BolagssökGRATIS 

Tjänsten Company Search gör det enkelt att hitta kunder. Med Company Search går det fort och lätt att skapa urval av företag baserat på variabler som geografi, bolagsform, omsättning, antal anställda mm, perfekt för att skapa prospekt-listor exempelvis.

Tjänsten kan även användas som ett detaljerat eller avancerat företagssök där man kan söka fram företag med hjälp av textsök och urvalsvariabler.

 

Textsök med variabler

Tjänsten gör det möjligt att dels söka upp ett specifikt företag via textsök men det finns också möjlighet att avgränsa ett sök om man inte känner till det exakta namnet, platsen etc. (träfflistan kan innehålla max 1000 företag åt gången). Se exempel nedan.

Innehåll

I svaret ingår nedanstående information:

 • Exempel på företag som ingår i urvalet. Syftet är att enkelt se att du kommer få den typ av företag du förväntar dig. Vill du exempelvis nå rörmokare så ska det finnas med rörmokare i exemplen.
 • Antalsuppgift, visar hur många företag som ingår i urvalet
 • Länkar för att inhämta information om företagen i urvalet
  • Bolagsöversikt
  • Arbetsställen
  • Ekonomi
  • Styrelser

För utvecklare

API namn: Company Search 1.2

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel på respons:
{
 "hitCount": 4,
 "hits": [
  {
   "companyName": "Roaring Apps AB",
   "legalGroupCode": "AB",
   "legalGroupText": "Privat aktiebolag",
   "town": "TÄBY",
   "links": [
    {
     "type": "company_economy_overview",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/economy-overview/_re9ff68c3edaf0372a6a301b782269b42"
    },
    {
     "type": "company_establishments",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/establishment/_re9ff68c3edaf0372a6a301b782269b42"
    },
    {
     "type": "company_signatory",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/signatory/_re9ff68c3edaf0372a6a301b782269b42"
    },
    {
     "type": "company_overview",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/overview/_re9ff68c3edaf0372a6a301b782269b42"
    },
    {
     "type": "company_board_members",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/board-members/_re9ff68c3edaf0372a6a301b782269b42"
    }
   ]
  },
  {
   "companyName": "Roaring Group AB",
   "legalGroupCode": "AB",
   "legalGroupText": "Privat aktiebolag",
   "town": "TÄBY",
   "links": [
    {
     "type": "company_economy_overview",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/economy-overview/_r47fcd1a64d7a3c224f4e3c114b2d8f30"
    },
    {
     "type": "company_establishments",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/establishment/_r47fcd1a64d7a3c224f4e3c114b2d8f30"
    },
    {
     "type": "company_signatory",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/signatory/_r47fcd1a64d7a3c224f4e3c114b2d8f30"
    },
    {
     "type": "company_overview",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/overview/_r47fcd1a64d7a3c224f4e3c114b2d8f30"
    },
    {
     "type": "company_board_members",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/board-members/_r47fcd1a64d7a3c224f4e3c114b2d8f30"
    }
   ]
  },
  {
   "companyName": "Roaring Kittens Handelsbolag",
   "legalGroupCode": "HB/KB",
   "legalGroupText": "Handelsbolag",
   "town": "NORRTÄLJE",
   "links": [
    {
     "type": "company_economy_overview",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/economy-overview/_r819e22b434283a53cd6d4d95dbf6e93f"
    },
    {
     "type": "company_establishments",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/establishment/_r819e22b434283a53cd6d4d95dbf6e93f"
    },
    {
