Medlemsregistrering

Use Case.

Medlemsregistrering.

Arbetarnas fackförening

Medlemsantalet är sjunkande och måste göra något för att öka antalet nya medlemmar som registrerar sig. Vi har konstaterat att många avbryter sin registrering för att personerna inte har koll på alla uppgifter som behöves i medlemsansökan, t.ex. organisationsnumret till bolaget de jobbar i. Andra personer avbryter sin registrering för att de tycker det är för omständligt och tidskrävande.

Med Roarings APIer har vi hittat en lösning på vårt problem. Antalet fält som behöver fyllas i manuellt är betydligt färre. Man behöver inte kunna organisationsnumret, det räcker att man kan namnet på företaget.

Nu får vi fler nöjda medlemmar och samtidigt har vi säkerställt att uppgifterna som vi samlar in är korrekta.

Så här gjorde vi

1. Anger sitt personnummer.

Medlemmen anger sitt personnummer så hämtas namn och folkbokföringsadress i automatiskt.

2. Söker fram sin arbetsgivare.

Medlemmen söker fram sin arbetsgivare med hjälp av företagsnamn. Alla företagsuppgifter hämtas automatiskt och finns det flera arbetsställen visas en lista i vilken personen kan välja det arbetsställe som hen jobbar på.

3. Slutför registreringen.

Allt den nya medlemmen behöver fylla i manuellt är sitt telefonnummer och sin e-postadress.

Så här går det till

Relaterade tjänster

BolagssökNYHET 

Tjänsten Company Search gör det enkelt att hitta företag eller för att skapa urval av företag baserat på olika variabler.

Population Register

Folkbokföringsuppgifter

Aktuella uppgifter om alla folkbokförda personer i Sverige & Norge.

Företagsinformation

Grundläggande information om bolag, används exempelvis för att verifiera kontakt- och adressuppgifter.

Company Establishments

Arbetsställen

Arbetsställen är ett företags alla geografiska arbetsplatser. Använd detta API när du vill kontrollera leveransadresser.

Pricing

Skapa ett gratis utvecklarkonto och börja utveckla direkt.