finansiell information

Finansiell InformationNY VERSION! 

Finansiell Information

Visar bokslutsposter och nyckeltal för företag

Economy Overview Icon

Finansiell Information

Vi erbjuder två olika tjänster för Finansiell Information. En med de viktigaste nyckeltalen från senaste bokslutet och en version med all bokslutsinformation från de senaste fem åren. Tjänsten låter er få en god bild över bolagets ekonomiska ställning och används ofta för att ta beslut när man vill inleda en affärsrelation med en kund, partner eller leverantör.

Analys av kunder, partners eller leverantörer kan vara avgörande för att skapa långsiktigt hållbara affärer tillsammans. Din egen verksamhet är beroende av dessa företags ekonomiska ställning och nyckeltal för att avgöra betalningsförmåga, stabilitet och priseffektivitet. Kanske som allra viktigast blir det när nya avtal ska träffas eller affärsrelationer inledas, där en analys av finansiell information kan bidra till att begränsa risk med affären. Därför är finansiell information perfekt att ha med i en kundregistreringsprocess (customer onboarding) som gör det smidigt för er att göra en bedömning, samt för kunden, leverantören eller partnern att slutföra avtalet. Med Roaring kan ni integrera detta i era befintliga system utan manuell hantering!

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

finansiell information api 2

Några vanliga användningsområden

 • Affärsbeslut
 • Ekonomisk validering
 • Prospektering

Content

Exempel på finansiell information som ingår i svaret:

 • Organisationsnummer
 • Aktiekapital
 • Antal anställda
 • Total omsättning
 • Inkomst per anställd (KSEK)
 • Driftsresultat
 • Resultat efter finansiella poster
 • Årets resultat
 • Totalt kapital och reserver
 • Totala tillgångar
 • Kassa och banktillgodohavanden
 • Soliditet (%)
 • Kassalikviditeten (%)
 • Nettomarginal (%)
finansiell information api

Balance sheet

N/A

N/A

Profit & Loss statement

N/A

N/A

KPI's

N/A

N/A

Other financial information

N/A

N/A

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Exempel på respons:

{
 "companyId": "5565002000",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "bsShareCapital": "100",
 "nbrOfEmployees": "0",
 "nbrOfEmployeesInterval": "0 anställda",
 "nbrOfEmployeesOfficeInterval": "Okänt antal kontorsanställda",
 "netTurnover": "0",
 "turnoverPerEmployee": "0",
 "plOperatingProfit": "-7",
 "plProfitLossAfterFinItems": "-7",
 "plNetIncome": "-7",
 "bsTotalEquity": "121",
 "bsTotalAssets": "127",
 "bsCashAndBankBalances": "41",
 "kpiSolidityPercent": "95.3",
 "kpiQuickRatioPercent": "2116.7",
 "kpiNetMarginPercent": "0"
}

Vill du veta mer?