Alternativ Verklig Huvudman

Alternativ Verklig Huvudman ūüáłūüá™ūüá≥ūüáīNYHET 

Alternativ Verklig Huvudman

Se vilka personer som kontrollerar företaget om det saknas verklig huvudman med mer än 24,9 % ägarskap.

verklig huvudman 2

Alternativ Verklig Huvudman

Om företaget inte har en ägare som har mer än 24,9% ägarskap använd då Alternativ Verklig Huvudman för att se vem som kan anses kontrollera företaget.

Att kontrollera vem eller vilka som är de Verkliga Huvudmännen är en del av Kundkännedomsprocessen (Känn Din Kund) och är obligatorisk precis som kravet att kontrollera kunden mot Sanktionslistor och PEP-listor.

Innehåll

När du vill hitta ett företags alternativa huvudmän använder du denna tjänsten. Baserat på ett organisationsnummer skapas en lista över bolagets alternativa verkliga huvudmän.

Information om alternativ verklig huvudman
 • Befattningar: Aktieinnehavare, verkst√§llande direkt√∂r och styrelseordf√∂rande
 • Fullst√§ndigt personnummer
 • Fullst√§ndigt namn:¬†F√∂rnamn, Tilltalsnamn och efternamn
 • Omfattning av kontroll: Andel aktieinnehav i procent

När du vill hitta ett företags alternativa huvudmän använder du denna tjänsten. Baserat på ett organisationsnummer skapas en lista över bolagets alternativa verkliga huvudmän.

Information om alternativ verklig huvudman
 • Befattningar: Aktieinnehavare, verkst√§llande direkt√∂r och styrelseordf√∂rande
 • F√∂delse√•r
 • Fullst√§ndigt namn:¬†F√∂rnamn, Tilltalsnamn och efternamn
 • Omfattning av kontroll: Andel aktieinnehav i procent
Ikon för Alternativ Verklig Huvudman

Några vanliga användningsområden

 • K√§nn din kund (KDK)
 • Anti Penningtv√§tt (AML)
 • Regelefterlevnad
Tillgängligt via

Roaring Web Icon Roaring Web

Roaring API Icon Roaring API

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

Vad är en alternativ verklig huvudman?

En alternativ verklig huvudman är någon som äger eller kontrollerar ett företag, förening eller annan typ av juridisk enhet (dock inte i den utsträckning som krävs för att deklareras som en verklig huvudman) eller någon som kontrollerar företaget genom styrelsemedlemskap.

De alternativa verkliga huvudmän som hämtats med denna tjänst är personer som äger mer än 5%, och personer som är styrelseledamöter i företaget antingen med rollen som ordförande eller VD. När det gäller personer som uppfyller kriterierna genom ägande, ingår de 2 aktieinnehavarna med flest aktier i svaret. Totalt aktieinnehav sammanställs från direkta och indirekta innehav. Om en person äger mer än 25%, kommer personen troligtvis att visas i svaret, även om personen bör märkas som en verklig huvudman.

För utvecklare

Dokumentation: docs.roaring.io

Har du redan konto? Logga in

Exempel på respons:
{
 "altBeneficialOwners": [
  {
   "name": "Björn Efternamn1029",
   "personalNumber": "198112152395",
   "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
   "ownerInfo": {
    "totalQuota": "0.4"
   },
   "boardMemberInfo": {
    "roleCode": "18",
    "description": "Chairman of the board"
   }
  },
  {
   "name": "Eva Efternamn2720",
   "personalNumber": "198502172383",
   "altSource": "OWNER_AND_BOARD_MEMBER",
   "ownerInfo": {
    "totalQuota": "0.4"
   },
   "boardMemberInfo": {
    "roleCode": "12",
    "description": "General manager/CEO"
   }
  }
 ],
 "hitCount": 2,
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "AltBeneficialOwners found"
 }
}
Exempel på respons:
 {
 "altBeneficialOwners": [
  {
   "name": "Brusveen Halvard Web",
   "yearOfBirth": "1970",
   "altSource": "OWNER",
   "ownerInfo": {
    "totalQuota": "0,08"
   }
  },
  {
   "name": "Dyre Frida",
   "yearOfBirth": "1974",
   "altSource": "BOARD_MEMBER",
   "boardMemberInfo": {
    "role": "LEDE",
    "description": "Chairman of the board"
   }
  }
 ],
 "hitCount": 2,
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "AltBeneficialOwners found"
 }
}