Styrelse

Innehåller information om företagets befattningshavare såsom styrelse, VD och revisorer.

Innehåll

Informatiom om befattningshavare
 • Personnummer: Personnummer på befattningshavaren
 • Fullständigt namn: Förnamn, Tilltalsnamn och efternamn
 • Roll: Exempel, ledamot eller Verkställande direktör
 • Tillträde: Datum för tillträde i styrelsen
 • Utträde: Datum för utträde ur styrelsen

För utvecklare

API namn: Board Members

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel respons:

{
 "companyId": "5565002465",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "boardMembers": [
  {
   "boardMemberCompanyId": "2907304766",
   "personalNumber": "192907304766",
   "firstName": "Helga Viktoria",
   "surName": "Efternamn2609",
   "roleCode": "5",
   "roleName": "Ledamot",
   "fromDate": "1994-12-12"
  },
  {
   "boardMemberCompanyId": "6805029268",
   "personalNumber": "196805029268",
   "firstName": "Petra",
   "surName": "Efternamn2401",
   "roleCode": "10",
   "roleName": "Suppleant",
   "fromDate": "2003-11-01"
  },
  {
   "boardMemberCompanyId": "4812161596",
   "personalNumber": "194812161596",
   "firstName": "Nils Uno",
   "givenName": "Uno",
   "surName": "Efternamn1433",
   "roleCode": "5",
   "roleName": "Ledamot",
   "fromDate": "2003-11-01"
  },
  {
   "boardMemberCompanyId": "7904182396",
   "personalNumber": "197904182396",
   "firstName": "Kuno",
   "surName": "Efternamn2993",
   "roleCode": "5",
   "roleName": "Ledamot",
   "fromDate": "2003-11-01"
  }
 ]
}