Kundkännedom

Vad är kundkännedom, vilka omfattas och hur uppfylls kraven?

VI ÄR STOLTA ÖVER ATT FÅ ARBETA MED NÅGRA FANTASTISKA VARUMÄRKEN

roaring customer - collector bank
roaring customer - spp
roaring customer - convini
roaring customer - nordnet
roaring customer - transfer galaxy
roaring customer - söderberg & partners

Vad är kundkännedom?

I kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver Penningtvättslagen sedan en tid tillbaka att verksamhetsutövare inom olika kategorier uppnår kundkännedom genom olika kontroller. Allt fler branscher och företag har kommit att påverkas av kraven under det senaste decenniet och inkluderar bland annat revisorer, redovisningskonsulter, spelbolag, finansiella institutioner som banker och försäkringsbolag, advokatbyråer/advokater och fastighetsmäklare - för att nämna några!

Kundkännedom eller KYC innebär i stora drag att man behöver veta vem kunden är, vilken verksamhet de bedriver och vilken sorts aktivitet de vill ha hjälp med. Som företag eller näringsidkare måste du alltså fastställa kundens identitet och göra en mängd kontroller för att kunna göra en samlad riskbedömning om affärsrelationen.

 

Vilka omfattas av Penningtvättslagen?

KYC omfattar åtgärder en verksamhetsutövare behöver vidta för att verifiera kunders identitet samt vilka kontroller man behöver göra för att analysera och bedöma risken för att affärsrelationen kan innefatta penningtvätt eller finansiering av terrorism. Men vilka påverkas av och faller in under lagens krav?

Exempel på branscher och industrier som är påverkade inkluderar: Banker, kreditmarknadsbolag, livförsäkringsrörelse, värdepappersbolag, inlåningsföretag, valutaväxlare, försäkringsförmedlare, utgivare av elektroniska pengar, fondbolag, pantbanker, fastighetsmäklare, kasinon, spelbolag, revisorer, bokförings- eller revisionsbolag, skatterådgivare, advokater och liknande, all yrkesmässig handel som avser försäljning mot kontant betalning till belopp på minst 5000 Euro, betalningsinstitut och liknande, alternativa investeringsfonder och verksamheter med konsumentkrediter.

Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över de finansiella företagen. Andra myndigheter och självreglerande organ ansvarar för tillsynen över de icke-finansiella aktörerna, så som spelinspektionen, advokatsamfundet, revisorsinspektionen och fastighetsmäklarinspektionen.

 

kundkännedom kyc

Vilka kontroller måste alltid göras för kundkännedom?

  1. Kontroll och dokumentation av kundens identitet.
  2. Kontroll av kundens skatterättsliga hemvist.
  3. Kontroll av affärsrelationens syfte och art.
  4. Kontroll av politiskt utsatta personer, PEP (Politiskt Exponerade Personer).
  5. Kontroll mot sanktionslistor, d.v.s. kontroll att inte kunden är upptagen på någon sanktionslista.
  6. Kontroll av verklig huvudman, d.v.s. vem som ytterst kontrollerar ett en verksamhet.
  7. Kontroll av verksamheters struktur för att upptäcka om de är av sådan komplicerad art att man kan misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Vad är Politiskt exponerad person (PEP)

Lagen om penningtvätt som trädde i kraft 1:e augusti 2017 ställer även krav på att man måste kontrollera om en kund eller potentiell kund är en politiskt exponerad person, även kallad PEP. De personer som klassas som PEP är antigen en person i politiskt utsatt ställning, alternativt nära anhörig eller nära medarbetare till en person med hög befattning inom staten, statligt ägda bolag eller internationella organisationer. Anhörig eller nära medarbetare benämns ofta RCA (Relatives and Close Associates).

Sanktionslistor

Bland annat EU och FN upprättar sanktionslistor där personer eller organisationer finns upptagna som är förknippade med penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption och terrorism. Att inleda en affärsrelation med personer eller organisationer som finns listade i en sanktionslista är strikt förbjudet. Vidare måste man alltid polisanmäla om man blir kontaktad an någon på en sanktionslista.

Vad är verklig huvudman?

Vem som är företagets verkliga huvudman är ytterligare en central fråga när det kommer till kundkännedom. Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman är alltid en fysisk person. För att anta ett företag eller organisation som kund så behöver man för de flesta verksamheter ta reda på vem som äger eller har beslutsmandat över 25%. Undantagna från kravet att uppge verklig huvudman är bland annat statliga eller kommunala verksamheter, företag som är upptagna på en reglerad marknad (börsnoterade) och enskilda firmor.

Vad är alternativ verklig huvudman?

En alternativ verklig huvudman är någon som äger eller kontrollerar ett företag, förening eller annan typ av juridisk enhet (dock inte i den utsträckning som krävs för att deklareras som en verklig huvudman) eller någon som kontrollerar företaget genom styrelsemedlemskap. Om en person äger mindre än 25%, anses personen vara en alternativ verklig huvudman.

Kundkännedom – på mindre än 1 minut

Nu kan du göra en rapport för kundkännedom på mindre än en minut!

Vår data

Vill du veta mer?