Skräp in – Skräp ut!

< 1 MIN. READ

Att bygga ett bra rykte kring sitt varumärke tar mycket tid och kraft i anspråk. Tråkigt nog krävs det liten insats och väldigt lite för att förstöra det.

Ett snabbt sätt att förlora ett välförtjänt bra rykte är att använda sig av dåligt kunddata, kunddata som inte stämmer med andra ord och det är tyvärr alltför vanligt att uppgifterna i kunddatabaser inte håller måttet. Såpass vanligt att upp till 40% av uppgifterna är felaktiga. Detta leder bland annat till att det som en gång var nöjda kunder nu blir förvirrade och till och med arga kunder.

Följderna för kunden är många. Kunder blandas ihop, kunder tilltalas eller adresseras med fel namn, titlar och kön, kunder får multipla erbjudanden och utskick. Listan kan göras lång.
Vidare så påverkar datakvalitén även det interna arbetet. Dålig datakvalité får givetvis negativa effekter på marknadsföring, prognos och analysarbete. “Skräp in – Skräp ut” som Forrester Research konkluderade, i sin rapport “Poor Data Quality: An Often Overlooked Cause Of Poor Customer Satisfaction Scores.”
Kostnaden för felaktig data kan bli hög, väldigt mycket högre än för korrekt data.

Läs vårt Use Case