Bevakning av kunddata

Säkerställ att du har rätt information vid rätt tidpunkt!

Dålig datakvalitet har negativ inverkan på ditt verksamhetsresultat. Med bevakning av kunddata kan du undvika detta.

bevakning av kunddata
bevakning av kund
bevakning av kundinformation

Vad innebär dålig datakvalitet?

Enkelt beskrivet så är dåliga data en felaktig uppsättning information, inklusive saknade data, felaktiga uppgifter, olämplig data, avvikande data, dubbletter och felaktiga manuella "entries" (stavfel, variationer i stavning, format etc.)

Då studier visat att mellan 20-25% av relevant kunddata - som exempelvis adress, status, skatter, representanter - ändras varje år, är bevakning av kunddata ett enkelt sätt att säkerställa korrekt information.

“Genom bevakningstjänsten kan vi automatiskt uppdatera information vilket effektiviserat kundkännedomsprocessen.”

Patrik Jeppsson Produktutvecklare | Söderberg & Partners

Hur påverkar dålig datakvalitet verksamheten?

Dåligt eller felaktigt data kan kosta stora pengar, men även permanent skada relationen du har med dina kunder. Enligt statistik från IBM, kostar dåligt data närmare 3 biljoner dollar årligen. Den finansiella delen är dock bara en del av den totala påverkan som dåligt data kan ha på din organisation. Nedan är bara några vanliga exempel på negativa effekter av dåligt kunddata.

 

Rykte

Enligt en undersökning från företaget Data Axle, upplever 93% av konsumenter att de mottar marknadsföring som inte är relevant för dem och 90% av dessa stör sig på detta faktum. Felaktiga uppgifter kan leda till irritation och missnöje hos kunder, leads och prospects. Utskick som riktas till fel målgrupp, ett felstavat namn eller en produkt som skickas till fel adress är bara några exempel på hur tokigt det kan bli med dåligt data. Och negativa upplevelser sprider sig snabbt!

 

Missade möjligheter

Detaljerade buyer personas är avgörande för att hitta och locka potentiella nya kunder. Dessa kunder kan lätt missas eller inte följas upp om ditt sälj- och marknadsföringsteam inte söker dem. Du behöver exakta kundinsikter för att sammanställa hur din ideala kund ser ut för att driva försäljningen. Här blir datakvaliteten helt avgörande.

 

Compliance och risk

Utöver riskerna för att din verksamhet dras in i exempelvis penningtvätt eller finansiering av terrorism, kan felaktigt data leda till rättsliga påföljder (och medföljande bad-will) vid inspektion. Omfattas din verksamhet av Penningtvättslagen, riskerar du få sanktionsavgifter eller till och med fängelsestraff, vid bristande datakvalitet.

Bevakning av kunddata med webhooks

Använd webhooks för att få information om ändringar som händer med objekt som är anslutna till en viss tjänst. Roaring kan skicka webhook-händelser som meddelar din applikation närhelst en ändring av information sker på ett objekt som är anslutet till en dataset som du är intresserad av. Du får en notifikation och väljer om du vill motta informationen eller inte.

Det innebär att du INTE behöver lämna ifrån dig något kundregister, utan kan välja vilken information du vill hämta in utifrån ex. organisationsnummer, personnummer, namn eller födelsedatum exempelvis i din databas.

 

Vanliga användningsområden:

  • När du har en databas med kundinformation som du inte vill ska bli utdaterad, ex. CRM.
  • När du omfattas av legal krav, så som exempelvis Penningtvättslagen, som kräver att du har uppdaterad information om dina kunder, ex. en KYC- eller AML-process.

 

Kunddata tillgängliga för bevakning

Vi fyller kontinuerligt på med nya dataset som är möjliga för bevakning via webhooks. Här är de som är tillgängliga redan nu:

Sverige

Norge

Finland

Danmark

PEP (Politiskt Exponerad Person)

Företagsinformation

Styrelse

Signing combinations

Verklig huvudman

Sanktionslistor

Styrelseuppdrag

Finansiell information

Verksamhetsbeskrivning

Aktiefakta

Arbetsställen

Folkbokföringsregistret

Alternativ verklig huvudman

Penningtvättsregistret

Koncernträd

För utvecklare

Uppsättning av webhooks

Du kan registrera webhook URL:er hos Roaring som notifierar dig när en ändring sker i något av de dataset du bevakar. När en förändring sker skapar Roaring ett event-objekt som innehåller information om vilken typ av event det är, det förändrade datat, och förtydligande om vad som förändrats.

Roaring skickar sedan ett “CONTINUE”-request via HTTP POST till den endpoint URL som du har definierat i inställningarna på din webhook. För att sedan få hela händelsens payload måste du svara på aviseringen med en HTTP-statuskod på 200 (OK), varefter Roaring med ett HTTP POST skickar hela händelseobjektet. Du kan låta Roaring skicka event som rör ett specifik dataset till flera webhooks om du önskar.

För att kunna ta emot anrop från Roarings webhooks behöver ni skapa en endpoint hos er som kan ta emot POST anrop, konfigurera en webhook på app.roaring.io/developer/webhooks med den endpoint som kan ta emot anropen, kontrollera att din endpoint är korrekt uppsatt samt bekräfta att den klarar av att hantera de anrop som Roaring skickar.

Vill du veta mer?