Blogg: Varför svenska fastighetsmäklare måste känna sina kunder inifrån och ut

Bakgrund

Enkelt beskrivet så innebär penningtvätt att någon försöker göra pengar eller tillgångar som kommer från kriminella aktiviteter, till tillgångar som kan visas öppet, likt fastigheter till exempel. De vanligaste fallen av penningtvätt innehåller pengar från drogförsäljning, rån, skattebrott och förskingring.

När myndigheter världen över försöker ta ett hårt grepp om penningtvätt, blir legal efterlevnad allt mer krävande för företag som påverkas av lagar och regler. En bransch som under senaste tiden blivit hårt granskad är fastighetsbranschen, där det i Sverige har visat sig att endast ett fåtal fall om misstänkt penningtvätt rapporteras in varje år. I själva verket rapporterades inga fall av misstänkt penningtvätt av branschen förrän 2008, och sedan dess har endast fyra fall per år i genomsnitt rapporterats till myndigheterna i Sverige. Dessa siffror är alarmerande, särskilt med tanke på ungefär 150 000 fastighetsförsäljningar som sker varje år i det lilla europeiska landet.

Nyligen genomförda studier visar att svenska fastighetsmäklare hävdar att ansvaret för efterlevnad av penningtvättslagen ligger hos bankerna. Detta stämmer dock inte enligt vad som står i penningtvättslagen. Den visar istället att ansvaret ligger hos den individuella mäklaren, till skillnad från till exempel finansiella institutioner, där ansvaret ytterst ligger hos företaget.

 

Vad måste fastighetsmäklare göra? (ur ett penningtvätts-perspektiv)

Fastighetsmäklare är inte på något sätt skyldiga att hitta brottslingar och ingripa mot deras brott. Men de behöver fastställa några saker innan en försäljning, för att minimera risken för att användas i en penningtvätt-situation. Bland annat behöver fastighetsmäklare:

  • Göra en allmän riskbedömning av hur den egna verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Mäklaren ska också skapa rutiner för hur dessa risker ska hanteras.
  • Dokumentera rutiner och riktlinjer för åtgärder som gäller kundkännedom, övervakning, rapportering och för behandling av personuppgifter.
  • Identifiera och ha en god kännedom om sina kunder (kundkännedom).
  • Upprätta en särskild riskbedömning för varje enskild kund (kundriskprofil).
  • Övervaka pågående uppdrag och enstaka transaktioner i syfte att upptäcka avvikande aktiviteter. Om det behövs ska en djupare granskning göras av omständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism.
  • Rapportera misstänka fall av penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen (rapporteringsplikt).
  • Spara handlingar och uppgifter rörande kundkännedom, övervakning och rapportering i minst fem år.

[emaillocker id="29767"]

 

[/emaillocker]

Vad händer om en fastighetsmäklare inte gör detta?

Om du inte följer gällande lagar och förordningar kan en påföljd åberopas. Påföljder varierar mellan böter och disciplinära åtgärder till att din licens återkallas. Dessutom kan du dömas till ännu högre böter eller tid i fängelse i enlighet med lagen. Och igen, värt att notera att detta är på en individuell nivå, till skillnad från andra branscher där företaget i slutändan har ansvar.

 

Att vara compliant är enklare än du tror...

Genom vår plattform "Roaring Web" kan du enkelt hantera både samla in och verifiera data samt övervaka ändringar av kunddata över tid. Du kan till exempel samla in och verifiera en förinställd KYC-rapport på mindre än en minut, vilket sparar tid och pengar. När din KYC-rapport är klar kan du ställa in vilka data set du vill övervaka genom vår övervakningstjänst, också enkelt utförd via vår webbplattform. Läs mer om våra tjänster här!

 

Läs mer här om dina skyldigheter som fastighetsmäklare ur ett penningtvätts-perspektiv: Fastighetsmäklarinspektionen

Våra tjänster

Alla nyheter

Nyfiken?

Vi berättar gärna mer om hur Roaring kan göra er compliant och effektiva!