Sitesmart powered by Roaring

Plug and play för Sitesmart

Förenkla kundregistreringen i ert Sitesmart system.

Customer registration

Automatisering av kundregistrering

Roaring ger de som använder Sitesmart som e-handelsplattform möjlighet att automatisera sin kundregistrering med så gott som ingen arbetsinsats alls.

Tjänsten från Roaring låter e-handlarna hämta in aktuella och korrekta uppgifter om:

Personer

Med tillgång till alla folkbokförda personer i Sverige, kan nya kunder registrera sig genom att enbart ange sitt personnummer därefter fylls namn och adressuppgifter i automatiskt.

Detta ger dessutom en kontroll på att personen verkligen existerar samt eliminerar dubbletter i kundregistren.

Företag

Med tillgång till alla företag i Sverige, kan kunder ange sitt organisationsnummer varpå alla uppgifter om företaget hämtas automatiskt. Förutom korrekta namn och adressuppgifter så får blir det även en kontroll på att företaget existerar, är verksamt och inte tex försatt i konkurs.

Ett exempel

Tänk dig att du istället för att fylla i fält med förnamn, efternamn, gatuadress, gatunummer, postnummer och postort istället enbart behöver fylla i ditt personnummer alternativt organisationsnummer och sedan fylls resten av formuläret automatiskt med aktuella och korrekta namn- och adressuppgifter.


Bilden ovan visar registreringsflödet för hur Strandlins, Sveriges största e-handlare för resväskor ser ut. Den nya kunden använder sig av sitt personnummer eller organisationsnummer för att automatiskt fylla i formuläret med korrekta uppgifter.

Genom att införa automatisk inhämtning av personuppgifter öppnar man upp för en rad nya möjligheter. Till exempel får ni:

  • Ökad konvertering då det blir enklare och snabbare att registrera sig
  • Förbättrad kvalitet på ert kundregister eftersom korrekt kunddata läses in vid första kontakt med den nya kunden
  • Verifiering på vem ni gör affärer med vilket är extra viktigt för dig som har verksamhet i digitala kanaler
  • Förbättrad användarupplevelse eftersom det krävs en minimal insats från användaren för att fylla i sina personuppgifter

Relaterade tjänster

Folkbokföringsregistret + historik

Information om alla personer som är folkbokförda i Sverige, Norge, Danmark & Finland.

företagsinformation

Företagsinformation + historik

Grundläggande information om bolag, används exempelvis för att verifiera kontakt- och adressuppgifter.

Contat us

Kontakta oss för att komma igång.

Ring oss: 08-819 820

Maila oss: info@roaring.io