Virksomhedens tegningsberettigede

Signing Combinations

Kontroller og verificer underskriftsrettigheder.

Signing Combinations

Tjenesten Signing Combinations giver svar på, hvilke kombinationer af enkeltpersoner individuelt eller i kombination, der har ret til at underskrive på vegne af virksomheden.

Oplysningerne kan bruges til at automatisere kontrollen af tegningsberettigede i et firma på et givet tidspunkt. Eksempler på anvendelsesområder er ved underskrivelse af aftaler, oprettelse af konti, fuldmagtsprocesser eller automatiserede kunderegistreringer. Frem for alt muliggør tjenesten en 100% digital onboarding af erhvervskunder, hvor der kræves en aftale med en tegningsberettiget eller en fuldmagt fra en underskriftsberettiget.

signatory right

Common use-cases:

 • Agreements B2B
 • Digital e-signing
 • B2B customer onboarding

Content - Signing Combinations

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

Name

Social security number

Home address

Birth date

Role

Signing combinations

Change date

“I samarbejde med Roaring har vi videreudviklet og forfinet, så underskrivelsesproceduren og kundekendskaben er blevet endnu bedre”

iPeter Ahnell Business Development | DNB

Eksempel på svar:

{
 "companyId": "5565002465",
 "changeDate": "2018-06-10",
 "coverage": "complete",
 "adminSign": null,
 "combinations": [
  [
   {
    "name": "Efternamn2609, Helga Viktoria",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 5,
      "roleName": "Ledamot"
     }
    ],
    "personalNumber": "192907304766",
    "anomalies": null
   }
  ],
  [
   {
    "name": "Efternamn2401, Petra",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 10,
      "roleName": "Suppleant"
     }
    ],
    "personalNumber": "196805029268",
    "anomalies": null
   }
  ]
 ]
}

{"message":"Til Udviklere!"}

Test API'et i vores sandbox-miljø. Det er gratis, så længe du vil!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Firmategning Tekst

Vil du foretage manuel kontrol af firmategningsteksten? Denne tjeneste indeholder den komplette tekst fra det svenske selskabsregistreringskontor (Bolagsverket) om, hvem der er underskriftsberettigede i en virksomhed.

Du får information om, hvorvidt det er en eller flere personer, der sammen er underskriftsberettigede. I aftaler er det ofte vigtigt, at den korrekte underskriftsberettigede underskriver.

Indhold
 • Ændringsdato: 2018-03-10
 • Organisationsnummer: 556562-8972
 • Firmategningstekst: Virksomheden tegnes af bestyrelsen. Virksomheden tegnes alene af Svensson Patrik Johan.

Content - Firmategning Tekst


Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

Signatory text

Change date

Vil du vide mere?

Global Politisk Eksponeret Person (PEP)NYHED 

Global Politisk Eksponeret Person (PEP)

En global tjeneste med PEP- og RCA-data

Global PEP - Politisk Eksponert Person

Denne service viser, om en person er en såkaldt politisk udsat person (PEP), pårørende eller tæt forbundet (RCA) med en PEP globalt. Vi tilbyder verifikation mod den mest omfattende og opdaterede globale PEP-liste, hvilket betyder, at KYC- og AML-processer kan implementeres på internationalt niveau.

PEP-statustjek er en del af KYC-processen og obligatorisk at udføre, før du starter et forretningsforhold, hvis din virksomhed er omfattet af lov om hvidvaskning af penge. Andre KYC-kontroller omfatter sanktionslister og reelle ejere for at nævne nogle få.

Vores udviklervenlige REST API integreres nemt i din proces eller dit system, hvilket gør globale PEP-kontroller automatiserede og effektive. Prøv API'et i vores sandbox-miljø ved at oprette en konto her.

PEP

Nogle almindelige anvendelsesområder:

 • AML Compliance, Hvidvaskning af penge
 • Kundekendskab, KYC
 • Verificering af oplysninger

Content

Global

Birth Date

Change Date

Gender

Name

PEP Status

RCA & Relations

Roles

Country

Address

Sources

“Med Roarings API-tjenester kan vi indsamle al den information vi har brug for, bag kulisserne, hvilket muliggør kontrol og risikoanalyse baseret på kundedata i realtid.”

