Rating Företag

Rating Företag

Rating Företag visar ett företags kreditvärdighet.

Rating Företag

Rating företag används för att ta reda på en verksamhets kreditvärdighet. Tjänsten ger svar om ett företags rating och en rekommenderad kreditgräns, så kallad kreditlimit.

Limit är ett riktvärde som beräknar det totala utestående kreditbeloppet som ett företag kan ha utstående till samtliga leverantörer under ett och samma tillfälle.

rating company

Några vanliga användningsområden

 • Automatiserade kreditbeslut
 • Förenkla kredithantering

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company id

N/A

N/A

N/A

Credit limit

N/A

N/A

N/A

Rating


N/A

N/A

N/A

Vad är rating & limit?

Rating

Scoremodellen har en bedömningsskala på 1-100, uppdelat i fem riskintervall, där varje ökat score (poäng) innebär en minskad risk. Ratingen prognostiserar sannolikheten för insolvens inom 12 månader.

Företag med låg risk för insolvens kategoriseras till hög rating och företag med hög risk får en lägre rating.

Ratingintervall Benämning
80 – 100 Mycket låg risk
60 – 79 Låg risk
40 – 59 Medel risk
15 – 39 Hög risk
1 – 14 Mycket hög risk
Limit

Limiten är ett riktvärde som beräknar det totala utestående kreditbeloppet som ett företag kan ha utstående till samtliga leverantörer under ett och samma tillfälle. Limiten beräknas utifrån företagets omsättning beroende på ratingintervall.

80-100 – limiten är max 6 % av omsättningen.
60-79 – limiten är max 5 % av omsättningen.
40-59 – limiten är max 4 % av omsättningen.
15-39  - limiten är max 0,4 % av omsättningen.

 

Roaring API för rating och kredit-limit ger följande svar.

 • En rating score för företaget som anges mellan 0 – 100
 • Rating angiven i text inom fem intervall.
 • Kredit-limit, som är ett riktmärke.

OBS: I vissa fall kan en rating inte ges, i de fallen kommer en förklaring att ges.

Example response:

{
 "commentary": "string",
 "companyId": "string",
 "creditLimit": 0,
 "currency": "string",
 "rating": 0,
 "ratingText": "string",
 "rejection": {
  "causeOfReject": "string",
  "rejectComment": "string",
  "rejectText": "string"
 },
 "riskPrognosis": "string",
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "string"
 }
}

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vill du veta mer?