Population Register

Folkbokf√∂ringsregistret ūüáłūüá™ ūüá≥ūüáī

Folkbokföring

Folkbokföringsregistret

Information om alla personer som är folkbokförda i Sverige och Norge

Folkbokföringsregistret

Tjänsten Folkbokföringsregistret ger dig tillgång aktuella personuppgifter om alla folkbokförda personer i Sverige och Norge. Här finns information om aktuella namn- och adressuppgifter, relationer, kön samt om en person är avliden.

Innehåll

Aktuella uppgifter
 • Personnummer:¬†19010101-1234
 • Status: Avliden, utvandrad, sekretesskyddad
 • Samordningsnummer: F√∂r personer som inte √§r folkbokf√∂rda i Sverige
 • Fullst√§ndigt namn:¬†F√∂rnamn, Tilltalsnamn och efternamn
 • Folkbokf√∂ringsadress: Storgatan 23, 112 34 Storstaden
 • S√§rskild postadress: Annan adress √§n den jag √§r folkbokf√∂rd p√•.
 • C/o adress:
 • Geografiska koder: Distrikt. L√§n, Kommun och F√∂rsamlingskoder
 • K√∂n:¬†Anger vilket k√∂n personen har

Information till organisationer med särskilt tillstånd
 • Medborgarskap: Anger vilket medborgarskap personen har.
 • Relationer: Relationer om make/maka/partner eller v√•rdnadshavare.
 • F√∂delsehemort, inkomst och fastighetsinnehav

Se vilken personinformation ni kan få tillgång till.

Aktuella uppgifter
 • Personnummer:¬†31120000767
 • Status: Avliden, utvandrad, sekretesskyddad
 • Kyrkotillh√∂righet
 • Skoldistrikt
 • Samordningsnummer: F√∂r personer som inte √§r folkbokf√∂rda i Sverige
 • Fullst√§ndigt namn:¬†F√∂rnamn, Tilltalsnamn och efternamn
 • Folkbokf√∂ringsadress: Storgatan 23, 112 34 Storstaden
 • S√§rskild postadress: Annan adress √§n den jag √§r folkbokf√∂rd p√•.
 • C/o adress:
 • Geografiska koder: Distrikt. L√§n, Kommun och F√∂rsamlingskoder
 • K√∂n:¬†Anger vilket k√∂n personen har

Information till organisationer med särskilt tillstånd
 • Medborgarskap: Anger vilket medborgarskap personen har.
 • Relationer: Relationer om make/maka/partner eller v√•rdnadshavare.
 • F√∂delsehemort, inkomst och fastighetsinnehav

Några vanliga användningsområden

 • Kundregistrering
 • Verifiering av personuppgifter
 • Uppdatering av kunduppgifter
Tillgängligt via

Roaring Web Icon Roaring Web

Roaring API Icon Roaring API

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

För utvecklare

Dokumentation: docs.roaring.io

Har du redan konto? Logga in

Exempel respons svensk person

{
 "posts": [
  {
   "nationalRegistryChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "personalNumber": "193701308888",
   "hasHistory": true,
   "secrecyChangeDate": "2010-02-02T00:00",
   "secrecyMarked": false,
   "details": [
    {
     "dateFrom": "2010-02-02T00:00",
     "dateTo": "9999-12-31T00:00",
     "notificationName": "Efternamn3542, Christina Birgitta",
     "firstName": "Christina Birgitta Ulrika",
     "givenName": 20,
     "middleName": "Thomeaus",
     "surName": "Efternamn3542",
     "gender": "F",
     "birthDate": "1937-01-30T00:00"
    }
   ],
   "address": {
    "nationalRegistrationAddress": [
     {
      "dateFrom": "2015-12-18T00:00",
      "dateTo": "9999-12-31T00:00",
      "registrationDate": "2003-01-01T00:00",
      "deliveryAddress2": "Gatan142 8",
      "postalNumber": "11146",
      "city": "STOCKHOLM",
      "districtCode": "215025",
      "communeCode": "80",
      "countyCode": "01"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}