Ägarinformation företag

Ägarinformation företag 🇸🇪 🇳🇴NYHET 

Roaring Ägarinformation företag

Ägarinformation företag

Information om ägande i bolag

Ägarinformation Företag

Ägarinformation Företag presenterar de faktiska aktieägarna i Företaget, såväl personer som andra företag.

Antalet aktier och ägarandelen i procent redovisas för var och en av de direkta ägarna.

Skämdump av tjänsten Ägarstruktur

Innehåll

Exempel på information i tjänsten

 • Namn på ägare: Person- eller företagsnamn
 • Organisationsnummer: Organisationsnummer om ägaren är ett företag
 • Personnummer: Personnummer om ägaren är en person
 • Antal aktier: Ägarens antal aktier
 • Ägarandel: Ägarandel i procent

Information om ägandet i företaget finns tillgänglig för knappt 100.000 svenska aktiebolag, inklusive samtliga onoterade aktiebolag som har en årsomsättning överstigande 10 MSEK.

Informationen baseras på ägarförhållandena enligt företagets bolagsstämmoprotokoll, så som det registrerats på Bolagsverket.

Exempel på information i tjänsten

 • Namn på ägare: Person- eller företagsnamn
 • Organisationsnummer: Organisationsnummer om ägaren är ett företag
 • Födelseår: Födelseår om ägaren är en person
 • Antal aktier: Ägarens antal aktier
 • Ägarandel: Ägarandel i procent

Informationen uppdateras årligen med ny information från Skatteverket

Ägarinformation företag

Några vanliga användningsområden

 • Affärsbeslut
 • Prospektering
 • Kundkännedom
 • Insikt i nätverk mellan ägare
Tillgängligt via

Roaring Web Icon Roaring Web (kommande)

Roaring API Icon Roaring API

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Norskt flagg Norge

För utvecklare

Dokumentation: docs.roaring.io

Har du redan konto? Logga in

Exempel respons

{
 "ownerNodes": [
  {
   "id": 1,
   "name": "Hayes-Hayes",
   "companyId": "5600000003",
   "level": 0,
   "company": true
  },
  {
   "id": 2,
   "parentId": 1,
   "name": "Hadley Roob",
   "personalNumber": "197306239653",
   "shareCount": 44,
   "quota": "0,09",
   "level": 1,
   "company": false
  },
  {
   "id": 3,
   "parentId": 1,
   "name": "Osinski, Osinski and Osinski",
   "companyId": "5600000011",
   "shareCount": 241,
   "quota": "0,48",
   "level": 1,
   "company": true
  },
  {
   "id": 4,
   "parentId": 1,
   "name": "Loyce Daniel I",
   "personalNumber": "199602207046",
   "shareCount": 63,
   "quota": "0,13",
   "level": 1,
   "company": false
  },
  {
   "id": 5,
   "parentId": 1,
   "name": "Crona Inc",
   "companyId": "5600000029",
   "shareCount": 108,
   "quota": "0,22",
   "level": 1,
   "company": true
  }
 ],
 "hitCount": 5,
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "OwnerStructure found"
 }
}