Amalia Lundin Product Owner | PE Accounting

Hvad menes med PEP?

En person i en politisk eksponeret position henviser til en person, der har eller har haft en vigtig offentlig funktion i et land, f.eks. stats- eller regeringschefer, ministre eller dommere i Højesteret. En person i en politisk eksponeret position inkluderer også en person, der har eller har haft en funktion i ledelsen af en international organisation. En virksomhed skal tage de risikobaserede foranstaltninger, der er nødvendige for at afgøre, om en kunde skal betragtes som en person i en politisk eksponeret position.

Når en person i en politisk eksponeret position er ophørt med at udøve sine funktioner, skal bestemmelserne om intensiverede foranstaltninger anvendes i mindst 18 måneder derefter, og indtil personen ikke længere anses for at udgøre en risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Bestemmelserne om personer i en politisk eksponeret position skal også anvendes på familiemedlemmer og kendte medarbejdere hos personer i en eksponeret stilling, såkaldte RCA'er (Relatives and Close Associates).

PEP

Eksempel på svar:

{
 "records": [
  {
   "active": true,
   "birthDetails": {
    "date": "1929-08-18",
    "place": "Stockholm,Sweden"
   },
   "changeDate": "2021-10-10",
   "countryDetails": [
    {
     "code": "SWED",
     "connectionType": "Citizenship"
    },
    {
     "code": "SWED",
     "connectionType": "Resident of"
    },
    {
     "code": "SWED",
     "connectionType": "Jurisdiction"
    }
   ],
   "descriptions": [
    {
     "level1": 1
    }
   ],
   "gender": "Female",
   "images": [
    {
     "imageUrl": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
    }
   ],
   "names": [
    {
     "firstName": "Karin",
     "middleName": "Margareta",
     "surName": "Bananberg",
     "type": {
      "code": 1,
      "text": "primary"
     }
    },
    {
     "firstName": "Carin",
     "surName": "Bananberg",
     "type": {
      "code": 1,
      "text": "aka"
     }
    },
    {
     "firstName": "Karin",
     "middleName": "Margaretha",
     "surName": "Bananberg",
     "type": {
      "code": 10,
      "text": "variation"
     }
    }
   ],
   "pepId": "654321",
   "profileNote": "ASSOCIATED ENTITIES INFORMATION: Sveriges Försvarsmakt",
   "relations": [
    {
     "code": 9,
     "exRelation": false,
     "id": "55000",
     "text": "Partner"
    },
    {
     "code": 1,
     "exRelation": false,
     "id": "55002",
     "text": "Daughter-in-law"
    },
    {
     "code": 1,
     "exRelation": true,
     "id": "55003",
     "text": "Son"
    }
   ],
   "roles": [
    {
     "fromDate": "2017-04-27",
     "occupation": {
      "code": 11,
      "text": "High officers"
     },
     "title": "Rear Admiral",
     "type": "primary"
    }
   ],
   "sources": [
    {
     "source": "Svenska Dagbladet, 6-Apr-2005, on Factiva.com (https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg)"
    },
    {
     "source": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
    }
   ]
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

{"message":"Til Udviklere!"}

Test API'et i vores sandbox-miljø. Det er gratis, så længe du vil!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vide mere?

Kreditbeslutning Virksomhed

Kreditbeslutning Virksomhed

Automatiserede kreditbeslutninger om, hvorvidt virksomheden skal tildeles et lån, en kredit eller en faktura.

Kreditbeslutning Virksomhed

Tjenesten bruges til at træffe automatiserede kreditbeslutninger for virksomheder. Du får lynhurtig kreditkontrol og automatiske svar på, om kreditten skal tildeles eller ej. Unikke kreditskabeloner, hvor de omfattede parametre besluttes sammen med kunden, hvorefter kreditvurderingen kan skræddersys ud fra jeres virksomheds forudsætninger og ønsker. Automatisering af kreditbeslutninger indebærer en mere generel og ensartet vurdering, der ikke påvirkes af manuel håndtering. Dermed undgår du også mange risici, og du sparer penge og tid, samtidig med du skaber en bedre kundeoplevelse ved ansøgninger.

