Global Politiskt Exponerad Person (PEP)NYHET 

Global Politiskt Exponerad Person (PEP)

En global tjänst med PEP & RCA data

Global PEP - Politiskt Exponerad Person

Denna tjänst visar om en individ är en så kallad Politiskt Exponerad Person (PEP), släkting eller nära associerad (RCA) till en PEP globalt. Vi erbjuder verifiering mot den mest omfattande och uppdaterade globala PEP-listan, vilket gör att KYC- och AML-processer kan genomföras på internationell nivå.

Kontroller av PEP-status är en del av KYC-processen och obligatorisk att utföra innan man inleder en affärsrelation, om ditt företag omfattas av Penningtvättslagen. Andra KYC-kontroller inkluderar sanktionslistor och verkliga huvudmän för att nämna några.

Vårt utvecklarvänliga REST API integreras enkelt i din process eller system, vilket gör globala PEP-kontroller automatiserade och effektiva. Prova API:et i vår sandbox-miljö genom att skapa ett konto här.

Tillgängliga länder

Globalt

Tillgängligt via

 Roaring API

Relaterade tjänster
PEP

Vanliga användningsområden:

 • AML Compliance
 • KYC (Know Your Customer)
 • Verifiering av kundinformation

Content

Global

Birth Date

Change Date

Gender

Name

PEP Status

RCA & Relations

Roles

Country

Address

Sources

“Med Roarings API-tjänster kan vi hämta all information som behövs i bakgrunden, vilket möjliggör kontroller baserade på realtids-data om kunder.”

Amalia Lundin Product Owner | PE Accounting

Mer om PEP

En PEP (Politiskt Exponerad Person) anses vara en person som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i ett land, såsom stats- eller regeringschef, minister eller domare i Högsta domstolen. Som PEP räknas dessutom en person som har eller har haft en funktion i ledningen av en internationell organisation. Ett företag ska vidta de riskbaserade åtgärder som behövs för att avgöra om en kund är att betrakta som en person i en politiskt utsatt position. Om ditt företag omfattas av Penningtvättslagen ska du alltid verifiera om kunden är en PEP eller RCA när du ingår en affärsrelation.

När en person på en politiskt utsatt position har upphört att utöva sina uppgifter ska de skärpta åtgärderna tillämpas i minst 18 månader och tills personen inte längre anses utgöra en risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bestämmelserna om personer i politiskt utsatt ställning ska även gälla familjemedlemmar och affärsrelationer/kollegor (RCA) till personer i utsatt ställning.

PEP

Exempel på respons:

{
 "records": [
  {
   "active": true,
   "birthDetails": {
    "date": "1929-08-18",
    "place": "Stockholm,Sweden"
   },
   "changeDate": "2021-10-10",
   "countryDetails": [
    {
     "code": "SWED",
     "connectionType": "Citizenship"
    },
    {
     "code": "SWED",
     "connectionType": "Resident of"
    },
    {
     "code": "SWED",
     "connectionType": "Jurisdiction"
    }
   ],
   "descriptions": [
    {
     "level1": 1
    }
   ],
   "gender": "Female",
   "images": [
    {
     "imageUrl": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
    }
   ],
   "names": [
    {
     "firstName": "Karin",
     "middleName": "Margareta",
     "surName": "Bananberg",
     "type": {
      "code": 1,
      "text": "primary"
     }
    },
    {
     "firstName": "Carin",
     "surName": "Bananberg",
     "type": {
      "code": 1,
      "text": "aka"
     }
    },
    {
     "firstName": "Karin",
     "middleName": "Margaretha",
     "surName": "Bananberg",
     "type": {
      "code": 10,
      "text": "variation"
     }
    }
   ],
   "pepId": "654321",
   "profileNote": "ASSOCIATED ENTITIES INFORMATION: Sveriges Försvarsmakt",
   "relations": [
    {
     "code": 9,
     "exRelation": false,
     "id": "55000",
     "text": "Partner"
    },
    {
     "code": 1,
     "exRelation": false,
     "id": "55002",
     "text": "Daughter-in-law"
    },
    {
     "code": 1,
     "exRelation": true,
     "id": "55003",
     "text": "Son"
    }
   ],
   "roles": [
    {
     "fromDate": "2017-04-27",
     "occupation": {
      "code": 11,
      "text": "High officers"
     },
     "title": "Rear Admiral",
     "type": "primary"
    }
   ],
   "sources": [
    {
     "source": "Svenska Dagbladet, 6-Apr-2005, on Factiva.com (https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg)"
    },
    {
     "source": "https://assets.roaring.io/svg/PEP-person.svg"
    }
   ]
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

{"message":"För utvecklare!"}

Prova API:et i vår sandboxmiljö. Det är gratis!

