Global Politiskt Exponerad Person (PEP)

Global Politiskt Exponerad Person (PEP)

Kontrollera globala PEP-listor för att förbättra dina AML- och KYC-processer

 • Minska risken för penningtvätt och säkerställ regelefterlevnad
 • Stärk dina KYC-kontroller och riskbedömningar med global PEP data
 • Undvik onödig risk för mänskliga fel med hjälp av API och webhook
global pep

Användningsområden

Använd vår tjänst för Global PEP för att hämta, verifiera och bevaka viktig kundkännedomsdata.
Global PEP api

AML Compliance

Genomför globala KYC-kontroller med uppdaterad PEP- & RCA-data, och säkerställ regelefterlevnad.

Automatisera din PEP-process och sov tryggt med vetskapen att din data är korrekt.

Global PEP list check

Riskbedömning

Spara tid och pengar i din due diligence-process och säkerställ att din affärsrelation är riskfri.

Inga fler tidskrävande manuella uppslag eller risk för mänskliga fel med hjälp av API och webhooks!

Global PEP politically exposed person

Customer onboarding

Fråga inte dina prospekt om de är PEP eller inte när de ska bli kunder!

Använd våra tjänster för att automatisera datainsamling, bevaka förändringar och förbättra dina kundresor.

Tillgänglighet

Global PEP- & RCA-data finns tillgängligt i följande av Roarings produkter:

Tekniska detaljer

Global PEP- & RCA-information genom utvecklarvänligt API och webhook

Tjänsten visar om en person är en så kallad politiskt exponerad person (PEP), släkting eller nära medarbetare (RCA) till en PEP. Vi erbjuder verifiering mot den mest omfattande och uppdaterade PEP-listan i världen.

Politiskt exponerade personer (PEP) betraktas ofta som "högriskpersoner" av finansinstitut på grund av deras potential att utsättas för mutor och korruptionsförsök. Finansinstitut är inte förbjudna att öppna konton för personer som återfinns på PEP-listor. Penningtvättslagen har dock strikta regler och processkrav på finansinstitut för att upptäcka och notera PEP-status på grund av de risker som finns.

Roaring ger tillgång i realtid till PEP- och RCA-data på nordisk eller global nivå. Våra tjänster gör det möjligt för dig att införliva PEP-data i ditt eget processflöde och ger ett robust och effektivt sätt att minska den initiala risken, samtidigt som du säkerställer regelefterlevnad.

Testa gratis i vår sandboxmiljö! Där får du tillgång till:

 • Dokumentation, guider & support
 • Test-objekt för varje API
 • Testa-API-funktion för att se svars-data och struktur
 • Tillgängligt i Postman

Exempel på svar:

{
 "records": [
  {
   "active": true,
   "birthDetails": {
    "date": "1950-05-17",
    "place": "Tokyo,Japan"
   },
   "changeDate": "2021-10-10",
   "countryDetails": [
    {
     "code": "JAP",
     "connectionType": "Citizenship"
    },
    {
     "code": "JAP",
     "connectionType": "Resident of"
    },
    {
     "code": "JAP",
     "connectionType": "Jurisdiction"
    }
   ],
   "descriptions": [
    {
     "level1": 1
    }
   ],
   "gender": "Male",
   "images": [
    {
     "imageUrl": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
    }
   ],
   "names": [
    {
     "firstName": "Yoshiaki",
     "originalScriptName": "org.apache.spark.sql.catalyst.expressions.UnsafeArrayData@808a5e18",
     "surName": "Murasaki",
     "type": {
      "code": 1,
      "text": "primary"
     }
    }
   ],
   "pepId": "012345",
   "profileNote": "ASSOCIATED ENTITIES INFORMATION: Land Improvement Association",
   "relations": [
    {
     "code": 1,
     "exRelation": false,
     "id": "500001",
     "text": "Wife"
    },
    {
     "code": 5,
     "exRelation": false,
     "id": "500000",
     "text": "Son"
    }
   ],
   "roles": [
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, Liberal Democratic Party (LDP), Wakayama Constituency No. 3",
     "type": "primary"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Secretary General, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "other"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, General Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "fromDate": "2009-10-06",
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Election Strategy Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "fromDate": "2009-10-06",
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Acting Secretary General, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, General Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "toDate": "2008-08-01",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 4,
      "text": "Senior Civil Servants-National Government"
     },
     "title": "Parliamentary Vice Minister of Transport",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 2,
      "text": "National Government Ministers"
     },
     "title": "Minister of Transport",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Director General, Election Bureau, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "fromDate": "2008-08-01",
     "occupation": {
      "code": 2,
      "text": "National Government Ministers"
     },
     "title": "Minister of Economy, Trade and Industry",
     "toDate": "2009-09-16",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 2,
      "text": "National Government Ministers"
     },
     "title": "Minister of Economy, Trade and Industry",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Executive Acting Chairman, General Council, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 4,
      "text": "Senior Civil Servants-National Government"
     },
     "title": "Parliamentary Vice Minister of Transport",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, Conservative Party (CP), Wakayama Constituency No. 3",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, Japan Renewal Party (JRP), Wakayama Constituency No. 2",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, Liberal Democratic Party (LDP), Wakayama Constituency No. 2",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, New Conservative Party (NCP), Wakayama Constituency No. 3",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 3,
      "text": "Members of the National Legislature"
     },
     "title": "Member, House of Representatives, New Frontier Party (NFP), Wakayama Constituency No. 3",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 12,
      "text": "State Agency Officials"
     },
     "title": "Director General, Hokkaido Development Agency",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Diet Affairs Committee, Conservative Party (CP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Diet Affairs Committee, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Diet Affairs Committee, Liberal Democratic Party (LDP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Election Strategy Committee, Conservative Party (CP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Election Strategy Committee, New Conservative Party (CP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Chairman, Election Strategy Committee, New Frontier Party (NFP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Secretary General, Conservative Party (CP)",
     "type": "previous"
    },
    {
     "occupation": {
      "code": 16,
      "text": "Political Party Officials"
     },
     "title": "Secretary General, New Conservative Party (NCP)",
     "type": "previous"
    }
   ]
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Redo att optimera din KYC-process?