Financial Information

Finansiell Information 🇸🇪

Roaring Koncernträd

Finansiell Information

Visar de viktigaste bokslutsposterna och nyckeltal

Finansiell information

Innehåller bokslutsinformation och ekonomiska nyckeltal så att du får en god bild över bolagets ekonomiska ställning. Används ofta för att ta beslut om man vill inleda en affärsrelation med en kund eller leverantör.

Innehåll

Ekonomiska termer som ingår i svaret

 • Organisationsnummer
 • Förändringsdatum
 • Aktiekapital
 • Antal anställda
 • Antal Anställda Intervall:
 • Antal Anställda Kontor:
 • Total Försäljning:
 • Total Försäljning Intervall:
 • Omsättning per anställd (KSEK)
 • Rörelseresultat:
 • Resultat efter finansiella poster:
 • Årets resultat:
 • Summa eget kapital:
 • Summa tillgångar:
 • Kassa och bank:
 • Soliditet (%)
 • Kassalikviditet (%)
 • Nettomarginal (%)
Ikon för ekonomiska siffror

Några vanliga användningsområden

 • Affärsbeslut
 • Ekonomisk validering
 • Prospektering
Tillgängligt via

Roaring Web Icon Roaring Web

Roaring API Icon Roaring API

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

För utvecklare

Dokumentation: docs.roaring.io

Har du redan konto? Logga in

Exempel respons

{
 "companyId": "5565002000",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "bsShareCapital": "100",
 "nbrOfEmployees": "0",
 "nbrOfEmployeesInterval": "0 anställda",
 "nbrOfEmployeesOfficeInterval": "Okänt antal kontorsanställda",
 "netTurnover": "0",
 "turnoverPerEmployee": "0",
 "plOperatingProfit": "-7",
 "plProfitLossAfterFinItems": "-7",
 "plNetIncome": "-7",
 "bsTotalEquity": "121",
 "bsTotalAssets": "127",
 "bsCashAndBankBalances": "41",
 "kpiSolidityPercent": "95.3",
 "kpiQuickRatioPercent": "2116.7",
 "kpiNetMarginPercent": "0"
}