Som en del af dit customer onboarding-flow kan "kreditbeslutning virksomhed" spille en afgørende rolle for at få flere og mere sikre forretninger. Integrer den direkte i jeres eksisterende systemer, eller brug vores webservice til hurtigt at skabe et grundlag for kreditbeslutninger til låneansøgninger, nye forretningsforhold eller sikring af compliance.

credit decision company

Almindelige anvendelsesområder:

 • Automatiser beslutninger i virksomheden
 • Automatiserede kreditbeslutninger
 • Forenklet kredithåndtering

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company id

N/A

N/A

N/A

Company name

N/A

N/A

N/A

Address

N/A

N/A

N/A

Credit decision

N/A

N/A

N/A

Kreditbeslutninger om virksomheder baseres på kreditskabeloner. Der findes en standardskabelon, men også mulighed for at oprette egne.

Standardskabelon
For at generere et JA i kreditskabelonen skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Virksomhedens alder er over eller lig med 18 måneder
 • Ingen betalingsanmærkninger
 • Ingen ansøgninger om betalingspåkrav nyere end 12 måneder
 • Der er ikke foretaget noget forsøg på udlæg
 • Ingen restancesaldo
 • Registreret til F-skat

Korrekte navn- og adresseoplysninger returneres altid.

Fordele ved kreditskabelon

 • Lynhurtig kreditkontrol
 • Klart svar på, om en kredit godkendes eller ej
 • Alle kreditbeslutninger træffes ud fra samme vurdering
 • Ingen forkundskaber kræves af brugeren for at kunne træffe en korrekt kreditbeslutning
 • Mulighed for at automatisere kreditkontrol

Eksempel på svar:

{
 "zipCode": "45534",
 "companyId": "5565002000",
 "rejections": [],
 "address": "Storgatan 20",
 "town": "MUNKEDAL",
 "statusText": "Approved",
 "statusCode": "1"
}

{"message":"Til Udviklere!"}

Test API'et i vores sandbox-miljø. Det er gratis, så længe du vil!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vide mere?

Finansielle oplysninger + historieNY VERSION! 

Finansielle oplysninger

Viser regnskabsposteringer og nøgletal for virksomheder.

Finansielle oplysninger

Vi tilbyder to forskellige tjenester til Finansielle oplysninger. En med de vigtigste nøgletal fra de seneste regnskaber og en version med alle årsregnskabsoplysninger fra de sidste fem år. Tjenesten giver dig en god idé om virksomhedens økonomiske stilling og bruges ofte til at træffe beslutninger, når du vil starte et forretningsforhold med en kunde, partner eller leverandør.

Analyse af kunder, partnere eller leverandører kan være afgørende for at skabe langsigtede bæredygtige forretninger sammen. Din egen virksomhed og forretningsaktivitet afhænger af disse virksomheders økonomiske stilling og nøgletal, så du kan fastslå solvens, stabilitet og priseffektivitet. Det er måske allervigtigst, når der skal indgås nye aftaler, eller der indledes en ny forretningsforbindelse, hvor en analyse af finansielle oplysninger kan hjælpe med at begrænse risikoen ved forretningen.

Derfor er finansielle oplysninger perfekte at have med i en kunderegistreringsproces (customer onboarding), fordi de gør det nemt for jer at foretage en vurdering, og nemmere for kunden, leverandøren eller partneren at gennemføre aftalen. Med Roaring kan I integrere dette i jeres eksisterende systemer uden manuel håndtering!

financial information

Nogle almindelige anvendelsesområder:

 • Forretningsbeslutninger
 • Økonomisk validering
 • Prospektering

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Balance sheet

N/A

N/A

Profit & Loss statement

N/A

N/A

KPI's

N/A

N/A

Other financial information

N/A

N/A

History

N/A

N/A

Eksempler på økonomiske oplysninger inkluderet i svaret:

 • Organisationsnummer
 • Ændringsdato
 • Aktiekapital
 • Antal medarbejdere
 • Antal medarbejdere interval:
 • Antal medarbejdere kontor:
 • Samlet salg:
 • Samlet salg interval:
 • Omsætning pr. medarbejder (KSEK)
 • Driftsresultat:
 • Resultat efter finansielle poster:
 • Årets resultat:
 • Egenkapital i alt:
 • Samlede aktiver:
 • Kassebeholdning og bankindeståender:
 • Solvens (%)
 • Likviditetsgrad (%)
 • Nettomargen (%)

