Jenny Sjövall

“Data samlas in och verifieras automatiskt från Roaring, vilket minskar risken för den mänskliga faktorn och ger stor komfort och kvalitet i processen.”