Martin Källum

“Småföretagare är något vi brinner lite extra för och det är väldigt roligt att tillsammans med ett likasinnat företag som Roaring utveckla moderna, digitala lösningar som både underlättar och förbättrar tillväxtmöjligheterna för Sveriges småföretag.”