     "type": "company_signatory",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/signatory/_r819e22b434283a53cd6d4d95dbf6e93f"
    },
    {
     "type": "company_overview",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/overview/_r819e22b434283a53cd6d4d95dbf6e93f"
    },
    {
     "type": "company_board_members",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/board-members/_r819e22b434283a53cd6d4d95dbf6e93f"
    }
   ]
  },
  {
   "companyName": "FÖRENINGEN THE ROARING 50'S",
   "legalGroupCode": "OVR",
   "legalGroupText": "Ideell förening",
   "town": "VÄSTERÅS",
   "links": [
    {
     "type": "company_economy_overview",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/economy-overview/_r99faaa8fb72fd13cb764cc12b53e542a"
    },
    {
     "type": "company_establishments",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/establishment/_r99faaa8fb72fd13cb764cc12b53e542a"
    },
    {
     "type": "company_signatory",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/signatory/_r99faaa8fb72fd13cb764cc12b53e542a"
    },
    {
     "type": "company_overview",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/overview/_r99faaa8fb72fd13cb764cc12b53e542a"
    },
    {
     "type": "company_board_members",
     "method": "GET",
     "url": "https://api.roaring.io/se/company/board-members/_r99faaa8fb72fd13cb764cc12b53e542a"
    }
   ]
  }
 ],
 "requests": [
  {
   "type": "company_economy_overview",
   "method": "POST",
   "url": "https://api.roaring.io/se/company/economy-overview",
   "payload": {
    "requestKey": "6259c65e-4724-4be5-9698-b451a5962e6a"
   }
  },
  {
   "type": "company_establishments",
   "method": "POST",
   "url": "https://api.roaring.io/se/company/establishment",
   "payload": {
    "requestKey": "6259c65e-4724-4be5-9698-b451a5962e6a"
   }
  },
  {
   "type": "company_signatory",
   "method": "POST",
   "url": "https://api.roaring.io/se/company/signatory",
   "payload": {
    "requestKey": "6259c65e-4724-4be5-9698-b451a5962e6a"
   }
  },
  {
   "type": "company_overview",
   "method": "POST",
   "url": "https://api.roaring.io/se/company/overview",
   "payload": {
    "requestKey": "6259c65e-4724-4be5-9698-b451a5962e6a"
   }
  },
  {
   "type": "company_board_members",
   "method": "POST",
   "url": "https://api.roaring.io/se/company/board-members",
   "payload": {
    "requestKey": "6259c65e-4724-4be5-9698-b451a5962e6a"
   }
  }
 ],
 "metrics": {
  "zipCode": {
   "18362": 2,
   "72597": 1,
   "76192": 1
  },
  "town": {
   "norrtälje": 1,
   "västerås": 1,
   "täby": 2
  },
  "legalGroupCode": {
   "ab": 2,
   "hb/kb": 1,
   "ovr": 1
  },
  "numberEmployees": {
   "200-499": 0,
   "5-9": 0,
   "20-49": 0,
   "100-199": 0,
   ">10000": 0,
   "1000-1499": 0,
   "500-999": 0,
   "1500-1999": 0,
   "2000-2999": 0,
   "50-99": 0,
   "4000-4999": 0,
   "<1": 3,
   "3000-3999": 0,
   "1-4": 1,
   "5000-9999": 0,
   "10-19": 0
  },
  "county": {
   "stockholm": 4
  },
  "netTurnover": {
   "1000000-4999999": 0,
   "<1": 2,
   ">10000000": 0,
   "5000000-9999999": 0,
   "100000-499999": 0,
   "1000-4999": 0,
   "500-999": 0,
   "10000-49999": 0,
   "5000-9999": 0,
   "1-499": 2,
   "50000-99999": 0,
   "500000-999999": 0
  },
  "statusCode": {
   "100": 3,
   "109": 1
  },
  "industryCode": {
   "58210": 1,
   "62010": 1,
   "62020": 1,
   "94990": 1
  }
 }
}

Skapa ett urval av företag

Med denna funktionen blir det enklare att hitta nya kunder. Genom att ange ett antal urvalsvariabler, som geografi, omsättning, antal anställda etc, kan man enkelt skapa prospektlistor och segment. Denna typen av lösningar kan se ut som den här nedan.

