Var smidig med kundregistreringen!

2 MIN. READ

Fördelarna med kundregistrering inom e-handel är många, både för handlare och kund. Tyvärr är det inte alltid så lätt att framhäva fördelarna eftersom kunden är helt fokuserad på att uppnå sitt mål.  Då gäller det att vara smidig och taktfull i registreringsprocessen samt i presentationen av fördelarna med registrering.
 
Många kunder är tveksamma och motvilliga till att registrera sig. Skälen varier givetvis men ett skäl kan vara att de tror att man oroar sig från att bli dränkt i erbjudanden och marknadsföringsmaterial från handlaren eller dennes partner. Ett annat skäl kan vara att de för tillfället endast har ett mål i sikte och det är att fullfölja en beställning, allt annat känns bara som hinder för tillfället.
 
Ett sådant exempel på detta är biljettbokning till sportevenemang. Kunden är med stor sannolikhet väldigt ivrig att få säkrat önskade platser och fokus ligger på att fullfölja bokningen och säkra platserna så fort som möjligt. Att då lägga upp ett registreringsformulär är inte särskilt lyckat. I detta läget kommer det upplevas som ett hinder och det är svårt att nå fram med fördelarna med att registrera sig i detta läget.
 
Istället bör man se till att kundens behov tillgodoses först, antingen genom att låta kunden fullfölja beställningen direkt eller låta den logga in om det är en tidigare kund. När en ny kund väl har lagt en order och betalat den är det läge att erbjuda kunden att registrera sig. Genom att använda de uppgifter som kunden redan matat in blir det troligare att kunden registrerar sig eftersom det sällan krävs en extra insats från kundens sida. Försök framhäva fördelarna som kunden kan få genom att registrera sig.
 
Så tänk till kring er kundregistrerings-process, hamna inte i vägen för kunden, se till att deras primära behov uppfylls först sedan kan man visa vilka fördelar som kan erhållas i framtiden genom registrering. Det är så man får kunden att uppleva det som en service och en fördel.