Varför ni bör uppdatera ert kundregister

< 1 MIN. READ

Tre bra anledningar till att ha uppdaterad kunddata:

  • Felaktiga uppgifter i kundregister skapar frustration och dåligt rykte. Exempelvis att ni använder fel namn eller fel könsbenämning, kommunicerar med någon som är avliden, levererar till fel adress eller att leveransen uteblir.
  • Order- och faktureringssystem med dubletter eller felaktiga uppgifter kan leda till att kunder ej blir fakturerade.
  • Lagring av felaktiga personuppgifter i kundregister kan bryta mot GDPR och vara straffbart.

Här kan du läsa hur du på bästa sätt ser till att dina kundregister är uppdaterade och korrekta!