Sanktionslistor

Sanktionslistor

Information om en person eller organisation är upptagen i sanktionslistor från EU, FN eller OFAC.

Sanktionslistor

Kontrollera om en person eller organisation finns på sanktionslistorna från EU, FN eller OFAC och ekonomisk koppling är förbjuden. För att säkerställa att finansiella sanktioner följs och verkställs, är finansinstitut skyldiga att konsultera listorna när de bedriver verksamhet.

Kontrollen är en del av kundkännedomsprocessen (KYC) och obligatoriskt, precis som kravet att kontrollera mot PEP-listor och om ett företag har några verkliga huvudmän. Detta berör samtliga företag och verksamheter som faller in under kraven i Penningtvättslagen.

Med Roarings API, webbtjänst eller bevakningstjänst kan du säkerställa compliance, trygghet i er affär och undvika risk.

sanctions lists

Några vanliga användningsområden

 • KYC, Kundkännedom
 • AML, Penningtvätt
 • Automatisering av kundprocesser

Content


Sweden

Norway

Finland

Denmark

Hit count

Sanctions list records

Status

“Genom bevakningstjänsten kan vi automatiskt uppdatera information vilket effektiviserat kundkännedomsprocessen.”

Patrik Jeppsson Produktutvecklare | Söderberg & Partners

Kontroller för att säkerställa regelefterlevnad

Med våra tjänster kontrollerar du enkelt om en person eller företag finns med på en sanktionslista från EU, FN eller OFAC. Dessa organisationer upprättar sanktionslistor där personer eller organisationer finns upptagna som är förknippade med penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption och terrorism.

Att inleda en affärsrelation med personer eller organisationer som finns listade i en sanktionslista är strikt förbjudet. Vidare måste man alltid polisanmäla om man blir kontaktad an någon på en sanktionslista. Det är därmed ett krav att genomföra kontroll mot sanktionslistor enligt Penningtvättslagen.

sanctions lists

Example response:

{
 "hitCount": 1,
 "hits": [
  {
   "entityType": "Person",
   "sanctionOrganisation": "EU",
   "gender": "Male",
   "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
   "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0001:0003:EN:PDF",
   "programme": "TAQA",
   "names": [
    {
     "firstName": "Leo",
     "secondName": "Muhammed Awad",
     "lastName": "Efternamn2636",
     "wholeName": "Leo Efternamn2636",
     "title": "Shaykh",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    },
    {
     "wholeName": "Leo Efternamn2636",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    }
   ],
   "birthDataItems": [
    {
     "date": "1957-03-10",
     "country": "YEM",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    }
   ],
   "updateHistoryItems": [
    {
     "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
     "updatedItem": "Entity"
    },
    {
     "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
     "updatedItem": "Name"
    }
   ]
  }
 ]
}

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vill du veta mer?