aktiefakta

AktiefaktaNYHET 

Aktiefakta

Aktiefakta inkluderar information om ett företags aktier

Share Facts Icon

Aktiefakta

Aktiefakta inkluderar information om ett företags aktier såsom aktiekapital, antal aktier, typer av aktier, lägsta och högsta aktiekapital, lägsta och högsta antal aktier, nyemissioner och bonusemissioner.

Roarings API Aktiefakta ger information om följande.

 • Bonus-aktier/emissioner
 • Ändringsdatum
 • Organisationsnummer
 • Nyemissioner
 • Prokura
 • Reduktion
 • Aktiekapital
 • Aktieinformation
 • Aktietyp
Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Tillgängligt via

Roaring API

Några vanliga användningsområden

 • Investeringsunderlag
 • Känn din kund (KYK)
 • Kreditunderlag

Content

Bonus issues

N/A

N/A

N/A

New issue

N/A

N/A

N/A

Share capital

N/A

N/A

N/A

Share types

N/A

N/A

N/A

Number of shares

N/A

N/A

N/A

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Exempel på respons:
{
 "records": [
  {
   "changeDate": "2021-01-19",
   "companyId": "5567164818",
   "shareCapitalDetails": {
    "maxShareCapital": {
     "amount": 7200000000,
     "currency": "SEK"
    },
    "minShareCapital": {
     "amount": 1800000000,
     "currency": "SEK"
    },
    "registrationDateTime": "2020-12-08T14:24:36",
    "shareCapital": {
     "amount": 2562149625.84,
     "currency": "SEK"
    }
   },
   "shareTexts": [
    {
     "freeText": "Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget."
    }
   ],
   "shareTypes": [
    {
     "numberOfShares": 448113346,
     "type": "A",
     "voteValue": "1"
    },
    {
     "numberOfShares": 1585338738,
     "type": "B",
     "voteValue": "1/10"
    }
   ]
  }
 ],
  "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

Vill du veta mer?