Kundkännedomsfrågor

Kundkännedomsfrågor (KYC)

Uppnå kraven kring kundkännedom snabbt och enkelt med vårt api och webbtjänst för kundkännedomsfrågor.

KYC på 1 - 2 - 3

Säkerställ full kundkännedom med våra kundkännedomsfrågor. Med hjälp av frågorna är det enkelt att erhålla nödvändig information för att för att efterleva kraven om kundkännedom. Tjänsten kan användas på två olika sätt, antingen som API eller genom vår webbapplikation Roaring Web.

 

API

Använd Roarings API för att skapa egna frågeformulär eller använda våra färdigbyggda baserade på bransch i din egen applikation eller tjänst. Exempelvis kan du bygga in frågorna som ska besvaras för kundkännedom direkt i ditt flöde för registrering av ny kund, eller vid återkommande kontroller av kunder för att säkerställa kundkännedom och compliance.

 

Roaring Web

Under vyn för en person eller ett företag i Roaring Web kan ni välja en branschspecifik mall, och besvara de utvalda frågorna. Sedan sammanställs all nödvändig information i en lättöverskådlig vy. Spara enkelt ned resultatet som PDF för arkivering med namn och tidstämpel, allt på mindre än en minut. I videon nedan kan du se ett exempel på hur det kan gå till.

KYC questionnaire

Några vanliga användningsområden

  • Kundkännedom
  • Anti-Penningtvätt (AML)
  • Regelefterlevnad

Content

Tailored, industry specific and general questionnaires to attain KYC compliance.

Example of questions:

  • How funds have been attained
  • Risk Assessment & Classification
  • If company handles cash transactions or payments
  • Company Tax Residence
  • Etc.