Ett av världens främsta företag inom API teknologi

API World har listat Roaring som ett av världens främsta & mest innovativa företag inom API teknologi! De väljer ut företagen baserat på bland annat analys av industrin och andra faktorer som exempelvis företagens data. Vi är glada & stolta att befinna oss i ett så fint sällskap! Detta är API World’s första API 300- […]

Get accurate customer data

Korrekta personuppgifter blir än viktigare när GDPR träder i kraft.

I maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träda i kraft och den kommer gälla för alla företag som behandlar kunduppgifter på medborgare i EU. Den nya förordningen som antagits av Europaparlamentet kommer ersätta det vi idag känner till som PUL (personuppgiftslagen) och innebär i korthet att det blir nya regler som gäller för inhämtning […]