kundkännedom kyc

Kundkännedomsfrågor 🌎NYHET 

Kundkännedomsfrågor (KYC)

Uppnå kraven kring kundkännedom snabbt och enkelt. Vill du veta mer?

KYC rapport
Kundkännedomsfrågor Ikon

KYC på 1 - 2 - 3

Säkerställ full kundkännedom med våra Kundkännedomsfrågor. Med hjälp av frågorna är det enkelt att erhålla nödvändig information för att för att efterleva kraven om kundkännedom. Ni väljer en branschspecifik mall, kunden svarar på de utvalda frågorna och sedan sammanställs all nödvändig information i en lättöverskådlig vy.

Innehåll

 • PEP & Sanktion på styrelse
 • PEP & Sanktion på verklig huvudman
 • PEP & Sanktion på alternativ verklig huvudman
 • Firmatecknare
 • Finansiell Information
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Koncernträd
 • Ägarstruktur
 • PEP & Sanktion på styrelse
 • PEP & Sanktion på verklig huvudman
 • PEP & Sanktion på alternativ verklig huvudman
 • Firmatecknare
 • Koncernträd
 • Ägarstruktur
Ikon för Alternativ Verklig Huvudman

Några vanliga användningsområden

 • Känn din kund (KDK)
 • Anti Penningtvätt (AML)
 • Regelefterlevnad

Kundkännedom på minuten

Med hjälp av våra frågor får du snabbt och enkelt fram en helhetsbild av din kund, med full AML-compliance. Spara enkelt ned resultatet som PDF för arkivering, allt på mindre än en minut. Med tjänsten får ni möjlighet att på ett smidigt sätt säkerställa compliance i er affär och ni garanteras god datakvalitet.

Vad är KYC?

Vad är KYC?

KYC är förkortning för Know your Customer och heter på svenska KDK vilket betyder Känn Din Kund. I dagligt tal pratar man ofta om KYC-processen eller processen för kundkännedom.

KYC är en viktig del av arbetet för att motverka penningtvätt eller finansiering av terrorism. Att ha god kundkännedom är ett krav för din regelefterlevnad av Penningtvättslagen.

 

Vad innefattar KYC?

KYC omfattar åtgärder en verksamhetsutövare behöver vidta för att verifiera kunders identitet samt vilka kontroller man behöver göra för att analysera och bedöma risken för att affärsrelationen kan innefatta penningtvätt eller finansiering av terrorism.

 

Hur gör man en KYC-kontroll?

Kundkännedom (KYC) innebär att ni behöver veta vem kunden är, vilken verksamhet de bedriver och vilken sorts aktivitet de vill ha hjälp med. Du måsta alltså fastställa kundens identitet och göra en mängd kontroller för att kunna göra en samlad riskbedömning om affärsrelationen.
Komplicerade bolagsstrukturer med dotterbolag, truster och utlandsbolag bör kontrolleras noga.
Om kunden hanterar stora summor i kontanta medel bör man vara extra uppmärksam.
Skapa bra löpande rutiner för att granska kunder och genomföra KYC-kontroller på nya och befintliga kunder/klienter.
Se till att ha bra uppföljningskontroller på samtliga kunder.

 

Vilka kontroller måste alltid göras?

Kontroll och dokumentation av kundens identitet.
Kontroll av kundens skatterättsliga hemvist.
Kontroll av affärsrelationens syfte och art.
Kontroll av politiskt utsatta personer, PEP (Politiskt Exponerade Personer).
Kontroll mot sanktionslistor, d.v.s. kontroll att inte kunden är upptagen på någon sanktionslista.
Kontroll av verklig huvudman, d.v.s. vem som ytterst kontrollerar ett en verksamhet.
Kontroll av verksamheters struktur för att upptäcka om de är av sådan komplicerad art att man kan misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Tillgängligt via

Roaring Web Icon Roaring Web

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

dansk flagga Danmark

Kom igång direkt!

Enkelt att komma igång och testa.