Finansiell Information + historikNY VERSION! 

Finansiell information

Använd bokslut, nyckeltal och historik för att förbättra dina affärsprocesser

 • Fatta klokare beslut med en komplett finansiell överblick
 • Förbättra dina riskprocesser med finansiell information
 • Djupdyk i ekonomisk information som en del av due diligence
finansiell information

Användningsområden

Använd våra tjänster som är fyllda med finansiell information för att djupdyka i dina kunders, leverantörers och partners finansiella status.
financial information api data

Due Diligence

Alla finansiella data du behöver, på ett och samma ställe.


Djupdyk i ett företags finansiella information för att undvika risker och se till att er relation är solid på lång sikt.

financial information api

Kundresor

Ge dina potentiella kunder en smidig onboarding-process där compliance och due diligence sker bakom kulisserna.

Håll öppet dygnet runt med hjälp av API:er och automatisering.

financial information api 2

Compliance & Risk

Minimera risken för bedrägerier samtidigt som du säkerställer regelefterlevnad.

Våra tjänster för finansiell information möjliggör en mer omfattande compliance- och riskbedömningsprocess.

Tillgänglighet

Finansiell information är tillgängligt i följande av Roarings produkter:

Tekniska detaljer

Finansiell information genom API, web app eller webhook

Vi erbjuder två olika tjänster för Finansiell Information. En med de viktigaste nyckeltalen från senaste bokslutet och en version med all bokslutsinformation från de senaste fem åren. Tjänsten låter er få en god bild över bolagets ekonomiska ställning och används ofta för att ta beslut när man vill inleda en affärsrelation med en kund, partner eller leverantör.

Analys av kunder, partners eller leverantörer kan vara avgörande för att skapa långsiktigt hållbara affärer tillsammans. Din egen verksamhet är beroende av dessa företags ekonomiska ställning och nyckeltal för att avgöra betalningsförmåga, stabilitet och priseffektivitet. Kanske som allra viktigast blir det när nya avtal ska träffas eller affärsrelationer inledas, där en analys av finansiell information kan bidra till att begränsa risk med affären. Därför är finansiell information perfekt att ha med i en kundregistreringsprocess (customer onboarding) som gör det smidigt för er att göra en bedömning, samt för kunden, leverantören eller partnern att slutföra avtalet. Med Roaring kan ni integrera detta i era befintliga system utan manuell hantering!

Exempel på information som ges i svaret:

 • Organisationsnummer
 • Aktiekapital
 • Antal anställda
 • Omsättning
 • Intäkt per anställd
 • Resultat
 • Totalt kapital
 • Tillgångar
 • Likviditet (%)
 • Nettomarginal (%)
 • Och mycket mer!

Testa gratis i vår sandboxmiljö! Där får du tillgång till:

 • Dokumentation, guider & support
 • Test-objekt för varje API
 • Testa-API-funktion för att se svars-data och struktur
 • Tillgängligt i Postman

Exempelsvar:

