Koncernträd

Koncernträd

Koncernträd visar alla bolag som ingår i en koncern och dess ägarförhållanden.

Koncernträd

Tjänsten Koncernträd visar bolagsstrukturen för de bolag som ingår i en koncern och dess ägarförhållanden. Den visar även moderbolag och dotterbolag samt hur många procent bolagen äger i varandra.

Att kontrollera ägarförhållanden är en del av Kundkännedomsprocessen kallad KYC och är obligatorisk, precis som kravet att kontrollera kunden mot PEP- och Sanktionslistor och att kontrollera om ett företag har någon Verklig Huvudman.

Company Group Structure

Några vanliga användningsområden

 • Känn din kund (KYC)
 • Motverka penningtvätt (AML)
 • Regelefterlevnad.

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company id

N/A

Company name

N/A

Country

N/A

Group companies

N/A

Change date

N/A

Example response:

{
  "companyId": "5562121212",
  "timestamp": 1565481600,
  "companyName": "Company AB",
  "countryCode": "SE",
  "latestChangeDate": "20190808",
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "Group structure exists"
  },
  "groupCompanies": [
    {
      "companyId": "5562121213",
      "companyName": "Company 2 AB",
      "motherCompanyId": "5562121212",
      "ownedPercentage": 100,
      "countryCode": "SE",
      "companyLevel": 1
    },
    {
      "companyId": "5562121214",
      "companyName": "Company 3 AB",
      "motherCompanyId": "5562121212",
      "ownedPercentage": 100,
      "countryCode": "SE",
      "companyLevel": 1
    }
  ]
}

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vill du veta mer?