001c71490",
     "index": 77,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gf",
     "description": "French Guiana",
     "id": "62c428496b2f070001c71491",
     "index": 78,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pf",
     "description": "French Polynesia",
     "id": "62c428496b2f070001c71492",
     "index": 79,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tf",
     "description": "French Southern Territories",
     "id": "62c428496b2f070001c71493",
     "index": 80,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ga",
     "description": "Gabon",
     "id": "62c428496b2f070001c71494",
     "index": 81,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gm",
     "description": "Gambia",
     "id": "62c428496b2f070001c71495",
     "index": 82,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ge",
     "description": "Georgia",
     "id": "62c428496b2f070001c71496",
     "index": 83,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "de",
     "description": "Germany",
     "id": "62c428496b2f070001c71497",
     "index": 84,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gh",
     "description": "Ghana",
     "id": "62c428496b2f070001c71498",
     "index": 85,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gi",
     "description": "Gibraltar",
     "id": "62c428496b2f070001c71499",
     "index": 86,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gr",
     "description": "Greece",
     "id": "62c428496b2f070001c7149a",
     "index": 87,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gl",
     "description": "Greenland",
     "id": "62c428496b2f070001c7149b",
     "index": 88,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gd",
     "description": "Grenada",
     "id": "62c428496b2f070001c7149c",
     "index": 89,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gp",
     "description": "Guadeloupe",
     "id": "62c428496b2f070001c7149d",
     "index": 90,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gu",
     "description": "Guam",
     "id": "62c428496b2f070001c7149e",
     "index": 91,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gt",
     "description": "Guatemala",
     "id": "62c428496b2f070001c7149f",
     "index": 92,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gg",
     "description": "Guernsey",
     "id": "62c428496b2f070001c714a0",
     "index": 93,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gn",
     "description": "Guinea",
     "id": "62c428496b2f070001c714a1",
     "index": 94,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gw",
     "description": "Guinea-Bissau",
     "id": "62c428496b2f070001c714a2",
     "index": 95,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gy",
     "description": "Guyana",
     "id": "62c428496b2f070001c714a3",
     "index": 96,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ht",
     "description": "Haiti",
     "id": "62c428496b2f070001c714a4",
     "index": 97,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hn",
     "description": "Honduras",
     "id": "62c428496b2f070001c714a5",
     "index": 98,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hk",
     "description": "Hong Kong SAR China",
     "id": "62c428496b2f070001c714a6",
     "index": 99,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hu",
     "description": "Hungary",
     "id": "62c428496b2f070001c714a7",
     "index": 100,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "is",
     "description": "Iceland",
     "id": "62c428496b2f070001c714a8",
     "index": 101,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "in",
     "description": "India",
     "id": "62c428496b2f070001c714a9",
     "index": 102,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "id",
     "description": "Indonesia",
     "id": "62c428496b2f070001c714aa",
     "index": 103,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ir",
     "description": "Iran",
     "id": "62c428496b2f070001c714ab",
     "index": 104,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "iq",
     "description": "Iraq",
     "id": "62c428496b2f070001c714ac",
     "index": 105,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ie",
     "description": "Ireland",
     "id": "62c428496b2f070001c714ad",
     "index": 106,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "im",
     "description": "Isle of Man",
     "id": "62c428496b2f070001c714ae",
     "index": 107,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "il",
     "description": "Israel",
     "id": "62c428496b2f070001c714af",
     "index": 108,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "it",
     "description": "Italy",
     "id": "62c428496b2f070001c714b0",
     "index": 109,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "jm",
     "description": "Jamaica",
     "id": "62c428496b2f070001c714b1",
     "index": 110,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "jp",
     "description": "Japan",
     "id": "62c428496b2f070001c714b2",
     "index": 111,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "je",
     "description": "Jersey",
     "id": "62c428496b2f070001c714b3",
     "index": 112,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "jo",
     "description": "Jordan",
     "id": "62c428496b2f070001c714b4",
     "index": 113,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kz",
     "description": "Kazakhstan",
     "id": "62c428496b2f070001c714b5",
     "index": 114,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ke",
     "description": "Kenya",
     "id": "62c428496b2f070001c714b6",
     "index": 115,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ki",
     "description": "Kiribati",
     "id": "62c428496b2f070001c714b7",
     "index": 116,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kw",
     "description": "Kuwait",
     "id": "62c428496b2f070001c714b8",
     "index": 117,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kg",
     "description": "Kyrgyzstan",
     "id": "62c428496b2f070001c714b9",
     "index": 118,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "la",
     "description": "Laos",
     "id": "62c428496b2f070001c714ba",
     "index": 119,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lv",
     "description": "Latvia",
     "id": "62c428496b2f070001c714bb",
     "index": 120,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lb",
     "description": "Lebanon",
     "id": "62c428496b2f070001c714bc",
     "index": 121,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ls",
     "description": "Lesotho",
     "id": "62c428496b2f070001c714bd",
     "index": 122,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lr",
     "description": "Liberia",
     "id": "62c428496b2f070001c714be",
     "index": 123,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ly",
     "description": "Libya",
     "id": "62c428496b2f070001c714bf",
     "index": 124,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "li",
     "description": "Liechtenstein",
     "id": "62c428496b2f070001c714c0",
     "index": 125,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lt",
     "description": "Lithuania",
     "id": "62c428496b2f070001c714c1",
     "index": 126,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lu",
     "description": "Luxembourg",
     "id": "62c428496b2f070001c714c2",
     "index": 127,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mo",
     "description": "Macau SAR China",
     "id": "62c428496b2f070001c714c3",
     "index": 128,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mk",
     "description": "Macedonia",
     "id": "62c428496b2f070001c714c4",
     "index": 129,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mg",
     "description": "Madagascar",
     "id": "62c428496b2f070001c714c5",
     "index": 130,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mw",
     "description": "Malawi",
     "id": "62c428496b2f070001c714c6",
     "index": 131,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "my",
     "description": "Malaysia",
     "id": "62c428496b2f070001c714c7",
     "index": 132,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mv",
     "description": "Maldives",
     "id": "62c428496b2f070001c714c8",
     "index": 133,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ml",
     "description": "Mali",
     "id": "62c428496b2f070001c714c9",
     "index": 134,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mt",
     "description": "Malta",
     "id": "62c428496b2f070001c714ca",
     "index": 135,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mh",
     "description": "Marshall Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c714cb",
     "index": 136,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mq",
     "description": "Martinique",
     "id": "62c428496b2f070001c714cc",
     "index": 137,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mr",
     "description": "Mauritania",
     "id": "62c428496b2f070001c714cd",
     "index": 138,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mu",
     "description": "Mauritius",
     "id": "62c428496b2f070001c714ce",
     "index": 139,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "yt",
     "description": "Mayotte",
     "id": "62c428496b2f070001c714cf",
     "index": 140,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mx",
     "description": "Mexico",
     "id": "62c428496b2f070001c714d0",
     "index": 141,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fm",
     "description": "Micronesia",
     "id": "62c428496b2f070001c714d1",
     "index": 142,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "md",
     "description": "Moldova",
     "id": "62c428496b2f070001c714d2",
     "index": 143,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mc",
     "description": "Monaco",
     "id": "62c428496b2f070001c714d3",
     "index": 144,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mn",
     "description": "Mongolia",
     "id": "62c428496b2f070001c714d4",
     "index": 145,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "me",
     "description": "Montenegro",
     "id": "62c428496b2f070001c714d5",
     "index": 146,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ms",
     "description": "Montserrat",
     "id": "62c428496b2f070001c714d6",
     "index": 147,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ma",
     "description": "Morocco",
     "id": "62c428496b2f070001c714d7",
     "index": 148,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mz",
     "description": "Mozambique",
     "id": "62c428496b2f070001c714d8",
     "index": 149,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mm",
     "description": "Myanmar (Burma)",
     "id": "62c428496b2f070001c714d9",
     "index": 150,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "na",
     "description": "Namibia",
     "id": "62c428496b2f070001c714da",
     "index": 151,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nr",
     "description": "Nauru",
     "id": "62c428496b2f070001c714db",
     "index": 152,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "np",
     "description": "Nepal",
     "id": "62c428496b2f070001c714dc",
     "index": 153,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nl",
     "description": "Netherlands",
     "id": "62c428496b2f070001c714dd",
     "index": 154,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nc",
     "description": "New Caledonia",
     "id": "62c428496b2f070001c714de",
     "index": 155,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nz",
     "description": "New Zealand",
     "id": "62c428496b2f070001c714df",
     "index": 156,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ni",
     "description": "Nicaragua",
     "id": "62c428496b2f070001c714e0",
     "index": 157,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ne",
     "description": "Niger",
     "id": "62c428496b2f070001c714e1",
     "index": 158,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ng",
     "description": "Nigeria",
     "id": "62c428496b2f070001c714e2",
     "index": 159,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nu",
     "description": "Niue",
     "id": "62c428496b2f070001c714e3",
     "index": 160,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nf",
     "description": "Norfolk Island",
     "id": "62c428496b2f070001c714e4",
     "index": 161,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kp",
     "description": "North Korea",
     "id": "62c428496b2f070001c714e5",
     "index": 162,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mp",
     "description": "Northern Mariana Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c714e6",
     "index": 163,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "om",
     "description": "Oman",
     "id": "62c428496b2f070001c714e7",
     "index": 164,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pk",
     "description": "Pakistan",
     "id": "62c428496b2f070001c714e8",
     "index": 165,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pw",
     "description": "Palau",
     "id": "62c428496b2f070001c714e9",
     "index": 166,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ps",
     "description": "Palestinian Territories",
     "id": "62c428496b2f070001c714ea",
     "index": 167,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pa",
     "description": "Panama",
     "id": "62c428496b2f070001c714eb",
     "index": 168,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pg",
     "description": "Papua New Guinea",
     "id": "62c428496b2f070001c714ec",
     "index": 169,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "py",
     "description": "Paraguay",
     "id": "62c428496b2f070001c714ed",
     "index": 170,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pe",
     "description": "Peru",
     "id": "62c428496b2f070001c714ee",
     "index": 171,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ph",
     "description": "Philippines",
     "id": "62c428496b2f070001c714ef",
     "index": 172,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pn",
     "description": "Pitcairn Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c714f0",
     "index": 173,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pl",
     "description": "Poland",
     "id": "62c428496b2f070001c714f1",
     "index": 174,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pt",
     "description": "Portugal",
     "id": "62c428496b2f070001c714f2",
     "index": 175,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pr",
     "description": "Puerto Rico",
     "id": "62c428496b2f070001c714f3",
     "index": 176,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "qa",
     "description": "Qatar",
     "id": "62c428496b2f070001c714f4",
     "index": 177,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "re",
     "description": "Réunion",
     "id": "62c428496b2f070001c714f5",
     "index": 178,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ro",
     "description": "Romania",
     "id": "62c428496b2f070001c714f6",
     "index": 179,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ru",
     "description": "Russia",
     "id": "62c428496b2f070001c714f7",
     "index": 180,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "rw",
     "description": "Rwanda",
     "id": "62c428496b2f070001c714f8",
     "index": 181,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ws",
     "description": "Samoa",
     "id": "62c428496b2f070001c714f9",
     "index": 182,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sm",
     "description": "San Marino",
     "id": "62c428496b2f070001c714fa",
     "index": 183,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "st",
     "description": "São Tomé & Príncipe",
     "id": "62c428496b2f070001c714fb",
     "index": 184,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sa",
     "description": "Saudi Arabia",
     "id": "62c428496b2f070001c714fc",
     "index": 185,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sn",
     "description": "Senegal",
     "id": "62c428496b2f070001c714fd",
     "index": 186,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "rs",
     "description": "Serbia",
     "id": "62c428496b2f070001c714fe",
     "index": 187,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sc",
     "description": "Seychelles",
     "id": "62c428496b2f070001c714ff",
     "index": 188,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sl",
     "description": "Sierra Leone",
     "id": "62c428496b2f070001c71500",
     "index": 189,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sg",
     "description": "Singapore",
     "id": "62c428496b2f070001c71501",
     "index": 190,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sx",
     "description": "Sint Maarten",
     "id": "62c428496b2f070001c71502",
     "index": 191,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sk",
     "description": "Slovakia",
     "id": "62c428496b2f070001c71503",
     "index": 192,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "si",
     "description": "Slovenia",
     "id": "62c428496b2f070001c71504",
     "index": 193,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sb",
     "description": "Solomon Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71505",
     "index": 194,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "so",
     "description": "Somalia",
     "id": "62c428496b2f070001c71506",
     "index": 195,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "za",
     "description": "South Africa",
     "id": "62c428496b2f070001c71507",
     "index": 196,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gs",
     "description": "South Georgia & South Sandwich Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71508",
     "index": 197,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kr",
     "description": "South Korea",
     "id": "62c428496b2f070001c71509",
     "index": 198,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ss",
     "description": "South Sudan",
     "id": "62c428496b2f070001c7150a",
     "index": 199,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "es",
     "description": "Spain",
     "id": "62c428496b2f070001c7150b",
     "index": 200,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lk",
     "description": "Sri Lanka",
     "id": "62c428496b2f070001c7150c",
     "index": 201,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bl",
     "description": "St. Barthélemy",
     "id": "62c428496b2f070001c7150d",
     "index": 202,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sh",
     "description": "St. Helena",
     "id": "62c428496b2f070001c7150e",
     "index": 203,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kn",
     "description": "St. Kitts & Nevis",
     "id": "62c428496b2f070001c7150f",
     "index": 204,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lc",
     "description": "St. Lucia",
     "id": "62c428496b2f070001c71510",
     "index": 205,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mf",
     "description": "St. Martin",
     "id": "62c428496b2f070001c71511",
     "index": 206,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pm",
     "description": "St. Pierre & Miquelon",
     "id": "62c428496b2f070001c71512",
     "index": 207,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vc",
     "description": "St. Vincent & Grenadines",
     "id": "62c428496b2f070001c71513",
     "index": 208,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sd",
     "description": "Sudan",
     "id": "62c428496b2f070001c71514",
     "index": 209,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sr",
     "description": "Suriname",
     "id": "62c428496b2f070001c71515",
     "index": 210,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sj",
     "description": "Svalbard & Jan Mayen",
     "id": "62c428496b2f070001c71516",
     "index": 211,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sz",
     "description": "Swaziland",
     "id": "62c428496b2f070001c71517",
     "index": 212,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ch",
     "description": "Switzerland",
     "id": "62c428496b2f070001c71518",
     "index": 213,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sy",
     "description": "Syria",
     "id": "62c428496b2f070001c71519",
     "index": 214,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tw",
     "description": "Taiwan",
     "id": "62c428496b2f070001c7151a",
     "index": 215,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tj",
     "description": "Tajikistan",
     "id": "62c428496b2f070001c7151b",
     "index": 216,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tz",
     "description": "Tanzania",
     "id": "62c428496b2f070001c7151c",
     "index": 217,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "th",
     "description": "Thailand",
     "id": "62c428496b2f070001c7151d",
     "index": 218,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tl",
     "description": "Timor-Leste",
     "id": "62c428496b2f070001c7151e",
     "index": 219,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tg",
     "description": "Togo",
     "id": "62c428496b2f070001c7151f",
     "index": 220,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tk",
     "description": "Tokelau",
