AktiefaktaNYHET 

Aktiefakta

Aktiefakta inkluderar information om ett företags aktier

Aktiefakta

Aktiefakta inkluderar information om ett företags aktier såsom aktiekapital, antal aktier, typer av aktier, lägsta och högsta aktiekapital, lägsta och högsta antal aktier, nyemissioner och bonusemissioner.

Roarings API Aktiefakta ger information om följande.

 • Bonus-aktier/emissioner
 • Ändringsdatum
 • Organisationsnummer
 • Nyemissioner
 • Prokura
 • Reduktion
 • Aktiekapital
 • Aktieinformation
 • Aktietyp
share facts

Några vanliga användningsområden

 • Investeringsunderlag
 • Känn din kund (KYK)
 • Kreditunderlag

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Bonus issues

N/A

N/A

N/A

New issue

N/A

N/A

N/A

Share capital

N/A

N/A

N/A

Share types

N/A

N/A

N/A

Number of shares

N/A

N/A

N/A

Example response:

{
 "records": [
  {
   "changeDate": "2021-01-19",
   "companyId": "5567164818",
   "shareCapitalDetails": {
    "maxShareCapital": {
     "amount": 7200000000,
     "currency": "SEK"
    },
    "minShareCapital": {
     "amount": 1800000000,
     "currency": "SEK"
    },
    "registrationDateTime": "2020-12-08T14:24:36",
    "shareCapital": {
     "amount": 2562149625.84,
     "currency": "SEK"
    }
   },
   "shareTexts": [
    {
     "freeText": "Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget."
    }
   ],
   "shareTypes": [
    {
     "numberOfShares": 448113346,
     "type": "A",
     "voteValue": "1"
    },
    {
     "numberOfShares": 1585338738,
     "type": "B",
     "voteValue": "1/10"
    }
   ]
  }
 ],
  "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vill du veta mer?