Events & monitoring

Bevaka företagsinformation

Events & Monitoring är en tjänst för att upprätthålla god kvalitet på era register, t.ex. ett kundregister. Genom att använda denna tjänst kan ni när som helst kontrollera om det har skett några förändringar på de företag ni har behov av att ha korrekta uppgifter om.

Har det skett en förändring så hämtar ni enkelt hem aktuell information och ser på vis till att ni alltid har rätt uppgifter i era register. Du kan själv när som helst kontrollera om det har skett några förändringar.

Tjänsten bevakar nedanstående händelser
 • Grunduppgifter, ex. förändringar på företagsnamn, adress, status m.m.
 • Förändringar i styrelser
 • Ekonomi, ex. nytt bokslut har inkommit
 • Arbetsställen, förändringar på ett företags geografiska arbetsplatser

För utvecklare

API namn: Events

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel respons:

{
  "responses": [
    {
      "companyId": "5565002000",
      "code": "ASIC",
      "changeDate": "20170527",
      "dataSet": [
        "company-signatory",
        "company-board-members"
      ]
    },
    {
      "companyId": "5565002000",
      "code": "REPC",
      "changeDate": "20170527",
      "dataSet": [
        "company-signatory",
        "company-board-members"
      ]
    },
    {
      "companyId": "5565002000",
      "code": "ANAN",
      "changeDate": "20170630",
      "dataSet": [
        "company-economy-overview"
      ]
    },
    {
      "companyId": "5565002000",
      "code": "ASIC",
      "changeDate": "20170201",
      "dataSet": [
        "company-signatory",
        "company-board-members"
      ]
    },
    {
      "companyId": "5565002000",
      "code": "REPC",
      "changeDate": "20170201",
      "dataSet": [
        "company-signatory",
        "company-board-members"
      ]
    }
  ]
}