{
 "records": [
  {
   "acceptedBankOverdraft": 0,
   "accountantObligation": "YES",
   "accountsType": "K",
   "agreedSeverancePay": 0,
   "bsAccountsPayable": 5854,
   "bsAccountsReceivablesCorporateGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesGroup": 987,
   "bsAccountsReceivablesTrade": 20547,
   "bsCapitalExpensesForResAndDev": 0,
   "bsCashAndBankBalances": 15165,
   "bsEqupimentToolsAndInstallations": 56,
   "bsGoodwill": 15632,
   "bsGroupContribution": 0,
   "bsGroupShares": 0,
   "bsInventories": 16309,
   "bsLandAndBuildings": 0,
   "bsLiabilitiesToCreditInstit": 0,
   "bsLoanOwners": 0,
   "bsLongTermBondLoan": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 33436,
   "bsLongTermLiabilitiesToCreditInstit": 0,
   "bsMachinesInventory": 0,
   "bsMinorityInterests": 0,
   "bsNetIncome": 6580,
   "bsOtherAccountsReceivables": 4489,
   "bsOtherCurrentAssets": 0,
   "bsOtherFinancialAssets": 0,
   "bsOtherIntangibleAssets": 0,
   "bsOtherLongTermLiabilities": 0,
   "bsOtherMaterialDepreciation": 0,
   "bsOtherShareHolderEquity": 20,
   "bsOtherShortTermLiabilities": 33817,
   "bsOtherTangibleAssetsNonDepreciated": 0,
   "bsPatents": 16505,
   "bsPlantAndMachinery": 2612,
   "bsProvisions": 0,
   "bsRetainedEarnings": 6235,
   "bsRevaluationReserve": 0,
   "bsShareCapital": 100,
   "bsSharePremiumReserve": 0,
   "bsShareholderContribution": 0,
   "bsShortTermInvestments": 0,
   "bsShortTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 0,
   "bsSubscribedCapitalUnpaid": 0,
   "bsTotalAccountsReceivable": 26023,
   "bsTotalAssets": 92302,
   "bsTotalCurrentAssets": 57497,
   "bsTotalCurrentLiabilities": 39671,
   "bsTotalDividendsCapacity": 12815,
   "bsTotalEquity": 12935,
   "bsTotalEquityAndLiabilities": 92302,
   "bsTotalFinancialAssets": 0,
   "bsTotalFixedAssets": 34805,
   "bsTotalIntangibleAssets": 32137,
   "bsTotalInventories": 16309,
   "bsTotalLongTermDebts": 33436,
   "bsTotalTangibleAsstes": 2668,
   "bsUntaxedReserves": 6260,
   "bsWorkOnContract": 0,
   "changeDate": "2021-06-15",
   "companyId": "5564835881",
   "conditionalEquity": 0,
   "currency": "SEK",
   "depreciationOfAdministrationCosts": 0,
   "depreciationOfOtherCosts": 0,
   "depreciationOfResearchAndDevelopmentCosts": 0,
   "depreciationOfSaleCosts": 0,
   "depreciationOfSoldGoods": 0,
   "depreciationUnspecifiedCosts": 0,
   "dividend": 0,
   "employeesSalary": 34044,
   "floatingCharge": 6000,
   "fromDate": "2020-01-01",
   "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": 0,
   "kpiAccountsReceivablesTurnoverPercent": 11.76,
   "kpiCapitalTurnoverRatio": 1.89,
   "kpiCurrentLiabilitiesTurnoverPercent": 22.7,
   "kpiDegreeOfDebt": 4.18,
   "kpiDuPontModelPercent": 12.25,
   "kpiEbitda": 27332,
   "kpiEbitdaMarginPercent": 15.64,
   "kpiEquityRatioPercent": 19.3,
   "kpiInventoriesTurnoverPercent": 9.33,
   "kpiOppResultNumberOfEmployees": 120.3,
   "kpiProfitMarginPercent": 6.47,
   "kpiQuickRatioPercent": 103.82,
   "kpiReturnOnCapitalEmployedPercent": 12.25,
   "kpiReturnOnEquityPercent": 63.17,
   "kpiReturnOnWorkingCapitPercent": 21.02,
   "kpiRiskBufferTotalCapitalPercent": 12.18,
   "kpiWorkingCapital": 17826,
   "months": 12,
   "netInterestFinance": 0,
   "notUsedBankOverdraft": 0,
   "numberOfEmployees": 94,
   "numberOfShares": 1000,
