PEP

Politiskt Exponerad Person (PEP)

Roaring Koncernträd

Politiskt Exponerad Person (PEP)

Tjänsten ger information om en nordisk person är i en politiskt utsatt ställning (PEP)

Politiskt Exponerad Person (PEP)

Tjänsten ger information om en person är i en politiskt utsatt ställning (PEP). Du måste alltid kontrollera om kunden är PEP när du ska inleda en affärsrelation och du omfattas av Penningtvättslagen. Vi erbjuder kontroll mot Nordens mest omfattande och uppdaterade PEP-lista.

Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer) precis som kontroll mot Sanktionslistor och Verklig Huvudman.

Innehåll

Personinformation
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Kön
 • Personnummer (Personnummer på svenska personer)
 • Bild, länk till bild på personen
 • Datum

Relationer
 • Relations Id
 • Typ av relation

Roller
 • Roll beskrivning: Riksdagsledamot
 • Land: Sverige, Norge, Danmark eller Finland
 • Datum: från - till
 • Aktiv: Ja / nej
 • Kategori: Members of parliament
 • Detaljerad kategori: Member of national parliament
PEP

Några vanliga användningsområden

 • Penningtvätt (AML)
 • Känn din kund (KYK)
 • Compliance
Tillgängligt via

Roaring Web Icon Roaring Web

Roaring API Icon Roaring API

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

finsk flagga Finland

dansk flagga Danmark

Vad avses med PEP?

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Ett företag ska vidta de riskbaserade åtgärder som behövs för att avgöra om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning. Detta gäller oavsett om kunden ingår en affärsförbindelse med företaget eller genomför en enstaka transaktion över 15,000 euro eller flera transaktioner som tillsammans uppgår till detta belopp eller mer.

Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget, förutom de grundläggande kraven på kundkännedom, vidta skärpta åtgärder. Det innebär att alltid ta reda på varifrån de tillgångar kommer som hanteras inom ramen för affärsförbindelsen eller i den enstaka transaktionen. Dessutom ska företaget bedriva skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen och inhämta godkännande från behörig beslutsfattare inom företaget.

När en person i politiskt utsatt ställning ha upphört att utöva sina funktioner, ska bestämmelserna om skärpa åtgärderna tillämpas i minst 18 månader och till dess att personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller terrorismfinansiering.

Bestämmelserna gällande personer i politiskt utsatt ställning ska även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i utsatt ställning.

För utvecklare

Dokumentation: docs.roaring.io

Har du redan konto? Logga in

Exempel respons

{
 "pep": true,
 "rca": false,
 "ssns": [
  {
   "ssnTypeId": 1,
   "ssnType": "SwePersonalNumber",
   "currentSsn": "193103249078"
  }
 ],
 "gender": "Male",
 "birthDate": "1931-03-24",
 "imageLink": "https://image.freepik.com/free-icon/protected-person-of-secret-service_318-64589.jpg",
 "pepCountries": [
  "Sweden"
 ],
 "names": [
  {
   "firstName": "Jan",
   "lastName": "Bananberg",
   "nameTypeId": "3",
   "nameType": "Primary name"
  },
  {
   "firstName": "Jan Erik",
   "lastName": "Bananberg",
   "nameTypeId": "4",
   "nameType": "National registry name"
  }
 ],
 "roles": [
  {
   "roleDescription": "Riksdagsledamot",
   "countryOfJurisdiction": "SWE",
   "fromDateYear": 1992,
   "fromDateMonth": 10,
   "fromDateDay": 3,
   "active": false,
   "baseRoleCategoryId": 9,
   "baseRoleCategoryName": "Members of parliament",
   "detailedRoleCategoryId": 54,
   "detailedRoleCategoryName": "Member of national parliament"
  },
  {
   "roleDescription": "Riksdagsledamot",
   "countryOfJurisdiction": "SWE",
   "fromDateYear": 2006,
   "fromDateMonth": 10,
   "fromDateDay": 2,
   "active": false,
   "baseRoleCategoryId": 9,
   "baseRoleCategoryName": "Members of parliament",
   "detailedRoleCategoryId": 54,
   "detailedRoleCategoryName": "Member of national parliament"
  }
 ],
 "relations": [
  {
   "relationPersonId": 55001,
   "relationTypeId": 6,
   "relationType": "Partner"
  },
  {
   "relationPersonId": 55002,
   "relationTypeId": 9,
   "relationType": "Daughter-in-law"
  },
  {
   "relationPersonId": 55003,
   "relationTypeId": 7,
   "relationType": "Son"
  }
 ],
 "personId": 55000
}