Arbetsställen

Arbetsställen

Information om ett företags alla geografiska arbetsplatser.

Arbetsställen

Tjänsten Arbetsställen ger er ett företags alla geografiska arbetsplatser, varpå detta API används när ni vill kontrollera exempelvis leveransadresser. Ni får information om arbetsställe-nummer (CFAR) , arbetsställe-namn, kontaktinformation samt post- och leveransadress. Antal arbetsställen är antalet platser där företaget bedriver verksamhet.

Ett aktivt företag har alltid minst ett arbetsställe, vilket innebär att ett företag kan ha flera arbetsställen. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Om företaget bedriver verksamhet på olika adresser har det således flera arbetsställen.

company establishments

Några vanliga användningsområden

 • Hitta ett företags geografiska arbetsplatser och adresser
 • Kolla om ett företag har flera arbetsplatser

Content


Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company id

N/A

N/A

Company name

N/A

N/A

Postal address

N/A

N/A

Visit address

N/A

N/A

Industry

N/A

N/A

Legal form

N/A

N/A

Example response:

{
 "companyId": "5565002000",
 "changeDate": "2016-12-10",
 "establishments": [
  {
   "companyEstablishmentNumber": "46803870",
   "establishmentOfficeName": "Företagsnamn Aktiebolag",
   "establishmentOfficeType": "Huvudkontor",
   "establishmentAddress": "Storgatan 52",
   "establishmentZipCode": "46153",
   "establishmentTown": "Trollhättan",
   "establishmentVisitAddress": "Åkerssjövägen 52",
   "establishmentVisitZipCode": "46153",
   "establishmentVisitTown": "Trollhättan",
   "phoneNumber": "070-123123",
   "industryCode": "70100",
   "industryText": "Administrativ företagsverksamhet",
   "commercialBlockText": "Tar emot reklam",
   "numberEmployeesInterval": "1-4 anställda"
  }
 ]
}

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vill du veta mer?