   "otherAssetsPledged": 0,
   "otherContingentLiabilities": 0,
   "parentGroupFinancialInformation": "5590705694",
   "payrollOverhead": 14230,
   "plAdminCosts": 0,
   "plChangeInventoryOfWorkInProgress": 0,
   "plCostOfGoodsSold": 0,
   "plDeprAndWriteDowns": -16024,
   "plEbit": 11308,
   "plExternalInterestExpenditures": -53,
   "plExternalInterestIncome": 0,
   "plExtraordinaryIncome": 0,
   "plExtraoridinaryExpenditures": 0,
   "plFinancialInterestGroupIncome": 0,
   "plGoodsForResale": -77669,
   "plGrossProfit": 0,
   "plGroupContribution": 0,
   "plInternalInterestExpenditures": 0,
   "plItemsAffectCompare": 0,
   "plMinorityInterestAndProfit": 0,
   "plNetOperatingIncome": 174745,
   "plNetProfitLoss": 6580,
   "plOtherAppropriations": -2800,
   "plOtherExternalCosts": -20903,
   "plOtherFinancialCosts": 0,
   "plOtherFinancialIncome": 0,
   "plOtherOperatingExpenses": 0,
   "plOtherOperatingIncome": 10,
   "plPersonalCosts": -48841,
   "plProfitGroupAndAssociatedCompanies": 0,
   "plProfitLossAfterFinItems": 11255,
   "plRawMatAndCons": 0,
   "plResearchAndDevCosts": 0,
   "plSales": 174735,
   "plSellingExpenses": 0,
   "plShareholderContribution": 0,
   "plTaxes": -1875,
   "plWorkPerfOwnUseCapital": 0,
   "realEstateMortgage": 0,
   "salaryBoard": 0,
   "tantiemBoard": 0,
   "toDate": "2020-12-31",
   "totalCollateral": 6000,
   "totalContingentLiabilities": 0
  },
  {
   "acceptedBankOverdraft": 0,
   "accountantObligation": "YES",
   "accountsType": "K",
   "agreedSeverancePay": 0,
   "bsAccountsPayable": 9899,
   "bsAccountsReceivablesCorporateGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesTrade": 35892,
   "bsCapitalExpensesForResAndDev": 0,
   "bsCashAndBankBalances": 16214,
   "bsEqupimentToolsAndInstallations": 32,
   "bsGoodwill": 22100,
   "bsGroupContribution": 0,
   "bsGroupShares": 0,
   "bsInventories": 19103,
   "bsLandAndBuildings": 0,
   "bsLiabilitiesToCreditInstit": 0,
   "bsLoanOwners": 0,
   "bsLongTermBondLoan": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 62536,
   "bsLongTermLiabilitiesToCreditInstit": 0,
   "bsMachinesInventory": 0,
   "bsMinorityInterests": 0,
   "bsNetIncome": 598,
   "bsOtherAccountsReceivables": 6043,
   "bsOtherCurrentAssets": 0,
   "bsOtherFinancialAssets": 0,
   "bsOtherIntangibleAssets": 0,
   "bsOtherLongTermLiabilities": 0,
   "bsOtherMaterialDepreciation": 0,
   "bsOtherShareHolderEquity": 20,
   "bsOtherShortTermLiabilities": 32486,
   "bsOtherTangibleAssetsNonDepreciated": 0,
   "bsPatents": 23334,
   "bsPlantAndMachinery": 4030,
   "bsProvisions": 0,
   "bsRetainedEarnings": 5637,
   "bsRevaluationReserve": 0,
   "bsShareCapital": 100,
   "bsSharePremiumReserve": 0,
   "bsShareholderContribution": 0,
   "bsShortTermInvestments": 0,
   "bsShortTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 12012,
   "bsSubscribedCapitalUnpaid": 0,
   "bsTotalAccountsReceivable": 41935,
   "bsTotalAssets": 126748,
   "bsTotalCurrentAssets": 77252,
   "bsTotalCurrentLiabilities": 54397,
   "bsTotalDividendsCapacity": 6235,
   "bsTotalEquity": 6355,
   "bsTotalEquityAndLiabilities": 126748,
   "bsTotalFinancialAssets": 0,
   "bsTotalFixedAssets": 49496,
   "bsTotalIntangibleAssets": 45434,
   "bsTotalInventories": 19103,
   "bsTotalLongTermDebts": 62536,
