Ägarstruktur

Ägarstruktur

Ta reda på ett företags ägarstruktur för att förbättra din due diligence, hitta nya kunder eller genomföra KYC-kontroller.

 • Säkerställ regelefterlevnad och undvika onödig risk
 • Stärk dina KYC-, AML- och riskbedömningar
 • Screena företag för att identifiera varningsflaggor
owner structure

Användningsområden

Använd våra tjänster för att hämta och bevaka information om ett företags ägarstruktur.
ägarstruktur företag 2

Prospektering

Hitta företag som kan vara potentiella kunder för din verksamhet.

Med våra tjänster för ägarstruktur kan du se ägare bakom alla företag i Norden med omsättning över 10 miljoner SEK.

ägarstruktur företag

Compliance & Risk

Minska risken för potentiellt skadliga affärrelationer, och säkerställ regelefterlevnad.

Skapa och hantera smidiga KYC- och AML-processer med vårt API, web app och webhook.

ägarstruktur api

Due Diligence

Spara tid i er due diligence-process och se till att ni vet allt om det företag ni ska ingå en affärsrelation med.

Med våra tjänster kan ni enkelt identifiera eventuella varningsflaggor.

Tillgänglighet

Ägarstruktur är tillgängligt i följande av Roarings produkter:

Tekniska detaljer

Hämta, verifiera och bevaka ägarstruktur för ett företag

Våra tjänster för ägarstruktur gör det möjligt för dig att samla in aktuell information om ägarstrukturen och sedan övervaka den över tid och få meddelanden när ägarförändringar inträffar. I ägarstrukturen presenteras företagets faktiska aktieägare, både privatpersoner och andra företag. Antalet aktier och den procentuella ägarandelen rapporteras för var och en av de direkta ägarna.

Använd ägarstruktur i kombination med uppgifter om verkliga huvudmän och alternativa verkliga huvudmän för att få en fullständig bild av företagets ägande och parter med kontrollerande intressen.

API:et kräver en inmatning av ett företags-id och omfattar företag med en årlig omsättning på mer än 10 miljoner kronor.

Testa gratis i vår sandboxmiljö! Där får du tillgång till:

 • Dokumentation, guider & support
 • Test-objekt för varje API
 • Testa-API-funktion för att se svars-data och struktur
 • Tillgängligt i Postman

Exempel på svar:

{
 "hitCount": 5,
 "ownerNodes": [
  {
   "company": true,
   "companyId": "5600000003",
   "id": 1,
   "level": 0,
   "name": "Haley Inc"
  },
  {
   "company": true,
   "companyId": "5600000011",
   "controlDate": "2018-09-26",
   "id": 2,
   "level": 1,
   "name": "Larkin, Larkin and Larkin",
   "parentId": 1,
   "quota": "0,22",
   "shareCount": 108
  },
  {
   "company": false,
   "controlDate": "2018-09-26",
   "id": 3,
   "level": 1,
   "name": "Miss Camron Shields",
   "parentId": 1,
   "personalNumber": "196005258782",
   "quota": "0,09",
   "shareCount": 44
  },
  {
   "company": true,
   "companyId": "5600000029",
   "controlDate": "2018-09-26",
   "id": 4,
   "level": 1,
   "name": "Quitzon Group",
   "parentId": 1,
   "quota": "0,48",
   "shareCount": 241
  },
  {
   "company": false,
   "controlDate": "2018-09-26",
   "id": 5,
   "level": 1,
   "name": "Mrs. Maybell Hauck",
   "parentId": 1,
   "personalNumber": "198602220918",
   "quota": "0,13",
   "shareCount": 63
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "OwnerStructure found"
 }
}

Redo att optimera din process?