     "id": "62c428496b2f070001c71520",
     "index": 221,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "to",
     "description": "Tonga",
     "id": "62c428496b2f070001c71521",
     "index": 222,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tt",
     "description": "Trinidad & Tobago",
     "id": "62c428496b2f070001c71522",
     "index": 223,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tn",
     "description": "Tunisia",
     "id": "62c428496b2f070001c71523",
     "index": 224,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tr",
     "description": "Turkey",
     "id": "62c428496b2f070001c71524",
     "index": 225,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tm",
     "description": "Turkmenistan",
     "id": "62c428496b2f070001c71525",
     "index": 226,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tc",
     "description": "Turks & Caicos Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71526",
     "index": 227,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tv",
     "description": "Tuvalu",
     "id": "62c428496b2f070001c71527",
     "index": 228,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "um",
     "description": "U.S. Outlying Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71528",
     "index": 229,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vi",
     "description": "U.S. Virgin Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71529",
     "index": 230,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ug",
     "description": "Uganda",
     "id": "62c428496b2f070001c7152a",
     "index": 231,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ua",
     "description": "Ukraine",
     "id": "62c428496b2f070001c7152b",
     "index": 232,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ae",
     "description": "United Arab Emirates",
     "id": "62c428496b2f070001c7152c",
     "index": 233,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gb",
     "description": "United Kingdom",
     "id": "62c428496b2f070001c7152d",
     "index": 234,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "us",
     "description": "United States",
     "id": "62c428496b2f070001c7152e",
     "index": 235,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "uy",
     "description": "Uruguay",
     "id": "62c428496b2f070001c7152f",
     "index": 236,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "uz",
     "description": "Uzbekistan",
     "id": "62c428496b2f070001c71530",
     "index": 237,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vu",
     "description": "Vanuatu",
     "id": "62c428496b2f070001c71531",
     "index": 238,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "va",
     "description": "Vatican City",
     "id": "62c428496b2f070001c71532",
     "index": 239,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ve",
     "description": "Venezuela",
     "id": "62c428496b2f070001c71533",
     "index": 240,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vn",
     "description": "Vietnam",
     "id": "62c428496b2f070001c71534",
     "index": 241,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "wf",
     "description": "Wallis & Futuna",
     "id": "62c428496b2f070001c71535",
     "index": 242,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "eh",
     "description": "Western Sahara",
     "id": "62c428496b2f070001c71536",
     "index": 243,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ye",
     "description": "Yemen",
     "id": "62c428496b2f070001c71537",
     "index": 244,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "zm",
     "description": "Zambia",
     "id": "62c428496b2f070001c71538",
     "index": 245,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e562631a74e6f6b75ff36fd",
   "index": 11,
   "multiple": false,
   "question": "Where is the customer's tax residence?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "No",
     "description": "",
     "id": "5e562666a74e6f6b75ff3700",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Yes",
     "description": "",
     "id": "5e56266ca74e6f6b75ff3701",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e562658a74e6f6b75ff36ff",
   "index": 12,
   "multiple": false,
   "question": "Is the customer taxable in the US?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "No",
     "description": "",
     "id": "5e562690a74e6f6b75ff3703",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Yes",
     "description": "",
     "id": "5e562695a74e6f6b75ff3704",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e56267da74e6f6b75ff3702",
   "index": 13,
   "multiple": false,
   "question": "Is the customer taxable in a country other than Sweden or the US?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "se",
     "description": "Sweden",
     "id": "5e5626c5a74e6f6b75ff3706",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "no",
     "description": "Norway",
     "id": "62c428496b2f070001c71818",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fi",
     "description": "Finland",
     "id": "62c428496b2f070001c71819",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dk",
     "description": "Denmark",
     "id": "62c428496b2f070001c7181a",
     "index": 3,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "af",
     "description": "Afghanistan",
     "id": "62c428496b2f070001c7181b",
     "index": 4,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ax",
     "description": "Åland Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7181c",
     "index": 5,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "al",
     "description": "Albania",
     "id": "62c428496b2f070001c7181d",
     "index": 6,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dz",
     "description": "Algeria",
     "id": "62c428496b2f070001c7181e",
     "index": 7,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "as",
     "description": "American Samoa",
     "id": "62c428496b2f070001c7181f",
     "index": 8,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ad",
     "description": "Andorra",
     "id": "62c428496b2f070001c71820",
     "index": 9,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ao",
     "description": "Angola",
     "id": "62c428496b2f070001c71821",
     "index": 10,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ai",
     "description": "Anguilla",
     "id": "62c428496b2f070001c71822",
     "index": 11,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "aq",
     "description": "Antarctica",
     "id": "62c428496b2f070001c71823",
     "index": 12,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ag",
     "description": "Antigua & Barbuda",
     "id": "62c428496b2f070001c71824",
     "index": 13,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ar",
     "description": "Argentina",
     "id": "62c428496b2f070001c71825",
     "index": 14,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "am",
     "description": "Armenia",
     "id": "62c428496b2f070001c71826",
     "index": 15,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "aw",
     "description": "Aruba",
     "id": "62c428496b2f070001c71827",
     "index": 16,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "au",
     "description": "Australia",
     "id": "62c428496b2f070001c71828",
     "index": 17,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "at",
     "description": "Austria",
     "id": "62c428496b2f070001c71829",
     "index": 18,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "az",
     "description": "Azerbaijan",
     "id": "62c428496b2f070001c7182a",
     "index": 19,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bs",
     "description": "Bahamas",
     "id": "62c428496b2f070001c7182b",
     "index": 20,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bh",
     "description": "Bahrain",
     "id": "62c428496b2f070001c7182c",
     "index": 21,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bd",
     "description": "Bangladesh",
     "id": "62c428496b2f070001c7182d",
     "index": 22,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bb",
     "description": "Barbados",
     "id": "62c428496b2f070001c7182e",
     "index": 23,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "by",
     "description": "Belarus",
     "id": "62c428496b2f070001c7182f",
     "index": 24,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "be",
     "description": "Belgium",
     "id": "62c428496b2f070001c71830",
     "index": 25,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bz",
     "description": "Belize",
     "id": "62c428496b2f070001c71831",
     "index": 26,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bj",
     "description": "Benin",
     "id": "62c428496b2f070001c71832",
     "index": 27,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bm",
     "description": "Bermuda",
     "id": "62c428496b2f070001c71833",
     "index": 28,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bt",
     "description": "Bhutan",
     "id": "62c428496b2f070001c71834",
     "index": 29,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bo",
     "description": "Bolivia",
     "id": "62c428496b2f070001c71835",
     "index": 30,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ba",
     "description": "Bosnia & Herzegovina",
     "id": "62c428496b2f070001c71836",
     "index": 31,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bw",
     "description": "Botswana",
     "id": "62c428496b2f070001c71837",
     "index": 32,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "br",
     "description": "Brazil",
     "id": "62c428496b2f070001c71838",
     "index": 33,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "io",
     "description": "British Indian Ocean Territory",
     "id": "62c428496b2f070001c71839",
     "index": 34,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vg",
     "description": "British Virgin Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7183a",
     "index": 35,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bn",
     "description": "Brunei",
     "id": "62c428496b2f070001c7183b",
     "index": 36,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bg",
     "description": "Bulgaria",
     "id": "62c428496b2f070001c7183c",
     "index": 37,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bf",
     "description": "Burkina Faso",
     "id": "62c428496b2f070001c7183d",
     "index": 38,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bi",
     "description": "Burundi",
     "id": "62c428496b2f070001c7183e",
     "index": 39,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kh",
     "description": "Cambodia",
     "id": "62c428496b2f070001c7183f",
     "index": 40,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cm",
     "description": "Cameroon",
     "id": "62c428496b2f070001c71840",
     "index": 41,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ca",
     "description": "Canada",
     "id": "62c428496b2f070001c71841",
     "index": 42,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cv",
     "description": "Cape Verde",
     "id": "62c428496b2f070001c71842",
     "index": 43,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bq",
     "description": "Caribbean Netherlands",
     "id": "62c428496b2f070001c71843",
     "index": 44,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ky",
     "description": "Cayman Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71844",
     "index": 45,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cf",
     "description": "Central African Republic",
     "id": "62c428496b2f070001c71845",
     "index": 46,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "td",
     "description": "Chad",
     "id": "62c428496b2f070001c71846",
     "index": 47,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cl",
     "description": "Chile",
     "id": "62c428496b2f070001c71847",
     "index": 48,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cn",
     "description": "China",
     "id": "62c428496b2f070001c71848",
     "index": 49,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cx",
     "description": "Christmas Island",
     "id": "62c428496b2f070001c71849",
     "index": 50,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cc",
     "description": "Cocos (Keeling) Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7184a",
     "index": 51,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "co",
     "description": "Colombia",
     "id": "62c428496b2f070001c7184b",
     "index": 52,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "km",
     "description": "Comoros",
     "id": "62c428496b2f070001c7184c",
     "index": 53,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cg",
     "description": "Congo - Brazzaville",
     "id": "62c428496b2f070001c7184d",
     "index": 54,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cd",
     "description": "Congo - Kinshasa",
     "id": "62c428496b2f070001c7184e",
     "index": 55,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ck",
     "description": "Cook Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7184f",
     "index": 56,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cr",
     "description": "Costa Rica",
     "id": "62c428496b2f070001c71850",
     "index": 57,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ci",
     "description": "Côte d’Ivoire",
     "id": "62c428496b2f070001c71851",
     "index": 58,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hr",
     "description": "Croatia",
     "id": "62c428496b2f070001c71852",
     "index": 59,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cu",
     "description": "Cuba",
     "id": "62c428496b2f070001c71853",
     "index": 60,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cw",
     "description": "Curaçao",
     "id": "62c428496b2f070001c71854",
     "index": 61,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cy",
     "description": "Cyprus",
     "id": "62c428496b2f070001c71855",
     "index": 62,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cz",
     "description": "Czech Republic",
     "id": "62c428496b2f070001c71856",
     "index": 63,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dj",
     "description": "Djibouti",
     "id": "62c428496b2f070001c71857",
     "index": 64,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dm",
     "description": "Dominica",
     "id": "62c428496b2f070001c71858",
     "index": 65,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "do",
     "description": "Dominican Republic",
     "id": "62c428496b2f070001c71859",
     "index": 66,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ec",
     "description": "Ecuador",
     "id": "62c428496b2f070001c7185a",
     "index": 67,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "eg",
     "description": "Egypt",
     "id": "62c428496b2f070001c7185b",
     "index": 68,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sv",
     "description": "El Salvador",
     "id": "62c428496b2f070001c7185c",
     "index": 69,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gq",
     "description": "Equatorial Guinea",
     "id": "62c428496b2f070001c7185d",
     "index": 70,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "er",
     "description": "Eritrea",
     "id": "62c428496b2f070001c7185e",
     "index": 71,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ee",
     "description": "Estonia",
     "id": "62c428496b2f070001c7185f",
     "index": 72,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "et",
     "description": "Ethiopia",
     "id": "62c428496b2f070001c71860",
     "index": 73,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fk",
     "description": "Falkland Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71861",
     "index": 74,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fo",
     "description": "Faroe Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71862",
     "index": 75,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fj",
     "description": "Fiji",
     "id": "62c428496b2f070001c71863",
     "index": 76,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fr",
     "description": "France",
     "id": "62c428496b2f070001c71864",
     "index": 77,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gf",
     "description": "French Guiana",
     "id": "62c428496b2f070001c71865",
     "index": 78,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pf",
     "description": "French Polynesia",
     "id": "62c428496b2f070001c71866",
     "index": 79,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tf",
     "description": "French Southern Territories",
     "id": "62c428496b2f070001c71867",
     "index": 80,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ga",
     "description": "Gabon",
     "id": "62c428496b2f070001c71868",
     "index": 81,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gm",
     "description": "Gambia",
     "id": "62c428496b2f070001c71869",
     "index": 82,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ge",
     "description": "Georgia",
     "id": "62c428496b2f070001c7186a",
     "index": 83,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "de",
     "description": "Germany",
     "id": "62c428496b2f070001c7186b",
     "index": 84,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gh",
     "description": "Ghana",
     "id": "62c428496b2f070001c7186c",
     "index": 85,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gi",
     "description": "Gibraltar",
     "id": "62c428496b2f070001c7186d",
     "index": 86,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gr",
     "description": "Greece",
     "id": "62c428496b2f070001c7186e",
     "index": 87,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gl",
     "description": "Greenland",
     "id": "62c428496b2f070001c7186f",
     "index": 88,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gd",
     "description": "Grenada",
     "id": "62c428496b2f070001c71870",
     "index": 89,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gp",
     "description": "Guadeloupe",
     "id": "62c428496b2f070001c71871",
     "index": 90,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gu",
     "description": "Guam",
     "id": "62c428496b2f070001c71872",
     "index": 91,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gt",
     "description": "Guatemala",
     "id": "62c428496b2f070001c71873",
     "index": 92,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gg",
     "description": "Guernsey",
     "id": "62c428496b2f070001c71874",
     "index": 93,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gn",
     "description": "Guinea",
     "id": "62c428496b2f070001c71875",
     "index": 94,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gw",
     "description": "Guinea-Bissau",
     "id": "62c428496b2f070001c71876",
     "index": 95,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gy",
     "description": "Guyana",
     "id": "62c428496b2f070001c71877",
     "index": 96,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ht",
     "description": "Haiti",
     "id": "62c428496b2f070001c71878",
     "index": 97,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hn",
     "description": "Honduras",
     "id": "62c428496b2f070001c71879",
     "index": 98,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hk",
     "description": "Hong Kong SAR China",
     "id": "62c428496b2f070001c7187a",
     "index": 99,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hu",
     "description": "Hungary",
     "id": "62c428496b2f070001c7187b",
     "index": 100,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "is",
     "description": "Iceland",
     "id": "62c428496b2f070001c7187c",
     "index": 101,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "in",
     "description": "India",
     "id": "62c428496b2f070001c7187d",
     "index": 102,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "id",
     "description": "Indonesia",
     "id": "62c428496b2f070001c7187e",
     "index": 103,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ir",
     "description": "Iran",
     "id": "62c428496b2f070001c7187f",
     "index": 104,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "iq",
     "description": "Iraq",
     "id": "62c428496b2f070001c71880",
     "index": 105,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ie",
     "description": "Ireland",
     "id": "62c428496b2f070001c71881",
     "index": 106,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "im",
     "description": "Isle of Man",
     "id": "62c428496b2f070001c71882",
     "index": 107,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "il",
     "description": "Israel",
     "id": "62c428496b2f070001c71883",
     "index": 108,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "it",
     "description": "Italy",
     "id": "62c428496b2f070001c71884",
     "index": 109,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "jm",
     "description": "Jamaica",
     "id": "62c428496b2f070001c71885",
     "index": 110,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "jp",
     "description": "Japan",
     "id": "62c428496b2f070001c71886",
     "index": 111,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "je",