   "bsTotalTangibleAsstes": 4062,
   "bsUntaxedReserves": 3460,
   "bsWorkOnContract": 0,
   "changeDate": "2020-07-20",
   "companyId": "5564835881",
   "conditionalEquity": 0,
   "currency": "SEK",
   "depreciationOfAdministrationCosts": 0,
   "depreciationOfOtherCosts": 0,
   "depreciationOfResearchAndDevelopmentCosts": 0,
   "depreciationOfSaleCosts": 0,
   "depreciationOfSoldGoods": 0,
   "depreciationUnspecifiedCosts": 0,
   "dividend": 0,
   "employeesSalary": 0,
   "floatingCharge": 6000,
   "fromDate": "2019-01-01",
   "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": 0,
   "kpiAccountsReceivablesTurnoverPercent": 15.47,
   "kpiCapitalTurnoverRatio": 1.83,
   "kpiCurrentLiabilitiesTurnoverPercent": 23.45,
   "kpiDegreeOfDebt": 13,
   "kpiDuPontModelPercent": 9.37,
   "kpiEbitda": 28568,
   "kpiEbitdaMarginPercent": 12.32,
   "kpiEquityRatioPercent": 7.14,
   "kpiInventoriesTurnoverPercent": 8.24,
   "kpiOppResultNumberOfEmployees": 109.97,
   "kpiProfitMarginPercent": 5.12,
   "kpiQuickRatioPercent": 106.9,
   "kpiReturnOnCapitalEmployedPercent": 9.37,
   "kpiReturnOnEquityPercent": 130.91,
   "kpiReturnOnWorkingCapitPercent": 16.65,
   "kpiRiskBufferTotalCapitalPercent": 9.35,
   "kpiWorkingCapital": 22855,
   "months": 12,
   "netInterestFinance": 0,
   "notUsedBankOverdraft": 0,
   "numberOfEmployees": 108,
   "numberOfShares": 1000,
   "otherAssetsPledged": 0,
   "otherContingentLiabilities": 0,
   "payrollOverhead": 0,
   "plAdminCosts": 0,
   "plChangeInventoryOfWorkInProgress": 0,
   "plCostOfGoodsSold": 0,
   "plDeprAndWriteDowns": -16691,
   "plEbit": 11877,
   "plExternalInterestExpenditures": -25,
   "plExternalInterestIncome": 0,
   "plExtraordinaryIncome": 0,
   "plExtraoridinaryExpenditures": 0,
   "plFinancialInterestGroupIncome": 0,
   "plGoodsForResale": -121317,
   "plGrossProfit": 0,
   "plGroupContribution": -11000,
   "plInternalInterestExpenditures": 0,
   "plItemsAffectCompare": 0,
   "plMinorityInterestAndProfit": 0,
   "plNetOperatingIncome": 231962,
   "plNetProfitLoss": 598,
   "plOtherAppropriations": 105,
   "plOtherExternalCosts": -22524,
   "plOtherFinancialCosts": 0,
   "plOtherFinancialIncome": 0,
   "plOtherOperatingExpenses": -212,
   "plOtherOperatingIncome": 0,
   "plPersonalCosts": -59341,
   "plProfitGroupAndAssociatedCompanies": 0,
   "plProfitLossAfterFinItems": 11852,
   "plRawMatAndCons": 0,
   "plResearchAndDevCosts": 0,
   "plSales": 231962,
   "plSellingExpenses": 0,
   "plShareholderContribution": 0,
   "plTaxes": -359,
   "plWorkPerfOwnUseCapital": 0,
   "realEstateMortgage": 0,
   "salaryBoard": 0,
   "tantiemBoard": 0,
   "toDate": "2019-12-31",
   "totalCollateral": 6000,
   "totalContingentLiabilities": 0
  },
  {
   "acceptedBankOverdraft": 2000,
   "accountantObligation": "YES",
   "accountsType": "K",
   "agreedSeverancePay": 0,
   "bsAccountsPayable": 12814,
   "bsAccountsReceivablesCorporateGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesGroup": 6711,
   "bsAccountsReceivablesTrade": 33656,
   "bsCapitalExpensesForResAndDev": 0,
   "bsCashAndBankBalances": 3113,
   "bsEqupimentToolsAndInstallations": 0,
   "bsGoodwill": 28569,
   "bsGroupContribution": 0,
   "bsGroupShares": 0,
   "bsInventories": 21379,
   "bsLandAndBuildings": 0,
   "bsLiabilitiesToCreditInstit": 583,