Eksempel på svar:

{
 "companyId": "5565002000",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "bsShareCapital": "100",
 "nbrOfEmployees": "0",
 "nbrOfEmployeesInterval": "0 anställda",
 "nbrOfEmployeesOfficeInterval": "Okänt antal kontorsanställda",
 "netTurnover": "0",
 "turnoverPerEmployee": "0",
 "plOperatingProfit": "-7",
 "plProfitLossAfterFinItems": "-7",
 "plNetIncome": "-7",
 "bsTotalEquity": "121",
 "bsTotalAssets": "127",
 "bsCashAndBankBalances": "41",
 "kpiSolidityPercent": "95.3",
 "kpiQuickRatioPercent": "2116.7",
 "kpiNetMarginPercent": "0"
}

{"message": "Til udviklere!"}

Test API'et i vores sandbox-miljø. Det er gratis, så længe du vil!

Documentation: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vide mere?

Bestyrelsesopgaver + historie

Bestyrelseopgaver

Se alle de virksomheder en person har bestyrelsesopgaver i.

Bestyrelseopgaver

Bestyrelsesopgaver indeholder oplysninger om de virksomhedsengagementer og bestyrelsesopgaver, en bestemt person har. Det viser, om en person er bestyrelsesmedlem, administrerende direktør, ekstern underskriver eller revisor.

Tjenesten viser - baseret på et personnummer - en liste over de virksomheder, hvor personen er involveret. Den bruges blandt andet til at skabe enkle og effektive løsninger til kunderegistrering (customer onboarding), der både gør det let for brugerne, men som også øger kvaliteten af jeres kundedata. På denne måde kan I få en forbedret kundeoplevelse og samtidig sikre, at I laver forretninger med den rette person.

Derudover kan oplysningerne bruges ud fra et perspektiv mod hvidvaskning af penge, hvor obligatorisk kontrol kan omfatte en undersøgelse af en persons virksomhedsengagement.

PEP

Nogle almindelige anvendelsesområder:

 • Digitalisere onboarding af erhvervskunder
 • Forenkle kunderegistrering
 • KYC- & AML-kontroller

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Social security number

N/A

N/A

Name

N/A

N/A

Company id

N/A

N/A

Company name

N/A

N/A

Role

N/A

N/A

From date

N/A

N/A

Company status

N/A

N/A

Eksempel på svar:

{
 "hitCount": 4,
 "personalNumber": "197904182396",
 "firstName": "Kuno",
 "givenName": "Kuno",
 "surName": "Efternamn2993",
 "engagements": [
  {
   "companyId": "5560572850",
   "companyName": "ACM 2001 AB",
   "statusCode": 141,
   "statusText": "Aktivt",
   "roles": [
    {
     "roleCode": 5,
     "roleName": "Ledamot"
    }
   ],
   "town": "STOCKHOLM"
  },
  {
   "companyId": "5564866803",
   "companyName": "Aronfors Bygg och Teknik Aktiebolag",
   "statusCode": 100,
   "statusText": "Aktivt",
   "roles": [
    {
     "roleCode": 9,
     "roleName": "Revisorssuppleant"
    }
   ],
   "town": "MUNKEDAL"
  },
  {
   "companyId": "5565002465",
   "companyName": "Wilfast Högsbo Aktiebolag",
   "statusCode": 100,
   "statusText": "Aktivt",
   "roles": [
    {
     "roleCode": 5,
     "roleName": "Ledamot"
    }
   ],
   "town": "GÖTEBORG"
  },
  {
   "companyId": "9697715770",
   "companyName": "Construction Handelsbolag",
   "statusCode": 100,
   "statusText": "Aktivt",
   "roles": [
    {
     "roleCode": 20,
     "roleName": "Prokurist"
    }
   ],
   "town": "LUND"
  }
 ]
}

{"message":"Til Udviklere!"}

Test API'et i vores sandbox-miljø. Det er gratis, så længe du vil!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vil du vide mere?