Sanctions Lists API

SanktionslistorNYHET 

När du ska inleda en affärsrelation och omfattas av Penningtvättslagen ska du kontrollera om kunden är upptagen i EUs och/eller FNs sanktionslistor. Detta gäller företag, organisationer och individer.

Syftet med kontrollen är att motverka finansiering av terrorism och är en viktig åtgärd för att uppnå god kundkännedom (KYC).

För att skapa enkla On-boarding processer för företagskunder använder våra kunder vårt API för Sanktionslistor i kombination med flera av våra andra APIer.

Läs ett Use-case här

Innehåll personer

Personinformation
 • Entitet: Person
 • Kön: Man eller kvinna
 • Födelsedatum: 1957-03-10
 • Förnamn: Leo
 • Fler namn: "Jonny",
 • Efternamn: Efternamn2636",
 • Fullständigt namn: Leo Jonny Efternamn2636
 • Title: Shaykh

 • LegalBasis: 844/2007 (OJ L186)
 • Registreringsdatum: 2007-07-18
 • Födelsedatum: 1957-03-10
 • Land: YEM
 • Uppdateringsdatum: 2018-06-20T04:00:13.353

För utvecklare

API namn: Sanctions Lists

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Exempel respons person:

{
 "hitCount": 1,
 "hits": [
  {
   "entityType": "Person",
   "sanctionOrganisation": "EU",
   "gender": "Male",
   "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
   "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:172:0001:0003:EN:PDF",
   "programme": "TAQA",
   "names": [
    {
     "firstName": "Leo",
     "secondName": "Muhammed Awad",
     "lastName": "Efternamn2636",
     "wholeName": "Leo Efternamn2636",
     "title": "Shaykh",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    },
    {
     "wholeName": "Leo Efternamn2636",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    }
   ],
   "birthDataItems": [
    {
     "date": "1957-03-10",
     "country": "YEM",
     "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
     "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
     "programme": "TAQA",
     "listedDate": "2007-07-18"
    }
   ],
   "updateHistoryItems": [
    {
     "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
     "updatedItem": "Entity"
    },
    {
     "updatedDate": "2018-06-20T04:00:13.353",
     "updatedItem": "Name"
    }
   ]
  }
 ]
}

Innehåll organisationer

Information om organisationen
 • Entitet: Organisation
 • Namn: El-Baba
 • Kvalitet: A.K.A
 • Registreringsdatum: 2001-10-06
 • LegalBasis: 844/2007 (OJ L186)
 • Land: YEM

 • Uppdaterings datum: 2018-06-20T04:00:13.353
 • Registrerande organisation: EU, FN
 • Versionsnummer: 1
 • Referensnummer: QDe.004
 • Kommentar: Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278330"

För utvecklare

API namn: Sanctions Lists

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Exempel respons på en organisation:

{
 "hitCount": 1,
 "hits": [
  {
   "entityType": "Organisation",
   "sanctionOrganisation": "FN",
   "gender": "Unknown",
   "versionNumber": 1,
   "unListType": "El-Baba",
   "referenceNumber": "QDe.004",
   "comment": "Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278330",
   "listedDate": {
    "year": 2001,
    "month": 10,
    "day": 6
   },
   "names": [
    {
     "firstName": "EL-BABA",
     "listedDate": "2001-10-06"
    }
   ],
   "aliases": [
    {
     "name": "Chock",
     "quality": "a.k.a."
    },
    {
     "name": "Al Radience",
     "quality": "a.k.a."
    },
    {
     "name": "Organic explanation",
     "quality": "a.k.a."
    },
    {
     "name": "The Group for the Preservation of Vegetables",
     "quality": "a.k.a."
    },
    {
     "name": "The Organic Army for the Liberation of Vegetables",
     "quality": "a.k.a."
    },
    {
     "name": "El Raidababa",
     "quality": "a.k.a."
    }
   ],
   "updateHistoryItems": [
    {
     "updatedDate": "2018-06-18T13:19:11.627"
    },
    {
     "updatedDate": "2018-06-18T13:19:11.627"
    },
    {
     "updatedDate": "2018-06-18T13:19:11.627",
     "updatedItem": "Entity"
    }
   ]
  }
 ]
}