Rating företag

Rating F√∂retag ūüáłūüá™NYHET 

Rating Företag

Rating Företag visar ett företags kreditvärdighet.

Rating företag

Rating företag

Rating företag används för att ta reda på en verksamhets kreditvärdighet. Tjänsten ger svar om ett företags rating och en rekommenderad kreditgräns, så kallad kreditlimit.

Limit är ett riktvärde som beräknar det totala utestående kreditbeloppet som ett företag kan ha utstående till samtliga leverantörer under ett och samma tillfälle.

Innehåll

Roarings API för rating och kreditlimit ger följande svar.

  • Ett f√∂retags ratingpo√§ng mellan 0 ‚Äď 100
  • Rating ben√§mnt i text inom fem olika intervall.
  • Limit f√∂r kredit vilket √§r ett riktv√§rde.

Not: I vissa fall kan ingen rating ges men då ges en förklaring till varför företaget inte kan riskbedömas.

Rating företag

Några vanliga användningsområden

  • Automatiserade kreditbeslut
  • F√∂renkla kredithantering
Tillgängligt via

Roaring API Icon Roaring API

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Vad är rating & limit?

Rating

Scoremodellen har en bedömningsskala på 1-100, uppdelat i fem riskintervall, där varje ökat score (poäng) innebär en minskad risk. Ratingen prognostiserar sannolikheten för insolvens inom 12 månader.

Företag med låg risk för insolvens kategoriseras till hög rating och företag med hög risk får en lägre rating.

Ratingintervall              Benämning

80 ‚Äď 100 ¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mycket l√•g risk
60 ‚Äď 79¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† L√•g risk
40 ‚Äď 59¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Medel risk
15 ‚Äď 39¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† H√∂g risk
1 ‚Äď 14 ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mycket h√∂g risk

Limit

Limiten är ett riktvärde som beräknar det totala utestående kreditbeloppet som ett företag kan ha utstående till samtliga leverantörer under ett och samma tillfälle. Limiten beräknas utifrån företagets omsättning beroende på ratingintervall.

80-100 ‚Äď limiten √§r max 6 % av oms√§ttningen.
60-79 ‚Äď limiten √§r max 5 % av oms√§ttningen.
40-59 ‚Äď limiten √§r max 4 % av oms√§ttningen.
15-39  - limiten är max 0,4 % av omsättningen.

För utvecklare

Har du redan konto? Logga in

Exempel respons

{
"5569030264": {
"companyId": "5569030264",
"creditLimit": 225000,
"rating": 65,
"ratingText": "Very low risk",
"riskPrognosis": "0,1182",
"currency": "sek",
"commentary": "",
"status": {
"code": 0,
"text": "rating found"
}