penningtvätt spelbolag

Guide: Spelbolag och penningtvättslagen

Varför omfattas spelbranschen av Penningtvättslagen?

Enligt polisen finns det ett stort behov av kunskap om penningtvätt och finansiering av terrorism inom spelbranschen. Kommersiella onlinespel och spel på kasino har hög omsättning och erbjuder möjlighet till höga insatser och vinster, vilket medför att dessa spelverksamheter löper extra hög risk för att utnyttjas för penningtvätt. Vissa försäkringsbolag har bedömt att risken att spel utnyttjas för penningtvätt är så pass stor att de har valt att ta bort spelbolag i alla sparformer för att motverka penningtvätt. Det finns många olika sätt som spel kan utnyttjas för att tvätta pengar eller för att finansiera terrorism, nedan listar vi några: 

 • Pengar som har tjänats olagligt sätts in på spelkonton för att gömmas för myndigheter.  
 • Insättning på annan persons spelkonto eller uppgjorda förluster vid pokerspel, för att förmedla svarta pengar mellan individer.  
 • Uppgjorda pokerspel kan även användas för att förmedla pengar för finansiering av terrorism. 
Vad är penningtvätt?

Penningtvätt innebär att brottsligt förvärvade pengar, alltså svarta pengar, överförs på ett sätt så de verkar vara legalt förtjänade. Ett sätt att göra detta på är att omsätta de svarta pengarna genom spel på exempelvis kasinon, där vinster på spel kan omvandlas till legitima kvitton. På grund av detta är det viktigt att kasinon och andra spelverksamheter kontinuerligt arbetar för att minska risken för att utnyttjas i penningtvätt.

Guide: Vad behöver ni som spelbolag göra?

Som spelbolag har man flertalet skyldigheter enligt Penningtvättslagen, det räcker inte enbart att kunden identifierar sig med Bank-ID. Denna rutin bör alla spelbolag följa för att vara compliant med Penningtvättslagen.

Riskbedömning 

Det första man som spelbolag bör göra är att göra en allmän riskbedömning av den egna verksamheten. Dokumentera hur verksamhetens tjänster kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna riskbedömning kommer ligga till grund för bolagets rutiner och åtgärder kopplade till Penningtvättslagen.

spelbolag penningtvätt

"Omsättning på svenska spelmarknaden fördelat på spelform under 2019 (Ej bingo samt kommunala och regionala lotterier medräknat). Källa: Spelinspektionen"

Riskbaserade rutiner

När riskerna har identifierats ska riskbaserade interna rutiner upprättas, i syfte att att som spelbolag minska risken att i utnyttjas penningtvätt och finansiering av terrorism. Exempel på dessa rutiner är riskklassificeringen av kunder, kundkännedom och övervakning av pågående affärsförbindelser. 

 

Riskklassificering av kunder

Varje kund bör riskklassificeras utefter den kunskap spelbolaget har om kunden, innan affärsförbindelsen inleds. Kundens riskklassificering bör därefter kontrolleras och uppdateras kontinuerligt. 

 

KYC - Kundkännedom  

KYC står för Know Your Customer och är en viktig del  av arbetet för att motverka penningtvätt eller finansiering av terrorism. Alla spelbolag måste ha god kundkännedom för att efterleva kraven från Penningtvättslagen. 

KYC omfattar åtgärder en verksamhetsutövare behöver vidta för att verifiera kundens identitet samt vilka kontroller man behöver göra för att analysera och bedöma risken för att affärsrelationen kan innefatta penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Spelbolaget måste kontinuerligt bevaka kundens aktiviteter och transaktioner under hela affärsförbindelsen. Denna bevakning utgår från och anpassas efter kundens riskklassificering, där högriskkunder kräver mer noggrann bevakning. Spelbolaget får enbart acceptera kunder där tillräcklig kundkännedom kan uppnås, och om tillräcklig kundkännedom ej kan uppnås för en befintlig kund måste affärsförbindelsen avslutas. 

