Digital Transformation- Vad, Varför, Hur?

Vad är digital transformation? Digital transformation handlar i kort om att förbättra hela företaget med hjälp av digital teknologi. Alla företag som vill vara konkurrenskraftiga behöver digitalisera och effektivisera sina […]

Digital on-boarding: Topp 5 anledningar

Varför digitalisera on-boardingen av nya kunder? Ja, processen snabbas upp men det finns även många andra fördelar. Vi har sammanställt topp 5 anledningarna till varför företag bör digitalisera! Ta reda […]

Öka antalet medlemmar!

Öka antalet medlemmar i din verksamhet genom att förenkla registreringen! Många människor undviker eller avbryter en registreringsprocess som är krånglig eller tidskrävande. En enkel, automatisk registreringsprocess är det snabbaste och […]

Digitaliserad kundregistrering

Visste du att fyra av fem kunder besväras vid kundregistreringen? 88% av användarna säger även att de angett felaktig och ofullständig information. Det vill säga, osmidig registrering gör att ni […]