Firmatecknare

Firmatecknare

Kontrollera och verifiera firmatecknarrätt eller skapa 100% digitala processer med giltiga firmatecknarkombinationer.

Signing Combinations Icon

Firmatecknarkombinationer

Tjänsten Firmatecknarkombinationer ger svar på vilka kombinationer av personer som var för sig eller i kombination har rätt att teckna firman.

Informationen kan användas för att automatisera kontrollen av rätt att teckna en firma vid en given tidpunkt. Exempel på användningsområden är vid signering av avtal, skapande av konton, fullmaktsprocesser eller automatiserade kundregistreringar. Framförallt möjliggör tjänsten en 100% digital onboarding av företagskunder där avtal med firmatecknare eller fullmakt från firmatecknare krävs.

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

dansk flagga Danmark

finsk flagga Finland

Några vanliga användningsområden

 • Digitalisering av onboarding för företagskunder.
 • Automatisering av avtalssignering.
 • Automatisering av fullmaktsprocesser.

Content - signing combinations

Company ID

Name

Social security number

Home address

Birth date

Role

Signing combinations

Change date

Signing combinations SE

Firmateckning i olika kombinationer

Med vårt API kontrollerar du enkelt vilka kombinationer av firmatecknare som är giltiga för ett företag. Du kan även presentera dem för en slutanvändare, exempelvis vid ett köp eller avtalssignering i ett digitalt flöde. Om en kontroll mot folkbokföringsregistret och validering med BankID har skett innan, kan exempelvis giltiga kombinationer för den specifika personen och företaget visas.

Personer utan behörighet att teckna firman, kan begära fullmakt eller godkännande via de giltiga kombinationerna och en e-signeringslösning.

Detta möjliggör automatisering av en rad olika processer som kräver firmatecknare eller godkännande från en firmatecknare.

“I samarbete med Roaring har vi vidareutvecklat och förfinat så att signeringsproceduren och kundkännedomen blivit ännu bättre”

iPeter Ahnell Affärsutveckling | DNB

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Exempel på respons:

{
 "companyId": "5565002465",
 "changeDate": "2018-06-10",
 "coverage": "complete",
 "adminSign": null,
 "combinations": [
  [
   {
    "name": "Efternamn2609, Helga Viktoria",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 5,
      "roleName": "Ledamot"
     }
    ],
    "personalNumber": "192907304766",
    "anomalies": null
   }
  ],
  [
   {
    "name": "Efternamn2401, Petra",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 10,
      "roleName": "Suppleant"
     }
    ],
    "personalNumber": "196805029268",
    "anomalies": null
   }
  ]
 ]
}

Firmateckning Text

Ska du göra manuella kontroller av firmatecknartexten? Denna tjänst innehåller den kompletta texten från Bolagsverket om vem som tecknar firma i ett bolag.

Du får information om det är en eller flera personer som tillsammans som tecknar firma. I avtal är det ofta viktigt att en behörig firmatecknare signerar.

Innehåll
 • Förändringsdatum: 2018-03-10
 • Organisationsnummer: 556562-8972
 • Firmatecknartext: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas ensam av Svensson Patrik Johan.

Content - firmateckning text

Company ID

Signatory text

Change date

Vill du veta mer?