Roaring välkomnar Nordstjernan som ny delägare

Pressmeddelande: Roaring välkomnar Nordstjernan som delägare

Roaring välkomnar Nordstjernan som ny delägare och ser fram mot att utveckla bolaget till en viktig europeisk och internationell aktör inom sitt område.

”Med en stark och välrenommerad ägare i ryggen kan vi expandera betydligt snabbare vilket möjliggör ökad utveckling av nya tjänster och mer resurser till försäljning och marknadsföring” säger bolagets VD, Pål Ljungberger. ”Vi har en fantastisk timing i vårt erbjudande till marknaden som har ett stort behov av att effektivt kunna automatisera och digitalisera sina affärsprocesser, framförallt när det kommer till anskaffning av nya kunder och regelefterlevnad.”

Läs hela pressmeddelandet här: Pressrelease - Nordstjernan ny delägare i Roaring

Länk till pressmeddelande från Nordstjernan: Nordstjernan investerar i fintech-bolaget Roaring