     "description": "Jersey",
     "id": "62c428496b2f070001c71887",
     "index": 112,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "jo",
     "description": "Jordan",
     "id": "62c428496b2f070001c71888",
     "index": 113,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kz",
     "description": "Kazakhstan",
     "id": "62c428496b2f070001c71889",
     "index": 114,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ke",
     "description": "Kenya",
     "id": "62c428496b2f070001c7188a",
     "index": 115,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ki",
     "description": "Kiribati",
     "id": "62c428496b2f070001c7188b",
     "index": 116,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kw",
     "description": "Kuwait",
     "id": "62c428496b2f070001c7188c",
     "index": 117,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kg",
     "description": "Kyrgyzstan",
     "id": "62c428496b2f070001c7188d",
     "index": 118,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "la",
     "description": "Laos",
     "id": "62c428496b2f070001c7188e",
     "index": 119,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lv",
     "description": "Latvia",
     "id": "62c428496b2f070001c7188f",
     "index": 120,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lb",
     "description": "Lebanon",
     "id": "62c428496b2f070001c71890",
     "index": 121,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ls",
     "description": "Lesotho",
     "id": "62c428496b2f070001c71891",
     "index": 122,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lr",
     "description": "Liberia",
     "id": "62c428496b2f070001c71892",
     "index": 123,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ly",
     "description": "Libya",
     "id": "62c428496b2f070001c71893",
     "index": 124,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "li",
     "description": "Liechtenstein",
     "id": "62c428496b2f070001c71894",
     "index": 125,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lt",
     "description": "Lithuania",
     "id": "62c428496b2f070001c71895",
     "index": 126,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lu",
     "description": "Luxembourg",
     "id": "62c428496b2f070001c71896",
     "index": 127,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mo",
     "description": "Macau SAR China",
     "id": "62c428496b2f070001c71897",
     "index": 128,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mk",
     "description": "Macedonia",
     "id": "62c428496b2f070001c71898",
     "index": 129,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mg",
     "description": "Madagascar",
     "id": "62c428496b2f070001c71899",
     "index": 130,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mw",
     "description": "Malawi",
     "id": "62c428496b2f070001c7189a",
     "index": 131,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "my",
     "description": "Malaysia",
     "id": "62c428496b2f070001c7189b",
     "index": 132,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mv",
     "description": "Maldives",
     "id": "62c428496b2f070001c7189c",
     "index": 133,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ml",
     "description": "Mali",
     "id": "62c428496b2f070001c7189d",
     "index": 134,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mt",
     "description": "Malta",
     "id": "62c428496b2f070001c7189e",
     "index": 135,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mh",
     "description": "Marshall Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7189f",
     "index": 136,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mq",
     "description": "Martinique",
     "id": "62c428496b2f070001c718a0",
     "index": 137,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mr",
     "description": "Mauritania",
     "id": "62c428496b2f070001c718a1",
     "index": 138,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mu",
     "description": "Mauritius",
     "id": "62c428496b2f070001c718a2",
     "index": 139,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "yt",
     "description": "Mayotte",
     "id": "62c428496b2f070001c718a3",
     "index": 140,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mx",
     "description": "Mexico",
     "id": "62c428496b2f070001c718a4",
     "index": 141,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fm",
     "description": "Micronesia",
     "id": "62c428496b2f070001c718a5",
     "index": 142,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "md",
     "description": "Moldova",
     "id": "62c428496b2f070001c718a6",
     "index": 143,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mc",
     "description": "Monaco",
     "id": "62c428496b2f070001c718a7",
     "index": 144,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mn",
     "description": "Mongolia",
     "id": "62c428496b2f070001c718a8",
     "index": 145,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "me",
     "description": "Montenegro",
     "id": "62c428496b2f070001c718a9",
     "index": 146,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ms",
     "description": "Montserrat",
     "id": "62c428496b2f070001c718aa",
     "index": 147,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ma",
     "description": "Morocco",
     "id": "62c428496b2f070001c718ab",
     "index": 148,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mz",
     "description": "Mozambique",
     "id": "62c428496b2f070001c718ac",
     "index": 149,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mm",
     "description": "Myanmar (Burma)",
     "id": "62c428496b2f070001c718ad",
     "index": 150,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "na",
     "description": "Namibia",
     "id": "62c428496b2f070001c718ae",
     "index": 151,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nr",
     "description": "Nauru",
     "id": "62c428496b2f070001c718af",
     "index": 152,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "np",
     "description": "Nepal",
     "id": "62c428496b2f070001c718b0",
     "index": 153,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nl",
     "description": "Netherlands",
     "id": "62c428496b2f070001c718b1",
     "index": 154,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nc",
     "description": "New Caledonia",
     "id": "62c428496b2f070001c718b2",
     "index": 155,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nz",
     "description": "New Zealand",
     "id": "62c428496b2f070001c718b3",
     "index": 156,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ni",
     "description": "Nicaragua",
     "id": "62c428496b2f070001c718b4",
     "index": 157,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ne",
     "description": "Niger",
     "id": "62c428496b2f070001c718b5",
     "index": 158,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ng",
     "description": "Nigeria",
     "id": "62c428496b2f070001c718b6",
     "index": 159,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nu",
     "description": "Niue",
     "id": "62c428496b2f070001c718b7",
     "index": 160,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nf",
     "description": "Norfolk Island",
     "id": "62c428496b2f070001c718b8",
     "index": 161,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kp",
     "description": "North Korea",
     "id": "62c428496b2f070001c718b9",
     "index": 162,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mp",
     "description": "Northern Mariana Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c718ba",
     "index": 163,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "om",
     "description": "Oman",
     "id": "62c428496b2f070001c718bb",
     "index": 164,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pk",
     "description": "Pakistan",
     "id": "62c428496b2f070001c718bc",
     "index": 165,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pw",
     "description": "Palau",
     "id": "62c428496b2f070001c718bd",
     "index": 166,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ps",
     "description": "Palestinian Territories",
     "id": "62c428496b2f070001c718be",
     "index": 167,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pa",
     "description": "Panama",
     "id": "62c428496b2f070001c718bf",
     "index": 168,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pg",
     "description": "Papua New Guinea",
     "id": "62c428496b2f070001c718c0",
     "index": 169,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "py",
     "description": "Paraguay",
     "id": "62c428496b2f070001c718c1",
     "index": 170,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pe",
     "description": "Peru",
     "id": "62c428496b2f070001c718c2",
     "index": 171,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ph",
     "description": "Philippines",
     "id": "62c428496b2f070001c718c3",
     "index": 172,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pn",
     "description": "Pitcairn Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c718c4",
     "index": 173,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pl",
     "description": "Poland",
     "id": "62c428496b2f070001c718c5",
     "index": 174,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pt",
     "description": "Portugal",
     "id": "62c428496b2f070001c718c6",
     "index": 175,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pr",
     "description": "Puerto Rico",
     "id": "62c428496b2f070001c718c7",
     "index": 176,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "qa",
     "description": "Qatar",
     "id": "62c428496b2f070001c718c8",
     "index": 177,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "re",
     "description": "Réunion",
     "id": "62c428496b2f070001c718c9",
     "index": 178,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ro",
     "description": "Romania",
     "id": "62c428496b2f070001c718ca",
     "index": 179,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ru",
     "description": "Russia",
     "id": "62c428496b2f070001c718cb",
     "index": 180,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "rw",
     "description": "Rwanda",
     "id": "62c428496b2f070001c718cc",
     "index": 181,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ws",
     "description": "Samoa",
     "id": "62c428496b2f070001c718cd",
     "index": 182,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sm",
     "description": "San Marino",
     "id": "62c428496b2f070001c718ce",
     "index": 183,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "st",
     "description": "São Tomé & Príncipe",
     "id": "62c428496b2f070001c718cf",
     "index": 184,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sa",
     "description": "Saudi Arabia",
     "id": "62c428496b2f070001c718d0",
     "index": 185,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sn",
     "description": "Senegal",
     "id": "62c428496b2f070001c718d1",
     "index": 186,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "rs",
     "description": "Serbia",
     "id": "62c428496b2f070001c718d2",
     "index": 187,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sc",
     "description": "Seychelles",
     "id": "62c428496b2f070001c718d3",
     "index": 188,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sl",
     "description": "Sierra Leone",
     "id": "62c428496b2f070001c718d4",
     "index": 189,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sg",
     "description": "Singapore",
     "id": "62c428496b2f070001c718d5",
     "index": 190,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sx",
     "description": "Sint Maarten",
     "id": "62c428496b2f070001c718d6",
     "index": 191,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sk",
     "description": "Slovakia",
     "id": "62c428496b2f070001c718d7",
     "index": 192,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "si",
     "description": "Slovenia",
     "id": "62c428496b2f070001c718d8",
     "index": 193,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sb",
     "description": "Solomon Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c718d9",
     "index": 194,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "so",
     "description": "Somalia",
     "id": "62c428496b2f070001c718da",
     "index": 195,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "za",
     "description": "South Africa",
     "id": "62c428496b2f070001c718db",
     "index": 196,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gs",
     "description": "South Georgia & South Sandwich Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c718dc",
     "index": 197,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kr",
     "description": "South Korea",
     "id": "62c428496b2f070001c718dd",
     "index": 198,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ss",
     "description": "South Sudan",
     "id": "62c428496b2f070001c718de",
     "index": 199,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "es",
     "description": "Spain",
     "id": "62c428496b2f070001c718df",
     "index": 200,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lk",
     "description": "Sri Lanka",
     "id": "62c428496b2f070001c718e0",
     "index": 201,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bl",
     "description": "St. Barthélemy",
     "id": "62c428496b2f070001c718e1",
     "index": 202,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sh",
     "description": "St. Helena",
     "id": "62c428496b2f070001c718e2",
     "index": 203,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kn",
     "description": "St. Kitts & Nevis",
     "id": "62c428496b2f070001c718e3",
     "index": 204,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lc",
     "description": "St. Lucia",
     "id": "62c428496b2f070001c718e4",
     "index": 205,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mf",
     "description": "St. Martin",
     "id": "62c428496b2f070001c718e5",
     "index": 206,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pm",
     "description": "St. Pierre & Miquelon",
     "id": "62c428496b2f070001c718e6",
     "index": 207,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vc",
     "description": "St. Vincent & Grenadines",
     "id": "62c428496b2f070001c718e7",
     "index": 208,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sd",
     "description": "Sudan",
     "id": "62c428496b2f070001c718e8",
     "index": 209,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sr",
     "description": "Suriname",
     "id": "62c428496b2f070001c718e9",
     "index": 210,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sj",
     "description": "Svalbard & Jan Mayen",
     "id": "62c428496b2f070001c718ea",
     "index": 211,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sz",
     "description": "Swaziland",
     "id": "62c428496b2f070001c718eb",
     "index": 212,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ch",
     "description": "Switzerland",
     "id": "62c428496b2f070001c718ec",
     "index": 213,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sy",
     "description": "Syria",
     "id": "62c428496b2f070001c718ed",
     "index": 214,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tw",
     "description": "Taiwan",
     "id": "62c428496b2f070001c718ee",
     "index": 215,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tj",
     "description": "Tajikistan",
     "id": "62c428496b2f070001c718ef",
     "index": 216,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tz",
     "description": "Tanzania",
     "id": "62c428496b2f070001c718f0",
     "index": 217,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "th",
     "description": "Thailand",
     "id": "62c428496b2f070001c718f1",
     "index": 218,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tl",
     "description": "Timor-Leste",
     "id": "62c428496b2f070001c718f2",
     "index": 219,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tg",
     "description": "Togo",
     "id": "62c428496b2f070001c718f3",
     "index": 220,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tk",
     "description": "Tokelau",
     "id": "62c428496b2f070001c718f4",
     "index": 221,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "to",
     "description": "Tonga",
     "id": "62c428496b2f070001c718f5",
     "index": 222,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tt",
     "description": "Trinidad & Tobago",
     "id": "62c428496b2f070001c718f6",
     "index": 223,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tn",
     "description": "Tunisia",
     "id": "62c428496b2f070001c718f7",
     "index": 224,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tr",
     "description": "Turkey",
     "id": "62c428496b2f070001c718f8",
     "index": 225,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tm",
     "description": "Turkmenistan",
     "id": "62c428496b2f070001c718f9",
     "index": 226,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tc",
     "description": "Turks & Caicos Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c718fa",
     "index": 227,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tv",
     "description": "Tuvalu",
     "id": "62c428496b2f070001c718fb",
     "index": 228,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "um",
     "description": "U.S. Outlying Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c718fc",
     "index": 229,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vi",
     "description": "U.S. Virgin Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c718fd",
     "index": 230,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ug",
     "description": "Uganda",
     "id": "62c428496b2f070001c718fe",
     "index": 231,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ua",
     "description": "Ukraine",
     "id": "62c428496b2f070001c718ff",
     "index": 232,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ae",
     "description": "United Arab Emirates",
     "id": "62c428496b2f070001c71900",
     "index": 233,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gb",
     "description": "United Kingdom",
     "id": "62c428496b2f070001c71901",
     "index": 234,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "us",
     "description": "United States",
     "id": "62c428496b2f070001c71902",
     "index": 235,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "uy",
     "description": "Uruguay",
     "id": "62c428496b2f070001c71903",
     "index": 236,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "uz",
     "description": "Uzbekistan",
     "id": "62c428496b2f070001c71904",
     "index": 237,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vu",
     "description": "Vanuatu",
     "id": "62c428496b2f070001c71905",
     "index": 238,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "va",
     "description": "Vatican City",
     "id": "62c428496b2f070001c71906",
     "index": 239,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ve",
     "description": "Venezuela",
     "id": "62c428496b2f070001c71907",
     "index": 240,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vn",
     "description": "Vietnam",
     "id": "62c428496b2f070001c71908",
     "index": 241,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "wf",
     "description": "Wallis & Futuna",
     "id": "62c428496b2f070001c71909",
     "index": 242,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "eh",
     "description": "Western Sahara",
     "id": "62c428496b2f070001c7190a",
     "index": 243,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ye",
     "description": "Yemen",
     "id": "62c428496b2f070001c7190b",
     "index": 244,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "zm",
     "description": "Zambia",
     "id": "62c428496b2f070001c7190c",
     "index": 245,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e5626aea74e6f6b75ff3705",
   "index": 14,
   "multiple": false,
   "parentAnswerOption": "5e562695a74e6f6b75ff3704",
   "question": "Which country or countries?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "Profit from the company's ongoing operations",
     "description": "",
     "id": "5e5626f0a74e6f6b75ff3708",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Sale of assets / operations",
     "description": "",
     "id": "5e5626f8a74e6f6b75ff3709",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Owner contribution",
     "description": "",
     "id": "5e5626fea74e6f6b75ff370a",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Return on investment",
     "description": "",
     "id": "5e562705a74e6f6b75ff370b",
     "index": 3,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Member fees",
     "description": "",
     "id": "5e56270ba74e6f6b75ff370c",
     "index": 4,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Donations",
     "description": "",
     "id": "5e562710a74e6f6b75ff370d",
     "index": 5,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Appropriation",
     "description": "",
     "id": "5e562717a74e6f6b75ff370e",
     "index": 6,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Other",
     "description": "",
     "id": "5e56271da74e6f6b75ff370f",
