Politiskt Exponerad Person (PEP)

Politiskt Exponerad Person (PEP)

Information om en nordisk person är i så kallad politiskt utsatt ställning (PEP).

PEP - Politisk Exponerad Person

Detta API visar om en person är en i en politiskt utsatt ställning så kallad Politiskt Exponerad Person (PEP) eller familjemedlem eller känd medarbetare (RCA) till en PEP. Om ditt företag omfattas av Penningtvättlagen (PTL) måste du alltid verifiera om kunden är en PEP eller RCA när du ska ingå en affärsrelation.

Vi erbjuder verifiering mot den mest omfattande och uppdaterade PEP-listan i Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland). PEP-kontrollen är en del av kundkännedomsprocessen - även kallad KYC - och är obligatorisk likt kravet att kontrollera kunden mot sanktionslistor och kontroll av verklig huvudman.

Med Roaring kan du kontrollera personer mot PEP-listan genom API eller webbtjänst och även bevaka PEP-status över tid via våra bevakningstjänster.

PEP

Några vanliga användningsområden

 • AML Compliance, Penningtvätt
 • Kundkännedom, KYC
 • Verifiering av uppgifter

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Birth Date

Social Security Number

Gender

Name

PEP Status

RCA: Relation Type

Role Type

Country

Address

“Genom bevakningstjänsten kan vi automatiskt uppdatera information vilket effektiviserat kundkännedomsprocessen.”

Patrik Jeppsson Produktutvecklare | Söderberg & Partners

Vad avses med PEP?

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Ett företag ska vidta de riskbaserade åtgärder som behövs för att avgöra om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning.

När en person i politiskt utsatt ställning har upphört att utöva sina funktioner, ska bestämmelserna om skärpta åtgärder tillämpas i minst 18 månader och till dess att personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bestämmelserna gällande personer i politiskt utsatt ställning ska även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i utsatt ställning, så kallade RCAs (Relatives and Close Associates).

PEP

Example response Swedish person

{
 "pep": true,
 "rca": false,
 "ssns": [
  {
   "ssnTypeId": 1,
   "ssnType": "SwePersonalNumber",
   "currentSsn": "193103249078"
  }
 ],
 "gender": "Male",
 "birthDate": "1931-03-24",
 "imageLink": "https://image.freepik.com/free-icon/protected-person-of-secret-service_318-64589.jpg",
 "pepCountries": [
  "Sweden"
 ],
 "names": [
  {
   "firstName": "Jan",
   "lastName": "Bananberg",
   "nameTypeId": "3",
   "nameType": "Primary name"
  },
  {
   "firstName": "Jan Erik",
   "lastName": "Bananberg",
   "nameTypeId": "4",
   "nameType": "National registry name"
  }
 ],
 "roles": [
  {
   "roleDescription": "Riksdagsledamot",
   "countryOfJurisdiction": "SWE",
   "fromDateYear": 1992,
   "fromDateMonth": 10,
   "fromDateDay": 3,
   "active": false,
   "baseRoleCategoryId": 9,
   "baseRoleCategoryName": "Members of parliament",
   "detailedRoleCategoryId": 54,
   "detailedRoleCategoryName": "Member of national parliament"
  },
  {
   "roleDescription": "Riksdagsledamot",
   "countryOfJurisdiction": "SWE",
   "fromDateYear": 2006,
   "fromDateMonth": 10,
   "fromDateDay": 2,
   "active": false,
   "baseRoleCategoryId": 9,
   "baseRoleCategoryName": "Members of parliament",
   "detailedRoleCategoryId": 54,
   "detailedRoleCategoryName": "Member of national parliament"
  }
 ],
 "relations": [
  {
   "relationPersonId": 55001,
   "relationTypeId": 6,
   "relationType": "Partner"
  },
  {
   "relationPersonId": 55002,
   "relationTypeId": 9,
   "relationType": "Daughter-in-law"
  },
  {
   "relationPersonId": 55003,
   "relationTypeId": 7,
   "relationType": "Son"
  }
 ],
 "personId": 55000
}

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vill du veta mer?