Resepolicy Roaring.io

Syfte

Vårt mål och syfte med denna resepolicy är att alla anställda hos Roaring ska resa säkert och klimatsmart. Genom att hantera och planera våra resor på ett mer effektivt sätt kan vi både minska kostnader och klimatpåverkan. Vi vill även inspirera till att resa mer klimatsmart utanför kontorstid.

Resor i tjänsten

Resor till och från jobbet

 1. Välj benen eller cykeln i första hand.
 2. Välj kollektivtrafiken i andra hand.
 3. Är cykel, kollektivtrafik eller att jobba hemifrån inte ett alternativ? Samåk gärna med kollegor!

Resor till möten & event

 1. Kan mötet tas via länk/telefon? Gör det i första hand!
 2. Är det gångavstånd? Gå eller ta cykel! Elsparkcykel är ett smidigt roligt alternativ! Det finns dusch på kontoret samt låsbara cykelställ.
 3. Välj i tredje hand kollektivtrafiken: Tåg, pendeltåg, tunnelbana eller buss.
 4. Är mötesplatsen oåtkomlig utan att ta bil? Samåk!
 5. För längre resor inom Sverige väljer vi i första hand tåget och i andra hand bussen.
 6. I största möjliga mån undviker vi flygresor. Vid enstaka flygresor klimatkompenseras hela resan. Alla flygresor ska godkännas av en chef.

Vid bilresor kör klimatsmart

 1. Undvik alla resor som är under tre kilometer
 2. Håll hastighetsbegränsningarna
 3. Regelbunden service av bilen
 4. Testa trycket i däcken
 5. Kör på höga växlar och växla upp så tidigt som möjligt
 6. Motorbromsa
 7. Undvik tomgång

Säkerhet vid resor

 • Hjälm ska användas vid cykelresor
 • Huvudstöd, trepunktsbälte och krockkudde ska finnas vid bilresor

 

Källor:

Tack till BreakIt för inspiration till denna resepolicy!

Fler bra tips om hur man kan köra klimatsmart här!