Sanktionslistor

Sanktionslistor 🌎

Sanktionslistor

Tjänsten ger information om en person eller organisation är upptagen i sanktionslistor från EU, FN eller OFAC

Sanktionslistor 3

Sanktionslistor

Kontrollera om en person eller organisation finns på sanktionslistorna från EU, FN eller OFAC och ekonomisk koppling är förbjuden.

För att säkerställa att finansiella sanktioner följs och verkställs, är finansinstitut skyldiga att konsultera listorna när de bedriver verksamhet.

Kontrollen är en del av kundkännedomsprocessen (Känn Din Kund) och obligatoriskt precis som kravet att kontrollera mot PEP-listor och kontrollera om ett företag har några Verkliga Huvudmän.

Innehåll

Personinformation
 • Entitet: Person
 • Kön: Man eller kvinna
 • Födelsedatum: 1957-03-10
 • Förnamn: Leo
 • Fler namn: "Jonny",
 • Efternamn: Efternamn2636",
 • Fullständigt namn: Leo Jonny Efternamn2636
 • Title: Shaykh

 • LegalBasis: 844/2007 (OJ L186)
 • Registreringsdatum: 2007-07-18
 • Födelsedatum: 1957-03-10
 • Land: YEM
 • Uppdateringsdatum: 2018-06-20T04:00:13.353
Information om organisationen
 • Entitet: Organisation
 • Namn: El-Baba
 • Kvalitet: A.K.A
 • Registreringsdatum: 2001-10-06
 • LegalBasis: 844/2007 (OJ L186)
 • Land: YEM
 • Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278330"

 • Uppdaterings datum: 2018-06-20T04:00:13.353
 • Registrerande organisation: EU, FN
 • Versionsnummer: 1
 • Referensnummer: QDe.004
Roaring Sanktionslistor ikon

Några vanliga användningsområden

 • Känn din kund (KDK)
 • Penningtvätt (AML)
 • Compliance

För utvecklare

Har du redan konto? Logga in

Exempel på respons person
{
 "hitCount": 1,
 "hits": [
  {
   "entityType": "Person",
   "sanctionOrganisation": "EU",
   "gender": "Male",
   "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
   "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0001:0003:EN:PDF",
   "programme": "TAQA",
   "names": [
    {
     "firstName": "Leo",
     "secondName": "Muhammed Awad",
     "lastName": "Efternamn2636",
     "wholeName": "Leo Efternamn2636",
     "title": "Shaykh",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    },
    {
     "wholeName": "Leo Efternamn2636",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    }
   ],
   "birthDataItems": [
    {
     "date": "1957-03-10",
     "country": "YEM",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    }
   ],
   "updateHistoryItems": [
    {
     "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
     "updatedItem": "Entity"
    },
    {
     "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
     "updatedItem": "Name"
    }
   ]
  }
 ]
}

För att skapa enkla On-boarding processer för företagskunder använder våra kunder vårt API för Sanktionslistor i kombination med flera av våra andra APIer.

Läs ett Use-case här