Personinformation

Personuppgifter om alla folkbokförda i Sverige & Norge.

Ikon för Verklig Huvudman

Verklig Huvudman

Se vilka företag en person är Verklig Huvudman i.

PEP

Politiskt Exponerad Person (PEP)

Tjänsten ger information om en nordisk person är i en politiskt utsatt ställning (PEP).

Population Register

Folkbokföringsregistret

Information om alla personer som är folkbokförda i Sverige.

Styrelseuppdrag

Visar alla företag en person har styrelseuppdrag i.

Företagsinformation

Information om alla Svenska & Norska företag.

VerksamhetsbeskrivningNYHET 

Ger information om vad företaget gör och om företaget har bifirmor samt visar samtliga branscher företaget har registrerat verksamhet i.

KoncernträdNYHET 

Koncernträdet visar alla bolag som ingår i en koncern och dess ägarförhållanden.

Beneficial Owner

Verklig Huvudman

Se vilka företag en person är Verklig Huvudman i.

Firmatecknare

Kontrollera att en person har Firmatecknarrätt i ett företag.

BolagssökGRATIS 

Tjänsten Company Search gör det enkelt att hitta företag eller för att skapa urval av företag baserat på olika variabler.

Företagsinformation

Grundläggande information om bolag, används exempelvis för att verifiera kontakt- och adressuppgifter.

Financial Information

Finansiell Information

Visar de viktigaste bokslutsposterna och nyckeltal.

Styrelse

Innehåller information om företagets befattningshavare såsom styrelse, VD och revisorer.

Ikon för Kreditbeslut företag

Kreditbeslut Företag

Automatiserade kreditbeslut om företaget ska beviljas lån, kredit eller faktura.

Company Establishments

Arbetsställen

Information om ett företags alla geografiska arbetsplatser, d.v.s. Arbetsställen.

Övrig information

Fristående informationstjänster.

Sanktionslistor

Sanktionslistor

Tjänsten ger information om en person eller organisation är upptagen i EUs och/eller FNs sanktionslistor. Används när du ska inleda en affärsrelation och omfattas av Penningtvättslagen.

developer.roaring.io

Skapa ett gratis utvecklarkonto och börja utveckla direkt.