Kreditbeslut Företag

Kreditbeslut Företag

Automatiserade kreditbeslut om företaget ska beviljas lån, kredit eller faktura.

Company Credit Decision Icon

Kreditbeslut Företag

Tjänsten används för att ta automatiserade kreditbeslut för företag. Du får sekundsnabba kreditkontroller och automatiska svar på om krediten ska beviljas eller inte. Unika kreditmallar där ingående parametrar beslutas tillsammans med kunden varpå kreditbedömningen kan skräddarsys utifrån er verksamhets förutsättningar och önskemål. Automatisering av kreditbeslut innebär en mer generell och enhetlig bedömning som inte påverkas av manuell hantering. Därmed undviks också en hel del risker samtidigt som ni sparar pengar och tid, samtidigt som du skapar en bättre kundupplevelse vid ansökningar.

Som en del av ert customer onboarding-flöde kan "kreditbeslut företag" spela en avgörande roll för att få fler och tryggare affärer. Integrera det direkt i era befintliga system eller använd vår webbtjänst för att snabbt ta fram ett underlag för kreditbeslut vid låneansökningar, nya affärsrelationer eller säkerställande av compliance.

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Tillgängligt via

Roaring API

Roaring Web

firmatecknarkombinationer

Vanliga användningsområden

 • Automatisera beslut i verksamheten
 • Automatiserade kreditbeslut
 • Förenkla kredithantering

Innehåll

Kreditbesluten för företag baseras på kreditmallar. Det finns en standardmall men även möjlighet att skapa egna.

Standardmall

För att generera ett JA i kreditmallen måste nedanstående kriterier uppfyllas:

 • Företagets ålder över eller lika med 18 månader
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Inga ansökningar om betalningsföreläggande yngre än 12 månader
 • Inga utmätningsförsök har gjorts
 • Inget skuldsaldo
 • Registrerad för F-skatt

Korrekt namn och adressuppgifter returneras alltid.

Fördelar med kreditmall
 • Sekundsnabb kreditkontroll
 • Tydligt svar om en kredit godkänts eller inte
 • Alla kreditbeslut görs utifrån samma bedömning
 • Inga förkunskaper krävs av användaren för att kunna fatta ett korrekt kreditbeslut
 • Möjlighet att automatisera kreditkontroll

Company id

N/A

N/A

N/A

Company name

N/A

N/A

N/A

Address

N/A

N/A

N/A

Credit decision

N/A

N/A

N/A

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Exempel på respons:

{
 "zipCode": "45534",
 "companyId": "5565002000",
 "rejections": [],
 "address": "Storgatan 20",
 "town": "MUNKEDAL",
 "statusText": "Approved",
 "statusCode": "1"
}

Vill du veta mer?