Person API with Personal data for public activities

Personuppgifter för offentlig verksamhet

Use Case.

Personuppgifter för offentlig verksamhet.

Kommunen

Kommunen hanterar dagligen mängder med ärenden som innefattar inhämtning och kontroll av personuppgifter. Det kan exempelvis vara val av förskola eller ansökan om hemtjänst.

Tills nu har inhämtningen av personuppgifter skett via en webbtjänst där man förutom att behöva logga in åtskilliga gånger under en dag även behöver klippa och klistra in personuppgifterna in i det interna systemet.

Hanteringen har varit mycket tidskrävande och vid flera tillfällen har uppgifterna klistrats in fel i det interna systemet vilket både har skapat förvirring och utredningsarbete.

Som tur är så är denna hanteringen ett minne blott. Nu använder vi oss av Person API från Roaring. Med hjälp av tjänsten får vi in alla personuppgifter som behövs direkt in i vårt interna system.

Roarings Person API ger oss tillgång till alla folkbokförda personer och personer med samordningsnummer i Sverige. Eftersom vi är en kommun får vi dessutom tillgång till en utökad behörighet som gör det möjligt för oss att se relationer t.ex. om en person är gift eller vem som är vårdnadshavare till ett barn.

Ytterligare ett plus är att vi nu kan nå historiska uppgifter om alla personer 3 år tillbaks i tiden.

Så här gjorde vi

1. Ange personnummer

Handläggaren anger personnummer i sitt interna system.

Information om vårdnadshavare
Person API
2. Personuppgifter presenteras

Personens uppgifter presenteras i det interna systemet. I exemplet har vi sökt på ett barn som har en vårdnadshavare.

Så här går det till

Offentlig förvaltning

Läs mer om tjänsterna

Population Register

Folkbokföringsuppgifter

Aktuella uppgifter om alla folkbokförda personer i Sverige & Norge.

Pricing

Skapa ett gratis utvecklarkonto och börja utveckla direkt.