     "index": 7,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e5626e1a74e6f6b75ff3707",
   "index": 15,
   "multiple": false,
   "question": "What is the origin of the customer's capital?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "Enter the source of origin for the capital.",
     "description": "",
     "id": "5e562744a74e6f6b75ff3711",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "FREE_TEXT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e562731a74e6f6b75ff3710",
   "index": 16,
   "multiple": false,
   "parentAnswerOption": "5e56271da74e6f6b75ff370f",
   "question": "What is the source of origin?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "Less than 50 000 SEK",
     "description": "",
     "id": "5e562837a74e6f6b75ff3713",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "50 000 - 150 000 SEK",
     "description": "",
     "id": "5e56283ea74e6f6b75ff3714",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "5 000 001 - 10 000 000 SEK",
     "description": "",
     "id": "5e562857a74e6f6b75ff3717",
     "index": 4,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "More than 10 000 000 SEK",
     "description": "",
     "id": "5e56285ea74e6f6b75ff3718",
     "index": 5,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "150 001 - 1 000 000 SEK",
     "description": "",
     "id": "5e562846a74e6f6b75ff3715",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "1 000 001 - 5 000 000 SEK",
     "description": "",
     "id": "5e56284fa74e6f6b75ff3716",
     "index": 3,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e5627f7a74e6f6b75ff3712",
   "index": 17,
   "multiple": false,
   "question": "How large is the customers first deposit?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "1 - 4 transactions per month",
     "description": "",
     "id": "5e5628e4a74e6f6b75ff371c",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "More than 10 transactions per month",
     "description": "",
     "id": "5e5628f0a74e6f6b75ff371e",
     "index": 4,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "One single",
     "description": "",
     "id": "5e5628d0a74e6f6b75ff371a",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "5 - 10 transactions per month",
     "description": "",
     "id": "5e5628eaa74e6f6b75ff371d",
     "index": 3,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "2 - 12 transactions per year",
     "description": "",
     "id": "5e5628dca74e6f6b75ff371b",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e5628b2a74e6f6b75ff3719",
   "index": 18,
   "multiple": false,
   "question": "How many transactions does the customer intend to have?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "5 000 001 kr - 10 000 000 SEK",
     "description": "",
     "id": "5e5640d0ca8fb4cebad3950a",
     "index": 4,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Less than 50 000 SEK",
     "description": "",
     "id": "5e564083ca8fb4cebad39506",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "50 000 kr - 150 000 SEK",
     "description": "",
     "id": "5e5640afca8fb4cebad39507",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "150 001 kr - 1 000 000 SEK",
     "description": "",
     "id": "5e5640bcca8fb4cebad39508",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "1 000 001 kr - 5 000 000 SEK",
     "description": "",
     "id": "5e5640c3ca8fb4cebad39509",
     "index": 3,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "More than 10 000 000 SEK",
     "description": "",
     "id": "5e5640dfca8fb4cebad3950b",
     "index": 5,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e564069ca8fb4cebad39505",
   "index": 19,
   "multiple": false,
   "question": "What is the amount of an average transaction?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "No",
     "description": "",
     "id": "5e564150ca8fb4cebad3950d",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Yes",
     "description": "",
     "id": "5e564154ca8fb4cebad3950e",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e564144ca8fb4cebad3950c",
   "index": 20,
   "multiple": false,
   "question": "Does the customer have transactions with any other country?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "Only countries within EU/EES",
     "description": "",
     "id": "5e56418bca8fb4cebad39510",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Countries within and outside of EU/EES",
     "description": "",
     "id": "5e564195ca8fb4cebad39511",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Only countries outside of EU/EES",
     "description": "",
     "id": "5e56419eca8fb4cebad39512",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e564170ca8fb4cebad3950f",
   "index": 21,
   "multiple": false,
   "parentAnswerOption": "5e564154ca8fb4cebad3950e",
   "question": "Which country or countries?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "se",
     "description": "Sweden",
     "id": "5e5642ebca8fb4cebad39518",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "no",
     "description": "Norway",
     "id": "62c428496b2f070001c7162e",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fi",
     "description": "Finland",
     "id": "62c428496b2f070001c7162f",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dk",
     "description": "Denmark",
     "id": "62c428496b2f070001c71630",
     "index": 3,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "af",
     "description": "Afghanistan",
     "id": "62c428496b2f070001c71631",
     "index": 4,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ax",
     "description": "Åland Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71632",
     "index": 5,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "al",
     "description": "Albania",
     "id": "62c428496b2f070001c71633",
     "index": 6,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dz",
     "description": "Algeria",
     "id": "62c428496b2f070001c71634",
     "index": 7,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "as",
     "description": "American Samoa",
     "id": "62c428496b2f070001c71635",
     "index": 8,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ad",
     "description": "Andorra",
     "id": "62c428496b2f070001c71636",
     "index": 9,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ao",
     "description": "Angola",
     "id": "62c428496b2f070001c71637",
     "index": 10,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ai",
     "description": "Anguilla",
     "id": "62c428496b2f070001c71638",
     "index": 11,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "aq",
     "description": "Antarctica",
     "id": "62c428496b2f070001c71639",
     "index": 12,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ag",
     "description": "Antigua & Barbuda",
     "id": "62c428496b2f070001c7163a",
     "index": 13,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ar",
     "description": "Argentina",
     "id": "62c428496b2f070001c7163b",
     "index": 14,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "am",
     "description": "Armenia",
     "id": "62c428496b2f070001c7163c",
     "index": 15,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "aw",
     "description": "Aruba",
     "id": "62c428496b2f070001c7163d",
     "index": 16,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "au",
     "description": "Australia",
     "id": "62c428496b2f070001c7163e",
     "index": 17,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "at",
     "description": "Austria",
     "id": "62c428496b2f070001c7163f",
     "index": 18,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "az",
     "description": "Azerbaijan",
     "id": "62c428496b2f070001c71640",
     "index": 19,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bs",
     "description": "Bahamas",
     "id": "62c428496b2f070001c71641",
     "index": 20,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bh",
     "description": "Bahrain",
     "id": "62c428496b2f070001c71642",
     "index": 21,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bd",
     "description": "Bangladesh",
     "id": "62c428496b2f070001c71643",
     "index": 22,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bb",
     "description": "Barbados",
     "id": "62c428496b2f070001c71644",
     "index": 23,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "by",
     "description": "Belarus",
     "id": "62c428496b2f070001c71645",
     "index": 24,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "be",
     "description": "Belgium",
     "id": "62c428496b2f070001c71646",
     "index": 25,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bz",
     "description": "Belize",
     "id": "62c428496b2f070001c71647",
     "index": 26,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bj",
     "description": "Benin",
     "id": "62c428496b2f070001c71648",
     "index": 27,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bm",
     "description": "Bermuda",
     "id": "62c428496b2f070001c71649",
     "index": 28,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bt",
     "description": "Bhutan",
     "id": "62c428496b2f070001c7164a",
     "index": 29,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bo",
     "description": "Bolivia",
     "id": "62c428496b2f070001c7164b",
     "index": 30,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ba",
     "description": "Bosnia & Herzegovina",
     "id": "62c428496b2f070001c7164c",
     "index": 31,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bw",
     "description": "Botswana",
     "id": "62c428496b2f070001c7164d",
     "index": 32,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "br",
     "description": "Brazil",
     "id": "62c428496b2f070001c7164e",
     "index": 33,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "io",
     "description": "British Indian Ocean Territory",
     "id": "62c428496b2f070001c7164f",
     "index": 34,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vg",
     "description": "British Virgin Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71650",
     "index": 35,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bn",
     "description": "Brunei",
     "id": "62c428496b2f070001c71651",
     "index": 36,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bg",
     "description": "Bulgaria",
     "id": "62c428496b2f070001c71652",
     "index": 37,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bf",
     "description": "Burkina Faso",
     "id": "62c428496b2f070001c71653",
     "index": 38,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bi",
     "description": "Burundi",
     "id": "62c428496b2f070001c71654",
     "index": 39,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kh",
     "description": "Cambodia",
     "id": "62c428496b2f070001c71655",
     "index": 40,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cm",
     "description": "Cameroon",
     "id": "62c428496b2f070001c71656",
     "index": 41,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ca",
     "description": "Canada",
     "id": "62c428496b2f070001c71657",
     "index": 42,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cv",
     "description": "Cape Verde",
     "id": "62c428496b2f070001c71658",
     "index": 43,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bq",
     "description": "Caribbean Netherlands",
     "id": "62c428496b2f070001c71659",
     "index": 44,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ky",
     "description": "Cayman Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7165a",
     "index": 45,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cf",
     "description": "Central African Republic",
     "id": "62c428496b2f070001c7165b",
     "index": 46,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "td",
     "description": "Chad",
     "id": "62c428496b2f070001c7165c",
     "index": 47,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cl",
     "description": "Chile",
     "id": "62c428496b2f070001c7165d",
     "index": 48,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cn",
     "description": "China",
     "id": "62c428496b2f070001c7165e",
     "index": 49,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cx",
     "description": "Christmas Island",
     "id": "62c428496b2f070001c7165f",
     "index": 50,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cc",
     "description": "Cocos (Keeling) Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71660",
     "index": 51,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "co",
     "description": "Colombia",
     "id": "62c428496b2f070001c71661",
     "index": 52,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "km",
     "description": "Comoros",
     "id": "62c428496b2f070001c71662",
     "index": 53,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cg",
     "description": "Congo - Brazzaville",
     "id": "62c428496b2f070001c71663",
     "index": 54,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cd",
     "description": "Congo - Kinshasa",
     "id": "62c428496b2f070001c71664",
     "index": 55,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ck",
     "description": "Cook Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71665",
     "index": 56,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cr",
     "description": "Costa Rica",
     "id": "62c428496b2f070001c71666",
     "index": 57,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ci",
     "description": "Côte d’Ivoire",
     "id": "62c428496b2f070001c71667",
     "index": 58,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hr",
     "description": "Croatia",
     "id": "62c428496b2f070001c71668",
     "index": 59,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cu",
     "description": "Cuba",
     "id": "62c428496b2f070001c71669",
     "index": 60,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cw",
     "description": "Curaçao",
     "id": "62c428496b2f070001c7166a",
     "index": 61,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cy",
     "description": "Cyprus",
     "id": "62c428496b2f070001c7166b",
     "index": 62,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cz",
     "description": "Czech Republic",
     "id": "62c428496b2f070001c7166c",
     "index": 63,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dj",
     "description": "Djibouti",
     "id": "62c428496b2f070001c7166d",
     "index": 64,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dm",
     "description": "Dominica",
     "id": "62c428496b2f070001c7166e",
     "index": 65,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "do",
     "description": "Dominican Republic",
     "id": "62c428496b2f070001c7166f",
     "index": 66,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ec",
     "description": "Ecuador",
     "id": "62c428496b2f070001c71670",
     "index": 67,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "eg",
     "description": "Egypt",
     "id": "62c428496b2f070001c71671",
     "index": 68,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sv",
     "description": "El Salvador",
     "id": "62c428496b2f070001c71672",
     "index": 69,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gq",
     "description": "Equatorial Guinea",
     "id": "62c428496b2f070001c71673",
     "index": 70,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "er",
     "description": "Eritrea",
     "id": "62c428496b2f070001c71674",
     "index": 71,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ee",
     "description": "Estonia",
     "id": "62c428496b2f070001c71675",
     "index": 72,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "et",
     "description": "Ethiopia",
     "id": "62c428496b2f070001c71676",
     "index": 73,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fk",
     "description": "Falkland Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71677",
     "index": 74,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fo",
     "description": "Faroe Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71678",
     "index": 75,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fj",
     "description": "Fiji",
     "id": "62c428496b2f070001c71679",
     "index": 76,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fr",
     "description": "France",
     "id": "62c428496b2f070001c7167a",
     "index": 77,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gf",
     "description": "French Guiana",
     "id": "62c428496b2f070001c7167b",
     "index": 78,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pf",
     "description": "French Polynesia",
     "id": "62c428496b2f070001c7167c",
     "index": 79,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tf",
     "description": "French Southern Territories",
     "id": "62c428496b2f070001c7167d",
     "index": 80,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ga",
     "description": "Gabon",
     "id": "62c428496b2f070001c7167e",
     "index": 81,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gm",
     "description": "Gambia",
     "id": "62c428496b2f070001c7167f",
     "index": 82,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ge",
     "description": "Georgia",
     "id": "62c428496b2f070001c71680",
     "index": 83,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "de",
     "description": "Germany",
     "id": "62c428496b2f070001c71681",
     "index": 84,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gh",
     "description": "Ghana",
     "id": "62c428496b2f070001c71682",
     "index": 85,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gi",
     "description": "Gibraltar",
     "id": "62c428496b2f070001c71683",
     "index": 86,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gr",
     "description": "Greece",
     "id": "62c428496b2f070001c71684",
     "index": 87,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gl",
     "description": "Greenland",
     "id": "62c428496b2f070001c71685",
     "index": 88,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gd",
     "description": "Grenada",
     "id": "62c428496b2f070001c71686",
     "index": 89,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gp",
     "description": "Guadeloupe",
     "id": "62c428496b2f070001c71687",
     "index": 90,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gu",
     "description": "Guam",
     "id": "62c428496b2f070001c71688",
     "index": 91,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gt",
     "description": "Guatemala",
     "id": "62c428496b2f070001c71689",
     "index": 92,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gg",
     "description": "Guernsey",
     "id": "62c428496b2f070001c7168a",
     "index": 93,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gn",
     "description": "Guinea",
     "id": "62c428496b2f070001c7168b",
     "index": 94,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gw",
     "description": "Guinea-Bissau",
     "id": "62c428496b2f070001c7168c",
     "index": 95,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gy",
     "description": "Guyana",
     "id": "62c428496b2f070001c7168d",
     "index": 96,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ht",
     "description": "Haiti",
     "id": "62c428496b2f070001c7168e",
     "index": 97,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hn",
     "description": "Honduras",
     "id": "62c428496b2f070001c7168f",
     "index": 98,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hk",
     "description": "Hong Kong SAR China",
     "id": "62c428496b2f070001c71690",
     "index": 99,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hu",
     "description": "Hungary",
     "id": "62c428496b2f070001c71691",
     "index": 100,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "is",
     "description": "Iceland",
     "id": "62c428496b2f070001c71692",
     "index": 101,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "in",
     "description": "India",
     "id": "62c428496b2f070001c71693",
     "index": 102,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "id",
     "description": "Indonesia",
     "id": "62c428496b2f070001c71694",
     "index": 103,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ir",
     "description": "Iran",
     "id": "62c428496b2f070001c71695",
     "index": 104,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "iq",
     "description": "Iraq",
     "id": "62c428496b2f070001c71696",
     "index": 105,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ie",
     "description": "Ireland",
     "id": "62c428496b2f070001c71697",
     "index": 106,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "im",
     "description": "Isle of Man",
     "id": "62c428496b2f070001c71698",
     "index": 107,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "il",
     "description": "Israel",
     "id": "62c428496b2f070001c71699",
     "index": 108,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "it",
     "description": "Italy",
     "id": "62c428496b2f070001c7169a",
     "index": 109,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "jm",
     "description": "Jamaica",
     "id": "62c428496b2f070001c7169b",
     "index": 110,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "jp",
     "description": "Japan",
