Kundkännedomsfrågor

Kundkännedomsfrågor (KYC)

Uppnå kraven kring kundkännedom snabbt och enkelt med vårt api och webbtjänst för kundkännedomsfrågor.

Signing Combinations Icon

KYC på 1 - 2 - 3

Säkerställ full kundkännedom med våra kundkännedomsfrågor. Med hjälp av frågorna är det enkelt att erhålla nödvändig information för att för att efterleva kraven om kundkännedom. Tjänsten kan användas på två olika sätt, antingen som API eller genom vår webbapplikation Roaring Web.

 

API

Använd Roarings API för att skapa egna frågeformulär eller använda våra färdigbyggda baserade på bransch i din egen applikation eller tjänst. Exempelvis kan du bygga in frågorna som ska besvaras för kundkännedom direkt i ditt flöde för registrering av ny kund, eller vid återkommande kontroller av kunder för att säkerställa kundkännedom och compliance.

 

Roaring Web

Under vyn för en person eller ett företag i Roaring Web kan ni välja en branschspecifik mall, och besvara de utvalda frågorna. Sedan sammanställs all nödvändig information i en lättöverskådlig vy. Spara enkelt ned resultatet som PDF för arkivering med namn och tidstämpel, allt på mindre än en minut. I videon nedan kan du se ett exempel på hur det kan gå till.

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

dansk flagga Danmark

finsk flagga Finland

Tillgängligt via

Roaring API

Roaring Web

firmatecknarkombinationer

Några vanliga användningsområden

  • Kundkännedom
  • Anti-Penningtvätt (AML)
  • Regelefterlevnad

Content

Tailored, industry specific and general questionnaires to attain KYC compliance.

Example of questions:

  • How funds have been attained
  • Risk Assessment & Classification
  • If company handles cash transactions or payments
  • Company Tax Residence
  • Etc.

Vad är KYC?

Vad är KYC?

KYC är förkortning för know your customer, i dagligt tal pratar man ofta om KYC-processen eller processen för kundkännedom.

KYC är en viktig del av arbetet för att motverka penningtvätt eller finansiering av terrorism. Att ha god kundkännedom är ett krav för din regelefterlevnad av Penningtvättslagen.

 

Vad innefattar KYC?

KYC omfattar åtgärder en verksamhetsutövare behöver vidta för att verifiera kunders identitet samt vilka kontroller man behöver göra för att analysera och bedöma risken för att affärsrelationen kan innefatta penningtvätt eller finansiering av terrorism.

 

Vilka kontroller måste alltid göras?

Kontroll och dokumentation av kundens identitet.
Kontroll av kundens skatterättsliga hemvist.
Kontroll av affärsrelationens syfte och art.
Kontroll av politiskt utsatta personer, PEP (Politiskt Exponerade Personer).
Kontroll mot sanktionslistor, d.v.s. kontroll att inte kunden är upptagen på någon sanktionslista.
Kontroll av verklig huvudman, d.v.s. vem som ytterst kontrollerar ett en verksamhet.
Kontroll av verksamheters struktur för att upptäcka om de är av sådan komplicerad art att man kan misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism.

 

Läs mer här om kundkännedom.

Vill du veta mer?