Politiskt Exponerad Person (PEP)

Politiskt Exponerad Person (PEP)

Kontrollera PEP-listor för att säkerställa compliance, undvika risk och genomföra riskbedömningar.

 • Minska risken för penningtvätt och försäkra er om att ni är compliant
 • Stärk era KYC- och riskprocesser med PEP information
 • Spara tid, minska kostnader och undvik risk för mänskliga fel
PEP

Användningsområden

Använd vår PEP-tjänst för att hämta, verifiera och bevaka KYC data.
PEP api

Anti-penningtvätt

Genomför regulatorisk godkända KYC-kontroller i din AML-process med aktuell PEP data i hela Norden.

Automatisera processen med hjälp av API och bli trygg i att datat är korrekt och uppdaterat.

PEP lista kontroll

Riskbedömning

Spara tid i din due diligence-process och säkerställ att dina affärsrelationer är riskfria.

Inga fler tidskrävande manuella uppslag eller risk för dyra mänskliga misstag.

PEP politiskt exponerad person

Onboarding-process

Fråga inte dina kunder om de är PEP eller inte!

Använd istället Roaring för att automatisera datahämtning och verifiering, bevaka förändringar över tid och förbättra dina kundresor.

Tillgänglighet

PEP- & RCA-data är tillgängligt i följande av Roarings produkter:

Tekniska detaljer

PEP- & RCA-information genom utvecklarvänligt API och webhook

Tjänsten visar om en person är en så kallad politiskt exponerad person (PEP) eller en släkting eller nära medarbetare (RCA) till en PEP. Vi erbjuder verifiering mot den mest omfattande och uppdaterade PEP-listan i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland).

Politiskt exponerade personer (PEP) betraktas ofta som "högriskpersoner" av finansinstitut på grund av deras potential att utsättas för mutor och korruptionsförsök. Finansinstitut är inte förbjudna att öppna konton för personer som återfinns på PEP-listor. Penningtvättslagen har dock strikta regler och processkrav på finansinstitut för att upptäcka och notera PEP-status på grund av de risker som finns.

Roaring ger tillgång i realtid till PEP- och RCA-data på nordisk eller global nivå. Våra tjänster gör det möjligt för dig att införliva PEP-data i ditt eget processflöde och ger ett robust och effektivt sätt att minska den initiala risken, samtidigt som du säkerställer regelefterlevnad.

Testa gratis i vår sandboxmiljö! Där får du tillgång till:

 • Dokumentation, guider & support
 • Testobjekt for varje API & webhook
 • Responsdata & struktur
 • Tillgänligt i Postman

Exempelsvar:

{
 "birthDate": "1929-08-18",
 "gender": "Female",
 "imageLink": "https://image.freepik.com/free-icon/protected-person-of-secret-service_318-64589.jpg",
 "names": [
  {
   "firstName": "Karin",
   "lastName": "Bananberg",
   "nameType": "Primary name",
   "nameTypeId": 3
  },
  {
   "firstName": "Karin Margareta",
   "lastName": "Bananberg",
   "nameType": "National registry name",
   "nameTypeId": 4
  }
 ],
 "pep": true,
 "pepCountries": [
  "Sweden"
 ],
 "personId": 55001,
 "rca": true,
 "relations": [
  {
   "relationPersonId": 55000,
   "relationType": "Partner",
   "relationTypeId": 6
  },
  {
   "relationPersonId": 55002,
   "relationType": "Daughter-in-law",
   "relationTypeId": 9
  },
  {
   "relationPersonId": 55003,
   "relationType": "Son",
   "relationTypeId": 7
  }
 ],
 "roles": [
  {
   "active": false,
   "baseRoleCategoryId": 7,
   "baseRoleCategoryName": "High officers",
   "countryOfJurisdiction": "SWE",
   "detailedRoleCategoryId": 38,
   "detailedRoleCategoryName": "Rear Admiral",
   "roleDescription": "Specialattaché EU, Sveriges Försvarsmakt"
  }
 ],
 "ssns": [
  {
   "currentSsn": "192908187541",
   "ssnType": "SwePersonalNumber",
   "ssnTypeId": 1
  }
 ]
}

Redo att optimera din KYC-process?