Docs: app.roaring.io/developer/apis

Vill du veta mer?

AktiefaktaNYHET 

Aktiefakta

Aktiefakta inkluderar information om ett företags aktier

Aktiefakta

Aktiefakta inkluderar information om ett företags aktier såsom aktiekapital, antal aktier, typer av aktier, lägsta och högsta aktiekapital, lägsta och högsta antal aktier, nyemissioner och bonusemissioner.

Roarings API Aktiefakta ger information om följande.

 • Bonus-aktier/emissioner
 • Ändringsdatum
 • Organisationsnummer
 • Nyemissioner
 • Prokura
 • Reduktion
 • Aktiekapital
 • Aktieinformation
 • Aktietyp
Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Tillgängligt via

 Roaring API

share facts

Några vanliga användningsområden

 • Investeringsunderlag
 • Känn din kund (KYK)
 • Kreditunderlag

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Bonus issues

N/A

N/A

N/A

New issue

N/A

N/A

N/A

Share capital

N/A

N/A

N/A

Share types

N/A

N/A

N/A

Number of shares

N/A

N/A

N/A

Example response:

{
 "records": [
  {
   "changeDate": "2021-01-19",
   "companyId": "5567164818",
   "shareCapitalDetails": {
    "maxShareCapital": {
     "amount": 7200000000,
     "currency": "SEK"
    },
    "minShareCapital": {
     "amount": 1800000000,
     "currency": "SEK"
    },
    "registrationDateTime": "2020-12-08T14:24:36",
    "shareCapital": {
     "amount": 2562149625.84,
     "currency": "SEK"
    }
   },
   "shareTexts": [
    {
     "freeText": "Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget."
    }
   ],
   "shareTypes": [
    {
     "numberOfShares": 448113346,
     "type": "A",
     "voteValue": "1"
    },
    {
     "numberOfShares": 1585338738,
     "type": "B",
     "voteValue": "1/10"
    }
   ]
  }
 ],
  "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vill du veta mer?

PenningtvättsregistretNYHET 

Penningtvättsregistret

Registret mot penningtvätt innehåller företag som kan drabbas av penningtvätt.

Penningtvättsregistret

Registret mot penningtvätt innehåller företag som kan drabbas av penningtvätt. Företag och verksamheter som kan vara särskilt drabbade av penningtvätt ska registreras.

Roarings API för penningtvättsregistret ger följande svar.

 • Organisationsnummer: 560100-0200
 • Företagsnamn:  Johansson-Johansson
 • Registreringsdatum: 2017-05-16T09:48:53
 • Ändringsdatum: 2020-11-05
 • Adresser
  • co Adress: Hus 128
  • Adress: Övre Villavägen 43, Helsingmora, MN 09264
  • Postnummer: 016 75
  • Län: Gävstad
  • Landskod: SE
  • Land: Sverige
  • E-mail: karl.larsson@gmail.com
  • Telefonnummer: 073-430-9980
Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Tillgängligt via

 Roaring API

 Roaring Web

aml registry

Vanliga användningsområden

 • Penningtvätt (AML)
 • Känn din kund (KYK)
 • Compliance

Content

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Company id

N/A

N/A

N/A

Company name

N/A

N/A

N/A

Registration date

N/A

N/A

N/A

Supervisory authority

N/A

N/A

N/A

Registret mot penningtvätt

Företag och personer som avser att bedriva viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till registret mot penningtvätt.

