Population Register

Folkbokföringsuppgifter

Tjänsten ger dig tillgång aktuella personuppgifter om alla folkbokförda personer i Sverige och Norge. Här finns information om aktuella namn- och adressuppgifter, relationer, kön samt om en person är avliden.

Innehåll Sverige

Aktuella uppgifter
 • Personnummer: 19010101-1234
 • Status: Avliden, utvandrad, sekretesskyddad
 • Samordningsnummer: För personer som inte är folkbokförda i Sverige
 • Fullständigt namn: Förnamn, Tilltalsnamn och efternamn
 • Folkbokföringsadress: Storgatan 23, 112 34 Storstaden
 • Särskild postadress: Annan adress än den jag är folkbokförd på.
 • C/o adress:
 • Geografiska koder: Distrikt. Län, Kommun och Församlingskoder
 • Kön: Anger vilket kön personen har
Information till organisationer med särskilt tillstånd
 • Medborgarskap: Anger vilket medborgarskap personen har.
 • Relationer: Relationer om make/maka/partner eller vårdnadshavare.
 • Födelsehemort, inkomst och fastighetsinnehav

För utvecklare

API namn: Person

Endpoint: /personfull

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel respons:

{
 "posts": [
  {
   "nationalRegistryChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "personalNumber": "193701308888",
   "hasHistory": true,
   "secrecyChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "secrecyMarked": false,
   "details": [
    {
     "dateFrom": "2010-02-02T00:00",
     "dateTo": "9999-12-31T00:00",
     "notificationName": "Efternamn3542, Christina Birgitta",
     "firstName": "Christina Birgitta Ulrika",
     "givenName": 20,
     "middleName": "Thomeaus",
     "surName": "Efternamn3542",
     "gender": "F",
     "birthDate": "1937-01-30T00:00"
    }
   ],
   "address": {
    "nationalRegistrationAddress": [
     {
      "dateFrom": "2015-12-18T00:00",
      "dateTo": "9999-12-31T00:00",
      "registrationDate": "2003-01-01T00:00",
      "deliveryAddress2": "Gatan142 8",
      "postalNumber": "11146",
      "city": "STOCKHOLM",
      "districtCode": "215025",
      "communeCode": "80",
      "countyCode": "01"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

Innehåll Norge

Aktuella uppgifter
 • Personnummer: 31120000767
 • Status: Avliden, utvandrad, sekretesskyddad
 • Kyrkotillhörighet
 • Skoldistrikt
 • Samordningsnummer: För personer som inte är folkbokförda i Sverige
 • Fullständigt namn: Förnamn, Tilltalsnamn och efternamn
 • Folkbokföringsadress: Storgatan 23, 112 34 Storstaden
 • Särskild postadress: Annan adress än den jag är folkbokförd på.
 • C/o adress:
 • Geografiska koder: Distrikt. Län, Kommun och Församlingskoder
 • Kön: Anger vilket kön personen har
Information till organisationer med särskilt tillstånd
 • Medborgarskap: Anger vilket medborgarskap personen har.
 • Relationer: Relationer om make/maka/partner eller vårdnadshavare.
 • Födelsehemort, inkomst och fastighetsinnehav

För utvecklare

API namn: Person (Norge)

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Exempel respons för en norsk person:

{
{
 "posts": [
  {
   "actualPersonalNumber": true,
   "personalNumber": "20119800324",
   "status": {
    "code": 1,
    "formatted": "Resident"
   },
   "hasHistory": false,
   "secrecyMarked": false,
   "details": [
    {
     "birthDate": "1998-11-20",
     "firstName": "STIAN",
     "surName": "KAVLI",
     "middleName": "FOS",
     "fullName": "KAVLI STIAN FOS",
     "gender": "M"
    }
   ],
   "address": {
    "nationalRegistrationAddress": [
     {
      "registrationDate": "2000-02-25",
      "deliveryAddress1": "ETTERSTAD",
      "postalNumber": "0603",
      "city": "OSLO",
      "communeCode": "0018",
      "communeName": "REFKOM1",
      "addressType": {
       "code": 1,
       "formatted": "Property",
       "property": {
        "holdingNumber": "00018",
        "subHoldingNumber": "0018"
       }
      },
      "moveToDate": "2000-02-25"
     }
    ],
    "specialAddresses": [
     {
      "code": 0,
      "formatted": "Ordinary resident"
     }
    ]
   },
   "citizenship": [
    {
     "code": "000",
     "country": "NORSK"
    }
   ]
  }
 ],
 "source": "Det Sentrale Folkeregister (DSF)"
}