     "id": "62c428496b2f070001c7169c",
     "index": 111,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "je",
     "description": "Jersey",
     "id": "62c428496b2f070001c7169d",
     "index": 112,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "jo",
     "description": "Jordan",
     "id": "62c428496b2f070001c7169e",
     "index": 113,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kz",
     "description": "Kazakhstan",
     "id": "62c428496b2f070001c7169f",
     "index": 114,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ke",
     "description": "Kenya",
     "id": "62c428496b2f070001c716a0",
     "index": 115,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ki",
     "description": "Kiribati",
     "id": "62c428496b2f070001c716a1",
     "index": 116,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kw",
     "description": "Kuwait",
     "id": "62c428496b2f070001c716a2",
     "index": 117,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kg",
     "description": "Kyrgyzstan",
     "id": "62c428496b2f070001c716a3",
     "index": 118,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "la",
     "description": "Laos",
     "id": "62c428496b2f070001c716a4",
     "index": 119,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lv",
     "description": "Latvia",
     "id": "62c428496b2f070001c716a5",
     "index": 120,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lb",
     "description": "Lebanon",
     "id": "62c428496b2f070001c716a6",
     "index": 121,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ls",
     "description": "Lesotho",
     "id": "62c428496b2f070001c716a7",
     "index": 122,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lr",
     "description": "Liberia",
     "id": "62c428496b2f070001c716a8",
     "index": 123,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ly",
     "description": "Libya",
     "id": "62c428496b2f070001c716a9",
     "index": 124,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "li",
     "description": "Liechtenstein",
     "id": "62c428496b2f070001c716aa",
     "index": 125,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lt",
     "description": "Lithuania",
     "id": "62c428496b2f070001c716ab",
     "index": 126,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lu",
     "description": "Luxembourg",
     "id": "62c428496b2f070001c716ac",
     "index": 127,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mo",
     "description": "Macau SAR China",
     "id": "62c428496b2f070001c716ad",
     "index": 128,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mk",
     "description": "Macedonia",
     "id": "62c428496b2f070001c716ae",
     "index": 129,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mg",
     "description": "Madagascar",
     "id": "62c428496b2f070001c716af",
     "index": 130,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mw",
     "description": "Malawi",
     "id": "62c428496b2f070001c716b0",
     "index": 131,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "my",
     "description": "Malaysia",
     "id": "62c428496b2f070001c716b1",
     "index": 132,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mv",
     "description": "Maldives",
     "id": "62c428496b2f070001c716b2",
     "index": 133,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ml",
     "description": "Mali",
     "id": "62c428496b2f070001c716b3",
     "index": 134,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mt",
     "description": "Malta",
     "id": "62c428496b2f070001c716b4",
     "index": 135,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mh",
     "description": "Marshall Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c716b5",
     "index": 136,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mq",
     "description": "Martinique",
     "id": "62c428496b2f070001c716b6",
     "index": 137,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mr",
     "description": "Mauritania",
     "id": "62c428496b2f070001c716b7",
     "index": 138,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mu",
     "description": "Mauritius",
     "id": "62c428496b2f070001c716b8",
     "index": 139,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "yt",
     "description": "Mayotte",
     "id": "62c428496b2f070001c716b9",
     "index": 140,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mx",
     "description": "Mexico",
     "id": "62c428496b2f070001c716ba",
     "index": 141,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fm",
     "description": "Micronesia",
     "id": "62c428496b2f070001c716bb",
     "index": 142,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "md",
     "description": "Moldova",
     "id": "62c428496b2f070001c716bc",
     "index": 143,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mc",
     "description": "Monaco",
     "id": "62c428496b2f070001c716bd",
     "index": 144,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mn",
     "description": "Mongolia",
     "id": "62c428496b2f070001c716be",
     "index": 145,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "me",
     "description": "Montenegro",
     "id": "62c428496b2f070001c716bf",
     "index": 146,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ms",
     "description": "Montserrat",
     "id": "62c428496b2f070001c716c0",
     "index": 147,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ma",
     "description": "Morocco",
     "id": "62c428496b2f070001c716c1",
     "index": 148,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mz",
     "description": "Mozambique",
     "id": "62c428496b2f070001c716c2",
     "index": 149,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mm",
     "description": "Myanmar (Burma)",
     "id": "62c428496b2f070001c716c3",
     "index": 150,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "na",
     "description": "Namibia",
     "id": "62c428496b2f070001c716c4",
     "index": 151,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nr",
     "description": "Nauru",
     "id": "62c428496b2f070001c716c5",
     "index": 152,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "np",
     "description": "Nepal",
     "id": "62c428496b2f070001c716c6",
     "index": 153,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nl",
     "description": "Netherlands",
     "id": "62c428496b2f070001c716c7",
     "index": 154,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nc",
     "description": "New Caledonia",
     "id": "62c428496b2f070001c716c8",
     "index": 155,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nz",
     "description": "New Zealand",
     "id": "62c428496b2f070001c716c9",
     "index": 156,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ni",
     "description": "Nicaragua",
     "id": "62c428496b2f070001c716ca",
     "index": 157,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ne",
     "description": "Niger",
     "id": "62c428496b2f070001c716cb",
     "index": 158,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ng",
     "description": "Nigeria",
     "id": "62c428496b2f070001c716cc",
     "index": 159,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nu",
     "description": "Niue",
     "id": "62c428496b2f070001c716cd",
     "index": 160,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nf",
     "description": "Norfolk Island",
     "id": "62c428496b2f070001c716ce",
     "index": 161,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kp",
     "description": "North Korea",
     "id": "62c428496b2f070001c716cf",
     "index": 162,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mp",
     "description": "Northern Mariana Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c716d0",
     "index": 163,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "om",
     "description": "Oman",
     "id": "62c428496b2f070001c716d1",
     "index": 164,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pk",
     "description": "Pakistan",
     "id": "62c428496b2f070001c716d2",
     "index": 165,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pw",
     "description": "Palau",
     "id": "62c428496b2f070001c716d3",
     "index": 166,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ps",
     "description": "Palestinian Territories",
     "id": "62c428496b2f070001c716d4",
     "index": 167,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pa",
     "description": "Panama",
     "id": "62c428496b2f070001c716d5",
     "index": 168,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pg",
     "description": "Papua New Guinea",
     "id": "62c428496b2f070001c716d6",
     "index": 169,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "py",
     "description": "Paraguay",
     "id": "62c428496b2f070001c716d7",
     "index": 170,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pe",
     "description": "Peru",
     "id": "62c428496b2f070001c716d8",
     "index": 171,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ph",
     "description": "Philippines",
     "id": "62c428496b2f070001c716d9",
     "index": 172,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pn",
     "description": "Pitcairn Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c716da",
     "index": 173,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pl",
     "description": "Poland",
     "id": "62c428496b2f070001c716db",
     "index": 174,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pt",
     "description": "Portugal",
     "id": "62c428496b2f070001c716dc",
     "index": 175,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pr",
     "description": "Puerto Rico",
     "id": "62c428496b2f070001c716dd",
     "index": 176,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "qa",
     "description": "Qatar",
     "id": "62c428496b2f070001c716de",
     "index": 177,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "re",
     "description": "Réunion",
     "id": "62c428496b2f070001c716df",
     "index": 178,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ro",
     "description": "Romania",
     "id": "62c428496b2f070001c716e0",
     "index": 179,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ru",
     "description": "Russia",
     "id": "62c428496b2f070001c716e1",
     "index": 180,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "rw",
     "description": "Rwanda",
     "id": "62c428496b2f070001c716e2",
     "index": 181,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ws",
     "description": "Samoa",
     "id": "62c428496b2f070001c716e3",
     "index": 182,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sm",
     "description": "San Marino",
     "id": "62c428496b2f070001c716e4",
     "index": 183,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "st",
     "description": "São Tomé & Príncipe",
     "id": "62c428496b2f070001c716e5",
     "index": 184,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sa",
     "description": "Saudi Arabia",
     "id": "62c428496b2f070001c716e6",
     "index": 185,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sn",
     "description": "Senegal",
     "id": "62c428496b2f070001c716e7",
     "index": 186,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "rs",
     "description": "Serbia",
     "id": "62c428496b2f070001c716e8",
     "index": 187,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sc",
     "description": "Seychelles",
     "id": "62c428496b2f070001c716e9",
     "index": 188,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sl",
     "description": "Sierra Leone",
     "id": "62c428496b2f070001c716ea",
     "index": 189,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sg",
     "description": "Singapore",
     "id": "62c428496b2f070001c716eb",
     "index": 190,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sx",
     "description": "Sint Maarten",
     "id": "62c428496b2f070001c716ec",
     "index": 191,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sk",
     "description": "Slovakia",
     "id": "62c428496b2f070001c716ed",
     "index": 192,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "si",
     "description": "Slovenia",
     "id": "62c428496b2f070001c716ee",
     "index": 193,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sb",
     "description": "Solomon Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c716ef",
     "index": 194,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "so",
     "description": "Somalia",
     "id": "62c428496b2f070001c716f0",
     "index": 195,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "za",
     "description": "South Africa",
     "id": "62c428496b2f070001c716f1",
     "index": 196,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gs",
     "description": "South Georgia & South Sandwich Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c716f2",
     "index": 197,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kr",
     "description": "South Korea",
     "id": "62c428496b2f070001c716f3",
     "index": 198,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ss",
     "description": "South Sudan",
     "id": "62c428496b2f070001c716f4",
     "index": 199,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "es",
     "description": "Spain",
     "id": "62c428496b2f070001c716f5",
     "index": 200,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lk",
     "description": "Sri Lanka",
     "id": "62c428496b2f070001c716f6",
     "index": 201,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bl",
     "description": "St. Barthélemy",
     "id": "62c428496b2f070001c716f7",
     "index": 202,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sh",
     "description": "St. Helena",
     "id": "62c428496b2f070001c716f8",
     "index": 203,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kn",
     "description": "St. Kitts & Nevis",
     "id": "62c428496b2f070001c716f9",
     "index": 204,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lc",
     "description": "St. Lucia",
     "id": "62c428496b2f070001c716fa",
     "index": 205,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mf",
     "description": "St. Martin",
     "id": "62c428496b2f070001c716fb",
     "index": 206,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pm",
     "description": "St. Pierre & Miquelon",
     "id": "62c428496b2f070001c716fc",
     "index": 207,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vc",
     "description": "St. Vincent & Grenadines",
     "id": "62c428496b2f070001c716fd",
     "index": 208,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sd",
     "description": "Sudan",
     "id": "62c428496b2f070001c716fe",
     "index": 209,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sr",
     "description": "Suriname",
     "id": "62c428496b2f070001c716ff",
     "index": 210,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sj",
     "description": "Svalbard & Jan Mayen",
     "id": "62c428496b2f070001c71700",
     "index": 211,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sz",
     "description": "Swaziland",
     "id": "62c428496b2f070001c71701",
     "index": 212,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ch",
     "description": "Switzerland",
     "id": "62c428496b2f070001c71702",
     "index": 213,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sy",
     "description": "Syria",
     "id": "62c428496b2f070001c71703",
     "index": 214,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tw",
     "description": "Taiwan",
     "id": "62c428496b2f070001c71704",
     "index": 215,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tj",
     "description": "Tajikistan",
     "id": "62c428496b2f070001c71705",
     "index": 216,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tz",
     "description": "Tanzania",
     "id": "62c428496b2f070001c71706",
     "index": 217,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "th",
     "description": "Thailand",
     "id": "62c428496b2f070001c71707",
     "index": 218,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tl",
     "description": "Timor-Leste",
     "id": "62c428496b2f070001c71708",
     "index": 219,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tg",
     "description": "Togo",
     "id": "62c428496b2f070001c71709",
     "index": 220,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tk",
     "description": "Tokelau",
     "id": "62c428496b2f070001c7170a",
     "index": 221,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "to",
     "description": "Tonga",
     "id": "62c428496b2f070001c7170b",
     "index": 222,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tt",
     "description": "Trinidad & Tobago",
     "id": "62c428496b2f070001c7170c",
     "index": 223,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tn",
     "description": "Tunisia",
     "id": "62c428496b2f070001c7170d",
     "index": 224,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tr",
     "description": "Turkey",
     "id": "62c428496b2f070001c7170e",
     "index": 225,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tm",
     "description": "Turkmenistan",
     "id": "62c428496b2f070001c7170f",
     "index": 226,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tc",
     "description": "Turks & Caicos Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71710",
     "index": 227,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tv",
     "description": "Tuvalu",
     "id": "62c428496b2f070001c71711",
     "index": 228,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "um",
     "description": "U.S. Outlying Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71712",
     "index": 229,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vi",
     "description": "U.S. Virgin Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71713",
     "index": 230,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ug",
     "description": "Uganda",
     "id": "62c428496b2f070001c71714",
     "index": 231,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ua",
     "description": "Ukraine",
     "id": "62c428496b2f070001c71715",
     "index": 232,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ae",
     "description": "United Arab Emirates",
     "id": "62c428496b2f070001c71716",
     "index": 233,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gb",
     "description": "United Kingdom",
     "id": "62c428496b2f070001c71717",
     "index": 234,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "us",
     "description": "United States",
     "id": "62c428496b2f070001c71718",
     "index": 235,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "uy",
     "description": "Uruguay",
     "id": "62c428496b2f070001c71719",
     "index": 236,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "uz",
     "description": "Uzbekistan",
     "id": "62c428496b2f070001c7171a",
     "index": 237,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vu",
     "description": "Vanuatu",
     "id": "62c428496b2f070001c7171b",
     "index": 238,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "va",
     "description": "Vatican City",
     "id": "62c428496b2f070001c7171c",
     "index": 239,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ve",
     "description": "Venezuela",
     "id": "62c428496b2f070001c7171d",
     "index": 240,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vn",
     "description": "Vietnam",
     "id": "62c428496b2f070001c7171e",
     "index": 241,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "wf",
     "description": "Wallis & Futuna",
     "id": "62c428496b2f070001c7171f",
     "index": 242,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "eh",
     "description": "Western Sahara",
     "id": "62c428496b2f070001c71720",
     "index": 243,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ye",
     "description": "Yemen",
     "id": "62c428496b2f070001c71721",
     "index": 244,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "zm",
     "description": "Zambia",
     "id": "62c428496b2f070001c71722",
     "index": 245,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e5641c1ca8fb4cebad39513",
   "index": 22,
   "multiple": true,
   "parentAnswerOption": "5e564195ca8fb4cebad39511",
   "question": "Which countries are outside of the EU/EES?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "se",
     "description": "Sweden",
     "id": "5e56421fca8fb4cebad39517",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "no",
     "description": "Norway",
     "id": "62c428496b2f070001c71723",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fi",
     "description": "Finland",
     "id": "62c428496b2f070001c71724",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dk",
     "description": "Denmark",
     "id": "62c428496b2f070001c71725",
     "index": 3,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "af",
     "description": "Afghanistan",
     "id": "62c428496b2f070001c71726",
     "index": 4,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ax",
     "description": "Åland Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71727",
     "index": 5,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "al",
     "description": "Albania",
     "id": "62c428496b2f070001c71728",
     "index": 6,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dz",
