Koncernträd

Koncernträd

En tydlig bild av ägarskap och koncernstruktur.
I ett web app-klick eller API-anrop.

 • Gör omfattande due diligence och KYC-kontroller
 • Djupdyk i en koncerns struktur och ägarskap
 • Hitta nya prospekt inom en koncern
koncernträd

Användningsområden

Använd våra tjänster för att få en komplett överblick över en koncerns struktur och ägarförhållanden.
koncernträd koncernstruktur api

Prospektering

Hitta nya affärsmöjligheter och prospekt inom koncerner, genom att se en fullständig bild av alla bolag inom strukturen.

Med våra tjänster håller du enkelt koll på ägarförhållanden och koncernstrukturen, och identifierar nya leads och prospekt inom koncernen.

koncernträd koncernstruktur api 2

Compliance & Risk

Minimera risken för bedrägerier samtidigt som du säkerställer regelefterlevnad.

Vårt API möjliggör en automatiserad process för att kontrollera koncernstrukturer och ägarförhållanden för företag inom en koncern.

koncernträd koncernstruktur api 3

Due Diligence

Spara tid på bakgrundskontroller och due diligence och se till att din affärsrelation är solid.

Inga fler manuella sökningar med hjälp av flera verktyg och källor!

Tillgänglighet

Koncernträd är tillgänglig i följande av Roarings produkter:

Tekniska detaljer

Koncernträd och -struktur via API, web app eller webhook

Tjänsten listar alla företag som ingår i en koncern och dess ägarförhållanden. Den visar moderbolaget och dotterbolagen samt hur stor andel företagen äger i varandra.

Tjänsten gör det möjligt att djupdyka i en koncernstruktur och se relationerna mellan olika företag i koncernen och dess ägandeförhållanden. Du kan också använda våra webhooks för att övervaka förändringar i ett företags koncernstruktur över tid och få meddelanden när förändringar sker.

Testa gratis i vår sandboxmiljö! Där får du tillgång till:

 • Dokumentation, guider & support
 • Test-objekt för varje API
 • Testa-API-funktion för att se svars-data och struktur
 • Tillgängligt i Postman

Exempelsvar:

{
  "companyId": "5562121212",
  "timestamp": 1565481600,
  "companyName": "Company AB",
  "countryCode": "SE",
  "latestChangeDate": "20190808",
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "Group structure exists"
  },
  "groupCompanies": [
    {
      "companyId": "5562121213",
      "companyName": "Company 2 AB",
      "motherCompanyId": "5562121212",
      "ownedPercentage": 100,
      "countryCode": "SE",
      "companyLevel": 1
    },
    {
      "companyId": "5562121214",
      "companyName": "Company 3 AB",
      "motherCompanyId": "5562121212",
      "ownedPercentage": 100,
      "countryCode": "SE",
      "companyLevel": 1
    }
  ]
}

Redo att optimera din process?