Firmatecknare ūüáłūüá™

Folkbokföring

Firmatecknare

Kontrollera att en person har Firmatecknarrätt i ett företag

Firmatecknare

Kontrollera vilka som får teckna för en firma

För att ett avtal ska vara juridiskt hållbart ska det vara en behörig firmatecknare som signerar avtalet. Att se vilka som får teckna en firma är ofta komplext då det kan förekomma ett nästan oändligt antal kombinationer av firmatecknare.

Vi erbjuder 3 olika tjänster för att kontrollera vilka personer och konstellationer som får teckna för en firma.

Firmatecknarkombinationer

Tjänsten Firmatecknarkombinationer ger svar på vilka kombinationer av personer som var för sig eller i kombination har rätt att teckna firman.

Tjänsten används för att automatisera kontrollen av att rätt personer har rätt att teckna en firma vid en given tidpunkt. Exempel på användningsområden är vid signering av avtal, skapande av konton eller automatiserade kundregistreringar.

Tjänsten finns tillgänglig för Svenska och Norska företag.

I svaret ingår nedanstående information om varje person:
 • F√∂rnamn, Efternamn
 • Personnummer
 • Roll
Ikon för firmatecknarkombinationer

Några vanliga användningsområden

 • Digitalisera onboarding f√∂r f√∂retagskunder.
 • Automatisera avtalssignering.
 • Digitalisera kundregistreringar f√∂r f√∂retag.

Exempel

Företagets styrelse består av tre personer som får signere i tre olika konstellationer. Vi presenterar dem på det här sättet.

Företaget tecknas enskilt av Mars Matsson, VD

 

 

 

Firman tecknas gemensamt av hela styrelsen

Företaget tecknas av två ledamöter i förening

Ikon för rätt att teckna firma

Några vanliga användningsområden

 • Digitalisera onboarding f√∂r enskilda firmatecknare.
 • Automatisera avtalssignering f√∂r enskilda firmatecknare.
 • Digitalisera kundregistreringar f√∂r f√∂retag.

Firmatecknarrätt

Tjänsten Firmatecknarrätt ger automatiskt svar på om en person har rätt att själv teckna firma.

Används för att automatisera kundregistrering och kontrollera att man ingår bindande avtal med korrekt firmatecknare.  Förenklar möjlighet att ingå  B2B-tjänster via Internet och mobil.

Svar på om en person får teckna firma själv, i förening med andra eller inte alls. Kontrollen svarar endast SANT om personen ensam får teckna firma.

Information om firmatecknarkontroll
 • Kontroll av att personen har r√§tt att teckna firman

Tjänsten finns tillgänglig för Svenska företag.

Firmateckning Text

Innehåller den kompletta texten från Bolagsverket om vem som tecknar firma i ett bolag.

Du får information om det är en eller flera personer som tillsammans som tecknar firma. I avtal är det ofta viktigt att en behörig firmatecknare signerar.

Innehåll
 • F√∂r√§ndringsdatum: 2018-03-10
 • Organisationsnummer: 556562-8972
 • Firmatecknartext: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas ensam av Svensson Patrik Johan

Tjänsten finns tillgänglig för Svenska företag.

Ikon för firmatecknare

Några vanliga användningsområden

 • Manuell kontroll av firmateckningsr√§tt

Kort om firmateckning

Här beskrivs några av termerna kring firmateckning.

Firman tecknas av styrelsen

Hela styrelsen (alla styrelseledam√∂ter), har¬†alltid¬†r√§tt att tillsammans f√∂retr√§da aktiebolaget som firmatecknare. D√• st√•r det att ‚Äúfirman¬†tecknas av styrelsen‚ÄĚ. Det betyder allts√• att alla styrelseledam√∂ter ska skriva under.

Verkställande direktörens rätt att skriva under

Om företaget har en verkställande direktör får den personen rätt att skriva under i företagets namn beträffande uppgifter som personen ska sköta i den löpande förvaltningen.

En suppleant kan ersätta en ordinarie ledamot

En styrelsesuppleant kan ersätta en ordinarie styrelseledamot och skriva under i dennes ställe om ledamoten exempelvis avgår, entledigas, avlider, förlorar sin behörighet eller vid sjukdom och annan frånvaro.

Särskilda firmatecknare

Styrelsen kan också utse en eller flera personer att enskilt (var för sig) eller tillsammans teckna firman. Det kan vara personer i eller utanför styrelsen. Dessa personer kallas för särskilda firmatecknare.

Tillgängligt via

Roaring Web Icon Roaring Web

Roaring API Icon Roaring API

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

För utvecklare

Dokumentation: docs.roaring.io

Har du redan ett konto? Logga in

Exempel på respons från Firmatecknarkombinationer:

{
 "companyId": "5565002465",
 "changeDate": "2018-06-10",
 "coverage": "complete",
 "adminSign": null,
 "combinations": [
  [
   {
    "name": "Efternamn2609, Helga Viktoria",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 5,
      "roleName": "Ledamot"
     }
    ],
    "personalNumber": "192907304766",
    "anomalies": null
   }
  ],
  [
   {
    "name": "Efternamn2401, Petra",
    "positions": [
     {
      "roleCode": 10,
      "roleName": "Suppleant"
     }
    ],
    "personalNumber": "196805029268",
    "anomalies": null
   }
  ]
 ]
}