     "description": "Algeria",
     "id": "62c428496b2f070001c71729",
     "index": 7,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "as",
     "description": "American Samoa",
     "id": "62c428496b2f070001c7172a",
     "index": 8,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ad",
     "description": "Andorra",
     "id": "62c428496b2f070001c7172b",
     "index": 9,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ao",
     "description": "Angola",
     "id": "62c428496b2f070001c7172c",
     "index": 10,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ai",
     "description": "Anguilla",
     "id": "62c428496b2f070001c7172d",
     "index": 11,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "aq",
     "description": "Antarctica",
     "id": "62c428496b2f070001c7172e",
     "index": 12,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ag",
     "description": "Antigua & Barbuda",
     "id": "62c428496b2f070001c7172f",
     "index": 13,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ar",
     "description": "Argentina",
     "id": "62c428496b2f070001c71730",
     "index": 14,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "am",
     "description": "Armenia",
     "id": "62c428496b2f070001c71731",
     "index": 15,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "aw",
     "description": "Aruba",
     "id": "62c428496b2f070001c71732",
     "index": 16,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "au",
     "description": "Australia",
     "id": "62c428496b2f070001c71733",
     "index": 17,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "at",
     "description": "Austria",
     "id": "62c428496b2f070001c71734",
     "index": 18,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "az",
     "description": "Azerbaijan",
     "id": "62c428496b2f070001c71735",
     "index": 19,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bs",
     "description": "Bahamas",
     "id": "62c428496b2f070001c71736",
     "index": 20,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bh",
     "description": "Bahrain",
     "id": "62c428496b2f070001c71737",
     "index": 21,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bd",
     "description": "Bangladesh",
     "id": "62c428496b2f070001c71738",
     "index": 22,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bb",
     "description": "Barbados",
     "id": "62c428496b2f070001c71739",
     "index": 23,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "by",
     "description": "Belarus",
     "id": "62c428496b2f070001c7173a",
     "index": 24,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "be",
     "description": "Belgium",
     "id": "62c428496b2f070001c7173b",
     "index": 25,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bz",
     "description": "Belize",
     "id": "62c428496b2f070001c7173c",
     "index": 26,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bj",
     "description": "Benin",
     "id": "62c428496b2f070001c7173d",
     "index": 27,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bm",
     "description": "Bermuda",
     "id": "62c428496b2f070001c7173e",
     "index": 28,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bt",
     "description": "Bhutan",
     "id": "62c428496b2f070001c7173f",
     "index": 29,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bo",
     "description": "Bolivia",
     "id": "62c428496b2f070001c71740",
     "index": 30,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ba",
     "description": "Bosnia & Herzegovina",
     "id": "62c428496b2f070001c71741",
     "index": 31,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bw",
     "description": "Botswana",
     "id": "62c428496b2f070001c71742",
     "index": 32,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "br",
     "description": "Brazil",
     "id": "62c428496b2f070001c71743",
     "index": 33,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "io",
     "description": "British Indian Ocean Territory",
     "id": "62c428496b2f070001c71744",
     "index": 34,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vg",
     "description": "British Virgin Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71745",
     "index": 35,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bn",
     "description": "Brunei",
     "id": "62c428496b2f070001c71746",
     "index": 36,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bg",
     "description": "Bulgaria",
     "id": "62c428496b2f070001c71747",
     "index": 37,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bf",
     "description": "Burkina Faso",
     "id": "62c428496b2f070001c71748",
     "index": 38,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bi",
     "description": "Burundi",
     "id": "62c428496b2f070001c71749",
     "index": 39,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kh",
     "description": "Cambodia",
     "id": "62c428496b2f070001c7174a",
     "index": 40,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cm",
     "description": "Cameroon",
     "id": "62c428496b2f070001c7174b",
     "index": 41,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ca",
     "description": "Canada",
     "id": "62c428496b2f070001c7174c",
     "index": 42,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cv",
     "description": "Cape Verde",
     "id": "62c428496b2f070001c7174d",
     "index": 43,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bq",
     "description": "Caribbean Netherlands",
     "id": "62c428496b2f070001c7174e",
     "index": 44,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ky",
     "description": "Cayman Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7174f",
     "index": 45,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cf",
     "description": "Central African Republic",
     "id": "62c428496b2f070001c71750",
     "index": 46,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "td",
     "description": "Chad",
     "id": "62c428496b2f070001c71751",
     "index": 47,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cl",
     "description": "Chile",
     "id": "62c428496b2f070001c71752",
     "index": 48,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cn",
     "description": "China",
     "id": "62c428496b2f070001c71753",
     "index": 49,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cx",
     "description": "Christmas Island",
     "id": "62c428496b2f070001c71754",
     "index": 50,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cc",
     "description": "Cocos (Keeling) Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71755",
     "index": 51,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "co",
     "description": "Colombia",
     "id": "62c428496b2f070001c71756",
     "index": 52,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "km",
     "description": "Comoros",
     "id": "62c428496b2f070001c71757",
     "index": 53,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cg",
     "description": "Congo - Brazzaville",
     "id": "62c428496b2f070001c71758",
     "index": 54,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cd",
     "description": "Congo - Kinshasa",
     "id": "62c428496b2f070001c71759",
     "index": 55,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ck",
     "description": "Cook Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7175a",
     "index": 56,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cr",
     "description": "Costa Rica",
     "id": "62c428496b2f070001c7175b",
     "index": 57,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ci",
     "description": "Côte d’Ivoire",
     "id": "62c428496b2f070001c7175c",
     "index": 58,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hr",
     "description": "Croatia",
     "id": "62c428496b2f070001c7175d",
     "index": 59,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cu",
     "description": "Cuba",
     "id": "62c428496b2f070001c7175e",
     "index": 60,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cw",
     "description": "Curaçao",
     "id": "62c428496b2f070001c7175f",
     "index": 61,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cy",
     "description": "Cyprus",
     "id": "62c428496b2f070001c71760",
     "index": 62,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "cz",
     "description": "Czech Republic",
     "id": "62c428496b2f070001c71761",
     "index": 63,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dj",
     "description": "Djibouti",
     "id": "62c428496b2f070001c71762",
     "index": 64,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "dm",
     "description": "Dominica",
     "id": "62c428496b2f070001c71763",
     "index": 65,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "do",
     "description": "Dominican Republic",
     "id": "62c428496b2f070001c71764",
     "index": 66,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ec",
     "description": "Ecuador",
     "id": "62c428496b2f070001c71765",
     "index": 67,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "eg",
     "description": "Egypt",
     "id": "62c428496b2f070001c71766",
     "index": 68,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sv",
     "description": "El Salvador",
     "id": "62c428496b2f070001c71767",
     "index": 69,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gq",
     "description": "Equatorial Guinea",
     "id": "62c428496b2f070001c71768",
     "index": 70,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "er",
     "description": "Eritrea",
     "id": "62c428496b2f070001c71769",
     "index": 71,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ee",
     "description": "Estonia",
     "id": "62c428496b2f070001c7176a",
     "index": 72,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "et",
     "description": "Ethiopia",
     "id": "62c428496b2f070001c7176b",
     "index": 73,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fk",
     "description": "Falkland Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7176c",
     "index": 74,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fo",
     "description": "Faroe Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c7176d",
     "index": 75,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fj",
     "description": "Fiji",
     "id": "62c428496b2f070001c7176e",
     "index": 76,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fr",
     "description": "France",
     "id": "62c428496b2f070001c7176f",
     "index": 77,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gf",
     "description": "French Guiana",
     "id": "62c428496b2f070001c71770",
     "index": 78,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pf",
     "description": "French Polynesia",
     "id": "62c428496b2f070001c71771",
     "index": 79,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tf",
     "description": "French Southern Territories",
     "id": "62c428496b2f070001c71772",
     "index": 80,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ga",
     "description": "Gabon",
     "id": "62c428496b2f070001c71773",
     "index": 81,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gm",
     "description": "Gambia",
     "id": "62c428496b2f070001c71774",
     "index": 82,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ge",
     "description": "Georgia",
     "id": "62c428496b2f070001c71775",
     "index": 83,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "de",
     "description": "Germany",
     "id": "62c428496b2f070001c71776",
     "index": 84,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gh",
     "description": "Ghana",
     "id": "62c428496b2f070001c71777",
     "index": 85,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gi",
     "description": "Gibraltar",
     "id": "62c428496b2f070001c71778",
     "index": 86,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gr",
     "description": "Greece",
     "id": "62c428496b2f070001c71779",
     "index": 87,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gl",
     "description": "Greenland",
     "id": "62c428496b2f070001c7177a",
     "index": 88,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gd",
     "description": "Grenada",
     "id": "62c428496b2f070001c7177b",
     "index": 89,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gp",
     "description": "Guadeloupe",
     "id": "62c428496b2f070001c7177c",
     "index": 90,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gu",
     "description": "Guam",
     "id": "62c428496b2f070001c7177d",
     "index": 91,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gt",
     "description": "Guatemala",
     "id": "62c428496b2f070001c7177e",
     "index": 92,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gg",
     "description": "Guernsey",
     "id": "62c428496b2f070001c7177f",
     "index": 93,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gn",
     "description": "Guinea",
     "id": "62c428496b2f070001c71780",
     "index": 94,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gw",
     "description": "Guinea-Bissau",
     "id": "62c428496b2f070001c71781",
     "index": 95,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gy",
     "description": "Guyana",
     "id": "62c428496b2f070001c71782",
     "index": 96,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ht",
     "description": "Haiti",
     "id": "62c428496b2f070001c71783",
     "index": 97,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hn",
     "description": "Honduras",
     "id": "62c428496b2f070001c71784",
     "index": 98,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hk",
     "description": "Hong Kong SAR China",
     "id": "62c428496b2f070001c71785",
     "index": 99,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "hu",
     "description": "Hungary",
     "id": "62c428496b2f070001c71786",
     "index": 100,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "is",
     "description": "Iceland",
     "id": "62c428496b2f070001c71787",
     "index": 101,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "in",
     "description": "India",
     "id": "62c428496b2f070001c71788",
     "index": 102,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "id",
     "description": "Indonesia",
     "id": "62c428496b2f070001c71789",
     "index": 103,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ir",
     "description": "Iran",
     "id": "62c428496b2f070001c7178a",
     "index": 104,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "iq",
     "description": "Iraq",
     "id": "62c428496b2f070001c7178b",
     "index": 105,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ie",
     "description": "Ireland",
     "id": "62c428496b2f070001c7178c",
     "index": 106,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "im",
     "description": "Isle of Man",
     "id": "62c428496b2f070001c7178d",
     "index": 107,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "il",
     "description": "Israel",
     "id": "62c428496b2f070001c7178e",
     "index": 108,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "it",
     "description": "Italy",
     "id": "62c428496b2f070001c7178f",
     "index": 109,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "jm",
     "description": "Jamaica",
     "id": "62c428496b2f070001c71790",
     "index": 110,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "jp",
     "description": "Japan",
     "id": "62c428496b2f070001c71791",
     "index": 111,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "je",
     "description": "Jersey",
     "id": "62c428496b2f070001c71792",
     "index": 112,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "jo",
     "description": "Jordan",
     "id": "62c428496b2f070001c71793",
     "index": 113,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kz",
     "description": "Kazakhstan",
     "id": "62c428496b2f070001c71794",
     "index": 114,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ke",
     "description": "Kenya",
     "id": "62c428496b2f070001c71795",
     "index": 115,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ki",
     "description": "Kiribati",
     "id": "62c428496b2f070001c71796",
     "index": 116,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kw",
     "description": "Kuwait",
     "id": "62c428496b2f070001c71797",
     "index": 117,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kg",
     "description": "Kyrgyzstan",
     "id": "62c428496b2f070001c71798",
     "index": 118,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "la",
     "description": "Laos",
     "id": "62c428496b2f070001c71799",
     "index": 119,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lv",
     "description": "Latvia",
     "id": "62c428496b2f070001c7179a",
     "index": 120,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lb",
     "description": "Lebanon",
     "id": "62c428496b2f070001c7179b",
     "index": 121,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ls",
     "description": "Lesotho",
     "id": "62c428496b2f070001c7179c",
     "index": 122,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lr",
     "description": "Liberia",
     "id": "62c428496b2f070001c7179d",
     "index": 123,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ly",
     "description": "Libya",
     "id": "62c428496b2f070001c7179e",
     "index": 124,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "li",
     "description": "Liechtenstein",
     "id": "62c428496b2f070001c7179f",
     "index": 125,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lt",
     "description": "Lithuania",
     "id": "62c428496b2f070001c717a0",
     "index": 126,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lu",
     "description": "Luxembourg",
     "id": "62c428496b2f070001c717a1",
     "index": 127,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mo",
     "description": "Macau SAR China",
     "id": "62c428496b2f070001c717a2",
     "index": 128,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mk",
     "description": "Macedonia",
     "id": "62c428496b2f070001c717a3",
     "index": 129,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mg",
     "description": "Madagascar",
     "id": "62c428496b2f070001c717a4",
     "index": 130,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mw",
     "description": "Malawi",
     "id": "62c428496b2f070001c717a5",
     "index": 131,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "my",
     "description": "Malaysia",
     "id": "62c428496b2f070001c717a6",
     "index": 132,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mv",
     "description": "Maldives",
     "id": "62c428496b2f070001c717a7",
     "index": 133,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ml",
     "description": "Mali",
     "id": "62c428496b2f070001c717a8",
     "index": 134,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mt",
     "description": "Malta",
     "id": "62c428496b2f070001c717a9",
     "index": 135,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mh",
     "description": "Marshall Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c717aa",
     "index": 136,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mq",
     "description": "Martinique",
     "id": "62c428496b2f070001c717ab",
     "index": 137,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mr",
     "description": "Mauritania",
     "id": "62c428496b2f070001c717ac",
     "index": 138,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mu",
     "description": "Mauritius",
     "id": "62c428496b2f070001c717ad",
     "index": 139,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "yt",
     "description": "Mayotte",
     "id": "62c428496b2f070001c717ae",
     "index": 140,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mx",
     "description": "Mexico",
     "id": "62c428496b2f070001c717af",
     "index": 141,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "fm",
     "description": "Micronesia",
     "id": "62c428496b2f070001c717b0",
     "index": 142,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "md",
     "description": "Moldova",
     "id": "62c428496b2f070001c717b1",
     "index": 143,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mc",
     "description": "Monaco",
     "id": "62c428496b2f070001c717b2",
     "index": 144,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mn",
     "description": "Mongolia",
     "id": "62c428496b2f070001c717b3",
     "index": 145,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "me",
     "description": "Montenegro",
     "id": "62c428496b2f070001c717b4",
     "index": 146,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ms",
     "description": "Montserrat",
     "id": "62c428496b2f070001c717b5",
     "index": 147,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ma",
     "description": "Morocco",
     "id": "62c428496b2f070001c717b6",
     "index": 148,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mz",
     "description": "Mozambique",
     "id": "62c428496b2f070001c717b7",
     "index": 149,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mm",
     "description": "Myanmar (Burma)",
     "id": "62c428496b2f070001c717b8",
     "index": 150,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "na",
     "description": "Namibia",
