PenningtvättsregistretNYHET 

Penningtvättsregistret

Registret mot penningtvätt innehåller företag som kan drabbas av penningtvätt.

Penningtvättsregistret

Registret mot penningtvätt innehåller företag som kan drabbas av penningtvätt. Företag och verksamheter som kan vara särskilt drabbade av penningtvätt ska registreras.

Roarings API för penningtvättsregistret ger följande svar.

 • Organisationsnummer: 560100-0200
 • Företagsnamn:  Johansson-Johansson
 • Registreringsdatum: 2017-05-16T09:48:53
 • Ändringsdatum: 2020-11-05
 • Adresser
  • co Adress: Hus 128
  • Adress: Övre Villavägen 43, Helsingmora, MN 09264
  • Postnummer: 016 75
  • Län: Gävstad
  • Landskod: SE
  • Land: Sverige
  • E-mail: karl.larsson@gmail.com
  • Telefonnummer: 073-430-9980
aml registry

Vanliga användningsområden

 • Penningtvätt (AML)
 • Känn din kund (KYK)
 • Compliance

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company id

N/A

N/A

N/A

Company name

N/A

N/A

N/A

Registration date

N/A

N/A

N/A

Supervisory authority

N/A

N/A

N/A

Registret mot penningtvätt

Företag och personer som avser att bedriva viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till registret mot penningtvätt.

Dessa ska anmäla sig till registret mot penningtvätt:

 • Yrkesmässig handel med varor som avser försäljning eller köp mot kontant betalning som motsvarar 5 000 euro eller mer. Till exempel bilhandlare, juvelerare, konst och antikvitetshandlare.
 • Yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster, till exempel redovisningskonsulter, som inte utförs av godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
 • Yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift, till exempel skatterådgivare.
 • Oberoende jurister som handlar i en klients namn för dennes räkning vid exempelvis vissa finansiella transaktioner och fastighetstransaktioner.
 • Bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och förmedling av juridiska personer, till exempel bolagsmäklare och bolagsbildare.
 • Tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och därmed sammanhängande tjänster, till exempel kontorshotell och postboxföretag.
 • Yrkesmässig fullgörande av funktion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt ansvarig som bolagsman i handels- eller kommanditbolag eller i någon liknande ställning.
 • Yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konsthantverk som innebär att ett utbetalt eller mottaget belopp uppgår till motsvarande 10 000 euro eller mer.

Example response:

{
 "records": [
  {
   "companyId": "5601000234",
   "companyName": "Svensson, Svensson HB",
   "registrationDateTime": "2013-10-07T12:33:09",
   "changeDate": "2020-11-05",
   "contacts": [
    {
     "coAddress": "Lgh. 519",
     "address": "Backgärdet 06, Lyckberg, NV 92107",
     "postalNumber": "48043",
     "county": "Båhamn",
     "countryCode": "SE",
     "country": "Sverige",
     "emailAddress": "maria.larsson@hotmail.com",
     "phoneNumber": "076-701-4424"
    }
   ],
   "operations": [
    {
     "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning",
     "notifiableOperationText": ""
    }
   ],
   "supervisoryAuthority": "LST12"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vill du veta mer?