Den nya standarden för hantering av kunddata

Med modern teknik och uppdaterad kunddata vill vi göra företag konkurrenskraftiga & compliant.
API, webbapp eller plugin – du väljer. Alltid ett konto, tre tjänster & all kunddata.

Våra tjänster driver affärer

Roarings tjänster driver affärer med kvalitetsdata

Roaring levererar enbart kvalitetsdata från säkra källor som exempelvis länders Skatteverket, Nationella Bolagsverk och Kreditupplysningsbolag. Alla rutiner kring datan vi levererar har hög säkerhet och följer gällande nationell lagstiftning.
Över 20 % av alla data för personer och företag förändras under loppet av ett år. Med våra tjänster har ni alltid tillgång till uppdaterad och korrekt företags- och personinformation. Digitala, automatiska kundprocesser är säkrare och snabbare än manuella rutiner och möjliggör fler affärer och nöjdare kunder.

Digital transformation förändrar snabbt alla arbetsmarknader

Alla företag som vill vara konkurrenskraftiga behöver digitalisera och effektivisera sina kundprocesser. Det ger en stor konkurrensfördel att erbjuda kunder snabb, effektiv och bra service. Effektiva kundprocesser minskar dessutom administrativa kostnader.
Våra tjänster möjliggör automatisering och digitalisering av medlemsregistrering, kundkännedomskontroller, uppdatering av kunddata och mycket mer.

Vi prioriterar utvecklarvänlighet

Roaring lägger fokus på att göra det roligt för utvecklare att använda våra tjänster. Vi lägger stor vikt på enkelhet, tillgänglighet och begriplighet. Dokumentation och Sandbox för utvecklare ska vara grymma. Vill du testa våra API-tjänster kan du vara igång på några minuter. Det är gratis att utveckla mot vår testmiljö och enkelt att växla över till vår produktionsmiljö.

Alla våra nyheter
Några av våra nöjda kunder.
Svea Bank
Personuppgifter
Sveriges Ingenjörer powered by Roaring
Convini powered by Roaring