Penningtvättsregistret

Penningtvättsregistret

Förbättra din screening-process för att undvika risk och säkerställa regelefterlevnad.

 • Kontrollera dina prospekt och kunder för att minska risk
 • Kvalitetssäkra din KYC-process och riskbedömning
 • Spara tid genom att automatisera tidskrävande AML-processer
penningtvättsregistret

Användningsområden

Kontrollera om företag finns registrerade i Penningtvättsregistret.
legal information api 2

Compliance & Risk

Minimera risken i dina affärsrelationer, medan du säkerställer regelefterlevnad.

Penningtvättsregistret möjliggör kontroller av dina kunders, partners och leverantörers eventuella förekomst.

legal information api data

Due Diligence

Spara tid i dina bakgrundskontroller och due diligence-processer.

Kontrollera företag via Penningtvättsregistret, för att bedöma risken av eventuell exponering av aktiviteter kopplade till penningtvätt.

Tillgänglighet

Penningtvättsregistret finns tillgänglig i följande av Roarings produkter:

Tekniska detaljer

Kontrollera företag för förekomst i Penningtvättsregistret

Penningtvättsregistret innehåller företag som löper högre risk att drabbas av penningtvätt. Företag som kan vara extra exponerade att drabbas, har som krav på sig att registrera sig på denna lista. Det kan innebär företag som är verksamma inom vissa branscher, som hanterar kontanter eller annat.

Tjänsten kräver en inmatning av organisationsnummer och svarar exempelvis med följande information:

CompanyId: 560100-0200
Company name: Johansson-Johansson
Registration Date & Time: 2017-05-16T09:48:53
Change Date: 2020-11-05
Addresses
CoAddress: Hus 128
Address: Övre Villavägen 43, Helsingmora, MN 09264
Postal Number: 016 75
County: Gävstad
Country Code: SE
Country: Sverige
Email Address: karl.larsson@gmail.com
Phone Number: 073-430-9980

Testa gratis i vår sandboxmiljö! Där får du tillgång till:

 • Dokumentation, guider & support
 • Test-objekt för varje API
 • Testa-API-funktion för att se svars-data och struktur
 • Tillgängligt i Postman

Exempelsvar:

{
 "records": [
  {
   "companyId": "5601000234",
   "companyName": "Svensson, Svensson HB",
   "registrationDateTime": "2013-10-07T12:33:09",
   "changeDate": "2020-11-05",
   "contacts": [
    {
     "coAddress": "Lgh. 519",
     "address": "Backgärdet 06, Lyckberg, NV 92107",
     "postalNumber": "48043",
     "county": "Båhamn",
     "countryCode": "SE",
     "country": "Sverige",
     "emailAddress": "maria.larsson@hotmail.com",
     "phoneNumber": "076-701-4424"
    }
   ],
   "operations": [
    {
     "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning",
     "notifiableOperationText": ""
    }
   ],
   "supervisoryAuthority": "LST12"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Är ni redo att optimera er process?