Sanktionslistor

Sanktionslistor

Granska befintliga och potentiella kunder, partners och leverantörer globalt. Enkelt och effektivt.

 • Automatisera er granskningsprocess för AML & KYC
 • Minska tidsåtgången för manuella uppslag i olika system
 • Säkerställ regelefterlevnad och undvik onödiga risker
Sanktionslistor

Användningsområden

Använd våra tjänster för att smidigt och i enlighet med gällande regler genomföra kontroller och övervakning av företag och personer.
Screening mot sanktionslistor

Regelefterlevnad & Risk

Minimera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism och se till att lagstiftningen följs.

Våra API & webhook-lösningar möjliggör en digital automatiserad KYC-process.

sanktionslistor screen api

Due Diligence

Spara tid på bakgrundskontroller och due diligence och se till att din affärsrelation är solid.

Inga fler manuella sökningar med flera olika verktyg, system och källor!

sanktionslistsor kyc api

Onboarding av kunder

Ge dina potentiella kunder en snabb och smidig onboarding där KYC-screening sker "bakom kulisserna".

Bra UX + automatiserad KYC = bättre affärer!

Tillgänglighet

Sanktionslistor finns tillgängligt i följande av Roarings produkter:

Tekniska detaljer

Samla in, kontrollera och övervaka uppgifter i sanktionslistor globalt.

Det är tidskrävande och utmanande att upprätthålla uppdaterade uppgifter om sanktioner och validera information mot dessa förteckningar. Roaring tillhandahåller toppmodern sanktionsgranskning och övervakning, så att du kan säkerställa efterlevnad redan nu och framöver.

Med sanktionsdata från EU:s, FN:s och OFAC:s listor möjliggör våra tjänster en effektiv, kostnadseffektiv och global efterlevnads-process. Det minskar kraftigt behovet av manuella processer och risken för mänskliga fel.

Använd vår sanktions-tjänst för att söka efter organisationer, personer eller fartyg som är föremål för sanktioner och för att kontrollera personer med ett känt personnummer.

Testa gratis i vår sandboxmiljö! Där får du tillgång till:

 • Dokumentation, guider & support
 • Test-objekt för varje API
 • Testa-API-funktion för att se svars-data och struktur
 • Tillgängligt i Postman

Exempel-respons:

{
 "hitCount": 1,
 "sanctionsListsRecords": [
  {
   "birthData": [
    {
     "country": "YEM",
     "date": "1957-03-10",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "listedDate": "2007-07-18",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA"
    }
   ],
   "changeDate": "1970-01-01",
   "entityType": "Person",
   "gender": "Male",
   "names": [
    {
     "firstName": "Leo",
     "lastName": "Efternamn2636",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "listedDate": "2007-07-18",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "secondName": "Muhammed Awad",
     "title": "Shaykh",
     "wholeName": "Leo Efternamn2636"
    },
    {
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "listedDate": "2007-07-18",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "wholeName": "Leo Efternamn2636"
    }
   ],
   "referenceNumber": "EU.TEST.71",
   "regulations": [
    {
     "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA"
    }
   ],
   "sanctionOrganisation": "EU"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Översikt över innehållet i svaret från APIet


Sweden

Norway

Finland

Denmark

Spain

Global

Hit count

Sanctions list records


Status

Är ni redo att optimera er KYC-process?