KYC och penningtvätt

KYC- Know Your Customer. Något som är väldigt relevant just nu när man läser om penningtvätt i tidningen var och varannan dag. KYC-processen kan vara tidskrävande och kostsam, därför har […]

Know Your Customer?

KYC (Know Your Customer) eller känn din kund på ren svenska, är ett begrepp som handlar om att företag som verkar inom den finansiella sektorn och omfattas av penningtvättslagen, t.ex. […]