     "id": "62c428496b2f070001c717b9",
     "index": 151,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nr",
     "description": "Nauru",
     "id": "62c428496b2f070001c717ba",
     "index": 152,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "np",
     "description": "Nepal",
     "id": "62c428496b2f070001c717bb",
     "index": 153,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nl",
     "description": "Netherlands",
     "id": "62c428496b2f070001c717bc",
     "index": 154,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nc",
     "description": "New Caledonia",
     "id": "62c428496b2f070001c717bd",
     "index": 155,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nz",
     "description": "New Zealand",
     "id": "62c428496b2f070001c717be",
     "index": 156,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ni",
     "description": "Nicaragua",
     "id": "62c428496b2f070001c717bf",
     "index": 157,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ne",
     "description": "Niger",
     "id": "62c428496b2f070001c717c0",
     "index": 158,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ng",
     "description": "Nigeria",
     "id": "62c428496b2f070001c717c1",
     "index": 159,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nu",
     "description": "Niue",
     "id": "62c428496b2f070001c717c2",
     "index": 160,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "nf",
     "description": "Norfolk Island",
     "id": "62c428496b2f070001c717c3",
     "index": 161,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kp",
     "description": "North Korea",
     "id": "62c428496b2f070001c717c4",
     "index": 162,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mp",
     "description": "Northern Mariana Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c717c5",
     "index": 163,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "om",
     "description": "Oman",
     "id": "62c428496b2f070001c717c6",
     "index": 164,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pk",
     "description": "Pakistan",
     "id": "62c428496b2f070001c717c7",
     "index": 165,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pw",
     "description": "Palau",
     "id": "62c428496b2f070001c717c8",
     "index": 166,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ps",
     "description": "Palestinian Territories",
     "id": "62c428496b2f070001c717c9",
     "index": 167,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pa",
     "description": "Panama",
     "id": "62c428496b2f070001c717ca",
     "index": 168,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pg",
     "description": "Papua New Guinea",
     "id": "62c428496b2f070001c717cb",
     "index": 169,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "py",
     "description": "Paraguay",
     "id": "62c428496b2f070001c717cc",
     "index": 170,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pe",
     "description": "Peru",
     "id": "62c428496b2f070001c717cd",
     "index": 171,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ph",
     "description": "Philippines",
     "id": "62c428496b2f070001c717ce",
     "index": 172,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pn",
     "description": "Pitcairn Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c717cf",
     "index": 173,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pl",
     "description": "Poland",
     "id": "62c428496b2f070001c717d0",
     "index": 174,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pt",
     "description": "Portugal",
     "id": "62c428496b2f070001c717d1",
     "index": 175,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pr",
     "description": "Puerto Rico",
     "id": "62c428496b2f070001c717d2",
     "index": 176,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "qa",
     "description": "Qatar",
     "id": "62c428496b2f070001c717d3",
     "index": 177,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "re",
     "description": "Réunion",
     "id": "62c428496b2f070001c717d4",
     "index": 178,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ro",
     "description": "Romania",
     "id": "62c428496b2f070001c717d5",
     "index": 179,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ru",
     "description": "Russia",
     "id": "62c428496b2f070001c717d6",
     "index": 180,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "rw",
     "description": "Rwanda",
     "id": "62c428496b2f070001c717d7",
     "index": 181,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ws",
     "description": "Samoa",
     "id": "62c428496b2f070001c717d8",
     "index": 182,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sm",
     "description": "San Marino",
     "id": "62c428496b2f070001c717d9",
     "index": 183,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "st",
     "description": "São Tomé & Príncipe",
     "id": "62c428496b2f070001c717da",
     "index": 184,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sa",
     "description": "Saudi Arabia",
     "id": "62c428496b2f070001c717db",
     "index": 185,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sn",
     "description": "Senegal",
     "id": "62c428496b2f070001c717dc",
     "index": 186,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "rs",
     "description": "Serbia",
     "id": "62c428496b2f070001c717dd",
     "index": 187,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sc",
     "description": "Seychelles",
     "id": "62c428496b2f070001c717de",
     "index": 188,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sl",
     "description": "Sierra Leone",
     "id": "62c428496b2f070001c717df",
     "index": 189,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sg",
     "description": "Singapore",
     "id": "62c428496b2f070001c717e0",
     "index": 190,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sx",
     "description": "Sint Maarten",
     "id": "62c428496b2f070001c717e1",
     "index": 191,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sk",
     "description": "Slovakia",
     "id": "62c428496b2f070001c717e2",
     "index": 192,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "si",
     "description": "Slovenia",
     "id": "62c428496b2f070001c717e3",
     "index": 193,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sb",
     "description": "Solomon Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c717e4",
     "index": 194,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "so",
     "description": "Somalia",
     "id": "62c428496b2f070001c717e5",
     "index": 195,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "za",
     "description": "South Africa",
     "id": "62c428496b2f070001c717e6",
     "index": 196,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gs",
     "description": "South Georgia & South Sandwich Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c717e7",
     "index": 197,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kr",
     "description": "South Korea",
     "id": "62c428496b2f070001c717e8",
     "index": 198,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ss",
     "description": "South Sudan",
     "id": "62c428496b2f070001c717e9",
     "index": 199,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "es",
     "description": "Spain",
     "id": "62c428496b2f070001c717ea",
     "index": 200,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lk",
     "description": "Sri Lanka",
     "id": "62c428496b2f070001c717eb",
     "index": 201,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "bl",
     "description": "St. Barthélemy",
     "id": "62c428496b2f070001c717ec",
     "index": 202,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sh",
     "description": "St. Helena",
     "id": "62c428496b2f070001c717ed",
     "index": 203,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "kn",
     "description": "St. Kitts & Nevis",
     "id": "62c428496b2f070001c717ee",
     "index": 204,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "lc",
     "description": "St. Lucia",
     "id": "62c428496b2f070001c717ef",
     "index": 205,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "mf",
     "description": "St. Martin",
     "id": "62c428496b2f070001c717f0",
     "index": 206,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "pm",
     "description": "St. Pierre & Miquelon",
     "id": "62c428496b2f070001c717f1",
     "index": 207,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vc",
     "description": "St. Vincent & Grenadines",
     "id": "62c428496b2f070001c717f2",
     "index": 208,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sd",
     "description": "Sudan",
     "id": "62c428496b2f070001c717f3",
     "index": 209,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sr",
     "description": "Suriname",
     "id": "62c428496b2f070001c717f4",
     "index": 210,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sj",
     "description": "Svalbard & Jan Mayen",
     "id": "62c428496b2f070001c717f5",
     "index": 211,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sz",
     "description": "Swaziland",
     "id": "62c428496b2f070001c717f6",
     "index": 212,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ch",
     "description": "Switzerland",
     "id": "62c428496b2f070001c717f7",
     "index": 213,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "sy",
     "description": "Syria",
     "id": "62c428496b2f070001c717f8",
     "index": 214,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tw",
     "description": "Taiwan",
     "id": "62c428496b2f070001c717f9",
     "index": 215,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tj",
     "description": "Tajikistan",
     "id": "62c428496b2f070001c717fa",
     "index": 216,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tz",
     "description": "Tanzania",
     "id": "62c428496b2f070001c717fb",
     "index": 217,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "th",
     "description": "Thailand",
     "id": "62c428496b2f070001c717fc",
     "index": 218,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tl",
     "description": "Timor-Leste",
     "id": "62c428496b2f070001c717fd",
     "index": 219,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tg",
     "description": "Togo",
     "id": "62c428496b2f070001c717fe",
     "index": 220,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tk",
     "description": "Tokelau",
     "id": "62c428496b2f070001c717ff",
     "index": 221,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "to",
     "description": "Tonga",
     "id": "62c428496b2f070001c71800",
     "index": 222,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tt",
     "description": "Trinidad & Tobago",
     "id": "62c428496b2f070001c71801",
     "index": 223,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tn",
     "description": "Tunisia",
     "id": "62c428496b2f070001c71802",
     "index": 224,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tr",
     "description": "Turkey",
     "id": "62c428496b2f070001c71803",
     "index": 225,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tm",
     "description": "Turkmenistan",
     "id": "62c428496b2f070001c71804",
     "index": 226,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tc",
     "description": "Turks & Caicos Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71805",
     "index": 227,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "tv",
     "description": "Tuvalu",
     "id": "62c428496b2f070001c71806",
     "index": 228,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "um",
     "description": "U.S. Outlying Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71807",
     "index": 229,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vi",
     "description": "U.S. Virgin Islands",
     "id": "62c428496b2f070001c71808",
     "index": 230,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ug",
     "description": "Uganda",
     "id": "62c428496b2f070001c71809",
     "index": 231,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ua",
     "description": "Ukraine",
     "id": "62c428496b2f070001c7180a",
     "index": 232,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ae",
     "description": "United Arab Emirates",
     "id": "62c428496b2f070001c7180b",
     "index": 233,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "gb",
     "description": "United Kingdom",
     "id": "62c428496b2f070001c7180c",
     "index": 234,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "us",
     "description": "United States",
     "id": "62c428496b2f070001c7180d",
     "index": 235,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "uy",
     "description": "Uruguay",
     "id": "62c428496b2f070001c7180e",
     "index": 236,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "uz",
     "description": "Uzbekistan",
     "id": "62c428496b2f070001c7180f",
     "index": 237,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vu",
     "description": "Vanuatu",
     "id": "62c428496b2f070001c71810",
     "index": 238,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "va",
     "description": "Vatican City",
     "id": "62c428496b2f070001c71811",
     "index": 239,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ve",
     "description": "Venezuela",
     "id": "62c428496b2f070001c71812",
     "index": 240,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "vn",
     "description": "Vietnam",
     "id": "62c428496b2f070001c71813",
     "index": 241,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "wf",
     "description": "Wallis & Futuna",
     "id": "62c428496b2f070001c71814",
     "index": 242,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "eh",
     "description": "Western Sahara",
     "id": "62c428496b2f070001c71815",
     "index": 243,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "ye",
     "description": "Yemen",
     "id": "62c428496b2f070001c71816",
     "index": 244,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    },
    {
     "answerOption": "zm",
     "description": "Zambia",
     "id": "62c428496b2f070001c71817",
     "index": 245,
     "selected": false,
     "type": "COUNTRY"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e56420aca8fb4cebad39516",
   "index": 23,
   "multiple": true,
   "parentAnswerOption": "5e56419eca8fb4cebad39512",
   "question": "Which countries?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "No",
     "description": "",
     "id": "5e56435cca8fb4cebad3951a",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Yes",
     "description": "",
     "id": "5e564361ca8fb4cebad3951b",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e564353ca8fb4cebad39519",
   "index": 24,
   "multiple": false,
   "question": "Does the business handle cash?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "More than € 5 000 per year",
     "description": "",
     "id": "5e56438bca8fb4cebad3951d",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Less than € 5 000 per year",
     "description": "",
     "id": "5e564393ca8fb4cebad3951e",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e564378ca8fb4cebad3951c",
   "index": 25,
   "multiple": false,
   "parentAnswerOption": "5e564361ca8fb4cebad3951b",
   "question": "To what extent?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "No",
     "description": "",
     "id": "5e5643c4ca8fb4cebad39520",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Yes",
     "description": "",
     "id": "5e5643c9ca8fb4cebad39521",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e5643bcca8fb4cebad3951f",
   "index": 26,
   "multiple": false,
   "question": "Does the business include trading or dealing with digital or crypto currency?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "No",
     "description": "",
     "id": "5e5643f0ca8fb4cebad39523",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Yes",
     "description": "",
     "id": "5e5643f6ca8fb4cebad39524",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e5643e1ca8fb4cebad39522",
   "index": 27,
   "multiple": false,
   "question": "Does the company have complex ownership relationships? (see Group Structure below)",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "No",
     "description": "",
     "id": "5e564420ca8fb4cebad39526",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Yes",
     "description": "",
     "id": "5e564425ca8fb4cebad39527",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e564415ca8fb4cebad39525",
   "index": 28,
   "multiple": false,
   "question": "Does the customer have any connection to high risk third countries?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "Bahamas",
     "description": "",
     "id": "5e56515dca8fb4cebad395da",
     "index": 3,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Botswana",
     "description": "",
     "id": "5e565163ca8fb4cebad395db",
     "index": 4,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Ghana",
     "description": "",
     "id": "5e565174ca8fb4cebad395de",
     "index": 6,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Iran",
     "description": "",
     "id": "5e565189ca8fb4cebad395e1",
     "index": 9,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Libya",
     "description": "",
     "id": "5e565192ca8fb4cebad395e2",
     "index": 10,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Trinidad and Tobago",
     "description": "",
     "id": "5e5651e1ca8fb4cebad395ec",
     "index": 20,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "American Samoa",
     "description": "",
     "id": "5e565151ca8fb4cebad395d8",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Saudi Arabia",
     "description": "",
     "id": "5e5651caca8fb4cebad395e9",
     "index": 17,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Ethiopia",
     "description": "",
     "id": "5e56516eca8fb4cebad395dd",
     "index": 5,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Guam",
     "description": "",
     "id": "5e56517aca8fb4cebad395df",
     "index": 7,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "North Korea",
     "description": "",
     "id": "5e5651a2ca8fb4cebad395e4",
     "index": 12,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Panama",
     "description": "",
     "id": "5e5651b0ca8fb4cebad395e6",
     "index": 14,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Puerto Rico",
     "description": "",
     "id": "5e5651bbca8fb4cebad395e7",
     "index": 15,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Samoa",
     "description": "",
     "id": "5e5651c2ca8fb4cebad395e8",
     "index": 16,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Tunisia",
     "description": "",
     "id": "5e5651e7ca8fb4cebad395ed",
     "index": 21,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Afghanistan",
     "description": "",
     "id": "5e56514aca8fb4cebad395d7",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "American Virgin Islands",
     "description": "",
     "id": "5e565157ca8fb4cebad395d9",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Irak",
     "description": "",
     "id": "5e565182ca8fb4cebad395e0",
     "index": 8,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Nigeria",
     "description": "",
     "id": "5e56519aca8fb4cebad395e3",
     "index": 11,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Pakistan",
     "description": "",
     "id": "5e5651a9ca8fb4cebad395e5",
     "index": 13,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Sri Lanka",
     "description": "",
     "id": "5e5651d2ca8fb4cebad395ea",
     "index": 18,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Syria",
     "description": "",
     "id": "5e5651d9ca8fb4cebad395eb",
     "index": 19,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Yemen",
     "description": "",
     "id": "5e5651edca8fb4cebad395ee",
     "index": 22,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e56443aca8fb4cebad39528",
   "index": 29,
   "multiple": true,
   "parentAnswerOption": "5e564425ca8fb4cebad39527",
   "question": "Which high risk country/countries?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "Low risk",
     "description": "",
     "id": "5e564481ca8fb4cebad3952b",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "Medium risk",
     "description": "",
     "id": "5e564485ca8fb4cebad3952c",
     "index": 1,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    },
    {
     "answerOption": "High risk",
     "description": "",
     "id": "5e56448cca8fb4cebad3952d",
     "index": 2,
     "selected": false,
     "type": "DEFAULT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e564466ca8fb4cebad3952a",
   "index": 30,
   "multiple": false,
   "question": "How do you assess the risk of the customer exploiting you for money laundering and/or terrorist financing?",
   "required": false
  },
  {
   "answerOptions": [
    {
     "answerOption": "Comment",
     "description": "",
     "id": "5e56449cca8fb4cebad3952f",
     "index": 0,
     "selected": false,
     "type": "FREE_TEXT"
    }
   ],
   "description": "",
   "id": "5e564495ca8fb4cebad3952e",
   "index": 31,
   "multiple": false,
   "question": "Other comments",
   "required": false
  }
 ]
}

