Company Establishments

Arbetsställen

Tjänsten Establishments innehåller ett företags alla geografiska arbetsplatser (Arbetsställen). Använde detta API när du vill kontrollera leveransadresser. Du får information om arbetsställenummer (CFAR) , arbetsställenamn, kontaktinformation samt post- och leveransadress. Ett företag kan ha flera arbetsställen.

Innehåll

Översiktsinformation
 • Organisationsnummer
 • Arbetsställenummer
 • Arbetsställenamn
 • Typ av arbetsställe
 • Reklamspärr, beskrivning
 • Antal anställda, intervall
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadress
 • Branschkod
 • Bransch text
Postadress
 • Adress: Box 3135
 • Postnummer: 18103
 • Postort: LIDINGÖ
Besöksadress
 • Besöksadress: Baggebytorget 2
 • Postnummer: 18136
 • Postort: Lidingö

För utvecklare

API namn: Establishments

Utvecklarkonsol: developer.roaring.io

Dokumentation: docs.roaring.io

Tillgängliga länder: Sverige

Exempel respons:

{
 "companyId": "5565002000",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "establishments": [
  {
   "companyEstablishmentNumber": "46803870",
   "establishmentOfficeName": "Företagsnamn Aktiebolag",
   "establishmentOfficeType": "Huvudkontor",
   "establishmentAddress": "Storgatan 52",
   "establishmentZipCode": "46153",
   "establishmentTown": "Trollhättan",
   "establishmentVisitAddress": "Åkerssjövägen 52",
   "establishmentVisitZipCode": "46153",
   "establishmentVisitTown": "Trollhättan",
   "phoneNumber": "070-123123",
   "industryCode": "70100",
   "industryText": "Administrativ företagsverksamhet",
   "commercialBlockText": "Tar emot reklam",
   "numberEmployeesInterval": "1-4 anställda"
  }
 ]
}