KYC Spørgsmål

KYC Spørgsmål

Opnå kravene til kundekendskab hurtigt og nemt

KYC Spørgsmål

KYC på 1 - 2 - 3

Sørg for at sikre fuldt kundekendskab med vores KYC spørgsmål. Ved hjælp af spørgsmålene er det let at få de nødvendige oplysninger for at overholde kravene til kundekendskab. I vælger en branche-specifik skabelon, kunden besvarer de valgte spørgsmål, og bagefter sammenstilles alle de nødvendige oplysninger i en letforståelig visning.

Ved hjælp af vores spørgsmål kan du hurtigt og nemt få et samlet billede af din kunde med fuld AML-compliance. Download og gem nemt resultatet som PDF til arkivering, alt sammen på mindre end et minut. Med tjenesten får I muligheden for problemfrit at sikre compliance i din virksomhed, og I er garanteret god datakvalitet.

Tilgængelige lande

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

dansk flagga Danmark

finsk flagga Finland

Available via

Roaring Web

KYC spørgsmål

Nogle almindelige anvendelsesområder

 • Kend din kunde (KDK)
 • Anti-hvidvaskning (AML)
 • Overholdelse af regler

Content

Tailored, industry specific and general questionnaires to attain KYC compliance.

Example of questions:

 • How funds have been attained
 • Risk Assessment & Classification
 • If company handles cash transactions or payments
 • Company Tax Residence
 • Etc.

Hvad er KYC?

KYC er en forkortelse for Know Your Customer og er baseret på svensk KDK, hvilket betyder Kend din kunde. I daglig tale taler man ofte om KYC-processen eller processen til kundekendskab.
KYC er en vigtig del af arbejdet med at bekæmpe hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. At have godt kundekendskab er et krav til din overholdelse af hvidvaskningsloven.

Hvad omfatter KYC?

KYC omfatter foranstaltninger, som en virksomhed skal træffe for at kontrollere kundernes identitet, samt hvilke kontroller der skal udføres for at analysere og vurdere risikoen for, om forretningsforholdet kan omfatte hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Hvordan laver man en KYC-kontrol?

Kundekendskab (KYC) betyder, at du har brug for at vide, hvem kunden er, hvilken virksomhed de driver, og hvilken slags aktivitet de ønsker hjælp til. Du skal derfor fastslå kundens identitet og lave en masse kontroller for at kunne foretage en samlet risikovurdering af forretningsforholdet.

 • Komplicerede virksomhedsstrukturer med datterselskaber, fonde og udenlandske virksomheder bør kontrolleres nøje.
 • Hvis kunden håndterer store beløb i kontanter, skal man være ekstra opmærksom.
 • Skab gode løbende procedurer til kontrol af kunder og udførelse af KYC-kontrol af nye og eksisterende kunder/klienter.
 • Sørg for, at du har god opfølgningskontrol af alle kunder.
Hvilke kontroller skal altid udføres?
 • Kontrol og dokumentation af kundens identitet.
 • Kontrol af kundens skattemæssige hjemsted.
 • Kontrol af formålet med og arten af forretningsforholdet.
 • Kontrol af politisk eksponerede personer, PEP (Politically Exposed Persons).
 • Kontrol i forhold til sanktionslister, dvs. kontrol af, at kunden ikke står på nogen sanktionsliste.
 • Kontrol af reel ejer, dvs. hvem der i sidste ende kontrollerer en virksomhed.
 • Kontrol af virksomhedens struktur for at finde ud af, om den er af så kompleks karakter, at man kan have mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme

Vil du vide mere?