Rating Företag

Rating Företag

Rating Företag visar ett företags kreditvärdighet.

Company Rating Icon

Rating Företag

Rating företag används för att ta reda på en verksamhets kreditvärdighet. Tjänsten ger svar om ett företags rating och en rekommenderad kreditgräns, så kallad kreditlimit.

Limit är ett riktvärde som beräknar det totala utestående kreditbeloppet som ett företag kan ha utstående till samtliga leverantörer under ett och samma tillfälle.

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Tillgängligt via

Roaring API

firmatecknarkombinationer

Några vanliga användningsområden

 • Automatiserade kreditbeslut
 • Förenkla kredithantering

Innehåll

Roarings API för rating och kreditlimit ger följande svar.

 • Ett företags ratingpoäng mellan 0 – 100
 • Rating benämnt i text inom fem olika intervall.
 • Limit för kredit vilket är ett riktvärde.

Not: I vissa fall kan ingen rating ges men då ges en förklaring till varför företaget inte kan riskbedömas.

Company id

N/A

N/A

N/A

Credit limit

N/A

N/A

N/A

Rating

N/A

N/A

N/A

Vad är rating & limit?

Rating

Scoremodellen har en bedömningsskala på 1-100, uppdelat i fem riskintervall, där varje ökat score (poäng) innebär en minskad risk. Ratingen prognostiserar sannolikheten för insolvens inom 12 månader.

Företag med låg risk för insolvens kategoriseras till hög rating och företag med hög risk får en lägre rating.

Ratingintervall              Benämning

80 – 100                              Mycket låg risk
60 – 79                                Låg risk
40 – 59                                Medel risk
15 – 39                                Hög risk
1 – 14                                  Mycket hög risk

Limit

Limiten är ett riktvärde som beräknar det totala utestående kreditbeloppet som ett företag kan ha utstående till samtliga leverantörer under ett och samma tillfälle. Limiten beräknas utifrån företagets omsättning beroende på ratingintervall.

80-100 – limiten är max 6 % av omsättningen.
60-79 – limiten är max 5 % av omsättningen.
40-59 – limiten är max 4 % av omsättningen.
15-39  - limiten är max 0,4 % av omsättningen.

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Exempel respons

{
 "commentary": "string",
 "companyId": "string",
 "creditLimit": 0,
 "currency": "string",
 "rating": 0,
 "ratingText": "string",
 "rejection": {
  "causeOfReject": "string",
  "rejectComment": "string",
  "rejectText": "string"
 },
 "riskPrognosis": "string",
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "string"
 }
}

Vill du veta mer?