   "bsLoanOwners": 0,
   "bsLongTermBondLoan": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 73388,
   "bsLongTermLiabilitiesToCreditInstit": 0,
   "bsMachinesInventory": 0,
   "bsMinorityInterests": 0,
   "bsNetIncome": 182,
   "bsOtherAccountsReceivables": 4254,
   "bsOtherCurrentAssets": 0,
   "bsOtherFinancialAssets": 0,
   "bsOtherIntangibleAssets": 0,
   "bsOtherLongTermLiabilities": 0,
   "bsOtherMaterialDepreciation": 0,
   "bsOtherShareHolderEquity": 20,
   "bsOtherShortTermLiabilities": 30179,
   "bsOtherTangibleAssetsNonDepreciated": 0,
   "bsPatents": 30164,
   "bsPlantAndMachinery": 2886,
   "bsProvisions": 0,
   "bsRetainedEarnings": 5455,
   "bsRevaluationReserve": 0,
   "bsShareCapital": 100,
   "bsSharePremiumReserve": 0,
   "bsShareholderContribution": 0,
   "bsShortTermInvestments": 0,
   "bsShortTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 4446,
   "bsSubscribedCapitalUnpaid": 0,
   "bsTotalAccountsReceivable": 44621,
   "bsTotalAssets": 130732,
   "bsTotalCurrentAssets": 69113,
   "bsTotalCurrentLiabilities": 48022,
   "bsTotalDividendsCapacity": 5637,
   "bsTotalEquity": 5757,
   "bsTotalEquityAndLiabilities": 130732,
   "bsTotalFinancialAssets": 0,
   "bsTotalFixedAssets": 61619,
   "bsTotalIntangibleAssets": 58733,
   "bsTotalInventories": 21379,
   "bsTotalLongTermDebts": 73388,
   "bsTotalTangibleAsstes": 2886,
   "bsUntaxedReserves": 3565,
   "bsWorkOnContract": 0,
   "changeDate": "2019-11-14",
   "companyId": "5564835881",
   "conditionalEquity": 0,
   "currency": "SEK",
   "depreciationOfAdministrationCosts": 0,
   "depreciationOfOtherCosts": 0,
   "depreciationOfResearchAndDevelopmentCosts": 0,
   "depreciationOfSaleCosts": 0,
   "depreciationOfSoldGoods": 0,
   "depreciationUnspecifiedCosts": 0,
   "dividend": 0,
   "employeesSalary": 0,
   "floatingCharge": 6000,
   "fromDate": "2018-01-01",
   "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": 0,
   "kpiAccountsReceivablesTurnoverPercent": 20.95,
   "kpiCapitalTurnoverRatio": 1.23,
   "kpiCurrentLiabilitiesTurnoverPercent": 29.89,
   "kpiDegreeOfDebt": 14.31,
   "kpiDuPontModelPercent": 1.1,
   "kpiEbitda": 13738,
   "kpiEbitdaMarginPercent": 8.54,
   "kpiEquityRatioPercent": 6.53,
   "kpiInventoriesTurnoverPercent": 13.3,
   "kpiOppResultNumberOfEmployees": 12.33,
   "kpiProfitMarginPercent": 0.89,
   "kpiQuickRatioPercent": 99.4,
   "kpiReturnOnCapitalEmployedPercent": 1.1,
   "kpiReturnOnEquityPercent": 16.29,
   "kpiReturnOnWorkingCapitPercent": 1.8,
   "kpiRiskBufferTotalCapitalPercent": 1.06,
   "kpiWorkingCapital": 21091,
   "months": 12,
   "netInterestFinance": 0,
   "notUsedBankOverdraft": 0,
   "numberOfEmployees": 116,
   "numberOfShares": 1000,
   "otherAssetsPledged": 0,
   "otherContingentLiabilities": 0,
   "payrollOverhead": 0,
   "plAdminCosts": 0,
   "plChangeInventoryOfWorkInProgress": 0,
   "plCostOfGoodsSold": 0,
   "plDeprAndWriteDowns": -12308,
   "plEbit": 1430,
   "plExternalInterestExpenditures": -47,
   "plExternalInterestIncome": 8,
   "plExtraordinaryIncome": 0,
   "plExtraoridinaryExpenditures": 0,
   "plFinancialInterestGroupIncome": 0,
   "plGoodsForResale": -83640,
   "plGrossProfit": 0,
   "plGroupContribution": -1000,
   "plInternalInterestExpenditures": 0,
   "plItemsAffectCompare": 0,
   "plMinorityInterestAndProfit": 0,
