Verklig huvudman

Verklig Huvudman 🇸🇪 🇳🇴

Verklig Huvudman

Se vilka företag en person är verklig huvudman i.

Roaring Verklig Huvudman Ikon

Verklig Huvudman

Med Verklig Huvudman avses en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar.

Att kontrollera vem eller vilka som är de Verkliga Huvudmännen är en del av Kundkännedomsprocessen (Känn Din Kund) och är obligatorisk precis som kravet att kontrollera kunden mot Sanktionslistor och PEP-listor.

Innehåll

När du vill hitta ett företags samtliga huvudmän använder du denna tjänsten. Baserat på ett organisationsnummer skapas en lista över bolagets verkliga huvudmän.

Information om verklig huvudman
 • Organisationsnummer
 • Företagsnamn
 • Personnummer
 • Medborgarskap
 • Bosättning: Anger vilket land personen är bosatt
 • Fullständigt namn: Förnamn, Tilltalsnamn och efternamn
 • Omfattning av kontroll: Exempelvis mer än 50 % men inte mer än 75 %
 • Registreringsdatum
 • Art av kontroll: Exempelvis att personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.
 • Andra företag: Anger vilka andra företag eller föreningar personen har kontroll över.

Denna tjänsten använder du när du vill se vilka företag en person är verklig huvudman i. Baserat på ett personnummer returneras en lista med företag där personen är registrerad som verklig huvudman.

Information om verklig huvudman
 • Fullständigt namn: Förnamn, Tilltalsnamn och efternamn
 • Organisationsnummer
 • Företagsnamn
Ikon för Verklig Huvudman

Några vanliga användningsområden

 • Känn din kund (KDK)
 • Penningtvätt (AML)
 • Compliance
Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

Vad är syftet med verklig huvudman?

Enligt EUs penningtvättsdirektiv skall alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. Detta för att banker och Finanspolis ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag, i förlängningen ska det även bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Detta innebär att när ett aktiebolag blir kund hos en bank så behöver banken reda ut vem/vilka som är aktiebolagets verkliga huvudmän. Om banken misstänker att den/de angivna verkliga huvudmännen inte stämmer så kommer banken begära in en utredning, något banken äger laglig rätt att göra. Om utredningen är undermålig eller om banken finner skäl att misstro den, kommer aktiebolaget nekas som kund.

För utvecklare

Dokumentation: docs.roaring.io

Har du redan konto? Logga in

Exempel på respons:
{
 "legalEntity": {
  "type": {
   "description": "Aktiebolag",
   "code": "AB"
  },
  "companyId": "5564866803",
  "companyName": "Aronfors Bygg och Teknik Aktiebolag"
 },
 "otherAssociation": {
  "type": {
   "description": "Trust eller liknande juridisk konstruktion",
   "code": "TRUST"
  },
  "companyId": "0000000000",
  "companyName": "Trust Fond 2001"
 },
 "associationCollected": false,
 "falseInformation": false,
 "representatives": [
  {
   "personalNumber": "193701308888",
   "birthDate": "1937-01-30",
   "coordinationNumber": "",
   "firstNames": [
    "Christina", "Birgitta", "Ulrika"
   ],
   "givenName": "Birgitta",
   "middleName": "",
   "surName": "Testsson",
   "citizenship": {
    "description": "Kan inte fastställas",
    "code": "VETEJ"
   },
   "countryResidence": {
    "description": "Statslös",
    "code": "STATSLOS"
   },
   "gdNumber": ""
  }
 ],
 "beneficialOwners": [
  {
   "person": {
    "personalNumber": "196805029268",
    "birthDate": "1968-05-02",
    "coordinationNumber": "",
    "firstNames": [
     "Petra"
    ],
    "givenName": "Petra",
    "middleName": "",
    "surName": "Efternamn2401",
    "citizenship": {
     "description": "Norge",
     "code": "NO"
    },
    "countryResidence": {
     "description": "Sverige",
     "code": "SE"
    },
    "gdNumber": ""
   },
   "extentOfControl": {
    "description": "Mer än 50 % men inte mer än 75 %",
    "code": "INTERVALL3"
   },
   "controlTypes": [
    {
     "description": "Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.",
     "code": "ART10"
    },
    {
     "description": "Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar.",
     "code": "ART40",
     "association": {
      "companyId": "5567164818",
      "companyName": "Swedec AB"
     }
    }
   ]
  }
 ],
 "status": {
  "description": "Det finns en eller flera verkliga huvudmän.",
  "code": "FINNS"
 },
 "registrationDate": "2018-01-12T11:26:55.773"
}