Sanctions Lists API

Sanktionslistor

Kontrollera om en person eller organisation finns på EU eller FN: s Sanktionslistor och ekonomisk koppling är förbjuden.

För att säkerställa att finansiella sanktioner följs och verkställs, är finansinstitut skyldiga att konsultera Sanktionslistor när de bedriver verksamhet.

Kontroll av Sanktionslistor är en del av kundkännedomsprocessen (Känn Din Kund) och obligatoriskt precis som kravet att kontrollera mot PEP-listor och kontrollera om ett företag har några Verkliga Huvudmän.

För att skapa enkla On-boarding processer för företagskunder använder våra kunder vårt API för Sanktionslistor i kombination med flera av våra andra APIer.

Läs ett Use-case här

Innehåll personer

Personinformation
 • Entitet: Person
 • Kön: Man eller kvinna
 • Födelsedatum: 1957-03-10
 • Förnamn: Leo
 • Fler namn: "Jonny",
 • Efternamn: Efternamn2636",
 • Fullständigt namn: Leo Jonny Efternamn2636
 • Title: Shaykh

 • LegalBasis: 844/2007 (OJ L186)
 • Registreringsdatum: 2007-07-18
 • Födelsedatum: 1957-03-10
 • Land: YEM
 • Uppdateringsdatum: 2018-06-20T04:00:13.353

För utvecklare

API namn: Sanctions Lists

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Exempel respons person:

{
 "hitCount": 1,
 "hits": [
  {
   "entityType": "Person",
   "sanctionOrganisation": "EU",
   "gender": "Male",
   "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
   "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0001:0003:EN:PDF",
   "programme": "TAQA",
   "names": [
    {
     "firstName": "Leo",
     "secondName": "Muhammed Awad",
     "lastName": "Efternamn2636",
     "wholeName": "Leo Efternamn2636",
     "title": "Shaykh",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    },
    {
     "wholeName": "Leo Efternamn2636",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    }
   ],
   "birthDataItems": [
    {
     "date": "1957-03-10",
     "country": "YEM",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    }
   ],
   "updateHistoryItems": [
    {
     "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
     "updatedItem": "Entity"
    },
    {
     "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
     "updatedItem": "Name"
    }
   ]
  }
 ]
}

Innehåll organisationer

Information om organisationen
 • Entitet: Organisation
 • Namn: El-Baba
 • Kvalitet: A.K.A
 • Registreringsdatum: 2001-10-06
 • LegalBasis: 844/2007 (OJ L186)
 • Land: YEM

 • Uppdaterings datum: 2018-06-20T04:00:13.353
 • Registrerande organisation: EU, FN
 • Versionsnummer: 1
 • Referensnummer: QDe.004
 • Kommentar: Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278330"

För utvecklare

API namn: Sanctions Lists

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Exempel respons på en organisation:

{
 "hitCount": 1,
 "hits": [
  {
   "entityType": "Organisation",
   "sanctionOrganisation": "FN",
   "gender": "Unknown",
   "versionNumber": 1,
   "unListType": "El-Baba",
   "referenceNumber": "QDe.004",
   "comment": "Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278330",
   "listedDate": {
    "year": 2001,
    "month": 10,
    "day": 6
   },
   "names": [
    {
     "firstName": "EL-BABA",
     "listedDate": "2001-10-06"
    }
   ],
   "aliases": [
    {
     "name": "Chock",
     "quality": "a.k.a."
    },
    {
     "name": "Al Radience",
     "quality": "a.k.a."
    },
    {
     "name": "Organic explanation",
     "quality": "a.k.a."
    },
    {
     "name": "The Group for the Preservation of Vegetables",
     "quality": "a.k.a."
    },
    {
     "name": "The Organic Army for the Liberation of Vegetables",
     "quality": "a.k.a."
    },
    {
     "name": "El Raidababa",
     "quality": "a.k.a."
    }
   ],
   "updateHistoryItems": [
    {
     "updatedDate": "2018-06-18T13:19:11.627"
    },
    {
     "updatedDate": "2018-06-18T13:19:11.627"
    },
    {
     "updatedDate": "2018-06-18T13:19:11.627",
     "updatedItem": "Entity"
    }
   ]
  }
 ]
}