Alternativ Verklig Huvudman

Alternativ verklig huvudman

Djupdyk i vilka som ytterst kontrollerar ett företag genom vår tjänst för alternativa verkliga huvudmän.

 • Automatisera din process för AML och KYC
 • Säkerställ regelefterlevnad och undvik onödig risk
 • Minska behovet för manuella kontroller i olika system
alternativ verklig huvudman

Användningsområden

Använd våra tjänster för att skapa smidiga och trygga processer för kontroller och bevakning av alternativa verkliga huvudmän.
alternativ verklig huvudman 1

Regelefterlevnad & Risk

Minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som du säkerställer regelefterlevnad.

Våra API- och webhookslösningar möjliggör en digital och automatiserad KYC-process.

alternativ verklig huvudman api

Due Diligence

Spara tid i din due diligence eller KYC-process. Automatisera tidskrävande processer med hjälp av API.

Med Roaring reducerar du behovet för manuella kontroller i flera system.

alternativ verklig huvudman api 2

Customer onboarding

Erbjud en snabb, digital onboarding-process för dina prospekt, där KYC-kontroller genomförs i bakgrunden.

Det gör att du kan ha en compliant, digital onboardingprocess som är öppen dygnet runt!

Tillgänglighet

Alternativ verklig huvudman är tillgänglig i följande av Roarings produkter:

Tekniska detaljer

Ta reda på vem som ytterst kontrollerar ett företag och dess ägarskap.

Ett API för att hitta ett företags alternativa verkliga huvudmän. Baserat på ett organisationsnummer skapas en lista över bolagets alternativa verkliga huvudmän, som presenteras med ägarandel och/eller typ av kontroll. Om företaget inte har en ägare som har mer än 25% ägarskap, används alternativ verklig huvudman för att se vem som kan anses kontrollera företaget.

En alternativ verklig huvudman är någon som äger eller kontrollerar ett företag, förening eller annan typ av juridisk enhet (dock inte i den utsträckning som krävs för att deklareras som en verklig huvudman) eller någon som kontrollerar företaget genom styrelsemedlemskap.

De alternativa verkliga huvudmän som hämtats med denna tjänst är personer som äger mer än 5%, och personer som är styrelseledamöter i företaget antingen med rollen som ordförande eller VD. När det gäller personer som uppfyller kriterierna genom ägande, ingår de två aktieinnehavarna med flest aktier i svaret. Totalt aktieinnehav sammanställs från direkta och indirekta innehav. Om en person äger mer än 25%, kommer personen troligtvis att visas i svaret, även om personen bör märkas som en verklig huvudman.

Testa gratis i vår sandbox-miljö som inkluderar:

 • Dokumentation, guider & support
 • Test-objekt för varje API
 • Testa-API-funktion för att se svarsdata och struktur
 • Tillgängligt i Postman

Exempelsvar:

{
 "altBeneficialOwners": [
  {
   "name": "Björn Efternamn1029",
   "personalNumber": "198112152395",
   "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
   "ownerInfo": {
    "totalQuota": "0.4"
   },
   "boardMemberInfo": {
    "roleCode": "18",
    "description": "Chairman of the board"
   }
  },
  {
   "name": "Eva Efternamn2720",
   "personalNumber": "198502172383",
   "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
   "ownerInfo": {
    "totalQuota": "0.4"
   },
   "boardMemberInfo": {
    "roleCode": "12",
    "description": "General manager/CEO"
   }
  }
 ],
 "hitCount": 2,
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "AltBeneficialOwners found"
 }
}

Är ni redo att optimera er KYC-process?