Dataskyddsförordningen: 5 snabba

Dataskyddsförordningen GDPR: 5 snabba

Dataskyddsförordningen gäller i hela EU, för alla bolag. Trots det är det många som ännu inte efterlever förordningen. Här är fem snabba fakta för bättre koll: GDPR– General Data Protection Regulation – heter på svenska Dataskyddsförordningen och ersatte Personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen handlar om hur företag och organisationer ska tillåtas samla in, […]

GDPR Roaring

43 dagar kvar – är ni redo?

Givetvis är det införandet av GDPR som åsyftas i rubriken. Har ni alla processer på plats, är ni tillräckligt pålästa, kort och gott, är ni förberedda för GDPR? Enligt en studie genomförd av W8 Data är sannolikheten relativt stor att ni inte är det. Studien slår fast att Svenska företag är bland de sämst förberedda, […]

GDPR

Nya regler om hantering av personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter Personuppgiftslagen och ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att säkerställa och harmonisera skyddet för fysiska personers personuppgifter. EU vill skapa en tillit till dataskyddet inom den inre marknaden, vilket i sin tur möjliggör utveckling av den digitala ekonomin. Den nya förordningen ställer dock stora krav […]

Customer registration

Klart vi skall ha kundregistrering!

Kundregistrering har fördelar både för kund och handlare men uppfattas ibland som ett hinder eller något jobbigt av kunden, något oförtjänt tycker vi. Korrekt utformad borde kundregistreringen vara given. Ett väl utformat kundregistreringsflöde kan minska övergivna registreringsformulär och kundkorgar och istället motivera kunder att registrera sig. Nyckeln är att presentera registreringsförfarandet på ett sätt som […]

Get accurate customer data

Korrekta personuppgifter blir än viktigare när GDPR träder i kraft.

I maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träda i kraft och den kommer gälla för alla företag som behandlar kunduppgifter på medborgare i EU. Den nya förordningen som antagits av Europaparlamentet kommer ersätta det vi idag känner till som PUL (personuppgiftslagen) och innebär i korthet att det blir nya regler som gäller för inhämtning […]