Verklig Huvudman

Verklig Huvudman

Kontroll av verklig huvudman utifrån person eller bolag.

Kontroll av verklig huvudman

Med verklig huvudman avses en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar.

API:et har två olika endpoints, vilket innebär att du kan söka fram verklig huvudman genom två olika vägar. Antingen anger du ett organisationsnummer och får en lista på alla verkliga huvudmän i ett bolag, eller så anger du ett personnummer och får en lista med alla företag som personen är verklig huvudman i.

Att kontrollera vem eller vilka som är de verkliga huvudmännen är en del av kundkännedomsprocessen (KYC) och är obligatorisk precis som kravet att kontrollera kunden mot sanktions- och PEP-listor.

beneficial owner

Några vanliga användningsområden

 • Kundkännedom, KYC
 • Penningtvätt (AML)
 • Compliance

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

Name

Social Security Number

Birth Date / Birth Year

Citizenship

Address

Role

Type of Control

Extent of control - %

Ownership extent - %

Owners vote extent - %

Registration Date

“Med hjälp av Roaring har vi kunnat automatisera kundkännedomsprocessen, vilket innebär att du snabbt och utan krångel besvarar kundkännedomsfrågorna i den nya digitala företagsbanken. Inga fler blanketter att fylla i eller långa handläggningstider!”

Victor Ramström VD | Svea Bank

Mer om verklig huvudman

Enligt EUs penningtvättsdirektiv skall alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. Detta för att banker och Finanspolis ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag, i förlängningen ska det även bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Detta innebär att när ett aktiebolag blir kund hos en bank så behöver banken reda ut vem/vilka som är aktiebolagets verkliga huvudmän. Om banken misstänker att den/de angivna verkliga huvudmännen inte stämmer så kommer banken begära in en utredning, något banken äger laglig rätt att göra. Om utredningen är undermålig eller om banken finner skäl att misstro den, kommer aktiebolaget nekas som kund.

Beneficial owner

Example response:

{
 "legalEntity": {
  "type": {
   "description": "Aktiebolag",
   "code": "AB"
  },
  "companyId": "5564866803",
  "companyName": "Aronfors Bygg och Teknik Aktiebolag"
 },
 "otherAssociation": {
  "type": {
   "description": "Trust eller liknande juridisk konstruktion",
   "code": "TRUST"
  },
  "companyId": "0000000000",
  "companyName": "Trust Fond 2001"
 },
 "associationCollected": false,
 "falseInformation": false,
 "representatives": [
  {
   "personalNumber": "193701308888",
   "birthDate": "1937-01-30",
   "coordinationNumber": "",
   "firstNames": [
    "Christina", "Birgitta", "Ulrika"
   ],
   "givenName": "Birgitta",
   "middleName": "",
   "surName": "Testsson",
   "citizenship": {
    "description": "Kan inte fastställas",
    "code": "VETEJ"
   },
   "countryResidence": {
    "description": "Statslös",
    "code": "STATSLOS"
   },
   "gdNumber": ""
  }
 ],
 "beneficialOwners": [
  {
   "person": {
    "personalNumber": "196805029268",
    "birthDate": "1968-05-02",
    "coordinationNumber": "",
    "firstNames": [
     "Petra"
    ],
    "givenName": "Petra",
    "middleName": "",
    "surName": "Efternamn2401",
    "citizenship": {
     "description": "Norge",
     "code": "NO"
    },
    "countryResidence": {
     "description": "Sverige",
     "code": "SE"
    },
    "gdNumber": ""
   },
   "extentOfControl": {
    "description": "Mer än 50 % men inte mer än 75 %",
    "code": "INTERVALL3"
   },
   "controlTypes": [
    {
     "description": "Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.",
     "code": "ART10"
    },
    {
     "description": "Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar.",
     "code": "ART40",
     "association": {
      "companyId": "5567164818",
      "companyName": "Swedec AB"
     }
    }
   ]
  }
 ],
 "status": {
  "description": "Det finns en eller flera verkliga huvudmän.",
  "code": "FINNS"
 },
 "registrationDate": "2018-01-12T11:26:55.773"
}

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vill du veta mer?