   "plNetOperatingIncome": 160815,
   "plNetProfitLoss": 182,
   "plOtherAppropriations": -75,
   "plOtherExternalCosts": -14892,
   "plOtherFinancialCosts": 0,
   "plOtherFinancialIncome": 0,
   "plOtherOperatingExpenses": 0,
   "plOtherOperatingIncome": 131,
   "plPersonalCosts": -48545,
   "plProfitGroupAndAssociatedCompanies": 0,
   "plProfitLossAfterFinItems": 1391,
   "plRawMatAndCons": 0,
   "plResearchAndDevCosts": 0,
   "plSales": 160684,
   "plSellingExpenses": 0,
   "plShareholderContribution": 0,
   "plTaxes": -134,
   "plWorkPerfOwnUseCapital": 0,
   "realEstateMortgage": 0,
   "salaryBoard": 0,
   "tantiemBoard": 0,
   "toDate": "2018-12-31",
   "totalCollateral": 6000,
   "totalContingentLiabilities": 0
  },
  {
   "acceptedBankOverdraft": 0,
   "accountantObligation": "YES",
   "accountsType": "K",
   "agreedSeverancePay": 0,
   "bsAccountsPayable": 4462,
   "bsAccountsReceivablesCorporateGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesGroup": 1647,
   "bsAccountsReceivablesTrade": 14375,
   "bsCapitalExpensesForResAndDev": 0,
   "bsCashAndBankBalances": 885,
   "bsEqupimentToolsAndInstallations": 0,
   "bsGoodwill": 0,
   "bsGroupContribution": 0,
   "bsGroupShares": 0,
   "bsInventories": 2392,
   "bsLandAndBuildings": 0,
   "bsLiabilitiesToCreditInstit": 1169,
   "bsLoanOwners": 0,
   "bsLongTermBondLoan": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesToCreditInstit": 581,
   "bsMachinesInventory": 0,
   "bsMinorityInterests": 0,
   "bsNetIncome": 3364,
   "bsOtherAccountsReceivables": 1324,
   "bsOtherCurrentAssets": 0,
   "bsOtherFinancialAssets": 0,
   "bsOtherIntangibleAssets": 0,
   "bsOtherLongTermLiabilities": 0,
   "bsOtherMaterialDepreciation": 0,
   "bsOtherShareHolderEquity": 20,
   "bsOtherShortTermLiabilities": 11132,
   "bsOtherTangibleAssetsNonDepreciated": 0,
   "bsPatents": 0,
   "bsPlantAndMachinery": 7267,
   "bsProvisions": 0,
   "bsRetainedEarnings": 2091,
   "bsRevaluationReserve": 0,
   "bsShareCapital": 100,
   "bsSharePremiumReserve": 0,
   "bsShareholderContribution": 0,
   "bsShortTermInvestments": 0,
   "bsShortTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 1481,
   "bsSubscribedCapitalUnpaid": 0,
   "bsTotalAccountsReceivable": 17346,
   "bsTotalAssets": 27890,
   "bsTotalCurrentAssets": 20623,
   "bsTotalCurrentLiabilities": 18244,
   "bsTotalDividendsCapacity": 5455,
   "bsTotalEquity": 5575,
   "bsTotalEquityAndLiabilities": 27890,
   "bsTotalFinancialAssets": 0,
   "bsTotalFixedAssets": 7267,
   "bsTotalIntangibleAssets": 0,
   "bsTotalInventories": 2392,
   "bsTotalLongTermDebts": 581,
   "bsTotalTangibleAsstes": 7267,
   "bsUntaxedReserves": 3490,
   "bsWorkOnContract": 0,
   "changeDate": "2019-11-14",
   "companyId": "5564835881",
   "conditionalEquity": 0,
   "currency": "SEK",
   "depreciationOfAdministrationCosts": 0,
   "depreciationOfOtherCosts": 0,
   "depreciationOfResearchAndDevelopmentCosts": 0,
   "depreciationOfSaleCosts": 0,
   "depreciationOfSoldGoods": 0,
   "depreciationUnspecifiedCosts": 0,
   "dividend": 0,
   "employeesSalary": 0,
   "floatingCharge": 6000,
   "fromDate": "2017-01-01",
   "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": 0,
   "kpiAccountsReceivablesTurnoverPercent": 19.61,
   "kpiCapitalTurnoverRatio": 2.63,
