Kvalitetsdata och säkerhet är viktigt

Gratis öppen information som finns på internet kan vara direkt skadligt att förlita sig på, särskilt om det gäller så viktiga saker som kund- och leverantörsinformation. Därför levererar Roaring enbart kvalitetsdata från källor som exempelvis länders Skatteverket, Nationella Bolagsverk, Kreditupplysningsbolag och andra säkra källor. Alla rutiner kring det data vi arbetar med har hög säkerhet och följer gällande nationell lagstiftning.