Carl Lönndahl

“Genom att jobba med Roaring kan vi samla alla datainsamlingstjänster i Norden under samma tak.”