   "kpiCurrentLiabilitiesTurnoverPercent": 24.88,
   "kpiDegreeOfDebt": 2.36,
   "kpiDuPontModelPercent": 21.17,
   "kpiEbitda": 8696,
   "kpiEbitdaMarginPercent": 11.86,
   "kpiEquityRatioPercent": 29.75,
   "kpiInventoriesTurnoverPercent": 3.26,
   "kpiOppResultNumberOfEmployees": 256.74,
   "kpiProfitMarginPercent": 8.05,
   "kpiQuickRatioPercent": 99.93,
   "kpiReturnOnCapitalEmployedPercent": 21.17,
   "kpiReturnOnEquityPercent": 70.13,
   "kpiReturnOnWorkingCapitPercent": 57.84,
   "kpiRiskBufferTotalCapitalPercent": 20.73,
   "kpiWorkingCapital": 2379,
   "months": 12,
   "netInterestFinance": 0,
   "notUsedBankOverdraft": 0,
   "numberOfEmployees": 23,
   "otherAssetsPledged": 0,
   "otherContingentLiabilities": 0,
   "payrollOverhead": 0,
   "plAdminCosts": 0,
   "plChangeInventoryOfWorkInProgress": 0,
   "plCostOfGoodsSold": 0,
   "plDeprAndWriteDowns": -2791,
   "plEbit": 5905,
   "plExternalInterestExpenditures": -86,
   "plExternalInterestIncome": 0,
   "plExtraordinaryIncome": 0,
   "plExtraoridinaryExpenditures": 0,
   "plFinancialInterestGroupIncome": 0,
   "plGoodsForResale": -41012,
   "plGrossProfit": 0,
   "plGroupContribution": 0,
   "plInternalInterestExpenditures": 0,
   "plItemsAffectCompare": 0,
   "plMinorityInterestAndProfit": 0,
   "plNetOperatingIncome": 73323,
   "plNetProfitLoss": 3364,
   "plOtherAppropriations": -1479,
   "plOtherExternalCosts": -5954,
   "plOtherFinancialCosts": 0,
   "plOtherFinancialIncome": 0,
   "plOtherOperatingExpenses": 0,
   "plOtherOperatingIncome": 0,
   "plPersonalCosts": -17661,
   "plProfitGroupAndAssociatedCompanies": 0,
   "plProfitLossAfterFinItems": 5819,
   "plRawMatAndCons": 0,
   "plResearchAndDevCosts": 0,
   "plSales": 73323,
   "plSellingExpenses": 0,
   "plShareholderContribution": 0,
   "plTaxes": -976,
   "plWorkPerfOwnUseCapital": 0,
   "realEstateMortgage": 0,
   "salaryBoard": 0,
   "tantiemBoard": 0,
   "toDate": "2017-12-31",
   "totalCollateral": 6000,
   "totalContingentLiabilities": 0
  },
  {
   "acceptedBankOverdraft": 2000,
   "accountantObligation": "YES",
   "accountsType": "K",
   "agreedSeverancePay": 0,
   "bsAccountsPayable": 5516,
   "bsAccountsReceivablesCorporateGroup": 0,
   "bsAccountsReceivablesGroup": 159,
   "bsAccountsReceivablesTrade": 12196,
   "bsCapitalExpensesForResAndDev": 0,
   "bsCashAndBankBalances": 0,
   "bsEqupimentToolsAndInstallations": 7,
   "bsGoodwill": 0,
   "bsGroupContribution": 0,
   "bsGroupShares": 0,
   "bsInventories": 2780,
   "bsLandAndBuildings": 0,
   "bsLiabilitiesToCreditInstit": 1609,
   "bsLoanOwners": 0,
   "bsLongTermBondLoan": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 0,
   "bsLongTermLiabilitiesToCreditInstit": 1750,
   "bsMachinesInventory": 0,
   "bsMinorityInterests": 0,
   "bsNetIncome": 1769,
   "bsOtherAccountsReceivables": 1608,
   "bsOtherCurrentAssets": 0,
   "bsOtherFinancialAssets": 0,
   "bsOtherIntangibleAssets": 0,
   "bsOtherLongTermLiabilities": 0,
   "bsOtherMaterialDepreciation": 0,
   "bsOtherShareHolderEquity": 20,
   "bsOtherShortTermLiabilities": 9881,
   "bsOtherTangibleAssetsNonDepreciated": 0,
   "bsPatents": 0,
   "bsPlantAndMachinery": 7802,
   "bsProvisions": 0,
   "bsRetainedEarnings": 322,
   "bsRevaluationReserve": 0,
   "bsShareCapital": 100,
   "bsSharePremiumReserve": 0,
