Global Politiskt Exponerad Person (PEP)NYHET 

Global Politiskt Exponerad Person (PEP)

En global tjänst med PEP & RCA data

Global PEP - Politiskt Exponerad Person

Denna tjänst visar om en individ är en så kallad Politiskt Exponerad Person (PEP), släkting eller nära associerad (RCA) till en PEP globalt. Vi erbjuder verifiering mot den mest omfattande och uppdaterade globala PEP-listan, vilket gör att KYC- och AML-processer kan genomföras på internationell nivå.

Kontroller av PEP-status är en del av KYC-processen och obligatorisk att utföra innan man inleder en affärsrelation, om ditt företag omfattas av Penningtvättslagen. Andra KYC-kontroller inkluderar sanktionslistor och verkliga huvudmän för att nämna några.

Vårt utvecklarvänliga REST API integreras enkelt i din process eller system, vilket gör globala PEP-kontroller automatiserade och effektiva. Prova API:et i vår sandbox-miljö genom att skapa ett konto här.

PEP

Vanliga användningsområden:

 • AML Compliance
 • KYC (Know Your Customer)
 • Verifiering av kundinformation

Content

Global

Birth Date

Change Date

Gender

Name

PEP Status

RCA & Relations

Roles

Country

Address

Sources

“Med Roarings API-tjänster kan vi hämta all information som behövs i bakgrunden, vilket möjliggör kontroller baserade på realtids-data om kunder.”

Amalia Lundin Product Owner | PE Accounting

Mer om PEP

En PEP (Politiskt Exponerad Person) anses vara en person som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i ett land, såsom stats- eller regeringschef, minister eller domare i Högsta domstolen. Som PEP räknas dessutom en person som har eller har haft en funktion i ledningen av en internationell organisation. Ett företag ska vidta de riskbaserade åtgärder som behövs för att avgöra om en kund är att betrakta som en person i en politiskt utsatt position. Om ditt företag omfattas av Penningtvättslagen ska du alltid verifiera om kunden är en PEP eller RCA när du ingår en affärsrelation.

När en person på en politiskt utsatt position har upphört att utöva sina uppgifter ska de skärpta åtgärderna tillämpas i minst 18 månader och tills personen inte längre anses utgöra en risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bestämmelserna om personer i politiskt utsatt ställning ska även gälla familjemedlemmar och affärsrelationer/kollegor (RCA) till personer i utsatt ställning.

PEP

Exempel på respons:

{
 "records": [
  {
   "active": true,
   "birthDetails": {
    "date": "1929-08-18",
    "place": "Stockholm,Sweden"
   },
   "changeDate": "2021-10-10",
   "countryDetails": [
    {
     "code": "SWED",
     "connectionType": "Citizenship"
    },
    {
     "code": "SWED",
     "connectionType": "Resident of"
    },
    {
     "code": "SWED",
     "connectionType": "Jurisdiction"
    }
   ],
   "descriptions": [
    {
     "level1": 1
    }
   ],
   "gender": "Female",
   "images": [
    {
     "imageUrl": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
    }
   ],
   "names": [
    {
     "firstName": "Karin",
     "middleName": "Margareta",
     "surName": "Bananberg",
     "type": {
      "code": 1,
      "text": "primary"
     }
    },
    {
     "firstName": "Carin",
     "surName": "Bananberg",
     "type": {
      "code": 1,
      "text": "aka"
     }
    },
    {
     "firstName": "Karin",
     "middleName": "Margaretha",
     "surName": "Bananberg",
     "type": {
      "code": 10,
      "text": "variation"
     }
    }
   ],
   "pepId": "654321",
   "profileNote": "ASSOCIATED ENTITIES INFORMATION: Sveriges Försvarsmakt",
   "relations": [
    {
     "code": 9,
     "exRelation": false,
     "id": "55000",
     "text": "Partner"
    },
    {
     "code": 1,
     "exRelation": false,
     "id": "55002",
     "text": "Daughter-in-law"
    },
    {
     "code": 1,
     "exRelation": true,
     "id": "55003",
     "text": "Son"
    }
   ],
   "roles": [
    {
     "fromDate": "2017-04-27",
     "occupation": {
      "code": 11,
      "text": "High officers"
     },
     "title": "Rear Admiral",
     "type": "primary"
    }
   ],
   "sources": [
    {
     "source": "Svenska Dagbladet, 6-Apr-2005, on Factiva.com (https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg)"
    },
    {
     "source": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
    }
   ]
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

{"message":"För utvecklare!"}

Prova API:et i vår sandboxmiljö. Det är gratis!

Docs: app.roaring.io/developer/apis

Vill du veta mer?