Medlemsregistrering

Öka antalet nya medlemmar med snabb och enkel registrering.

Om antalet nya medlemmar är lågt eller sjunkande i din verksamhet måste det göras något för att vända trenden. Roaring har konstaterat att det snabbaste och bästa sättet att öka antalet nya medlemmar är att göra det extremt enkelt att registrera sig.

Många människor undviker eller avbryter en registreringsprocess som är krånglig eller tidskrävande. Det kan också finnas registreringsflöden som begär information som det inte är vanligt att man kommer ihåg som exempelvis organisationsnumret till bolaget man jobbar på eller vad ett arbetsställe är för något.

Med Roarings API-tjänster kan medlemsklubbar, organisationer och fackföreningar automatisera och digitalisera sin medlemsregistrering så att det går snabbt och enkelt att registrera sig. Det ger fler nöjda medlemmar samtidigt som ni vet att det är korrekta medlemsuppgifter som samlas in vilket är ett krav enligt Dataskyddslagen (GDPR).

Exempel fackförbund

Så här enkelt kan det vara att registrera sig som ny medlem i ett fackförbund.

Den nya medlemmen...

1. Anger sitt personnummer.

Medlemmen anger sitt personnummer så hämtas namn och folkbokföringsadress i automatiskt.

2. Söker fram sin arbetsgivare.

Medlemmen söker fram sin arbetsgivare med hjälp av företagsnamn. Alla företagsuppgifter hämtas automatiskt och finns det flera arbetsställen visas en lista i vilken personen kan välja det arbetsställe som hen jobbar på.

3. Slutför registreringen.

Allt den nya medlemmen behöver fylla i manuellt är sitt telefonnummer och sin e-postadress.

Relaterade tjänster

bolagssök

Bolagssök 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰GRATIS 

Tjänsten Company Search gör det enkelt att hitta företag eller för att skapa urval av företag baserat på olika variabler.

Folkbokföringsregistret

Folkbokföringsregistret 🇸🇪 🇳🇴

Information om alla personer som är folkbokförda i Sverige och Norge.

företagsinformation

Företagsinformation 🇸🇪 🇳🇴 🇩🇰

Grundläggande information om bolag, används exempelvis för att verifiera kontakt- och adressuppgifter.

arbetsställen

Arbetsställen 🇸🇪

Information om ett företags alla geografiska arbetsplatser, d.v.s. arbetsställen.