 

PEP - Politiskt exponerad person
Alla spelbolag måste kontrollera om deras kunder är så kallad PEP, en politiskt utsatt person. Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta Domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.
Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning - eller är nära besläktad en sådan - måste spelbolaget, förutom de grundläggande kraven på kundkännedom, vidta skärpta åtgärder. Detta är för att bland annat förhindra korruption. 


Verklig huvudman

Är kunden verklig huvudman eller alternativ verklig huvudman i något företag? Vid bolagsengagemang är risken för penningtvätt potentiellt större. Därför bör även detta kontrolleras vid genomgång av ny eller befintlig kund. 

Vad händer om man som spelbolag inte gör det som krävs?

Om man inom spelbolagets verksamhet brister i sitt arbete mot penningtvätt riskerar man att att dömas för brott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Man behöver inte vara medveten om att pengarna kommer från brottslig verksamhet, utan det räcker att man borde ha insett det. Om man inom spelbolaget inte uppfyller skyldigheterna enligt Penningtvättlagen kan Spelinspektionen återkalla bolagets licens, och du riskerar att dömas för penningtvättsbrott där straffet är böter eller fängelse. Ett exempel där man riskerar att dömas enligt ovan är att man inte övervakar och kontrollerar transaktioner i den mån som krävs. 

Spelbolag som bryter mot Penningtvättslagen kan drabbas att sanktionsavgifter på upp till en miljon euro, en maxavgift som enligt Spelinspektionen är för låg. De anser att eftersom många spelbolag som har licens i Sverige omsätter så pass stora belopp att det krävs att avgifterna är proportionerliga. Enligt Spelinspektionens förslag som behandlas av Finansdepartementet bör sanktionsavgifter för penningtvättsbrott istället höjas till maximalt tio procent av bolagets omsättning det senaste räkenskapsåret. 

Hur kan spelbolag utnyttjas för penningtvätt?

Exempel 1: 

 1. Svarta pengar sätts in på gärningspersonens bankkonto, därefter förs dessa pengar över till en betaltjänstleverantör och sedan till ett spelkonto. 
 2. Gärningspersonen spelar på ett spel med hög återbetalningsprocent och pengarna omsätts många gånger bland annat för att undvika spelbolagens monitorering.
 3. Gärningspersonen för över pengarna från spelkontot till sitt bankkonto. 
 4. Eftersom pengarna nu gått igenom flera banker och betaltjänster och kan redovisas som spelvinst försvåras möjligheten att spåra var pengarna kommer från.
spelbolag AML

"Exempel 1. Källa: Spelinspektionen"

Exempel 2: 

 1. Pengar från trafficking sätts in på två gärningsmäns spelkonton. 
 2. Dessa två gärningsmän spelar därefter poker online med en tredje person. Under spelets gång har de tre gärningsmännen kontakt via telefon för att se till att mest pengar flyttas över till den tredje personen.
 3. Den tredje personen kan nu föra över dessa pengar till sitt bankkonto och kan nu redovisa dem som spelvinst. 
spelbolag penningtvätt

"Exempel 2. Källa: Spelinspektionen"

Exempel 3: 

 1. En kund på ett spelbolag börjar visa ett ändrat spelbeteende, och går från att ha spelat för mindre summor då och då till att göra stora insättningar kontinuerligt. 
 2. Dessa insättningar stämmer inte överens med det man vet om kundens privata ekonomi. 
 3. Förklaringen är att kunden utvecklat spelproblem och har börjat finansiera detta genom att förskingra pengar från sin arbetsgivare.
spelbolag kundkännedom

"Exempel 3. Källa: Spelinspektionen"

Sammanfattning

Spelbolag och spelbranschen löper hög risk för att utnyttjas i aktiviteter relaterade till penningtvätt och finansiering av terrorism. Noggranna kontroller av nykunder, löpande kontroller av befintliga kunder och kompetens/kunskap vid uppföljning blir därför väldigt viktigt för att hålla sig compliant och undvika granskningar, bad will och sanktionsavgifter.

 

Källor: 

Spelinspektionen

Polisen

Aktuellt

Vill du veta mer?