Innehåll

I svaret ingår nedanstående information:

 • Exempel på företag som ingår i urvalet. Syftet är att enkelt se att du kommer få den typ av företag du förväntar dig. Vill du exempelvis nå rörmokare så ska det finnas med rörmokare i exemplen.
 • Antalsuppgift, visar hur många företag som ingår i urvalet
 • Länkar för att inhämta information om företagen i urvalet
  • Bolagsöversikt
  • Arbetsställen
  • Ekonomi
  • Styrelser

För utvecklare

API namn: Company Search

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel på respons:

{
 “hitCount”: 4,
 “samples”: [
  {
   “companyName”: “Roaring Group AB”,
   “legalGroupCode”: “AB”,
   “legalGroupText”: “Privat aktiebolag”,
   “town”: “TÄBY”,
   “links”: [
    {
     “type”: “company_economy_overview”,
     “method”: “GET”,
     “url”: “https://api.roaring.io/se/company/economy-overview/_r47fcd1a64d7a3c224f4e3c114b2d8f30”
    },
    {
     “type”: “company_establishments”,
     “method”: “GET”,
     “url”: “https://api.roaring.io/se/company/establishment/_r47fcd1a64d7a3c224f4e3c114b2d8f30”
    },
    {...}, ...
   ]
  },
  {
   “companyName”: “Roaring Apps AB”,
   “legalGroupCode”: “AB”,
   “legalGroupText”: “Privat aktiebolag”,
   “town”: “TÄBY”,
   “links”: [
    {
     “type”: “company_economy_overview”,
     “method”: “GET”,
     “url”: “https://api.roaring.io/se/company/economy-overview/_re9ff68c3edaf0372a6a301b782269b42"
    },
    {
     “type”: “company_establishments”,
     “method”: “GET”,
     “url”: “https://api.roaring.io/se/company/establishment/_re9ff68c3edaf0372a6a301b782269b42"
    },
    {...}, ...
   ]
  },
  {
   “companyName”: “Roaring Kittens Handelsbolag”,
   “legalGroupCode”: “HB/KB”,
   “legalGroupText”: “Handelsbolag”,
   “town”: “NORRTÄLJE”,
   “links”: [
    {
     “type”: “company_economy_overview”,
     “method”: “GET”,
     “url”: “https://api.roaring.io/se/company/economy-overview/_r819e22b434283a53cd6d4d95dbf6e93f”
    },
    {
     “type”: “company_establishments”,
     “method”: “GET”,
     “url”: “https://api.roaring.io/se/company/establishment/_r819e22b434283a53cd6d4d95dbf6e93f”
    },
    {...}, ...
   ]
  },
  {
   “companyName”: “FÖRENINGEN THE ROARING 50'S”,
   “legalGroupCode”: “OVR”,
   “legalGroupText”: “Ideell förening”,
   “town”: “VÄSTERÅS”,
   “links”: [
    {
     “type”: “company_economy_overview”,
     “method”: “GET”,
     “url”: “https://api.roaring.io/se/company/economy-overview/_r99faaa8fb72fd13cb764cc12b53e542a”
    },
    {
     “type”: “company_establishments”,
     “method”: “GET”,
     “url”: “https://api.roaring.io/se/company/establishment/_r99faaa8fb72fd13cb764cc12b53e542a”
    },
    {...}, ...
   ]
  }
 ],
 “requests”: [
  {
   “type”: “company_economy_overview”,
   “method”: “POST”,
   “url”: “https://api.roaring.io/se/company/economy-overview”,
   “payload”: {
    “requestKey”: “25bf263c-9ce6-43a9-b8c6-1d0164414a44"
   }
  },
  {
   “type”: “company_establishments”,
   “method”: “POST”,
   “url”: “https://api.roaring.io/se/company/establishment”,
   “payload”: {
    “requestKey”: “25bf263c-9ce6-43a9-b8c6-1d0164414a44”
   }
  },
  {...}, ...
 ],
 “status”: 1
}