Dessa ska anmäla sig till registret mot penningtvätt:

 • Yrkesmässig handel med varor som avser försäljning eller köp mot kontant betalning som motsvarar 5 000 euro eller mer. Till exempel bilhandlare, juvelerare, konst och antikvitetshandlare.
 • Yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster, till exempel redovisningskonsulter, som inte utförs av godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
 • Yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift, till exempel skatterådgivare.
 • Oberoende jurister som handlar i en klients namn för dennes räkning vid exempelvis vissa finansiella transaktioner och fastighetstransaktioner.
 • Bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och förmedling av juridiska personer, till exempel bolagsmäklare och bolagsbildare.
 • Tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och därmed sammanhängande tjänster, till exempel kontorshotell och postboxföretag.
 • Yrkesmässig fullgörande av funktion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt ansvarig som bolagsman i handels- eller kommanditbolag eller i någon liknande ställning.
 • Yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konsthantverk som innebär att ett utbetalt eller mottaget belopp uppgår till motsvarande 10 000 euro eller mer.

Example response:

{
 "records": [
  {
   "companyId": "5601000234",
   "companyName": "Svensson, Svensson HB",
   "registrationDateTime": "2013-10-07T12:33:09",
   "changeDate": "2020-11-05",
   "contacts": [
    {
     "coAddress": "Lgh. 519",
     "address": "Backgärdet 06, Lyckberg, NV 92107",
     "postalNumber": "48043",
     "county": "Båhamn",
     "countryCode": "SE",
     "country": "Sverige",
     "emailAddress": "maria.larsson@hotmail.com",
     "phoneNumber": "076-701-4424"
    }
   ],
   "operations": [
    {
     "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning",
     "notifiableOperationText": ""
    }
   ],
   "supervisoryAuthority": "LST12"
  }
 ],
 "status": {
  "code": 0,
  "text": "records found"
 }
}

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vill du veta mer?

Kreditbeslut Person

Kreditbeslut person

Automatiserade kreditbeslut om personen ska beviljas lån, kredit eller faktura.

Automatiserade kreditbeslut för privatpersoner

Tjänsten används för att ta automatiserade kreditbeslut på privatpersoner. Du får sekundsnabba kreditkontroller och automatiska svar på om krediten ska beviljas eller inte. Beslutet tas utifrån unika kreditmallar där ingående parametrar beslutas tillsammans med er vilket ger en skräddarsydd tjänst efter er verksamhets önskemål och förutsättningar.

Resultatet? Minskad manuell hantering, minskad riskfaktor vid bedömning, en bättre kundupplevelse, minskat churn och fler affärer. Hur låter det? Använd Roarings API för integration mot befintliga system och processer, fler och tryggare affärer väntar runt hörnet!

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Tillgängligt via

Roaring API

population register

Några vanliga användningsområden

 • Automatisering av kreditbeslut
 • Kreditgivnings-process
 • Automatisering av customer onboarding

Content

Kreditbesluten för person baseras på kreditmallar. Det finns en standardmall men även möjlighet att skapa egna.

Sweden

Norway

Finland

Denmark

Social security number

N/A

N/A

N/A

Name

N/A

N/A

N/A

Address

N/A

N/A

N/A

Credit decision

N/A

N/A

N/A

Standardmall

För att generera ett JA i kreditmallen måste nedanstående kriterier uppfyllas:

 • Personens ålder över eller lika med 18 år
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Inget skuldsaldo
 • Ingen pågående skuldsanering
 • Inga utmätningsförsök
 • Personen är ej satt under förvaltarskap
 • Ingen personlig konkurs registrerad

Korrekt namn och adressuppgifter returneras alltid.

Fördelar med kreditmall
 • Sekundsnabb kreditkontroll
 • Tydligt svar om en kredit godkänts eller inte
 • Alla kreditbeslut görs utifrån samma bedömning
 • Inga förkunskaper krävs av användaren för att kunna fatta ett korrekt kreditbeslut
 • Möjlighet att automatisera kreditkontroll

“Med Roarings API:er för företagsinformation har vi automatiserat vår process för låneansökan, vilket sparar oss cirka 650 timmar manuellt compliance-arbete om året, förbättrar kundupplevelsen och ökar konverteringen.”

Emilia Åker Corpia
Emilia Åker Head of Operations | Corpia

Example response Swedish person

{
  "personalNumber": "193701308888",
  "firstName": "Christina Birgitta Ulrika",
  "givenName": "Birgitta",
  "lastName": "Efternamn3542",
  "statusCode": "1",
  "statusText": "Approved",
  "rejections": [],
  "coAddress": "",
  "registeredAddress": "Gatan142 8",
  "address": "Gatan142 8",
  "zipCode": "11146",
  "town": "STOCKHOLM"
 }

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Vill du veta mer?