Firmatecknare

Kontrollera vilka som får teckna för en firma

För att ett avtal ska vara juridiskt hållbart ska det vara en behörig firmatecknare som signerar avtalet. Att se vilka som får teckna en firma är ofta komplext då det kan förekomma ett nästan oändligt antal kombinationer av firmatecknare. Vi erbjuder 3 olika tjänster för att kontrollera vilka personer och konstellationer som får teckna för en firma.

För att skapa enkla registreringsflöden och onboarding-processer för företagskunder använder våra kunder dessa APIer i kombination med flera av våra andra APIer.

Läs ett Use-case här

Firmatecknarkombinationer

Tjänsten Firmatecknarkombinationer ger svar på vilka kombinationer av personer som var för sig eller i kombination har rätt att teckna firman.

Tjänsten används för att automatisera kontrollen av att rätt personer har rätt att teckna en firma vid en given tidpunkt. Exempel på användningsområden är vid signering av avtal, skapande av konton eller automatiserade kundregistreringar.

Tjänsten finns tillgänglig för Svenska och Norska företag.

Exempel

Ett företags styrelse består av tre personer som får teckna för firman i tre olika konstellationer. Då presenterar vi det enligt följande modell.

Firman tecknas ensam av

 

 

 

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av

Innehåll

I svaret ingår nedanstående information om varje person:

 • Förnamn, Efternamn
 • Personnummer
 • Roll

För utvecklare

API namn: SigningCombinations

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige & Norge

Exempel på respons:

{
 "companyId": "5565002465",
 "changeDate": "2018-06-10",
 "coverage": "complete",
 "adminSign": null,
 "combinations": [
  [
   {
    "name": "Efternamn2609, Helga Viktoria",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 5,
      "roleName": "Ledamot"
     }
    ],
    "personalNumber": "192907304766",
    "anomalies": null
   }
  ],
  [
   {
    "name": "Efternamn2401, Petra",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 10,
      "roleName": "Suppleant"
     }
    ],
    "personalNumber": "196805029268",
    "anomalies": null
   }
  ]
 ]
}

Firmatecknarrätt

Firmatecknarrätt ger automatiskt svar på om en person har rätt att själv teckna firma.

Används för att automatisera kundregistrering och kontrollera att man ingår bindande avtal med korrekt firmatecknare.  Förenklar möjlighet att ingå  B2B-tjänster via Internet och mobil.

Svar på om en person får teckna firma själv, i förening med andra eller inte alls. Kontrollen svarar endast SANT om personen ensam får teckna firma.

Innehåll

Information om firmatecknarkontroll
 • Kontroll av att personen har rätt att teckna firman

För utvecklare

API namn: RightToSign

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel responser:

{
  "companyId": "5565002000",
  "changeDate": "2018-01-10",
  "personalNumber": "193701308888",
  "individualSigningRight": true,
  "signingRightDescription": "Person has individual signing rights"
}
{
  "companyId": "5565002001",
  "changeDate": "2018-01-10",
  "personalNumber": "192907304766",
  "individualSigningRight": false,
  "signingRightDescription": "Person has the right to sign in conjunction with others"
}

Firmateckning Text

Innehåller den kompletta texten från Bolagsverket om vem som tecknar firma i ett bolag.

Du får information om det är en eller flera personer som tillsammans som tecknar firma. I avtal är det ofta viktigt att en behörig firmatecknare signerar.

Innehåll

 • Förändringsdatum: 2018-03-10
 • Organisationsnummer: 556562-8972
 • Firmatecknartext: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas ensam av Svensson Patrik Johan

För utvecklare

API namn: Signatory

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel respons:

{
 "changeDate": "2016-12-10",
 "companyId": "5565002000",
 "companySignatory": "Firman tecknas av styrelsen"
}

Kort om firmateckning

Här beskrivs några av termerna kring firmateckning.

Firman tecknas av styrelsen

Hela styrelsen (alla styrelseledamöter), har alltid rätt att tillsammans företräda aktiebolaget som firmatecknare. Då står det att “firman tecknas av styrelsen”. Det betyder alltså att alla styrelseledamöter ska skriva under.

Verkställande direktörens rätt att skriva under

Om företaget har en verkställande direktör får den personen rätt att skriva under i företagets namn beträffande uppgifter som personen ska sköta i den löpande förvaltningen.

En suppleant kan ersätta en ordinarie ledamot

En styrelsesuppleant kan ersätta en ordinarie styrelseledamot och skriva under i dennes ställe om ledamoten exempelvis avgår, entledigas, avlider, förlorar sin behörighet eller vid sjukdom och annan frånvaro.

Särskilda firmatecknare

Styrelsen kan också utse en eller flera personer att enskilt (var för sig) eller tillsammans teckna firman. Det kan vara personer i eller utanför styrelsen. Dessa personer kallas för särskilda firmatecknare.