   "bsShareholderContribution": 0,
   "bsShortTermInvestments": 0,
   "bsShortTermLiabilitiesGroupAndAssocComp": 1574,
   "bsSubscribedCapitalUnpaid": 0,
   "bsTotalAccountsReceivable": 13963,
   "bsTotalAssets": 24552,
   "bsTotalCurrentAssets": 16743,
   "bsTotalCurrentLiabilities": 18580,
   "bsTotalDividendsCapacity": 2091,
   "bsTotalEquity": 2211,
   "bsTotalEquityAndLiabilities": 24552,
   "bsTotalFinancialAssets": 0,
   "bsTotalFixedAssets": 7809,
   "bsTotalIntangibleAssets": 0,
   "bsTotalInventories": 2780,
   "bsTotalLongTermDebts": 1750,
   "bsTotalTangibleAsstes": 7809,
   "bsUntaxedReserves": 2011,
   "bsWorkOnContract": 0,
   "changeDate": "2019-11-14",
   "companyId": "5564835881",
   "conditionalEquity": 0,
   "currency": "SEK",
   "depreciationOfAdministrationCosts": 0,
   "depreciationOfOtherCosts": 0,
   "depreciationOfResearchAndDevelopmentCosts": 0,
   "depreciationOfSaleCosts": 0,
   "depreciationOfSoldGoods": 0,
   "depreciationUnspecifiedCosts": 0,
   "dividend": 0,
   "employeesSalary": 0,
   "floatingCharge": 6000,
   "fromDate": "2016-01-01",
   "includingPerformanceBonusToOtherEmployees": 0,
   "kpiAccountsReceivablesTurnoverPercent": 20.93,
   "kpiCapitalTurnoverRatio": 2.37,
   "kpiCurrentLiabilitiesTurnoverPercent": 31.89,
   "kpiDegreeOfDebt": 5.5,
   "kpiDuPontModelPercent": 13.04,
   "kpiEbitda": 5542,
   "kpiEbitdaMarginPercent": 9.51,
   "kpiEquityRatioPercent": 15.39,
   "kpiInventoriesTurnoverPercent": 4.77,
   "kpiOppResultNumberOfEmployees": 168.47,
   "kpiProfitMarginPercent": 5.49,
   "kpiQuickRatioPercent": 75.15,
   "kpiReturnOnCapitalEmployedPercent": 13.04,
   "kpiReturnOnEquityPercent": 80.43,
   "kpiReturnOnWorkingCapitPercent": 53.54,
   "kpiRiskBufferTotalCapitalPercent": 12.26,
   "kpiWorkingCapital": -1837,
   "months": 12,
   "netInterestFinance": 0,
   "notUsedBankOverdraft": 442,
   "numberOfEmployees": 19,
   "otherAssetsPledged": 0,
   "otherContingentLiabilities": 0,
   "payrollOverhead": 0,
   "plAdminCosts": 0,
   "plChangeInventoryOfWorkInProgress": 0,
   "plCostOfGoodsSold": 0,
   "plDeprAndWriteDowns": -2341,
   "plEbit": 3201,
   "plExternalInterestExpenditures": -161,
   "plExternalInterestIncome": 0,
   "plExtraordinaryIncome": 0,
   "plExtraoridinaryExpenditures": 0,
   "plFinancialInterestGroupIncome": 0,
   "plGoodsForResale": -32685,
   "plGrossProfit": 0,
   "plGroupContribution": 0,
   "plInternalInterestExpenditures": 0,
   "plItemsAffectCompare": 0,
   "plMinorityInterestAndProfit": 0,
   "plNetOperatingIncome": 58269,
   "plNetProfitLoss": 1769,
   "plOtherAppropriations": -750,
   "plOtherExternalCosts": -5457,
   "plOtherFinancialCosts": 0,
   "plOtherFinancialIncome": 0,
   "plOtherOperatingExpenses": 0,
   "plOtherOperatingIncome": 0,
   "plPersonalCosts": -14585,
   "plProfitGroupAndAssociatedCompanies": 0,
   "plProfitLossAfterFinItems": 3040,
   "plRawMatAndCons": 0,
   "plResearchAndDevCosts": 0,
   "plSales": 58269,
   "plSellingExpenses": 0,
   "plShareholderContribution": 0,
   "plTaxes": -521,
   "plWorkPerfOwnUseCapital": 0,
   "realEstateMortgage": 0,
   "salaryBoard": 0,
   "tantiemBoard": 0,
   "toDate": "2016-12-31",
   "totalCollateral": 6000,
   "totalContingentLiabilities": 0
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Ready to optimize your process?