Personinformation

Personuppgifter om alla folkbokförda i Sverige & Norge.

Ikon för Verklig Huvudman

Verklig Huvudman 🇸🇪 🇳🇴

Se vilka företag en person är Verklig Huvudman i.

PEP

Politiskt Exponerad Person (PEP) 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰 🇫🇮

Tjänsten ger information om en nordisk person är i en politiskt utsatt ställning (PEP).

Population Register

Folkbokföringsregistret 🇸🇪 🇳🇴

Information om alla personer som är folkbokförda i Sverige.

Styrelseuppdrag 🇸🇪 🇳🇴

Visar alla företag en person har styrelseuppdrag i.

Företagsinformation

Information om alla Svenska & Norska företag.

Ägarinformation företag

Ägarinformation företag 🇸🇪 🇳🇴NYHET 

Ta reda på vem som äger ett bolag och hur mycket de äger.

Ikon för Alternativ Verklig Huvudman

Alternativ Verklig Huvudman 🇸🇪🇳🇴NYHET 

Se vilka personer som kontrollerar ett företag om det inte finns en ägare som har mer än 24,9% ägarskap.

Verksamhetsbeskrivning 🇸🇪

Ger information om vad företaget gör och om företaget har bifirmor samt visar samtliga branscher företaget har registrerat verksamhet i.

Koncernträd 🇸🇪

Koncernträdet visar alla bolag som ingår i en koncern och dess ägarförhållanden.

Beneficial Owner

Verklig Huvudman 🇸🇪 🇳🇴

Se vilka företag en person är Verklig Huvudman i.

Firmatecknare 🇸🇪 🇳🇴

Kontrollera att en person har Firmatecknarrätt i ett företag.

Bolagssök 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰GRATIS 

Tjänsten Company Search gör det enkelt att hitta företag eller för att skapa urval av företag baserat på olika variabler.

Företagsinformation 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰

Grundläggande information om bolag, används exempelvis för att verifiera kontakt- och adressuppgifter.

Financial Information

Finansiell Information 🇸🇪

Visar de viktigaste bokslutsposterna och nyckeltal.

Styrelse 🇸🇪 🇳🇴

Innehåller information om företagets befattningshavare såsom styrelse, VD och revisorer.

Ikon för Kreditbeslut företag

Kreditbeslut Företag 🇸🇪

Automatiserade kreditbeslut om företaget ska beviljas lån, kredit eller faktura.

Company Establishments

Arbetsställen 🇸🇪

Information om ett företags alla geografiska arbetsplatser, d.v.s. Arbetsställen.

Övrig information

Fristående informationstjänster.

Sanktionslistor

Sanktionslistor 🌎

Tjänsten ger information om en person eller organisation är upptagen i EUs och/eller FNs sanktionslistor. Används när du ska inleda en affärsrelation och omfattas av Penningtvättslagen.

developer.roaring.io

Skapa ett gratis utvecklarkonto och börja utveckla direkt.