Er du klar til å forbedre prosessen din?

Rating Foretak

Rating Foretak

Automatiser B2B-kredittvurderingsprosessen din for å forbedre kundeopplevelsen og redusere risikoen

 • Kredittvurdering og anbefaling av kredittgrense
 • Forbedre kunderegistreringsprosessen
 • Reduser behovet for manuelle vurderinger og spar tid
rating företag kredit

Bruksområder

Finn ut hvor solide potensielle kunder, kunder, partnere eller leverandører er økonomisk.
rating företag api

Risk assessment

Effektiviser risikovurderingsprosessen og eliminer automatisk potensielle kunder som anses som høyrisiko.

Med vår API kan du automatisere tidkrevende, manuelle risikoevalueringer!

rating företag 2

Due Diligence

Utfør omfattende bakgrunnssjekker og due diligence-prosesser.

Sørg for at du vet alt om virksomheten du ønsker å inngå et forhold til.

rating företag 3

Kreditansökningar

Automatiser kredittsøknader om bedriftslån eller kunderegistreringsprosessen din.

Forbedre kundereisene dine, samtidig som du sparer administrasjonsteamet for mye tid.

Tilgjengelighet

Rating Foretak er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Bedriftsvurdering og kredittgrenser

Vurdering

Modellen har en vurderingsskala fra 1–100, fordelt på fem risikointervaller, der hvert poeng betyr en redusert risiko. Vurderingen anslår sannsynligheten for insolvens innen 12 måneder.

Vurderingsintervall Kategori
80 – 100 Veldig lav risiko
60 – 79 Lav risiko
40 – 59 Medium risiko
15 – 39 Høy risiko
1 – 14 Veldig høy risiko

 

Grenser

Kredittgrensen er en benchmark som beregner det totale utestående kredittbeløpet som en virksomhet kan ha utestående til alle leverandører på en gang. Grensen beregnes på grunnlag av virksomhetens omsetning avhengig av vurderingsintervallet.

80-100 – grensen er maks 6 % av omsetningen.
60-79 – grensen er maks 5 % av omsetningen.
40-59 – grensen er maks 4 % av omsetningen.
15-39 - grensen er maks 0,4 % av omsetningen.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til bl.a:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Testobjekter for alle APIer
 • Prøv API-funksjonen for å se svardata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Exempelsvar:

{
 "commentary": "",
 "companyId": "5565002465",
 "creditLimit": 225000,
 "currency": "sek",
 "rating": 65,
 "ratingText": "Low risk",
 "riskPrognosis": "0,1182",
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "rating found"
 }
}

Er du klar til å forbedre prosessen din?

EierstrukturNYHET 

Eierstruktur

Finn ut mer om virksomhetens eierstruktur for å forbedre din due diligence, finne nye kunder eller gjennomføre KYC-screeninger

 • Sørg for at regler overholdes og unngå unødvendig risiko
 • Forbedre KYC, AML og risikoscreeninger og vurderinger
 • Kartlegg virksomheter for å finne røde flagg eller uklare eierforhold
owner structure

Bruksområder

Bruk våre tjenester til å samle inn og overvåke data om virksomhetens eierstruktur.
folkbokföringsregistret api

Prospektering

Finn virksomheter som kan være potensielle kunder til din bedrift.

Våre eierstrukturtjenester dekker virksomheter i Norden med en årlig omsetning på mer enn 10 millioner SEK.

folkbokföringsregistret api 2

Compliance & Risk

Minimer risikoen for usunne forretningsforhold, og sørg for at regelverket overholdes.

Opprett og administrer en smidig KYC- og AML-overholdelsesprosess via våre API-, webapp- og webhook-tjenester.

folkbokföringsregistret api 3

Due Diligence

Spar tid med bakgrunnssjekker og due diligence, og sørg for at forretningsforholdet ditt er solid.

Finn ut hvem som eier en virksomhet for å identifisere potensielle risikoer og advarselsflagg.

Tilgjengelighet

Eierstruktur er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Samle inn, verifiser og overvåk data om virksomhetens eierskap

Våre tjenester for eierstruktur gjør det mulig for deg å samle inn oppdatert informasjon om eierstrukturen, og deretter overvåke den over tid og motta varsler, når det skjer endringer i eierforholdet. Eierstrukturen viser de faktiske aksjonærene i virksomheten, både enkeltpersoner og andre virksomheter, og antall aksjer og eierandelen rapporteres for hver av de direkte eierne.

Bruk den i kombinasjon med data om reelle rettighetshavere og alternative reelle rettighetshavere for å få en komplett oversikt over virksomhetens eierskap og parter med kontrollerende interesse.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til bl.a:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Testobjekter for alle APIer
 • Prøv API-funksjonen for å se svardata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel på svar:

{
 "hitCount": 5,
 "ownerNodes": [
  {
   "company": true,
   "companyId": "5600000003",
   "id": 1,
   "level": 0,
   "name": "Haley Inc"
  },
  {
   "company": true,
   "companyId": "5600000011",
   "controlDate": "2018-09-26",
   "id": 2,
   "level": 1,
   "name": "Larkin, Larkin and Larkin",
   "parentId": 1,
   "quota": "0,22",
   "shareCount": 108
  },
  {
   "company": false,
   "controlDate": "2018-09-26",
   "id": 3,
   "level": 1,
   "name": "Miss Camron Shields",
   "parentId": 1,
   "personalNumber": "196005258782",
   "quota": "0,09",
   "shareCount": 44
  },
  {
   "company": true,
   "companyId": "5600000029",
   "controlDate": "2018-09-26",
   "id": 4,
   "level": 1,
   "name": "Quitzon Group",
   "parentId": 1,
   "quota": "0,48",
   "shareCount": 241
  },
  {
   "company": false,
   "controlDate": "2018-09-26",
   "id": 5,
   "level": 1,
   "name": "Mrs. Maybell Hauck",
   "parentId": 1,
   "personalNumber": "198602220918",
   "quota": "0,13",
   "shareCount": 63
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "OwnerStructure found"
 }
}

Er du klar til å forbedre prosessen din?

Alternativ Reell RettighetshaverNYHET 

Alternativ reell rettighetshaver

Dypdykk i selskapets eierskap og få oversikt over alternative reelle rettighetshavere

 • Automatiser din AML- og KYC-screeningsprosess
 • Sørg for at regelverket overholdes og unngå unødvendig risiko
 • Reduser behovet for å gjøre manuelle oppslag i ulike systemer
Alternativ Reell Rettighetshaver

Bruksområder

Bruk våre tjenester til å lage smidige og compliant prosesser for kontroller og overvåking av alternative reelle rettighetshavere.
alternativ reell rettighetshaver api

Compliance & Risk

Minimer risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, samtidig som du sikrer at regelverket overholdes.

Vår API, web-app og webhook-løsninger muliggjør en digital og automatisert KYC-prosess.

alternativ reell rettighetshaver kyc

Due Diligence

Spar tid ved å utføre bakgrunnssjekker og due diligence. Automatiser tidkrevende prosesser ved hjelp av våre API-løsninger.

Ikke flere manuelle oppslag ved hjelp av flere verktøy, systemer og kilder!

alternativ reell rettighetshaver api 2

Customer onboarding

Tilby en rask onboarding-prosess for potensielle kunder, der KYC-screening gjøres "bak kulissene".

Sørg for at du har en compliant digital onboarding-prosess som er åpen 24/7!

Tilgjengelighet

Alternativ reell rettighetshaver er tilgjengelig for bruk i følgende Roaring-produkter:

Tekniske detaljer

Finn ut alt du trenger å vite om et selskaps eierskap og alternative reelle rettighetshavere

Dersom et selskap ikke har registrert en reell rettighetshaver med mer enn 25 % eierskap, kan du sjekke alternative reelle rettighetshavere for å se hvem som bør anses som begunstiget. Denne API- og web-app-tjenesten viser deg minoritetseiere i et selskap samt eiere som eier mer enn 25 %, men som ikke er registrert som reelle rettighetshavere hos myndighetene.

En alternativ reell rettighetshaver er en som til syvende og sist eier eller kontrollerer et selskap, forening eller annen form for juridisk enhet, men ikke i den grad det kreves for å bli erklært som reell rettighetshaver, eller en person som kontrollerer selskapet gjennom styremedlemskap.

Den eller de alternative reelle rettighetshaverne som hentes med denne tjenesten er personer som eier mer enn 5 %, og personer som er styremedlemmer i selskapet enten med rollen som styreformann eller daglig leder/administrerende direktør. Når det gjelder personer som oppfyller kriterier gjennom eierskap, er de to største aksjonærene inkludert i svaret. Samlet aksjebeholdning er satt sammen fra direkte og indirekte beholdninger. Hvis en person eier mer enn 25 %, vil personen sannsynligvis vises i svaret selv om personen bør betegnes som en reell rettighetshaver.

Prøv vår gratis sandbox for å komme i gang, der får dere tilgang til blant annet:

 • Dokumentasjon, guider & support
 • Test-objekter for alle APIer og webhooks
 • Test-API-funksjon for å se responsdata & struktur
 • Tilgjengelig i Postman

Eksempel svar:

{
 "altBeneficialOwners": [
  {
   "name": "Björn Efternamn1029",
   "personalNumber": "198112152395",
   "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
   "ownerInfo": {
    "totalQuota": "0.4"
   },
   "boardMemberInfo": {
    "roleCode": "18",
    "description": "Chairman of the board"
   }
  },
  {
   "name": "Eva Efternamn2720",
   "personalNumber": "198502172383",
   "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
   "ownerInfo": {
    "totalQuota": "0.4"
   },
   "boardMemberInfo": {
    "roleCode": "12",
    "description": "General manager/CEO"
   }
  }
 ],
 "hitCount": 2,
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "AltBeneficialOwners found"
 }
}

Er du klar til å forbedre prosessen din?