Styrelse

Innehåller information om vilka företagsengagemang en viss person har. Visar vilka bolag en person är knuten till antingen som styrelsemedlem, VD eller revisor.

Används för att kunna selektera ut en koppling mellan en person och ett visst företag.

Innehåll

Informatiom om befattningshavare
 • Personnummer: Personnummer på befattningshavaren
 • Fullständigt namn: Förnamn, Tilltalsnamn och efternamn
 • Roll: Exempel, ledamot eller Verkställande direktör
 • Tillträde: Datum för tillträde i styrelsen
 • Utträde: Datum för utträde ur styrelsen

För utvecklare

API namn: Board Members

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel respons:

{
 "companyId": "5565002465",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "boardMembers": [
  {
   "boardMemberCompanyId": "2907304766",
   "personalNumber": "192907304766",
   "firstName": "Helga Viktoria",
   "surName": "Efternamn2609",
   "roleCode": "5",
   "roleName": "Ledamot",
   "fromDate": "1994-12-12"
  },
  {
   "boardMemberCompanyId": "6805029268",
   "personalNumber": "196805029268",
   "firstName": "Petra",
   "surName": "Efternamn2401",
   "roleCode": "10",
   "roleName": "Suppleant",
   "fromDate": "2003-11-01"
  },
  {
   "boardMemberCompanyId": "4812161596",
   "personalNumber": "194812161596",
   "firstName": "Nils Uno",
   "givenName": "Uno",
   "surName": "Efternamn1433",
   "roleCode": "5",
   "roleName": "Ledamot",
   "fromDate": "2003-11-01"
  },
  {
   "boardMemberCompanyId": "7904182396",
   "personalNumber": "197904182396",
   "firstName": "Kuno",
   "surName": "Efternamn2993",
   "roleCode": "5",
   "roleName": "Ledamot",
   "fromDate": "2003-11-01"
  }
 ]
}