arbetsställen

Arbetsst√§llen ūüáłūüá™

Arbetsställen

Information om ett företags alla geografiska arbetsplatser.

arbetsställen

Arbetsställen

Tjänsten Arbetsställen ger er ett företags alla geografiska arbetsplatser, varpå detta API används när ni vill kontrollera exempelvis leveransadresser. Ni får information om arbetsställe-nummer (CFAR) , arbetsställe-namn, kontaktinformation samt post- och leveransadress. Antal arbetsställen är antalet platser där företaget bedriver verksamhet.
Ett aktivt företag har alltid minst ett arbetsställe, vilket innebär att ett företag kan ha flera arbetsställen. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Om företaget bedriver verksamhet på olika adresser har det således flera arbetsställen.

Innehåll

√Ėversiktsinformation
 • Organisationsnummer
 • Arbetsst√§llenummer
 • Arbetsst√§llenamn
 • Typ av arbetsst√§lle
 • Reklamsp√§rr, beskrivning
 • Antal anst√§llda, intervall
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadress
 • Branschkod
 • Bransch text
Postadress
 • Adress: Box 3135
 • Postnummer: 18103
 • Postort: LIDING√Ė
Besöksadress
 • Bes√∂ksadress: Baggebytorget 2
 • Postnummer: 18136
 • Postort: Liding√∂
arbetsställen

Några vanliga användningsområden

 • Hitta ett f√∂retags geografiska arbetsplatser och adresser
 • Kolla om ett f√∂retag har flera arbetsplatser
Tillgängligt via

Roaring Web Icon Roaring Web

Roaring API Icon Roaring API

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

För utvecklare

Har du redan konto? Logga in

Exempel respons

{
 "companyId": "5565002000",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "establishments": [
  {
   "companyEstablishmentNumber": "46803870",
   "establishmentOfficeName": "Företagsnamn Aktiebolag",
   "establishmentOfficeType": "Huvudkontor",
   "establishmentAddress": "Storgatan 52",
   "establishmentZipCode": "46153",
   "establishmentTown": "Trollhättan",
   "establishmentVisitAddress": "Åkerssjövägen 52",
   "establishmentVisitZipCode": "46153",
   "establishmentVisitTown": "Trollhättan",
   "phoneNumber": "070-123123",
   "industryCode": "70100",
   "industryText": "Administrativ företagsverksamhet",
   "commercialBlockText": "Tar emot reklam",
   "numberEmployeesInterval": "1-4 anställda"
  }
 ]
}