Alternativ Verklig HuvudmanNYHET 

Alternativ Verklig Huvudman

Se vilka personer som kontrollerar företaget om det saknas verklig huvudman med mer än 25% ägarskap.

Alternativ Verklig Huvudman

När du vill hitta ett företags alternativa huvudmän använder du denna tjänsten. Baserat på ett organisationsnummer skapas en lista över bolagets alternativa verkliga huvudmän.

Om företaget inte har en ägare som har mer än 25% ägarskap använd då Alternativ Verklig Huvudman för att se vem som kan anses kontrollera företaget.

Att kontrollera vem eller vilka som är de verkliga huvudmännen är en del av kundkännedomsprocessen och är obligatorisk ur ett penningtvättsperspektiv, likt kravet att kontrollera kunden mot Sanktionslistor och PEP-listor.

alternative beneficial owner

Vanliga användningsområden:

 • Digitalisering av onboarding för företagskunder.
 • Automatisering av avtalssignering.
 • Automatisering av fullmaktsprocesser.

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company ID

N/A

N/A

Owner information

N/A

N/A

Chairman of the board

N/A

N/A

CEO

N/A

N/A

Social security number

N/A

N/A

Birth year

N/A

N/A

Vad är en alternativ verklig huvudman?

En alternativ verklig huvudman är någon som äger eller kontrollerar ett företag, förening eller annan typ av juridisk enhet (dock inte i den utsträckning som krävs för att deklareras som en verklig huvudman) eller någon som kontrollerar företaget genom styrelsemedlemskap.

De alternativa verkliga huvudmän som hämtats med denna tjänst är personer som äger mer än 5%, och personer som är styrelseledamöter i företaget antingen med rollen som ordförande eller VD. När det gäller personer som uppfyller kriterierna genom ägande, ingår de 2 aktieinnehavarna med flest aktier i svaret. Totalt aktieinnehav sammanställs från direkta och indirekta innehav. Om en person äger mer än 25%, kommer personen troligtvis att visas i svaret, även om personen bör märkas som en verklig huvudman.

Example response:

{
 "altBeneficialOwners": [
  {
   "name": "Björn Efternamn1029",
   "personalNumber": "198112152395",
   "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
   "ownerInfo": {
    "totalQuota": "0.4"
   },
   "boardMemberInfo": {
    "roleCode": "18",
    "description": "Chairman of the board"
   }
  },
  {
   "name": "Eva Efternamn2720",
   "personalNumber": "198502172383",
   "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
   "ownerInfo": {
    "totalQuota": "0.4"
   },
   "boardMemberInfo": {
    "roleCode": "12",
    "description": "General manager/CEO"
   }
  }
 ],
 "hitCount": 2,
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "AltBeneficialOwners found"
 }
}

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vill du veta mer?