Rating Företag

Rating företag

Automatisera kreditbedömningar inom B2B, förbättra kundupplevelsen av dina processer och minska risk

 • Kreditvärdering på bolag och rekommendation av kreditgräns
 • Stärk din customer onboarding-process
 • Reducera behovet för manuella steg och spara tid
rating företag kredit

Användningsområden

Se kreditvärdigheten hos dina prospekt, kunder, partners och leverantörer.
rating företag api

Riskbedömning

Effektivisera din riskbedömningsprocess och offboarda automatiskt prospekt som anses innebära en högre risk.

Med vårt API kan du automatisera tidskrävande, manuella riskbedömningar!

rating företag 2

Due Diligence

Genomför omfattande bakgrundskontroller och due diligence processer.

Se till att du vet allt du kan om företaget du ska ingå en affärsrelation med.

rating företag 3

Kreditansökningar

Automatisera kreditansökningar och
-kontroller i dina kundrelaterade processer, som ansökan om företagslån eller din customer onboarding.

Det sparar både tid och pengar!

Tillgänglihet

Rating företag är tillgänglig i följande av Roarings produkter:

Tekniska detaljer

Rating företag och kreditgränser

Rating

Modellen för rating har en bedömningsskala på 1-100, indelat i fem riskintervall där varje poäng innebär en minskad risk.

Rating intervall Kategori
80 – 100 Väldigt låg risk
60 – 79 Låg risk
40 – 59 Medium risk
15 – 39 Hög risk
1 – 14 Väldigt hög risk

 

Gränser

Kreditgränser är en benchmark som beräknar den totalt utställda krediten ett företag kan ha till alla leverantörer samtidigt. Den baseras på företagets omsättning i kombination med ratingintervallet.

80-100 – gränsen är max 6 % av omsättning.
60-79 – gränsen är max 5 % av omsättning.
40-59 – gränsen är max 4 % av omsättning.
15-39  - gränsen är max 0,4 % av omsättning.

Testa gratis i vår sandboxmiljö! Där får du tillgång till:

 • Dokumentation, guider & support
 • Test-objekt för varje API
 • Testa-API-funktion för att se svars-data och struktur
 • Tillgängligt i Postman

Exempelsvar:

{
 "commentary": "",
 "companyId": "5565002465",
 "creditLimit": 225000,
 "currency": "sek",
 "rating": 65,
 "ratingText": "Low risk",
 "riskPrognosis": "0,1182",
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "rating found"
 }
}

Redo att optimera din process?