Financial Information

Finansiell Information

Innehåller bokslutsinformation och ekonomiska nyckeltal så att du får en god bild över bolagets ekonomiska ställning. Används ofta för att ta beslut om man vill inleda en affärsrelation med en kund eller leverantör.

Innehåll

Ekonomiska termer som ingår i svaret
 • Organisationsnummer
 • Förändringsdatum
 • Aktiekapital
 • Antal anställda
 • Antal Anställda Intervall:
 • Antal Anställda Kontor:
 • Total Försäljning:
 • Total Försäljning Intervall:
 • Omsättning per anställd (KSEK)
 • Rörelseresultat:
 • Resultat efter finansiella poster:
 • Årets resultat:
 • Summa eget kapital:
 • Summa tillgångar:
 • Kassa och bank:
 • Soliditet (%)
 • Kassalikviditet (%)
 • Nettomarginal (%)

För utvecklare

API namn: Economy

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel respons:

{
 "companyId": "5565002000",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "bsShareCapital": "100",
 "nbrOfEmployees": "0",
 "nbrOfEmployeesInterval": "0 anställda",
 "nbrOfEmployeesOfficeInterval": "Okänt antal kontorsanställda",
 "netTurnover": "0",
 "turnoverPerEmployee": "0",
 "plOperatingProfit": "-7",
 "plProfitLossAfterFinItems": "-7",
 "plNetIncome": "-7",
 "bsTotalEquity": "121",
 "bsTotalAssets": "127",
 "bsCashAndBankBalances": "41",
 "kpiSolidityPercent": "95.3",
 "kpiQuickRatioPercent": "2116.7",
 "kpiNetMarginPercent": "0"
}